Saziv 2008-2012
Broj sednice: 7
Datum održavanja: 22. 12. 2008.
Zapisnik

sa Sedme sednice Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, održane 22. decembra 2008. godine u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 11,30 časova.

Sednicom Skupštine predsedavali su Egereši Šandor, predsednik Skupštine AP Vojvodine i Siniša Lazić, potpredsednik Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 110 poslanika.

Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici:mr Tomislav Bogunović, Milenko Filipović, Nenad Ivanišević, dr Goran Ivić, Goran Ješić, Vlatko Jovićević, Goran Kaurić, Bratislav Tomić i Jovica Zarkula.

Predsedavajući je obavestio poslanike da sednici Skupštine pπ€isustvuju članovi Izvršnog veća Autonomne Pokrajine Vojvodine i predstavnici sredstava javnog informisanja.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je prof. dr Milijan Popović, poslanik u Skupštini AP Vojvodine, preminuo 27. novembra 2008. godine, i pozvao sve prisutne da minutom ćutanja odaju poštu preminulom kolegi.

Predsedavajući je konstatovao da, na osnovu člana 80. stav 2. Odluke o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine, da je prof. dr Milijanu Popoviću 27. novembra 2008. godine, zbog smrti, prestao mandat poslanika u Skupštini AP Vojvodine.

Odluka o prestanku mandata poslanika u Skupštini AP Vojvodine će se dostaviti Pokrajinskoj izbornoj komisiji radi dodeljivanja mandata novom poslaniku sa izborne liste Srpske radikalne stranke-Tomislav Nikolić.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je Sedmu sednicu, zbog predstojećih praznika sazvao za ponedeljak jer je neophodno razmotriti u međuvremenu pristigle materijale.

Predsedavajući je poslanicima pročitao Obrazloženje Evroregionalne inicijative za toleranciju.

Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi utvrdio je istovetnost predloga odluka čije se razmatranje predlaže na današnjoj sednici Skupštine na jezicima čija je službena upotreba utvrđena Statutom sa srpskim jezikom.

Zapisnici sa Pete sednice Skupštine, održane 10. oktobra 2008. godine i sa Šeste sednice Skupštine, održane 14. oktobra 2008. godine dostavljeni su poslanicima uz saziv za Sedmu sednicu Skupštine.

Predsedavajući je stavio na glasanje zapisnik sa Pete sednice Skupštine. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 89 glasova "za" usvojila zapisnik sa Pete sednice Skupštine.

Predsedavajući je stavio na glasanje zapisnik sa Šeste sednice Skupštine. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 77 glasova "za" usvojila zapisnik sa Šeste sednice Skupštine.

Zatim se prešlo na utvrđivanje dnevnog reda.

Predlog dnevnog reda poslanicima je dostavljen uz saziv za Sedmu sednicu Skupštine AP Vojvodine.

Izvršno veće AP Vojvodine je, na osnovu člana 132. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, povuklo iz procedure u Skupštini AP Vojvodine treću tačku predloženog dnevnog reda-Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli neto dobiti Javnog vodoprivrednog preduzeća "Vode Vojvodine".

Predsednik Izvršnog veća AP Vojvodine predložio je, na osnovu člana 84. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine da se predloženi dnevni red Sedme sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda:- Predlog za izbor zamenika starešina pokrajinskih organa uprave. Predsedavajući je stavio predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 81 glasom "za" i 17 glasova "protiv" predlog usvojila.

Predsednik Skupštine AP Vojvodine predložio je, na osnovu člana 84.stav 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine da se predloženi dnevni red Sedme sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda:- Predlog za imenovanje predsednika i zamenika predsednika Pokrajinske izborne komisije.

Predsedavajući je stavio predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 79 glasova "za" predlog usvojila.

Odbor za privredu predložio je, na osnovu člana 84. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine da se predloženi dnevni red današnje sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda:Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Fonda za kapitalna ulaganja Autonomne Pokrajine Vojvodine. Predsedavajući je stavio predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 86 glasova "za" i 17 glasova "protiv" predlog usvojila.

Izvršno veće AP Vojvodine predložilo je, na osnovu člana 84. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red Sedme sednice Skupštine proširi novim tačkama dnevnog reda:Predlog odluke o razrešenju direktora Garancijskog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine i Predlog odluke o imenovanju direktora Garancijskog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Predsedavajući je stavio predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 78 glasova "za" predlog usvojila.

Poslanička grupa Liga socijaldemokrata Vojvodine "Zajedno za Vojvodinu" dostavila je Skupštini AP Vojvodine Informaciju o potrebi obeštećenja Autonomne Pokrajine Vojvodine po osnovu ulaganja građana Vojvodine u izgradnju Naftagasa sa Predlogom zaključaka na razmatranje.

Predlog za proširenje predloženog dnevnog reda u skladu sa članom 84. stav 5. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine obrazložio je poslanik Branislav Bogaroški.

Informacija sa Predlogom zaključaka je dostavljena Izvršnom veću AP Vojvodine na mišljenje.S obzirom da Izvršno veće AP Vojvodine nije dostavilo mišljenje povodom Informacije, prema članu 128. stav 4. Poslovnika Skupštine, Skupština može da odluči da se Informacija razmotri i bez mišljenja Izvršnog veća, predsedavajući je stavio na glasanje predlog da Skupština razmotri Informaciju bez mišljenja Izvršnog veća AP Vojvodine.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa pet glasova "za", 94 glasa "protiv" i jednim uzdržanim glasom predlog nije usvojila.

Poslanik Lazar Marjanski predložio je da se predloženi dnevni red Sedme sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda- Pokretanje krivične prijave protiv dnevnog lista „Kurir“ iz Beograda zbog širenja lažnih vesti i uznemiravanja građana Vojvodine.Predlog zaključka Lazara Marjanskog dostavljen je Izvršnom veću AP Vojvodine na mišljenje.S obzirom da Izvršno veće AP Vojvodine nije dostavilo mišljenje povodom Predloga zaključka, prema članu 128. stav 4. Poslovnika Skupštine, Skupština može da odluči da se Predlog razmotri i bez mišljenja Izvršnog veća, predsedavajući je stavio na glasanje predlog da Skupština razmotri Predlog zaključka bez mišljenja Izvršnog veća AP Vojvodine.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 17 glasova "za" i 74 glasa "protiv" predlog nije usvojila.

Poslanik Milorad Mirčić javio se za reč zbog povrede člana 140. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine.

Predsedavajući je postojanje povrede Poslovnika stavio na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 78 glasova "protiv" odlučila da ne postoji povreda Poslovnika.

Predsedavajući je stavio na glasanje predloženi dnevni red za Sedmu sednicu Skupštine sa sledećim redosledom tačaka:

  1. PREDLOG ZA IZBOR ZAMENIKA STAREŠINA POKRAJINSKIH ORGANA UPRAVE,
  2. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROMENU NAZIVA EKONOMSKO-TRGOVINSKE SREDNjE ŠKOLE U SENTI, KÖZGAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI KÖZÉPISKOLA ZENTA,
  3. PREDLOG ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "KOVILjSKO-PETROVARADINSKI RIT",
  4. PREDLOG ODLUKE O PLATAMA LICA KOJA BIRA I IMENUJE SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
  5. ZAHTEV MINISTARSTVA ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU REPUBLIKE SRBIJE ZA UTVRĐIVANjE PREDLOGA KANDIDATA ZA IMENOVANjE ČLANA I ZAMENIKA ČLANA DELEGACIJE IZ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U KONGRES LOKALNIH I REGIONALNIH VLASTI SAVETA EVROPE
  6. PREDLOG ZA IMENOVANjE PREDSEDNIKA I ZAMENIKA PREDSEDNIKA POKRAJINSKE IZBORNE KOMISIJE,
  7. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA FONDA ZA KAPITALNA ULAGANjA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
  8. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU DIREKTORA GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
  9. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU DIREKTORA GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 77 glasova "za" i 17 glasova "protiv" utvrdila dnevni red Sedme sednice Skupštine.

Predsedavajući je predložio da se ograniči vreme izlaganja i to izlaganje na srpskom jeziku kao i vreme za postavljanje poslaničkih pitanja svakog poslanika u trajanju od pet minuta, a izlaganje na jezicima nacionalnih zajednica koji su u službenoj upotrebi, na vreme od osam minuta.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 75 glasova "za" i 17 glasova "protiv" predlog usvojila.

Zatim se prešlo na rad po utvrđenom dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: PREDLOG ZA IZBOR ZAMENIKA STAREŠINA POKRAJINSKIH ORGANA UPRAVE

Predsednik Izvršnog veća AP Vojvodine, na osnovu člana 21. stav 1. tačka 10. Statuta Autonomne Pokrajine Vojvodine, je dostavio Skupštini Predlog za izbor zamenika starešina pokrajinskih organa uprave na razmatranje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog za izbor Lidije Bikar za zamenika pokrajinskog sekretara za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 74 glasa "za" i dva glasa "protiv" za zamenika pokrajinskog sekretara za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova izabrala Lidiju Bikar.

Predsedacvajući je stavio Predlog za izbor Mate Groznice za zamenika pokrajinskog sekretara za propise, upravu i nacionalne manjine na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 75 glasova "za" za zamenika za pokrajinskog sekretara za propise, upravu i nacionalne manjine izabrala Matu Groznicu.

Predsedavajući je izabranim zamenicima pokrajinskih sekretara u ime Skupštine i u svoje lično ime najsrdačnije čestitao na izboru i poželeo im uspešan rad i dobru saradnju.

 


2. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROMENU NAZIVA EKONOMSKO-TRGOVINSKE SREDNjE ŠKOLE U SENTI, KÖZGAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI KÖZÉPISKOLA ZENTA,

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o davanju saglasnosti na promenu naziva Ekonomsko-trgovinske srednje škole u Senti, Közgazdasági és Kereskedelmi Középiskola Zenta i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke prethodno su razmotrili Odbor za propise i Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i Odluku donese u predloženom tekstu.

Dodatno obrazloženje Predloga odluke dao je dr Zoltan Jegeš, pokrajinski sekretar za obrazovanje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 75 glasova "za" donela Odluku o davanju saglasnosti na promenu naziva Ekonomsko-trgovinske srednje škole u Senti, Közgazdasági és Kereskedelmi Középiskola Zenta.

 


3. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "KOVILjSKO- PETROVARADINSKI RIT"

Republička agencija za prostorno planiranje, na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o planiranju i izgradnji, dostavila je Skupštini AP Vojvodine Predlog odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode "Koviljsko-Petrovaradinski rit", na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke dostavljen je Izvršnom veću AP Vojvodine na mišljenje. Izvršno veće nije imalo primedbi.

Predlog odluke prethodno su razmotrili Odbor za propise, Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i Odluku donese u predloženom tekstu.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali:Milorad Mirčić, Marijana Četojević, Milivoj Petrović, Lazar Marjanski, Saša Santovac, Dušanka Sremački, pokrajinski sekretar za arhitekturu, urbanizam i graditeljstvo i dr Slobodan Puzović, pokrajinski sekretar za zaštitu životne sredine i održivi razvoj.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 67 glasova "za" donela Odluku o izradi Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode "Koviljsko-Petrovaradinski rit".


4. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O PLATAMA LICA KOJA BIRA I IMENUJE SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o platama lica koja bira i imenuje Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke prethodno je razmotrio Odbor za propise, Odbor za budžet i finansije i Odbor za administrativna i mandatno –imunitetska pitanja.Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i Odluku donese u predloženom tekstu.

Dodatno obrazloženje Predloga odluke dao je mr Jovica Đukić, pokrajinski sekretar za finansije.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 68 glasova "za" donela Odluku o platama lica koja bira i imenuje Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine.


5. tačka dnevnog reda: ZAHTEV MINISTARSTVA ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU REPUBLIKE SRBIJE ZA UTVRĐIVANjE PREDLOGA KANDIDATA ZA IMENOVANjE ČLANA I ZAMENIKA ČLANA DELEGACIJE IZ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U KONGRES LOKALNIH I REGIONALNIH VLASTI SAVETA EVROPE

Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu Republike Srbije dostavilo je Skupštini AP Vojvodine Zahtev za utvrđivanje Predloga kandidata za imenovanje člana i zamenika člana delegacije iz Autonomne Pokrajine Vojvodine u Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope.

Zahtev ministarstva je dostavljen Odboru za evropske integracije i međunarodnu regionalnu saradnju.Odbor je dostavio Skupštini Predlog kandidata za imenovanje člana i zamenika člana delegacije iz Autonomne Pokrajine Vojvodine u Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope na razmatranje.

Dodatno obrazloženje Predloga dala je Maja Sedlarević, predsednica Odbora za evropske integracije i međunarodnu regionalnu saradnju.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog kandidata na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 85 glasova "za" utvrdila Predlog kandidata za imenovanje člana i zamenika člana delegacije u Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope, koji će se dostaviti Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu Republike Srbije.


6. tačka dnevnog reda: PREDLOG ZA IMENOVANjE PREDSEDNIKA I ZAMENIKA PREDSEDNIKA POKRAJINSKE IZBORNE KOMISIJE

Predsednik Skupštine AP Vojvodine je, na osnovu člana 16. Odluke o izboru poslanika u Skupštinu AP Vojvodine, dostavio Skupštini Predlog za imenovanje predsednika i zamenika predsednika Pokrajinske izborne komisije na razmatranje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: Milorad Mirčić i Milan Đukić. Predsedavajući je stavio Predlog za imenovanje na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 86 glasova "za" imenovala Zdenku Stakić, za predsednika Pokrajinske izborne komisije i Nenada Simovića, za zamenika predsednika Pokrajinske izborne komisije.


7. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA FONDA ZA KAPITALNA ULAGANjA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Odbor za privredu, na sednici održanoj 18. decembra 2008. godine, utvrdio je Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Fonda za kapitalna ulaganja Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: Saša Santovac i Milorad Mirčić.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 74 glasa "za" donela Odluku o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Fonda za kapitalna ulaganja Autonomne Pokrajine Vojvodine.


8. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU DIREKTORA GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o razrešenju direktora Garancijskog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Dodatno obrazloženje Predloga odluke dao je mr Jovica Đukić, pokrajinski sekretar za finansije.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu je učestvovao poslanik Milorad Mirčić.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 76 glasova "za" donela Odluku o razrešenju Gorana Vasića za direktora Garancijskog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine.


9. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU DIREKTORA GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o imenovanju direktora Garancijskog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 76 glasova "za" donela Odluku o imenovanju direktora Garancijskog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine.


Poslaničkih pitanja nije bilo.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.

Sednica je zaključena u 13,17 časova.