Сазив 2016-2020
Число схадзки: 18
Датум отримованя: 06. 03. 2018.
Записнїк

са 18. седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржане 06. марта 2018. године у Великој сали Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 10,08 часова.

Седници Скупштине председавали су Иштван Пастор, председник Скупштине АП Војводине и Дамир Зобеница, потпредседник Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 111 посланика.

Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици: Дарко Бађок, Јелена Балашевић, Амир Бислими, Урош Кандић, Рајко Мијовић, Марко Каранфиловић, Радослав Стриковић, Милан Тодоровић и Милан Ћук.

Председавајући је подсетио посланике да им је уз сазив за 17. седницу достављен и Записник са 17. седнице Скупштине, одржане 21. децембра 2017. године.

Посланик Ненад Боровић ставио је примедбу на Записник са 17. седнице Скупштине указајући да се у записнику наводи да је поставио питање посланика, а да га је поставио у писаном облику, али да није имао могућност да га постави усмено на седници, јер је након 60 минута прекинуто са питањима посланика и прешло се на расправу.

Председавајући је ставио на гласање Записник са 17. седнице Скупштине АП Војводине са примедбом.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 78 гласoва „за“, и једним гласом „уздржан“, усвојила Записник са 17. седнице Скупштине са примедбом посланика Ненада Боровића.

Председавајући је обавестио Скупштину да је, у складу са чланом 52. став 2. Статута Аутономне покрајине Војводине, председник Покрајинске владе доставио Скупштини оставку проф. Мирослава Штаткића на функцију члана Покрајинске владе и покрајинског секретара за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама и констатовао, на основу члана 52. став 2. Статута Аутономне покрајине Војводине, да је проф. Мирославу Штаткићу престала функција члана Покрајинске владе и покрајинског секретара за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, због поднете оставке, са 06. мартом 2018. године.

Председавајући се проф. Мирославу Штаткићу захвалио на сарадњи.

Прешло се на утврђивање Дневног реда.

Покрајинска влада је предложила, на основу члана 87. ст. 2. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред 18. седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ УВОЂЕЊА ТРАНСКРАНИЈАЛНЕ МАГНЕТНЕ СТИМУЛАЦИЈЕ – КАО САВРЕМЕНОГ ТЕРАПИЈСКОГ И ДИЈАГНОСТИЧКОГ МЕТОДА – У КЛИНИЧКУ ПРАКСУ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2018. ГОДИНУ.

Председавајући је предлог ставио на гласање.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 73 гласа „за“ предлог усвојила.

Покрајинска влада је предложила, на основу члана 87. ст. 2. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред 18. седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ НЕОНАТАЛНОГ СКРИНИНГА НА ЦИСТИЧНУ ФИБРОЗУ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2018. ГОДИНУ.

Председавајући је предлог ставио на гласање.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 79 гласова „за“ предлог усвојила.

Покрајинска влада је предложила, на основу члана 87. ст. 2. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред 18. седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ РАНОГ ОТКРИВАЊА ПРОМЕНА ФУНКЦИЈЕ И РЕМОДЕЛИНГА ЛЕВЕ КОМОРЕ И ЦИРКАДИЈАЛНОГ РИТМА КРВНОГ ПРИТИСКА КОД ХИПЕРТЕНЗИВНИХ ТРУДНИЦА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2018. ГОДИНУ.

Председавајући је предлог ставио на гласање.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 77 гласова „за“ предлог усвојила.

Покрајинска влада је предложила, на основу члана 87. ст. 2. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред 18. седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ РАНОГ ПРЕПОЗНАВАЊА И СМАЊЕЊА БРОЈА МЕНТАЛНИХ ПОРЕМЕЋАЈА РАЗВОЈНОГ ДОБА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2018. ГОДИНУ.

Председавајући је предлог ставио на гласање.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 69 гласова „за“ предлог усвојила.

Покрајинска влада је предложила, на основу члана 87. ст. 2. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред 18. седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ РАНОГ ОТКРИВАЊА И ЛЕЧЕЊА КОМПЛИКАЦИЈА ШЕЋЕРНЕ БОЛЕСТИ НА ОЧИМА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2018. ГОДИНУ.

Председавајући је предлог ставио на гласање.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 75 гласова „за“ предлог усвојила.

Покрајинска влада је предложила, на основу члана 87. ст. 2. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред 18. седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА ЗА ТЕРИТОРИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ.

Председавајући је предлог ставио на гласање.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 74 гласа „за“ предлог усвојила.

Покрајинска влада је предложила, на основу члана 87. ст. 2. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред 18. седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ УНАПРЕЂИВАЊА ЛЕЧЕЊА СТЕРИЛИТЕТА БИОМЕДИЦИНСКИ ПОТПОМОГНУТИМ ОПЛОЂЕЊЕМ И ПРЕИМПЛАНТАЦИОНОМ ГЕНЕТСКОМ ДИЈАГНОСТИКОМ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2018. ГОДИНУ.

Председавајући је предлог ставио на гласање.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 75 гласова „за“ предлог усвојила.

Покрајинска влада је предложила, на основу члана 87. ст. 2. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред 18. седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ТЕЛЕМЕДИЦИНЕ У ЛЕЧЕЊУ ИСХЕМИЈСКОГ МОЖДАНОГ УДАРА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2018. ГОДИНУ.

Председавајући је предлог ставио на гласање.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 68 гласова „за“ предлог усвојила.

Покрајинска влада је предложила, на основу члана 87. ст. 2. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред 18. седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ УНАПРЕЂИВАЊА ДИЈАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕЊА ОБОЉЕЊА ШТИТАСТЕ ЖЛЕЗДЕ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2018. ГОДИНУ.

Председавајући је предлог ставио на гласање.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 72 гласа „за“ предлог усвојила.

Покрајинска влада је предложила, на основу члана 87. ст. 2. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред 18. седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ОЧУВАЊА ПЛОДНОСТИ КОД ОБОЛЕЛИХ ОД МАЛИГНИХ БОЛЕСТИ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2018.ГОДИНУ.

Председавајући је предлог ставио на гласање.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 74 гласа „за“ предлог усвојила.

Одбор за образовање и науку је предложиo, на основу члана 87. ст. 2. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред 18. седнице Скупштине допуни новим тачкама дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ;

- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ.

Председавајући је предлог ставио на гласање.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 72 гласа „за“ предлог усвојила.

Председник Скупштине је, на основу члана 87. ст. 2. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред 18. седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда:

- ИЗБОР ЧЛАНА ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ И ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА;

Председавајући је предлог ставио на гласање.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 72 гласа „за“ предлог усвојила.

Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби утврдио је истоветност предлога аката чије је разматрање предложено на седници Скупштине на језицима, чија је службена употреба утврђена Статутом, са српским језиком.

Председавајући је ставио предлог дневног реда 18. седнице Скупштине на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 81 гласом „за“ и осам гласова „против“ утврдила

ДНЕВНИ РЕД:

 1. ИЗБОР ЧЛАНА ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ И ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА;
 2. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ОБЈАВЉИВАЊУ ПРОПИСА И ДРУГИХ АКАТА;
 3. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ТРАНСПОРТНОГ ГАСОВОДА ФУТОГ - БЕОЧИН СА ЕЛЕМЕНТИМА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ;
 4. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ, ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА У СЛИВУ РЕКЕ САВЕ У РЕГИОНУ СРЕМА;
 5. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ДИСТРИБУТИВНОГ ГАСОВОДА РИВИЦА-ЈАЗАК-„ЛЕТЕНКА“ СА ЕЛЕМЕНТИМА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ;
 6. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ УВОЂЕЊА ТРАНСКРАНИЈАЛНЕ МАГНЕТНЕ СТИМУЛАЦИЈЕ – КАО САВРЕМЕНОГ ТЕРАПИЈСКОГ И ДИЈАГНОСТИЧКОГ МЕТОДА – У КЛИНИЧКУ ПРАКСУ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2018. ГОДИНУ;
 7. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ НЕОНАТАЛНОГ СКРИНИНГА НА ЦИСТИЧНУ ФИБРОЗУ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2018. ГОДИНУ;
 8. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ РАНОГ ОТКРИВАЊА ПРОМЕНА ФУНКЦИЈЕ И РЕМОДЕЛИНГА ЛЕВЕ КОМОРЕ И ЦИРКАДИЈАЛНОГ РИТМА КРВНОГ ПРИТИСКА КОД ХИПЕРТЕНЗИВНИХ ТРУДНИЦА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2018. ГОДИНУ;
 9. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ РАНОГ ПРЕПОЗНАВАЊА И СМАЊЕЊА БРОЈА МЕНТАЛНИХ ПОРЕМЕЋАЈА РАЗВОЈНОГ ДОБА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2018. ГОДИНУ;
 10. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ РАНОГ ОТКРИВАЊА И ЛЕЧЕЊА КОМПЛИКАЦИЈА ШЕЋЕРНЕ БОЛЕСТИ НА ОЧИМА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2018. ГОДИНУ;
 11. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА ЗА ТЕРИТОРИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ;
 12. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ УНАПРЕЂИВАЊА ЛЕЧЕЊА СТЕРИЛИТЕТА БИОМЕДИЦИНСКИ ПОТПОМОГНУТИМ ОПЛОЂЕЊЕМ И ПРЕИМПЛАНТАЦИОНОМ ГЕНЕТСКОМ ДИЈАГНОСТИКОМ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2018. ГОДИНУ;
 13. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ТЕЛЕМЕДИЦИНЕ У ЛЕЧЕЊУ ИСХЕМИЈСКОГ МОЖДАНОГ УДАРА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2018. ГОДИНУ;
 14. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ УНАПРЕЂИВАЊА ДИЈАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕЊА ОБОЉЕЊА ШТИТАСТЕ ЖЛЕЗДЕ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2018. ГОДИНУ;
 15. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ОЧУВАЊА ПЛОДНОСТИ КОД ОБОЛЕЛИХ ОД МАЛИГНИХ БОЛЕСТИ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2018. ГОДИНУ,
 16. ПРЕДЛОГ МЕМОРАНДУМА О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ УСТЕЧКОГ РЕГИОНА (ЧЕШКА РЕПУБЛИКА) И АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (РЕПУБЛИКА СРБИЈА) СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧАКА;
 17. ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ РЕГИОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2015. И 2016. ГОДИНУ;
 18. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ;
 19. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ.

У складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, председавајући је предложио спајање претреса по тачкама 3-5 утврђеног Дневног реда.

Председавајући је ставио предлог за спајање претреса на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 74 гласа „за“ предлог усвојила.

У складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, председавајући је предложио спајање претреса по тачкама 6-15 утврђеног Дневног реда.

Председавајући је ставио предлог за спајање претреса на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 74 гласа „за“, предлог усвојила.

У складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, председавајући је предложио спајање претреса по тачкама 18 и 19 утврђеног Дневног реда.

Председавајући је ставио предлог за спајање претреса на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 74 гласа „за“ предлог усвојила.

Посланици Ђурађ Јакшић, Ненад Боровић и Александар Зеленски јавили су се за реч поводом повреде одредби Пословника о раду. Скупштина се о повреди одредаба Пословника о раду није изјашњавала.

Прешло се на рад по утврђеном дневном реду.


1. тачка дневног реда: ИЗБОР ЧЛАНА ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ И ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА;

Председник Покрајинске владе доставио је Скупштини АП Војводине Предлог за избор члана Покрајинске владе и покрајинског секретара за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама на разматрање.

Председник Покрајинске владе, Игор Мировић, додатно је образложио предлог.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали: Ђурађ Јакшић, Миленко Јованов, Игор Мировић, председник Покрајинске владе и Данијел Радић.

Председавајући је посланику Данијелу Радићу одузео реч и одредио паузу у трајању од 15. минута, у 11,15 часова. Седница је настављена у 11,34 часова.

Председавајући је предложио да се утврди кворум и констатовао да седници присуствује 90 посланика, што је довољан број да Скупштина пуноважно одлучује.

Пошто више није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес.

Председавајући је подсетио да, на основу члана 38. став 3. алинеја 5. Статута АП Војводине, Скупштина, о избору и разрешењу потпредседника и чланова Покрајинске владе, одлучује већином гласова од укупног броја посланика.

Председавајући је ставио Предлог за избор члана Покрајинске владе и покрајинског секретара за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је већином гласова од укупног броја посланика, са 71 гласом „за“ и 17 гласова „против“, Скупштина изабрала Драгану Милошевић за члана Покрајинске владе и покрајинског секретара за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама.

Председавајући је констатовао да је Драгани Милошевић, на основу члана 47. став 2 Статута Аутономне покрајине Војводине, престала функција посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине.

На основу члана 13. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади и члана 189. Пословника о раду Скупштине, изабрани члан Покрајинске владе, положила је пред Скупштином заклетву.


2. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ОБЈАВЉИВАЊУ ПРОПИСА И ДРУГИХ АКАТА;

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о измени и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о објављивању прописа и других аката и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио Одбор за прописе. Одбор сматра да је Предлог покрајинске скупштинске одлуке у складу са Статутом и правним системом.

Уводно излагање поднео је Михаљ Њилаш, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали Арон Чонка и Ђурађ Јакшић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 66 гласова „за“ и 13 гласова „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о измени и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о објављивању прописа и других аката.


Пошто је спојен претрес по тачкама 3-5, прешло се на рад по тим тачкама.

Покрајинска влада утврдила јe:

3. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ТРАНСПОРТНОГ ГАСОВОДА ФУТОГ - БЕОЧИН СА ЕЛЕМЕНТИМА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ;

4. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ, ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА У СЛИВУ РЕКЕ САВЕ У РЕГИОНУ СРЕМА И

5. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ДИСТРИБУТИВНОГ ГАСОВОДА РИВИЦА-ЈАЗАК - „ЛЕТЕНКА“ СА ЕЛЕМЕНТИМА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

и доставила их скупштини на разматрање и доношење.

Предлоге покрајинских скупштинских одлука претходно је размотрио Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине и предложио је Скупштини да размотри предлоге и донесе покрајинске скупштинске одлуке.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене за прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода у сливу реке Саве у региону Срема и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора дистрибутивног гасовода Ривица-Јазак-„Летенка“ са елементима детаљне регулације претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије. Одбор је предложио Скупштини да размотри предлоге и донесе покрајинске скупштинске одлуке.

Предлоге покрајинских скупштинских одлука претходно је размотрио и Одбор за прописе који је утврдио правно - техничке исправке у преамбулама предлога које су наведене у извештајима Одбора. Одбор сматра да су предлози покрајинских скупштинских одлука у складу са Статутом и правним системом.

Уводно излагање поводом предлога покрајинских скупштинских одлука поднео је Владимир Галић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали: Јелена Делић, Зоран Вранешевић, Горан Гонђа и Владимир Галић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине.

Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода Футог - Беочин са елементима детаљне регулације на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 72 гласа „за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода Футог - Беочин са елементима детаљне регулације.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене за прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода у сливу реке Саве у региону Срема на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 73 гласа „за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о изради Просторног плана подручја посебне намене за прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода у сливу реке Саве у региону Срема.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора дистрибутивног гасовода Ривица-Јазак-„Летенка“ са елементима детаљне регулације на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 74 гласа „за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора дистрибутивног гасовода Ривица-Јазак-„Летенка“ са елементима детаљне регулације.


Пошто је спојен претрес по тачкама 6-15, прешло се на рад по тим тачкама.

Покрајинска влада утврдила је:

6. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ УВОЂЕЊА ТРАНСКРАНИЈАЛНЕ МАГНЕТНЕ СТИМУЛАЦИЈЕ – КАО САВРЕМЕНОГ ТЕРАПИЈСКОГ И ДИЈАГНОСТИЧКОГ МЕТОДА – У КЛИНИЧКУ ПРАКСУ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2018. ГОДИНУ,

7. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ НЕОНАТАЛНОГ СКРИНИНГА НА ЦИСТИЧНУ ФИБРОЗУ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2018. ГОДИНУ,

8. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ РАНОГ ОТКРИВАЊА ПРОМЕНА ФУНКЦИЈЕ И РЕМОДЕЛИНГА ЛЕВЕ КОМОРЕ И ЦИРКАДИЈАЛНОГ РИТМА КРВНОГ ПРИТИСКА КОД ХИПЕРТЕНЗИВНИХ ТРУДНИЦА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2018. ГОДИНУ,

9. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ РАНОГ ПРЕПОЗНАВАЊА И СМАЊЕЊА БРОЈА МЕНТАЛНИХ ПОРЕМЕЋАЈА РАЗВОЈНОГ ДОБА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2018. ГОДИНУ,

10. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ РАНОГ ОТКРИВАЊА И ЛЕЧЕЊА КОМПЛИКАЦИЈА ШЕЋЕРНЕ БОЛЕСТИ НА ОЧИМА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2018. ГОДИНУ,

11. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА ЗА ТЕРИТОРИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ,

12. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ УНАПРЕЂИВАЊА ЛЕЧЕЊА СТЕРИЛИТЕТА БИОМЕДИЦИНСКИ ПОТПОМОГНУТИМ ОПЛОЂЕЊЕМ И ПРЕИМПЛАНТАЦИОНОМ ГЕНЕТСКОМ ДИЈАГНОСТИКОМ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2018. ГОДИНУ,

13. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ТЕЛЕМЕДИЦИНЕ У ЛЕЧЕЊУ ИСХЕМИЈСКОГ МОЖДАНОГ УДАРА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2018. ГОДИНУ,

14. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ УНАПРЕЂИВАЊА ДИЈАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕЊА ОБОЉЕЊА ШТИТАСТЕ ЖЛЕЗДЕ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2018. ГОДИНУ,

15. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ОЧУВАЊА ПЛОДНОСТИ КОД ОБОЛЕЛИХ ОД МАЛИГНИХ БОЛЕСТИ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2018. ГОДИНУ,

и доставила их Скупштини на разматрање и доношење.

Предлоге покрајинских скупштинских одлука претходно су размотрили Одбор за здравство, социјалну политику, рад, демографску политику и друштвену бригу о деци и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри предлоге и донесе покрајинске скупштинске одлуке.

Предлоге покрајинских скупштинских одлука претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор сматра да су предлози покрајинских скупштинских одлука у складу са Статутом и правним системом.

Уводно излагање поводом предлога покрајинских скупштинских одлука поднео је доц. др Зоран Гојковић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за здравство.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали: др Бојан Баги, Роберт Колар, Немања Шарчевић, проф. др Павле Будаков, др Предраг Матејин, Рајка Лучар и доц. др Зоран Гојковић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за здравство.

Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму увођења транскранијалне магнетне стимулације – као савременог терапијског и дијагностичког метода – у клиничку праксу у Аутономној покрајини Војводини за 2018. годину на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 79 гласова „за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Програму увођења транскранијалне магнетне стимулације – као савременог терапијског и дијагностичког метода – у клиничку праксу у Аутономној покрајини Војводини за 2018. годину.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму неонаталног скрининга на цистичну фиброзу у Аутономној покрајини Војводини за 2018. годину на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 77 гласова „за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Програму неонаталног скрининга на цистичну фиброзу у Аутономној покрајини Војводини за 2018. годину.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму раног откривања промена функције и ремоделинга леве коморе и циркадијалног ритма крвног притиска код хипертензивних трудница у Аутономној покрајини Војводини за 2018. годину на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 81 гласом „за“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку о Програму раног откривања промена функције и ремоделинга леве коморе и циркадијалног ритма крвног притиска код хипертензивних трудница у Аутономној покрајини Војводини за 2018. годину.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму раног препознавања и смањења броја менталних поремећаја развојног доба у Аутономној покрајини Војводини за 2018. годину на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 81 гласом „за“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку о Програму раног препознавања и смањења броја менталних поремећаја развојног доба у Аутономној покрајини Војводини за 2018. годину.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму раног откривања и лечења компликација шећерне болести на очима у Аутономној покрајини Војводини за 2018. годину на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 81 гласом „за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Програму раног откривања и лечења компликација шећерне болести на очима у Аутономној покрајини Војводини за 2018. годину.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму из области јавног здравља за територију Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 81 гласом „за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Програму из области јавног здравља за територију Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму унапређивања лечења стерилитета биомедицински потпомогнутим оплођењем и преимплантационом генетском дијагностиком у Аутономној покрајини Војводини за 2018. годину на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 82 гласа „за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Програму унапређивања лечења стерилитета биомедицински потпомогнутим оплођењем и преимплантационом генетском дијагностиком у Аутономној покрајини Војводини за 2018. годину.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму телемедицине у лечењу исхемијског можданог удара у Аутономној покрајини Војводини за 2018. годину на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 82 гласа „за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Програму телемедицине у лечењу исхемијског можданог удара у Аутономној покрајини Војводини за 2018. годину.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму унапређивања дијагностике и лечења обољења штитасте жлезде у Аутономној покрајини Војводини за 2018. годину на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 83 гласа „за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Програму унапређивања дијагностике и лечења обољења штитасте жлезде у Аутономној покрајини Војводини за 2018. годину.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму очувања плодности код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини за 2018. годину на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 81 гласом „за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Програму очувања плодности код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини за 2018. годину.


16. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ МЕМОРАНДУМА О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ УСТЕЧКОГ РЕГИОНА (ЧЕШКА РЕПУБЛИКА) И АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (РЕПУБЛИКА СРБИЈА) СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧАКА;

Покрајинска влада утврдила је Предлог меморандума о сарадњи између Устечког региона (Република Чешка) и Аутономне покрајине Војводине (Република Србија) са Предлогом закључака и доставила га Скупштини на разматрање.

Предлог меморандума са Предлогом закључака претходно је размотрио Одбор за европске интеграције и међурегионалну сарадњу. Одбор је предложио Скупштини да размотри Предлог меморандума и донесе Закључке.

Уводно излагање поднео је мр Горан Иванчевић, заменик покрајинског секретара за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали: Катица Бенгин, Александар Јовановић, Смиљана Гламочанин Варга, Дмитар Станишић и Горан Гонђа.

Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог меморандума са Предлогом закључака на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 70 гласова „за“, четири гласа „против“ и шест уздржаних гласова усвојила Меморандум о сарадњи између Устечког региона (Република Чешка) и Аутономне покрајине Војводине (Република Србија) и донела Закључке.


17. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ РЕГИОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2015. И 2016. ГОДИНУ;

Покрајинска влада доставила је Скупштини АП Војводине Извештај о остваривању Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине за 2015. и 2016. годину на разматрање.

Извештај је претходно размотрио Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине. Одбор је предложио Скупштини да размотри и усвоји Извештај.

Уводно излагање поднео је Владимир Галић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу је учествовао посланик Лајош Паћи.

Председавајући је закључио претрес и ставио Извештај на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 66 гласова „за“ усвојила Извештај о остваривању Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине за 2015. и 2016. годину.


Пошто је спојен претрес по тачкама 18 и 19, прешло се на рад по тим тачкама.

Одбор за образовање и науку доставио је Скупштини:

18. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ,

19. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ,

на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Пошто није било пријављених за учешће у претресу, председавајући је закључио претрес и ставио Предлог одлуке о разрешењу члана Управног одбора Педагошког завода Војводине на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 61 гласом „за“ донела Одлуку о разрешењу члана Управног одбора Педагошког завода Војводине.

Председавајући је ставио Предлог одлуке о именовању члана Управног одбора Педагошког завода Војводине на гласање.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 65 гласова „за“ и седам гласова „против“ донела Одлуку о именовању члана Управног одбора Педагошког завода Војводине.

Пошто је окончан рад по утврђеном дневном реду прешло се на ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА.

Покрајински секретаријат за финансије доставио је одговор на посланичко питање посланика Александра Зеленског. У тренутку прозивања посланика да ли жели, у складу са чланом 207. Пословника о раду Скупштине, да прокоментарише Одговор на питање или да постави допунско питање, посланик није био у сали.

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова доставио је одговор на посланичко питање посланице Катице Бенгин.

Посланица Катица Бенгин је прокоментарисала одговор у складу са чланом 207. Пословника о раду Скупштине.

Покрајинска влада доставила је одговор на посланичко питање посланице Катице Бенгин.

Посланица Катица Бенгин је прокоментарисала одговор у складу са чланом 207. Пословника о раду Скупштине.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама доставио је одговор на посланичко питање посланика Данијела Радића.

У тренутку прозивања посланика да ли жели, у складу са чланом 207. Пословника о раду Скупштине, да прокоментарише Одговор на питање или да постави допунско питање, посланик није био у сали.

Председавајући је обавестио Скупштину да су у складу са чланом 205. став 5 Пословника о раду Скупштине, посланичка питања, у писаном облику, између две седнице, поставили посланици: Злата Ђерић покрајинском секретару за здравство и Арон Чонка покрајинском секретару за урбанизам и заштиту животне средине и покрајинском секретару за социјалну политику, демографију и равноправност полова.

Покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине обавестио је Скупштину да, посланичко питање Арона Чонке, није у надлежности секретаријата, те је у складу са тим посланичко питање прослеђено Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај. Покрајински секретар за енергетику, грађевинарство и саобраћај је, такође, обавестио Скупштину да питање посланика Арона Чонке није у надлежности Покрајинског секретаријата.

Посланичка питања на седници поставили су следећи посланици:

1. Александар Зеленски, Игору Мировићу, председнику Покрајинске владе. Председавајући је констатовао да ће посланик одговор добити у писаној форми;

2. Ненад Боровић, мр Буку Радојевићу, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Покрајински секретар усмено је одговорио на посланичко питање. Посланик Ненад Боровић је, у складу са чланом 207. Пословника о раду Скупштине, прокоментарисао одговор и поставио допунско питање. Покрајински секретар је усмено одговорио на допунско питање. Посланик Ненад Боровић се изјаснио о одговору;

3. Данијел Радић, Игору Мировићу, председнику Покрајинске владе. Председавајући је констатовао да ће посланик одговор добити у писаној форми;

4. Ђурађ Јакшић, Игору Мировићу, председнику Покрајинске владе. Председавајући је констатовао да ће посланик одговор добити у писаној форми.

Пошто се нико више није јавио за постављање посланичких питања, председавајући је закључио 18. седницу Скупштине Аутономне покрајине Војводине у 14,55 часова.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.