Сазив 2016-2020
Број седнице: 6
Датум одржавања: 28. 09. 2016.
Записник

са Шесте седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржане 28. септембра 2016. године у Великој сали Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 10,20 часова.

Седници Скупштине председавали су Пастор Иштван, председник Скупштине АП Војводине и Дамир Зобеница, потпредседник Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 112 посланика.

Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици: Јелена Делић, Александар Зеленски, Драгана Потпара, Весна Прћић, Душан Стипановић, Ђорђе Стојшић, Зоран Суботић и Дејан Чапо.

Председавајући је подсетио посланике да им је уз сазив за Шесту седницу достављен и Записник са Пете седнице Скупштине, одржане 15. септембра 2016. године. Председавајући је ставио на гласање Записник са Пете седнице Скупштине АП Војводине.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 98 гласова „за“ усвојила Записник са Пете седнице Скупштине.

Председавајући је обавестио посланике да је дошло до промене састава Посланичке групе „ДС-ДСХВ“ тако што су посланици Амир Бислими и Јелена Балашевић, иступили из Посланичке групе „ДС-ДСХВ“.

Председавајући је обавестио Скупштину да је дана 16. септембра 2016. године у Скупштини АПВ образована ЖЕНСКА ПАРЛАМЕНТАРНА МРЕЖА, као неформална група посланица, у складу са чланом 225. Пословника о раду. За координаторку Женске парламентарне мреже одређена је Стојанка Лекић, а за заменицу координаторке Ана Томанова Маканова.

Председавајући је подсетио посланике на хуману акцију коју Скупштина АП Војводине у континуитету спроводи са Клиничким центром Војводине, на кампању промоције трансплантације и донације органа. Председавајући је позвао посланике и посланице да подрже кампању промоције транслантације и донације органа тако што ће се информисати о овој хуманој акцији.

Прешло се на утврђивање дневног реда.

Предлог дневног реда посланици су добили  уз сазив за Шесту седницу Скупштине.

Председавајући је обавестио посланике да је Покрајинска влада  предложила, на основу члана 87. ст. 2. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред  Шесте седнице Скупштине допуни новoм тачкoм дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ПИСМА О НАМЕРАМА О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (РЕПУБЛИКА СРБИЈА) И ПРОВИНЦИЈЕ ХАЈНАН (НАРОДНА РЕПУБЛИКА КИНА) СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧАКА.

Председавајући је предлог је ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 92 гласова „за“  предлог усвојила.

Председавајући је обавестио посланике да је Покрајинска влада предложила, на основу члана 87. ст. 2. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред Шесте седнице Скупштине допуни новoм тачкoм дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је  Скупштина са 90 гласова „за“ и девет гласова „против“ предлог усвојила.

Председавајући је обавестио посланике да је Покрајинска влада предложила, на основу члана 87. ст. 2. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред  Шесте седнице Скупштине допуни новoм тачкoм дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ШУМЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ.

Председавајући је предлог  ставио на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је  Скупштина са 91 гласом „за“ и девет гласова „против“ предлог усвојила.

Председавајући је обавестио посланике да је Покрајинска влада  предложила, на основу члана 87. ст. 2. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред Шесте седнице Скупштине допуни новoм тачкoм дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ВОДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 92 гласа „за“ и девет гласова“против“ предлог усвојила.

Председавајући је обавестио посланике да је Покрајинска влада  предложила, на основу члана 87. ст. 2. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред Шесте седнице Скупштине допуни новoм тачкoм дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2016. ГОДИНИ.

Председавајући је предлог ставио на гласањ. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 93 гласа „за“ и девет гласова“против“ предлог усвојила.

Председавајући је обавестио посланике да је Покрајинска влада  предложила, на основу члана 87. ст. 2. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред  Шесте седнице Скупштине допуни новoм тачкoм дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ ЗА РАЗВОЈ СЕЛА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2016. ГОДИНИ.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је  Скупштина са 92 гласа „за“ и девет гласова „против“ предлог усвојила.

Председавајући је обавестио посланике да је Покрајинска влада  предложила, на основу члана 87. ст. 2. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред Шесте седнице Скупштине допуни новoм тачкoм дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЈАВНОМ ВОДОПРИВРЕДНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је  Скупштина са 92 гласа „за“ и девет гласова“против“ предлог усвојила.

Председавајући је обавестио посланике да је Покрајинска влада  предложила, на основу члана 87. ст. 2. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред Шесте седнице Скупштине допуни новoм тачкoм дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „ВОЈВОДИНАШУМЕ“.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао  да је  Скупштина са 93 гласа „за“ и девет гласова“против“ предлог усвојила.

Председавајући је обавестио посланике да је Покрајинска влада предложила, на основу члана 87. ст. 2. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред  Шесте седнице Скупштине допуни новoм тачкoм дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА АКТ О ПРОЦЕНИ ВРЕДНОСТИ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОЈВОДИНАШУМЕ“, ПЕТРОВАРАДИН.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је  Скупштина са 93 гласа „за“ и девет гласова „против“ предлог усвојила.

Председник Скупштине је предложио, на основу члана 87. ст. 2. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред Шесте седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања, председавајући  је констатовао да је  Скупштина са 102 гласова „за“ предлог усвојила.

Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби утврдио је истоветност предлога аката чије се разматрање предлаже на  седници Скупштине на језицима, чија је службена употреба утврђена Статутом, са српским језиком.

Председавајући је ставио предлог дневног реда Шесте седнице Скупштине на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 94 гласа „за“ и девет гласова „против“ утврдила

ДНЕВНИ РЕД:

 1. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ;
 2. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ;
 3. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ШУМЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ;
 4. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ВОДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ;
 5. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2016. ГОДИНИ;
 6. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ ЗА РАЗВОЈ СЕЛА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2016. ГОДИНИ;
 7. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЈАВНОМ ВОДОПРИВРЕДНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“;
 8. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „ВОЈВОДИНАШУМЕ“;
 9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА АКТ О ПРОЦЕНИ ВРЕДНОСТИ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОЈВОДИНАШУМЕ“, ПЕТРОВАРАДИН;
 10. ПРЕДЛОГ ПИСМА О НАМЕРАМА О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (РЕПУБЛИКА СРБИЈА) И ПРОВИНЦИЈЕ ХАЈНАН (НАРОДНА РЕПУБЛИКА КИНА) СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧАКА;
 11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРКЕ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА;
 12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРКЕ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА;
 13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.

У складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, председавајући је ставио предлог  за спајање претреса по тачкама 2. до 6. утврђеног Дневног реда, на гласање. Након гласања, председавајући је  констатовао да је  Скупштина са 84 гласа „за“ и 16 гласова „против“ предлог усвојила.

Председавајући је ставио предлог  за спајање претреса по тачкама 7. и 8. утврђеног Дневног реда, на гласање. Након гласања, председавајући је  констатовао да је  Скупштина са 84 гласа „за“ и 10 гласова „против“ предлог усвојила.

Председавајући је ставио предлог  за спајање претреса по тачкама 11. и 12. утврђеног Дневног реда, на гласање. Након гласања, председавајући је  констатовао да је  Скупштина са 88 гласова „за“ и 11 гласова „против“ предлог усвојила.

Председавајући је подсетио посланике на члан 90. ст. 1. и 2. Пословника о раду по коме је време излагања на српском језику ограничено на пет минута, излагање на језицима националних мањина - националних заједница који су у службеној употреби на време од осам минута, а време излагања председника, односно представника посланичке групе на десет минута.

Такође је подсетио посланике на члан 91. ст. 1, 2, 3 и 4. Пословника о раду по коме у претресу по свакој тачки дневног реда седнице Скупштине право да говоре, по следећем редоследу, имају:

-предлагач акта, односно овлашћени представник групе предлагача акта,
-известилац надлежног одбора,
-посланик који је на седници одбора издвојио мишљење,
-председник, односно представник посланичке групе,
-посланици, по редоследу пријава за учешће у претресу.

Председник или овлашћен потпредседник, представник Покрајинске владе одређен по тачки дневног реда и други предлагач добијају реч када је затраже и на њих се не односи ограничење у погледу трајања излагања.

Уколико се у току претреса о одређеној тачки укаже потреба за ближим објашњењем, председник даје реч члану Покрајинске владе у чијем је делокругу одређено питање и на њега се не односи ограничење у погледу трајања излагања.

Пријаве за реч, са редоследом посланика, подносе посланичке групе и посланици који нису чланови посланичких група у писаном облику до отварања претреса.

На основу члана 95. Пословника о раду, посланици имају могућност да говоре за говорницом или са места. Ако посланик говори са места дужан је да устане.
Прешло се на рад по утврђеном дневном реду.


1. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ;

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.
На Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета, амандмане су поднели посланик Ненад Боровић (I-III), посланик Горан Пауновић (I) и посланик Мирослав Васин (I-III).
Амандмани су достављени Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада је размотрила амандмане и предложила Скупштини да одбије амандмане.
На основу члана 157. став 1 Пословника о раду, у делу који се односи на расходе којима се финансирају делатности из делокруга одбора, Предлог покрајинске скупштинске одлуке и амандмане на Предлог претходно је размотрио и Одбор за омладину и спорт.
Предлог покрајинске скупштинске одлуке, амандмане, Мишљење Покрајинске владе по амандманима и Извештај Одбора за омладину и спорт претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије и предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку, а да одбије амандмане посланика Ненада Боровића (I-III), Горана Пауновића (I) и Мирослава Васина (I-III).
Поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета Скупштини  посланицима се обратио Игор Мировић, председник Покрајинске владе.
Уводно излагање поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета поднела је Смиљка Јовановић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије.
Председавајући је обавестио посланике да се на основу члана 158. став 1, а у вези са чланом 159. Пословника о раду, о Предлогу ребаланса буџета претрес  води у начелу и у појединостима.
Председавајући је отворио претрес у начелу.У претресу су учествовали Јован Лазаров, као известилац надлежног Одбора и: Илона Пелт, Светлана Козић, Ненад Боровић, Бранислав Богарошки, Александра  Ђанковић, Ђурађ Јакшић, Арон Чонка, др Иван Стијеповић, Горан Пауновић, Душан Јаковљев, проф. др Павле Будаков, Милан Ћук, Стојанка Лекић, Горан Гонђа, проф.др Бранислава Белић,  Владимир Галић, покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине, Михаљ Њилаш, покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице, Смиљка Јовановић, покрајински секретар за финансије, Ђорђе Милићевић, потпредседник Покрајинске владе, Игор Мировић,председник Покрајинске владе.
Посланик Борислав Новаковић је у складу са чл. 97. и 98. Пословника о раду  Скупштине предложио да се Скупштина изјасни о повреди Пословника о раду Скупштине. Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 28 гласова “за“ и 59 гласова “против“ одлучила да није прекршен Пословник о раду.

Председавајући је одредио паузу у трајању од 14,01 до 15,09  часова.

Након паузе утврђен је кворум и констатовано је да је у сали било присутно 69 посланика.

У наставку су учествовали: Ивана Зечевић, Милан Влаисављевић, др Предраг Матејин, мр Светлана Бабић, Немања Шарчевић, Дарко Бађок, Зоран Вранешевић, Ивица Миланков, мр Вук Радојевић, покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство,  Илија Маравић, проф. др Тамаш Корхец, Јованка Чолак-Киралу, Данијел Радић, Сања Жигић, Мирослав Родић.
Након чега је председавајући закључио претрес у начелу.
Председавајући је отврорио претрес у појединостима.
Председавајући је обавестио посланике да је на Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета на члан 1. поднет један амандман; на  члан 3. поднета су два амандмана, а на члан 10. поднето је четири амандмана.
У складу са чланом 148. став 3. Пословника о раду Скупштине, подносиоци амандмана имају право да образложи поднете амандмане. Посланици  Горана Пауновића, Мирослав Васин и Ненад Боровић, подносиоци амандмана, су образложили поднете амандмане.
Игор Моровић, председник Покрајинске владе је реплицирао на излагање посланика Ненада Боровића.
Посланик Борислав Новаковић је у складу са чл. 97. и 98. Пословника о рад  Скупштине предложио да се Скупштина изјасни о повреди Пословника о раду Скупштине. Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 29 гласова“за“ и 71 гласом “против“ одлучила да није повређен Пословник о раду.
У претресу су учествовали: Игор Мировић, председник Покрајинске владе, Борислав Новаковић, Миленко Јованов, Ђурађ Јакшић.
Посланици Ненад Боровић, Горан Пауновић и Мирослав Васин су остали при поднетим амандманима.
Председавајући је ставио на гласање Амандман I посланика Ненада Боровића. Председавајући је констатовао да je Скупштина са 25 гласова “за“ и 75 гласова „против“ одбила Амандман I посланика Ненада Боровића.
Председавајући је ставио на гласање Амандман II посланика Ненада Боровића. Председавајући је констатовао да je Скупштина са 25 гласова „за“ и 76 гласова „против“ одбила Амандман II посланика Ненада Боровића.
Председавајући је ставио на гласање Амандман III посланика Ненада Боровића. Председавајући је констатовао да je Скупштина са 25 гласова „за“ и 76 гласова „против“ одбила Амандман III посланика Ненада Боровића.
Председавајући је ставио на гласање Амандман I посланика Горана Пауновића. Председавајући је констатовао да je Скупштина са 24 гласа „за“  и 76 гласова „против“  одбила Амандман I посланика Горана Пауновића.
Председавајући је ставио на гласање Амандман I посланика Мирослава Васина. Председавајући је констатовао да je Скупштина са 24 гласа „за“ и 76 гласова „против“ одбила Амандман I посланика Мирослава Васина.
Председавајући је ставио на гласање Амандман II посланика Мирослава Васина. Председавајући је констатовао да je Скупштина са 25 гласова „за“ и 76 гласова“против“ одбила Амандман II посланика Мирослава Васина.
Председавајући је ставио на гласање Амандман III посланика Мирослава Васина. Председавајући је констатовао да je Скупштина са 25 гласова „за“ и 76 гласова „против“  одбила Амандман III посланика Мирослава Васина.
Председавајући је подсетио посланике да на основу члана 38. став 3. Статута АП Војводине, а у вези са чланом 159. Пословника о раду, о доношењу ребаланса буџета АП Војводине Скупштина одлучује већином гласова од укупног броја посланика. (61)
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета на гласање.
Председавајући је констатовао да је Скупштина са 78 гласова „за“ и 29 гласова „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину.
Посланик Ђурађ Јакшић је предложио да се одреди друго време излагања, по тачкама 2. до 6. Дневног реда , због спојеног претреса, и то за председнике, односно представнике посланичких група у трајању од 15 минута, а за посланике у трајању од 7 минута. Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 24 гласа “за“ и 70 гласова “против“ није предлог прихватила.

Председавајући је подсетио посланике да је спојен претрес по тачкама 2-6. Дневног реда, па се прешло на рад по тим тачкама.


Покрајинска влада утврдила је:

2.    ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ;
3.    ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ШУМЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ;
4.    ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ВОДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ;
5.    ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2016. ГОДИНИ;
6.    ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ ЗА РАЗВОЈ СЕЛА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2016. ГОДИНИ;

и доставила их Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Предлоге покрајинских скупштинских одлука претходно су размотрили Одбор за пољопривреду и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри предлоге и донесе покрајинске скупштинске одлуке.
Предлоге покрајинских скупштинских одлука претходно је размотрио Одбор за прописе. Одбор је утврдио правно-техничку исправку у Предлогу покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину, која је наведена у извештају Одбора. Одбор за прописе сматра да су предлози покрајинских скупштинских одлука у складу са Статутом и правним системом.
Уводно излагање поводом предлога покрајинских скупштинских одлука поднео је мр Вук Радојевић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
Председавајући је отворио претрес по тачкама 2-6. Дневног реда.
У претресу су учествовали: Ненад Боровић,  мр Арсен Курјачки, Бранислав Богарошки,Милан Ћук, Матија Ковач, Миленко Јованов, Арон Чонка, Дејан Максимовић, проф.др Бранислава Белић, Војислав Кулачанин, Светлана Козић, Сретен Јовановић, Немања Шарчевић, Ђурађ Јакшић, мр Вук Радојевић, покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Владимир Галић, покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину са правно-техничком исправком на гласање.
Председавајући је констатовао да је Скупштина са 71 гласом „за“ и 12 гласова „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину на гласање.
Председавајући је констатовао да је  Скупштина са 70 гласова „за“ и 13 гласова „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину на гласање.
Председавајући је констатовао да је Скупштина са 70 гласова „за“ и 13 гласова „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2016. години на гласање.
Председавајући је констатовао да је  Скупштина са 70 гласова „за“ и 16 гласова „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2016. години.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији Аутономне покрајине Војводине у 2016. години на гласање.
Председавајући је констатовао да је  Скупштина са 70 гласова „за“ и 12 гласова „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији Аутономне покрајине Војводине у 2016. години.

Председавајући је подсетио посланике да је спојен претрес по тачкама 7. и 8. Дневног реда и прешло се  на рад по тим тачкама.


7. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЈАВНОМ ВОДОПРИВРЕДНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“;
8 тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „ВОЈВОДИНАШУМЕ“;

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине“ и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Јавном предузећу „Војводинашуме“ и доставила их Скупштини на разматрање и доношење.
На Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине“ амандмане I-X поднео je посланик Ненад Боровић.
На Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Јавном предузећу „Војводинашуме“ амандмане I-X поднео je посланик Ненад Боровић.
Амандмани су достављени Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада размотрила је амандмане и предложила Скупштини да их одбије.
Предлоге покрајинских скупштинских одлука и амандмане претходно је размотрио Одбор за пољопривреду и предложио Скупштини да размотри предлоге и донесе покрајинске скупштинске одлуке, а да амандмане одбије.
Предлоге покрајинских скупштинских одлука и амандмане претходно је разматрао и Одбор за прописе. Одбор сматра да су амандмани посланика Ненада Боровића правно могући и да су предлози покрајинских скупштинских одлука у складу са Статутом и правним системом.
Уводно излагање поводом предлога покрајинских скупштинских одлука поднео је мр Вук Радојевић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
У претресу су учествовали: Ненад Боровић, Ивана Зечевић, Миленко Јованов, Светлана Козић.
Посланик Ненад Боровић је остао при поднетим амандманима и  додатно их је образложио.
Прешло се на изјашњавање о поднетим амандманима на Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине“.
Председавајући је ставио на гласање Амандман I посланика Ненада Боровића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 21 гласом „за“ и 71 гласом „против“ одбила Амандман I посланика Ненада Боровића.
Председавајући је ставио на гласање Амандман II посланика Ненада Боровића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 21 гласом „за“ и 71 гласом „против“ одбила Амандман II посланика Ненада Боровића.
Председавајући је ставио на гласање Амандман III посланика Ненада Боровића. Након гласања,  председавајући је констатовао  да je Скупштина са 21 гласом „за“ и 71 гласом „против“  одбила Амандман III посланика Ненада Боровића.
Председавајући је ставио на гласање Амандман IV посланика Ненада Боровића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 20 гласова „за“ и 70 гласова “против“ одбила Амандман IV посланика Ненада Боровића.
Председавајући је ставио  на гласање Амандман V посланика Ненада Боровића.Након гласања,  председавајући је констатовао да је Скупштине са 21 гласом „за“ и  71 гласом „против“ одбила Амандман V посланика Ненада Боровића.
Председавајући је ставио на гласање Амандман VI посланика Ненада Боровића.Након гласања,  председавајући је констатовао да је Скупштина са 21 гласом „за“ и 71 гласом „против“ одбила Амандман VI посланика Ненада Боровића.
Председавајући је ставио на гласање Амандман VII посланика Ненада Боровића.Након гласања,  председавајући је констатовао да је Скупштина са 21 гласом „за“ и 71 гласом „против“ одбила АмандманVII посланика Ненада Боровића.
Председавајући је ставио  на гласање Амандман VIII посланика Ненада Боровића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 21 гласом „за“ и 71 гласом „против“ одбила Амандман VIII посланика Ненада Боровића.
Председавајући је ставио на гласање Амандман IX посланика Ненада Боровића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 21 гласом „за“ и  71 гласом „против“ одбила Амандман IX посланика Ненада Боровића.
Председавајући је ставио на гласање Амандман X посланика Ненада Боровића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 21 гласом „за“ и 71 гласом „против“ одбила Амандман X посланика Ненада Боровића.
Пошто су се посланици изјаснили о амандманима, председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине“ на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина  са 70 гласова „за“ и  22 гласа „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине“.
Прешло се на изјашњавање о поднетим амандманима на Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Јавном предузећу „Војводинашуме“.
Председавајући је ставио на гласање Амандман I посланика Ненада Боровића. Након гласања,председавајући је констатовао да је Скупштина са 21 гласом „за“ и 71 гласом „против“ одбила Амандман I посланика Ненада Боровића.
Председавајући је ставио на гласање Амандман II посланика Ненада Боровића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 21 гласом „за“ и 70 гласова „против“ одбила Амандман II посланика Ненада Боровића.
Председавајући је ставио на гласање Амандман III посланика Ненада Боровића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 22 гласа „за“ и 71 гласом „против“ одбила Амандман III посланика Ненада Боровића.
Председавајући је ставио на гласање Амандман IV посланика Ненада Боровића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 22 гласова „за“ и 71 гласова“против“  одбила Амандман IVпосланика Ненада Боровића.
Председавајући је ставио  на гласање Амандман V посланика Ненада Боровића.Након гласања,председавајући је констатовао да је Скупштина  са 22 гласа „за“ и 71 гласом „против“ одбила Амандман V посланика Ненада Боровића.
Председавајући је ставио на гласање Амандман VI посланика Ненада Боровића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 22 гласа „за“ и  70 гласова „против“ одбила Амандман VI посланика Ненада Боровића.
Председавајући је ставио на гласање Амандман VII посланика Ненада Боровића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 22 гласа „за“ и 70 гласова „против“  одбила Амандман VII посланика Ненада Боровића.
Председавајући је ставио  на гласање Амандман VIII посланика Ненада Боровића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 23 гласа „за“ и 70 гласова „против“ одбила Амандман VIII посланика Ненада Боровића.
Председавајући је ставио на гласање Амандман IX посланика Ненада Боровића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 22 гласа „за“ и 71 гласом „против“  одбила Амандман IX посланика Ненада Боровића.
Председавајући је ставио на гласање Амандман X посланика Ненада Боровића. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 23 гласа „за“ и 71 гласом „против“ одбила Амандман X посланика Ненада Боровића.
Пошто су се посланици изјаснили о амандманима, председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Јавном предузећу „Војводинашуме“ на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 71 гласом „за“ и  23 гласа „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Јавном предузећу „Војводинашуме“.

9. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА АКТ О ПРОЦЕНИ ВРЕДНОСТИ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОЈВОДИНАШУМЕ“, ПЕТРОВАРАДИН;

Покрајинска влада утврдила је Предлог одлуке о давању сагласности на акт о процени вредности основног капитала Јавног предузећа „Војводинашуме“, Петроварадин и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.
Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за пољопривреду и Одбор за буџет и финансије и предложили су Скупштини да размотри Предлог и донесе Одлуку.
Предлог одлуке претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор сматра да је Предлог одлуке у складу са Статутом и правним системом.
Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Председавајући је констатовао да је Скупштина са 70 гласова „за“ и 12 гласова „против“  донела Одлуку о давању сагласности на акт о процени вредности основног капитала Јавног предузећа „Војводинашуме“, Петроварадин.


10. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПИСМА О НАМЕРАМА О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (РЕПУБЛИКА СРБИЈА) И ПРОВИНЦИЈЕ ХАЈНАН (НАРОДНА РЕПУБЛИКА КИНА) СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧАКА;

Покрајинска влада утврдила је Предлог писма о намерама о успостављању сарадње између Аутономне покрајине Војводине (Република Србија) и Провинције Хајнан (Народна Република Кина) са Предлогом закључака, и доставила га Скупштини на разматрање.
Предлог писма са Предлогом закључака претходно је размотрио Одбор за европске интеграције и међурегионалну сарадњу. Одбор је предложио Скупштини да размотри Предлог писма  и донесе Закључке.
Уводно излагање поднео је Огњен Бјелић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.
Председавајући је отворио претрес. У претресу су учествовали: Борислав Новаковић, Александар Јовановић, проф. др  Бранислава Белић, Ђурађ Јакшић, Дмитар Станишић.Пошто се нико више није јавио за реч, председавајући је закључио претрес и  ставио Предлог писма са Предлогом закључака на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 89 гласова „за“ прихватила Писмо о намерама о успостављању сарадње између Аутономне покрајине Војводине (Република Србија) и Провинције Хајнан (Народна Република Кина)и донела Закључке.

Председавајући је подсетио посланике да су  спојили претрес по тачкама 11 и 12. Дневног реда и прешло се на рад по тим тачкама.


11. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРКЕ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА;
12. тачка дневног реда ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРКЕ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА;

Покрајинска влада утврдила је Предлог одлуке о разрешењу директорке Покрајинског завода за равноправност полова и Предлог одлуке о именовању директорке Покрајинског завода за равноправност полова и доставила их Скупштини на разматрање и доношење.
Председавајући је отворио претрес. У претресу су учествовали: Зорица Дамјановић, Рајко Мијовић,  Мирослав Васин, Смиљана Гламочанин Варга, Стојанка Лекић, Горан Гонђа. Пошто се нико више није јавио за реч, председавајући је закључио претрес и ставио  Предлог одлуке о разрешењу директорке Покрајинског завода за равноправност полова на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао је Скупштина са 69 гласова „за“ и шест гласова „против“ донела Одлуку о разрешењу директорке Покрајинског завода за равноправност полова.
Председавајући је ставио Предлог одлуке о именовању директорке Покрајинског завода за равноправност полова на гласање. Председавајући је констатовао да је Скупштина са 68 гласова „за“ и 15 гласова „против“  донела Одлуку о именовању директорке Покрајинског завода за равноправност полова.


13. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

Председник Скупштине поднео је Скупштини Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине на разматрање и доношење.
Председавајући је ставио  Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине на гласање.
Председавајући је констатовао да је Скупштина са 89 гласова „за“ донела Одлуку о изменама и допунама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине.

Пошто је окончан  рад по утврђеном дневном реду прешло се на ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА.

Председавајући је обавестио посланике да је у складу са чланом 205. став 5 Пословника о раду Скупштине, посланичко питање, у писаном облику, поставио посланик Душан Стипановић, Покрајинској влади. Питање је достављено Покрајинској влади ради давања одговора.Покрајинска влада је доставила Скупштини Одговор на посланичко питање посланика Душана Стипановића. Одговор је достављен посланицима.

Посланичко питање у усменом облику поставили су посланици: Ненад Боровић (покрајинском секретару за пољопривреду, водопривреду и шумарство); Александар Јовановић ( Покрајинској влади) и др Предраг Матејин ( покрајинском секретару за финансије).
Смиљка Јовановић, покрајински секретар за финансије усмено је одговорила на питање посланика др Предрага Матејина.

Председавајући је закључио Шесту седницу Скупштине Аутономне покрајине Војводине у 22,25 часова.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.