Сазив 2016-2020
Број седнице: 15
Датум одржавања: 12. 10. 2017.

На основу члана 79. став 1. Пословника о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине ("Службени лист АПВ", бр.: 37/2014 и 54/2014),

 

С А З И В А М

ПЕТНАЕСТУ СЕДНИЦУ
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Седница ће се одржати 12. октобра 2017. године (четвртак),
у Великој сали Скупштине АП Војводине, са почетком у 10,00 часова

За ову седницу предлажем следећи

 

ДНЕВНИ РЕД:

  1. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – ЈУН 2017. ГОДИНЕ;
  2. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ ГОДИШЊЕГ ПРИЗНАЊА У ОБЛАСТИ СПОРТА;
  3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА;
  4. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧАКА (ПОДНОСИЛАЦ ПОСЛАНИЧКА ГРУПА ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ);
  5. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД, ЗА 2016. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧКА;
  6. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОЈВОДИНАШУМЕ“ ПЕТРОВАРАДИН, ЗА 2016. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧКА.

 

У прилогу Вам достављамо Записник са 14. седнице Скупштине АП Војводине, која је одржана 31. августа 2017. године, ради усвајања.

Молимо Вас да седници обавезно присуствујете.
   
Уколико нисте у могућности да присуствујете седници Скупштине АП Војводине, молимо Вас да обавестите Службу Скупштине на телефон број 021/456-241 или 021/487-4134.


СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

 

Нови Сад, 29. септембар 2017. године


ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,

Иштван Пастор
(Pásztor István)