Saziv 2016-2020
Session number: 5
Date of event: 15. 09. 2016.

Na osnovu člana 79. stav 1. Poslovnika o radu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni list APV“, br.: 37/2014 i 54/2014),

 

S A Z I V A M

PETU SEDNICU
SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Sednica će se održati 15. septembra 2016. godine (četvrtak),
u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine, sa početkom u 10,00 časova

Za ovu sednicu predlažem sledeći

 

DNEVNI RED:

  1. IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2016. GODINU U PERIODU JANUAR - JUN 2016. GODINE;
  2. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZGLEDU I KORIŠĆENjU SIMBOLA I TRADICIONALNIH SIMBOLA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;
  3. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ŽALBENOJ KOMISIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;
  4. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O JAVNOM PREDUZEĆU ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE „ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE“ NOVI SAD;
  5. IZVEŠTAJ O RADU I ZAVRŠNI RAČUN FONDA ZA PRUŽANjE POMOĆI IZBEGLIM, PROGNANIM I RASELjENIM LICIMA ZA 2015. GODINU ;
  6. PREDLOG SPORAZUMA O SARADNjI IZMEĐU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (REPUBLIKA SRBIJA) I UPRAVE ALMATINSKOG REGIONA (REPUBLIKA KAZAHSTAN) SA PREDLOGOM ZAKLjUČAKA;
  7. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU DIREKTORA GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;
  8. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU DIREKTORA GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE.

 

U prilogu Vam dostavljamo Zapisnik sa Četvrte sednice Skupštine AP Vojvodine, koja je održana 18. jula 2016. godine, radi usvajanja.

Molimo Vas da sednici obavezno prisustvujete.
   
Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete sednici Skupštine AP Vojvodine, molimo Vas da obavestite Službu Skupštine na telefon broj 021/456-241 ili 021/487-4134.


SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

 

Novi Sad, 05. septembar 2016. godine


PREDSEDNIK
SKUPŠTINE AP VOJVODINE,

Ištvan Pastor
(Pásztor István)