Сазив 2008-2012
Број седнице: 7
Датум одржавања: 22. 12. 2008.

На основу члана 78. Пословника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине,

Сазивам
7. седницу Скупштине
Аутономне Покрајине Војводине

Седница ће се одржати 22. децембра 2008. године (понедељак),
у Великој сали зграде Скупштине АП Војводине,
са почетком у 11,00 часова

За ову седницу предлажем следећи

Дневни ред:

  1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОМЕНУ НАЗИВА ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У СЕНТИ, KÖZGAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI KÖZÉPISKOLA ZENTA,
  2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ "КОВИЉСКО- ПЕТРОВАРАДИНСКИ РИТ",
  3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ НЕТО ДОБИТИ ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ",
  4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПЛАТАМА ЛИЦА КОЈА БИРА И ИМЕНУЈЕ СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
  5. ЗАХТЕВ МИНИСТАРСТВА ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА КАНДИДАТА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ДЕЛЕГАЦИЈЕ ИЗ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У КОНГРЕС ЛОКАЛНИХ И РЕГИОНАЛНИХ ВЛАСТИ САВЕТА ЕВРОПЕ.

У прилогу Вам достављамо записник са 5. седнице Скупштине АП Војводине, одржане 10. октобра 2008. године и записник са 6. седнице Скупштине АП Војводине, одржане 14. октобра 2008. године, ради усвајања.

Молимо Вас да седници обавезно присуствујете.

Уколико нисте у могућности да присуствујете седници Скупштине АП Војводине, молимо Вас да обавестите Службу Скупштине на телефон број 021/456-241 или 021/487-4134.

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине

Нови Сад, 12. децембар 2008. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,

Егереши Шандор