Saziv 2016-2020
Az ülések száma: 15
A megtartás időpontja: 12. 10. 2017.

Na osnovu člana 79. stav 1. Poslovnika o radu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine ("Službeni list APV", br.: 37/2014 i 54/2014),

 

S A Z I V A M

PETNAESTU SEDNICU
SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Sednica će se održati 12. oktobra 2017. godine (četvrtak),
u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine, sa početkom u 10,00 časova

Za ovu sednicu predlažem sledeći

 

DNEVNI RED:

  1. IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2017. GODINU U PERIODU JANUAR – JUN 2017. GODINE;
  2. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENI POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DODELI GODIŠNjEG PRIZNANjA U OBLASTI SPORTA;
  3. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANjU KANCELARIJE ZA INKLUZIJU ROMA;
  4. PREDLOG ZAKLjUČAKA (PODNOSILAC POSLANIČKA GRUPA LIGA SOCIJALDEMOKRATA VOJVODINE);
  5. GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA „VODE VOJVODINE“ NOVI SAD, ZA 2016. GODINU SA PREDLOGOM ZAKLjUČKA;
  6. GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JAVNOG PREDUZEĆA „VOJVODINAŠUME“ PETROVARADIN, ZA 2016. GODINU SA PREDLOGOM ZAKLjUČKA.

 

U prilogu Vam dostavljamo Zapisnik sa 14. sednice Skupštine AP Vojvodine, koja je održana 31. avgusta 2017. godine, radi usvajanja.

Molimo Vas da sednici obavezno prisustvujete.
   
Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete sednici Skupštine AP Vojvodine, molimo Vas da obavestite Službu Skupštine na telefon broj 021/456-241 ili 021/487-4134.


SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

 

Novi Sad, 29. septembar 2017. godine


PREDSEDNIK
SKUPŠTINE AP VOJVODINE,

Ištvan Pastor
(Pásztor István)