Сазив 2016-2020
Број седнице: 9
Датум одржавања: 24. 01. 2017.

На основу члана 129. и 130. Пословника о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, бр.: 37/2014 и 54/2014),


С А З И В А М

9. СЕДНИЦУ
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

на тему

„ПРЕДСТАВЉАЊЕ РЕГИОНА НОРДЛАНД (КРАЉЕВИНА НОРВЕШКА)“

Седница ће се одржати 24. јануара 2017. године (уторак),
у Великој сали Скупштине АП Војводине,
са почетком у 11,00 часова

 

Молимо Вас да седници обавезно присуствујете.

 
Уколико нисте у могућности да присуствујете седници Скупштине АП Војводине, молимо Вас да обавестите Службу Скупштине на телефон број 021/456-241 или 021/487-4134.

 

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

 

Нови Сад, 18. јануар 2017. године


ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,

Иштван Пастор
(Pásztor István)