Saziv 2016-2020
Session number: 20
Date of event: 29. 03. 2018.

Na osnovu člana 79. stav 1. Poslovnika o radu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni list APV“, br.: 37/2014, 54/2014 i 57/2017),

 

S A Z I V A M

DVADESETU SEDNICU
SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Sednica će se održati 29. marta 2018. godine (četvrtak),
u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine, sa početkom u 10,00 časova

Za ovu sednicu predlažem sledeći

 

DNEVNI RED:

  1. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2018. GODINU;
  2. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ZADUŽIVANjU ZA FINANSIRANjE KAPITALNIH INVESTICIONIH RASHODA;
  3. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNI POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA VODE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2018. GODINU;
  4. GODIŠNjI IZVEŠTAJ POKRAJINSKOG ZAŠTITNIKA GRAĐANA –OMBUDSMANA ZA 2017. GODINU.

 

U prilogu Vam dostavljamo Zapisnik sa 18. sednice Skupštine AP Vojvodine, koja je održana 06. marta 2018. godine, radi usvajanja.

Molimo Vas da sednici obavezno prisustvujete.
   
Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete sednici Skupštine AP Vojvodine, molimo Vas da obavestite Službu Skupštine na telefon broj 021/456-241 ili 021/487-4134.


SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

 

Novi Sad, 16. mart 2018. godine


PREDSEDNIK
SKUPŠTINE AP VOJVODINE,

Ištvan Pastor
(Pásztor István)