Saziv 2016-2020
Session number: 20
Date of event: 29. 03. 2018.
Minutes

sa 20. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, održane 29. marta 2018. godine u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 10,12 časova.

Sednici Skupštine predsedavali su Ištvan Pastor, predsednik Skupštine AP Vojvodine i Damir Zobenica, potpredsednik Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 111 poslanika.

Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici: Jelena Balašević, Amir Bislimi, Uroš Kandić, Dejan Maksimović, Vesna Prćić, mr Maja Sedlarević, Marko Karanfilović, Radoslav Striković, Milan Todorović.

Predsedavajući je podsetio poslanike da su uz saziv za 20. sednicu dostavljeni i zapisnici sa 18. i 19. sednice Skupštine, koje su održane 06. i 16. marta 2018. godine.

Predsedavajući je stavio na glasanje Zapisnik sa 18. sednice Skupštine AP Vojvodine.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 72 glasa „za“ usvojila Zapisnik sa 18. sednice Skupštine.

Predsedavajući je stavio na glasanje Zapisnik sa 19. sednice Skupštine AP Vojvodine.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 72 glasa „za“ usvojila Zapisnik sa 19. sednice Skupštine.

Odbor za administrativna i mandatna pitanja, na osnovu Izveštaja Pokrajinske izborne komisije, dostavio je Skupštini Izveštaj sa predlogom za potvrđivanje mandata poslanika u Skupštinu AP Vojvodine.

Predsedavajući je Izveštaj stavio na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 90 glasova „za“, usvojila Izveštaj o potvrđivanju mandata poslanika i na taj način potvrdila mandat poslaniku Marku Šijanu iz Zrenjanina sa koalicione Izborne liste „Aleksandar Vučić- Srbija pobeđuje“.

Predsedavajući je obavestio poslanike da su Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine podneli ostavke: Ljubomir Apro, na funkciju člana Saveta Pravnog fakulteta u Novom Sadu i Zdravko Jelušić, na funkciju člana Saveta Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, te im je na taj način prestala funkcija.

Na osnovu člana 86. Poslovnika o radu prešlo se na deo sednice u kome poslanici mogu Pokrajinskoj vladi, u skladu sa članom 198. Poslovnika o radu, postavljati pitanja i tražiti informacije o svim oblastima iz nadležnosti Pokrajinske vlade.

Predsednik je obavestio poslanike da je poslanik Aleksandar Zelenski, dobio pisani Odgovor od Ognjena Bjelića, člana Pokrajinske vlade i pokrajinskog sekretara za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, na pitanje koje je postavio na 17. sednici Skupštine.

Predsednik je obavestio poslanike da su, prema redosledu pristizanja, pitanja za 17. sednicu, a koji zbog isteka vremena za postavljanje pitanja, pitanja nisu usmeno postavili poslanici:

1. Poslanik Nenad Borović, Smiljki Jovanović, članici Pokrajinske vlade i pokrajinskoj sekretarki za finansije. (jedno pitanje),

2. Poslanik Danijel Radić, Miroslavu Štatkiću, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama (dva pitanja). Član Pokrajinske vlade dostavio je poslaniku pisane odgovore. S obzirom da je u međuvremenu gospodinu Štatkiću prestala funkcija člana Pokrajinske vlade i pokrajinskog sekretara za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama, predsednik je obavestio poslanike da će usmeno na pitanja poslanika odgovoriti Dragana Milošević, pokrajinska sekretarka za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama.

3. Poslanik Nemanja Šarčević, mr Vuku V. Radojeviću, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo (jedno pitanje). Član Pokrajinske vlade dostavio je poslaniku pisani odgovor.

Prema redosledu pristizanja, pitanja su još postavili i:

1. Poslanik Aleksandar Zelenski, Vladimiru Galiću, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za urbanizam i zaštitu životne sredine (dva pitanja).

2. Poslanik Nenad Borović, mr Vuku V. Radojeviću, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo (jedno pitanje). Član Pokrajinske vlade dostavio je poslaniku pisani odgovor.

3. Poslanica Svetlana Kozić, Igoru Miroviću, predsedniku Pokrajinske vlade(jedno pitanje). Predsednik Pokrajinske vlade, Igor Mirović, dostavio je obaveštenje predsedniku Skupštine u kome je navedeno da pitanje poslanice Svetlane Kozić nije u nadležnosti Pokrajinske vlade, te u vezi sa tim nije dobila usmeni odgovor na pitanje. Poslanici je odgovor Pokrajinske vlade dostavljen 14. marta 2018. godine.

Predsednik je obavestio poslanike da je poslanik Aleksandar Zelenski, dobio pisani Odgovor od Ognjena Bjelića, člana Pokrajinske vlade i pokrajinskog sekretara za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, na pitanje koje je postavio na 17. sednici Skupštine. Poslanik je na sednici zatražio usmeno obrazloženje odgovora, što je pokrajinski sekretar i učinio. Poslanik Aleksandar Zelenski postavio je potpitanje, ali pokrajinski sekretar nije usmeno odgovorio.

Poslanik Nenad Borović postavio je pitanje, Smiljki Jovanović, članici Pokrajinske vlade i pokrajinskoj sekretarki za finansije. Pokrajinska sekretarka usmeno je odgovorila na pitanje poslanika. Poslanik je postavio potpitanje na koje je dobio usmeni odgovor. Poslanik nije želeo da komentariše odgovor.

Poslanik Danijel Radić, je članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama postavio dva pitanja.

Na prvo postavljeno pitanje dobio je usmeni odgovor od pokrajinske sekretarke. Poslanik je komentarisao odgovor.

Na drugo postavljeno pitanje poslanik Danijel Radić dobio je usmeni odgovor od pokrajinske sekretarke. Poslanik je komentarisao odgovor.

Poslanik Nemanja Šarčević postavio je pitanje, mr Vuku V. Radojeviću, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Član Pokrajinske vlade je usmeno odgovorio na pitanje poslanika. Poslanik je komentarisao odgovor.

Poslanik Aleksandar Zelenski, Vladimiru Galiću, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za urbanizam i zaštitu životne sredine postavio je dva pitanja.

Na postavljena pitanja poslanik Aleksandar Zelenski dobio je odgovore od pokrajinskog sekretara i komentarisao ih. Potpitanja nije bilo.

Poslanik Nenad Borović odustao je od pitanja koje je postavio mr Vuku V. Radojeviću, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Predsedavajući je predložio da se utvrdi kvorum i konstatovao da sednici prisustvuje 78 poslanika, što je dovoljan broj da Skupština punovažno odlučuje.

Prešlo se na utvrđivanje Dnevnog reda.

Predsednik Skupštine je predložio, na osnovu člana 87. st. 2. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red sednice Skupštine dopuni novim tačkama dnevnog reda:

- PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA ADMINISTRATIVNA I MANDATNA PITANjA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

- PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 73 glasa „za“ predlog usvojila.

Odbor za bezbednost je predložio, na osnovu člana 87. st. 2. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda:

- PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA POKRAJINSKOG SAVETA ZA BEZBEDNOST.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 74 glasa „za“ predlog usvojila.

Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi utvrdio je istovetnost predloga pokrajinskih skupštinskih odluka čije se razmatranje predlaže na današnjoj sednici Skupštine na jezicima, čija je službena upotreba utvrđena Statutom, sa srpskim jezikom.

Predsedavajući je predložio da se poslanici izjasne o predloženom dnevnom redu:

DNEVNI RED:

  1. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2018. GODINU;
  2. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ZADUŽIVANjU ZA FINANSIRANjE KAPITALNIH INVESTICIONIH RASHODA;
  3. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNI POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA VODE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2018. GODINU;
  4. GODIŠNjI IZVEŠTAJ POKRAJINSKOG ZAŠTITNIKA GRAĐANA –OMBUDSMANA ZA 2017. GODINU;
  5. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA ADMINISTRATIVNA I MANDATNA PITANjA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;
  6. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE.
  7. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA POKRAJINSKOG SAVETA ZA BEZBEDNOST.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 81 glasom „za“ i šest glasova „protiv“, utvrdila Dnevni red 20. sednice Skupštine AP Vojvodine.

U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, predsedavajući je predložio spajanje pretresa po tačkama 1-3 utvrđenog Dnevnog reda.

Predsedavajući je stavio predlog za spajanje pretresa na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 74 glasa „za“ i 11 glasova „protiv“, predlog usvojila.

U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, predsedavajući je predložio spajanje pretresa po tačkama 5-7 utvrđenog Dnevnog reda.

Predsedavajući je stavio predlog za spajanje pretresa na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 73 glasa „za“ i 10 glasova „protiv“, predlog usvojila.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je predsednik Poslaničke grupe „Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje“, u skladu sa članom 38. st. 2 i 4 Poslovnika o radu, obavestio predsednika Skupštine da je došlo do promene sastava Poslaničke grupe tako što je poslanik Marko Šijan, pristupio Poslaničkoj grupi „Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje“.


Pošto je spojen pretres po tačkama 1-3 prešlo se na rad po tim tačkama.

Pokrajinska vlada utvrdila je:

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2018. GODINU;

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ZADUŽIVANjU ZA FINANSIRANjE KAPITALNIH INVESTICIONIH RASHODA;

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNI POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA VODE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2018. GODINU

i dostavila ih Skupštini na razmatranje i donošenje.

Na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta, amandmane je podneo poslanik Nenad Borović (I-X).

Amandmani su dostavljeni Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije prihvatila podnete amandmane.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta i amandmane Nenada Borovića prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije i predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku, a da odbije amandmane poslanika Nenada Borovića.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o zaduživanju za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda prethodno su razmotrili Odbor za budžet i finansije, Odbor za poljoprivredu i Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku, rad, demografsku politiku i društvenu brigu o deci. Odbori su predložili Skupštini da razmotri predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama i dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu prethodno su razmotrili Odbor za budžet i finansije i Odbor za poljoprivredu. Odbori su predložili Skupštini da razmotri predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka i amandmane poslanika Nenada Borovića prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor za propise smatra da su predlozi pokrajinskih skupštinskih odluka u skladu sa Statutom i pravnim sistemom, a da su amandmani poslanika Nenada Borovića pravno mogući.

Poslanik Đurađ Jakšić predložio je da se, zbog spajanja pretresa, produži vreme izlaganja na srpskom jeziku sa pet na deset minuta, a vreme izlaganja predsednika, odnosno predstavnika poslaničke grupe sa deset na 15 minuta.

Predsedavajući je stavio predlog na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština, sa 27 glasova „za“, 70 glasova „protiv“ i jednim uzdržanim glasom predlog nije prihvatila.

Povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta Skupštini se obratio predsednik Pokrajinske vlade, Igor Mirović.

Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta, Predloga pokrajinske skupštinske odluke o zaduživanju za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda i Predloga pokrajinske skupštinske odluke o izmenama i dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu podnela je Smiljka Jovanović, članica Pokrajinske vlade i pokrajinska sekretarka za finansije.

Na osnovu člana 158. stav 1, a u vezi sa članom 159. Poslovnika o radu, o predlogu rebalansa budžeta pretres se vodi u načelu i u pojedinostima.

Predsedavajući je otvorio pretres u načelu o Predlogu pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu i pretres po tačkama 2 i 3 Dnevnog reda.

U pretresu su učestvovali: dr Bojan Bagi, Aleksandar Zelenski, Aron Čonka, Igor Mirović, predsednik Pokrajinske vlade, Nenad Borović, Branislav Bogaroški, Đurađ Jakšić, prof. dr Pavle Budakov, Jovan Lazarov, Lajoš Paći, Goran Paunović, Saša Šućurović, Ivana Zečević, Goran Gonđa i Ljubodrag Miščević.

Predsedavajući je odredio pauzu u trajanju od 14 do 15,10 časova.

Nakon pauze, predsedavajući je predložio da se utvrdi kvorum i konstatovao da sednici prisustvuje 81 poslanik, što je dovoljan broj da Skupština punovažno odlučuje.

U nastavku pretresa učestvovali su: Sandra Ristić, Milan Ćuk, Dragana Potpara, Predrag Ginculj, Aleksandar Jovanović, Dragan Stjepanović, Ilija Maravić, Robert Kolar, Mia Strajin, Nemanja Šarčević, dr Predrag Matejin, Danijel Radić, Aleksandar Đedovac, Vojislav Kulačanin, Milorad Lemić, Ivica Milankov i Milan Vlaisavljević.

Predsedavajući je zaključio pretres u načelu i pretres po tačkama 2. i 3. Dnevnog reda.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu.

Na član 1. Predloga pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta podnet je jedan Amandman.

Na član 2. podnet je jedan Amandman.

Na član 3. podneto je šest amandmana.

Na član 9. podneto je dva amandmana.

Poslanik Nenad Borović obrazložio je amandmane (I-X) koje je podneo na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta.

Pošto se niko nije javio za reč, predsedavajući je zaključio pretres u pojedinostima.

Poslanik Nenad Borović ostao je pri podnetim amandmanima.

Prešlo se na izjašnjavanje o amandmanima na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I poslanika Nenada Borovića.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 15 glasova „za“ i 75 glasova „protiv“, odbila Amandman I poslanika Nenada Borovića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman II poslanika Nenada Borovića.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 13 glasova „za“ i 74 glasa „protiv“, odbila Amandman II poslanika Nenada Borovića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman III poslanika Nenada Borovića.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 13 glasova „za“ i 73 glasa „protiv“, odbila Amandman III poslanika Nenada Borovića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman IV poslanika Nenada Borovića.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 14 glasova „za“ i 75 glasova „protiv“, odbila Amandman IV poslanika Nenada Borovića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman V poslanika Nenada Borovića.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 12 glasova „za“ i 74 glasa „protiv“, odbila Amandman V poslanika Nenada Borovića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VI poslanika Nenada Borovića.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 14 glasova „za“ i 74 glasa „protiv“, odbila Amandman VI poslanika Nenada Borovića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VII poslanika Nenada Borovića.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 14 glasova „za“ i 73 glasa „protiv“, odbila Amandman VII poslanika Nenada Borovića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VIII poslanika Nenada Borovića.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 14 glasova „za“ i 72 glasa „protiv“, odbila Amandman VIII poslanika Nenada Borovića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman IX poslanika Nenada Borovića.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 14 glasova „za“ i 70 glasova „protiv“, odbila Amandman IX poslanika Nenada Borovića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman X poslanika Nenada Borovića.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 14 glasova „za“ i 73 glasa „protiv“, odbila Amandman X poslanika Nenada Borovića.

Na osnovu člana 38. stav 3. Statuta AP Vojvodine, a u vezi sa članom 159. Poslovnika o radu, o donošenju rebalansa budžeta AP Vojvodine Skupština odlučuje većinom glasova od ukupnog broja poslanika.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta na glasanje.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 72 glasa „za“, 20 glasova „protiv“ i tri glasa „uzdržan“, većinom glasova od ukupnog broja poslanika, donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o zaduživanju za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda na glasanje na glasanje.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 73 glasa „za“, 20 glasova „protiv“ i tri glasa „uzdržan“, donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o zaduživanju za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama i dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu na glasanje

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 71 glasom „za“, 18 glasova „protiv“ i tri glasa „uzdržan“, donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmenama i dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu.


4. tačka dnevnog reda: GODIŠNjI IZVEŠTAJ POKRAJINSKOG ZAŠTITNIKA GRAĐANA – OMBUDSMANA ZA 2017. GODINU;

Pokrajinski zaštitnik građana-ombudsman dostavio je Skupštini Godišnji izveštaj za 2017. godinu na razmatranje.

Godišnji izveštaj Pokrajinskog zaštitnika građana-ombudsmana prethodno su razmotrili Odbor za nacionalnu ravnopravnost, Odbor za budžet i finansije, Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku, rad, demografsku politiku i društvenu brigu o deci, Odbor za kulturu i javno informisanje, Odbor za ravnopravnost polova, Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu i Odbor za predstavke i predloge.

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman, prof. dr Zoran Pavlović, dodatno je obrazložio Izveštaj.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali: Čonka Aron, Ana Tomanova Makanova, Jovanović Aleksandar, Smiljana Glamočanin Varga, Lalić Dragomir i Snežana Sedlar.

Predsedavajući je obavestio Skupštinu, da će, na osnovu člana 81. stav 4. Poslovnika o radu, Skupština nastaviti sa radom dok se ne završi rad po Dnevnom redu.

U nastavku, u pretresu su učestvovali: Katica Bengin, Gordana Kozlovački, Sandra Ristić, Nemanja Šarčević, Goran Gonđa, Stojanka Lekić, Aleksandar Zelenski, Jelena Jovanović, Đurađ Jakšić, mr Miroslav Španović i prof. dr Zoran Pavlović, pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman.

Predsedavajući je zaključio pretres i konstatovao da se Skupština, razmatrajući Godišnji izveštaj Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana za 2017. godinu , upoznala sa radom Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana za 2017. godinu.


Pošto je spojen pretres po tačkama 5. do 7. prelazimo na rad po tim tačkama.

Predsednik Skupštine podneo je Skupštini:

- PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA ADMINISTRATIVNA I MANDATNA PITANjA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE i

- PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE na razmatranje i donošenje.

Na predlog Poslaničke grupe „Aleksandar Vučić- Srbija pobeđuje“, a nakon potvrđivanja mandata poslaniku na početku sednice, predsednik je predložio dopunu Predloga odluke koja je dostavljena poslanicima i to: da se u Odbor za pitanja ustavno-pravnog položaja Pokrajine izabere Marko Šijan umesto Jovane Medenice i u Odbor za kulturu i javno informisanje izabere Marko Šijan umesto Dragane Milošević.

Odbor za bezbednost utvrdio je:

- PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA POKRAJINSKOG SAVETA ZA BEZBEDNOST i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predstavnik predlagača Predloga odluke o imenovanju članova Pokrajinskog saveta za bezbednost, mr Miroslav Španović, obrazložio je predlog.

Predsedavajući je otvorio pretres. Pošto nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog odluke o izmeni Odluke o izboru predsednika i članova Odbora za administrativna i mandatna pitanja Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 86 glasova „za“ donela Odluku o izmeni Odluke o izboru predsednika i članova Odbora za administrativna i mandatna pitanja Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 86 glasova „za“ i jednim glasom „protiv“ donela Odluku o izmenama Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke o imenovanju članova Pokrajinskog saveta za bezbednost na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 86 glasova „za“ donela Odluku o imenovanju članova Pokrajinskog saveta za bezbednost.

Pošto je okončan rad po utvrđenom dnevnom redu prešlo se na POSLANIČKA PITANjA.

Predsednik je konstatovao da su, u skladu sa članom 205. stav 5 Poslovnika o radu Skupštine, poslanička pitanja, u pisanom obliku, između dve sednice, postavili poslanici:

1. Zlata Đerić, pokrajinskom sekretaru za zdravstvo. Odgovor na pitanje dostavljen je poslanicima. U trenutku prozivanja poslanika da li želi, u skladu sa članom 207. Poslovnika o radu Skupštine, da prokomentariše Odgovor na pitanje ili da postavi dopunsko pitanje, poslanica nije bila u sali.

2. Aron Čonka pokrajinskom sekretaru za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova. Odgovor na pitanje dostavljen je poslanicima. Poslanik Aron Čonka postavio je dopunsko pitanje, u skladu sa članom 207. Poslovnika o radu Skupštine. Poslanik Aron Čonka, odgovor će dobiti u pisanoj formi.

Predsednik je konstatovao da su, na 18. sednici Skupštine AP Vojvodine koja je održana 06. marta 2018. godine, u delu sednice nakon iscrpljenog Dnevnog reda, poslanička pitanja, u smislu člana 205. Poslovnika o radu Skupštine, postavili:

1. Aleksandar Zelenski, Igoru Miroviću, predsedniku Pokrajinske vlade. Odgovor na pitanje dostavljen je poslanicima. Poslanik Aleksandar Zelenski se zahvalio predsedniku Pokrajinske vlade na odgovoru.

2. Danijel Radić, Igoru Miroviću, predsedniku Pokrajinske vlade. Odgovor na pitanje dostavljen je poslanicima. U trenutku prozivanja poslanika da li želi, u skladu sa članom 207. Poslovnika o radu Skupštine, da prokomentariše Odgovor na pitanje ili da postavi dopunsko pitanje, poslanik nije bio u sali.

3. Đurađ Jakšić, Igoru Miroviću, predsedniku Pokrajinske vlade. Odgovor na pitanje dostavljen je poslanicima. U trenutku prozivanja poslanika da li želi, u skladu sa članom 207. Poslovnika o radu Skupštine, da prokomentariše Odgovor na pitanje ili da postavi dopunsko pitanje, poslanik nije bio u sali.

Pošto se niko nije javio za postavljanje poslaničkih pitanja, predsedavajući je zaključio 20. sednicu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine u 19,17 časova.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.