Saziv 2008-2012
Broj sednice: 7
Datum održavanja: 22. 12. 2008.

Na osnovu člana 78. Poslovnika Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine,

Sazivam
7. sednicu Skupštine
Autonomne Pokrajine Vojvodine

Sednica će se održati 22. decembra 2008. godine (ponedeljak),
u Velikoj sali zgrade Skupštine AP Vojvodine,
sa početkom u 11,00 časova

Za ovu sednicu predlažem sledeći

Dnevni red:

  1. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROMENU NAZIVA EKONOMSKO-TRGOVINSKE SREDNjE ŠKOLE U SENTI, KÖZGAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI KÖZÉPISKOLA ZENTA,
  2. PREDLOG ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "KOVILjSKO- PETROVARADINSKI RIT",
  3. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI NETO DOBITI JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "VODE VOJVODINE",
  4. PREDLOG ODLUKE O PLATAMA LICA KOJA BIRA I IMENUJE SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
  5. ZAHTEV MINISTARSTVA ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU REPUBLIKE SRBIJE ZA UTVRĐIVANjE PREDLOGA KANDIDATA ZA IMENOVANjE ČLANA I ZAMENIKA ČLANA DELEGACIJE IZ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U KONGRES LOKALNIH I REGIONALNIH VLASTI SAVETA EVROPE.

U prilogu Vam dostavljamo zapisnik sa 5. sednice Skupštine AP Vojvodine, održane 10. oktobra 2008. godine i zapisnik sa 6. sednice Skupštine AP Vojvodine, održane 14. oktobra 2008. godine, radi usvajanja.

Molimo Vas da sednici obavezno prisustvujete.

Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete sednici Skupštine AP Vojvodine, molimo Vas da obavestite Službu Skupštine na telefon broj 021/456-241 ili 021/487-4134.

Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine

Novi Sad, 12. decembar 2008. godine

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE AP VOJVODINE,

Egereši Šandor