Saziv 2016-2020
Broj sednice: 4
Datum održavanja: 18. 07. 2016.
Zapisnik

sa Četvrte sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, održane 18. jula 2016. godine u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 10,16 časova.

Sednici Skupštine predsedavali su Pastor Ištvan, predsednik Skupštine AP Vojvodine i Damir Zobenica, potpredsednik Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 111 poslanika.

Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici: Gavra Avramov, Jovana Balašević, Amir Bislimi, Aleksandar Zelenski, dr Ivan Stijepović, Branislava Jeftić, Saša Levnajić, Robert Kolar, i Đorđe Stojšić.

Presedavajući je podsetio poslanike da su im uz saziv za današnju sednicu dostavljeni zapisnici sa Druge i Treće sednice Skupštine, održane 20. juna 2016.godine. Nakon čega je stavio na glasanje Zapisnik sa Druge sednice Skupštine AP Vojvodine.Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 91 glasom „za“ usvojila Zapisnik sa Druge sednice Skupštine.

Predsedavajući stavio na glasanje Zapisnika sa Treće sednice Skupštine AP Vojvodine.Nakon glasanja, predsedavajući je Konstatovao da je Skupština sa 91 glasom „za“ usvojila Zapisnik sa Treće sednice Skupštine AP Vojvodine.

Predsedavajući je obavestio Skupštinu da su poslanici Srđan Kružević i Rade Basta, u skladu sa članom 53. stav 1. tačka 1. Pokrajinske skupštinske odluke o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine, podneli ostavke na funkcije poslanika u Skupštini AP Vojvodine.

Odbor za administrativna i mandatna pitanja razmotrio je podnete ostavke i predložio Skupštini da konstatuje prestanak mandata poslanicima Srđanu Kruževiću i Radetu Basti.

Predsedavajući je konstatovao, saglasno članu 53. stav 4. Pokrajinske skupštinske odluke, da je poslanicima, Srđanu Kruževiću i Radetu Basti, prestao mandat u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine, zbog podnetih ostavki, kao i da će se Odluke Skupštine dostaviti Pokrajinskoj izbornoj komisiji, radi dodele mandata novim poslanicima.

Predsedavajući je konstatovao da je Odbor za administrativna i mandatna pitanja, na osnovu Izveštaja Pokrajinske izborne komisije, dostavio Skupštini Izveštaj sa predlogom za potvrđivanje mandata poslanicima u Skupštini AP Vojvodine.

Predsedavajući je stavio na glasanje Izveštaj o potvrđivanju mandata poslanicima Dragani Đurić Bulatović, Tihomiru Stojakoviću i Predragu Petroviću, sa Izborne liste „ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE“. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 104 glasa „za“ usvojila Izveštaj o potvrđivanju mandata poslanicima i na taj način potvrdila mandate Dragani Đurić Bulatović, Tihomiru Stojakoviću i Predragu Petroviću, sa Izborne liste „ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE“.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je u skladu sa članom 38. stav 2. Poslovnika o radu došlo do promene sastava Poslaničke grupe „ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE“ tako što su poslanici : Zdravko Simić, Dragana Đurić Bulatović, Tihomir Stojaković i Predrag Petrović, pristupili ovoj Poslaničkoj grupi. Predsedavajući je obavestio poslanike da je Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu, u skladu sa članom 12. stav 2. Pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskom zaštitniku građana – ombudsmanu, konstatovao da zamenici Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana za ravnopravnost polova, Danici Todorov, zbog isteka mandata, prestaje funkcija zamenika Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana.

Zatim je predsedavajući konstatovao da je, u skladu čanom 12. stav 3 Pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskom zaštitniku građana – ombudsmanu prestala funkcija zamenici Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana za ravnopravnost polova, Danici Todorov, zbog isteka mandata.

Prešlo se na utvrđivanje dnevnog reda.

Poslanici su Predlog dnevnog reda dobili uz saziv za Četvrtu sednicu Skupštine.

Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi utvrdio je istovetnost predloga akta čije se razmatranje predlaže na današnjoj sednici Skupštine na jezicima, čija je službena upotreba utvrđena Statutom, sa srpskim jezikom.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman predložio da se, u skladu sa članom 87. st. 2. i 5. Poslovnika o radu, iz predloženog dnevnog reda Četvrte sednice Skupštine povuče tačka dnevnog reda: IZBOR ZAMENIKA POKRAJINSKOG ZAŠTITNIKA GRAĐANA – OMBUDSMANA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA. Predsedavajući je obavestio poslanike da predlog za povlačenje tačke dnevnog reda - IZBOR ZAMENIKA POKRAJINSKOG ZAŠTITNIKA GRAĐANA – OMBUDSMANA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA dostavili su i Milenko Jovanov, predsednik Poslaničke grupe „Aleksandar Vučić- Srbija pobeđuje“ i prof. dr Pavle Budakov, predsednik Poslaničke grupe Socijalistička partija Srbije.

Predsedavajući je obavestio poslanike, s obzirom da je Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman povukao tačku dnevnog reda, poslanici se neće izjašnjavati o predlogu poslaničkih grupa.

Odbor za obrazovanje i nauku predložio je, na osnovu člana 87. st. 2. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red Četvrte sednice Skupštine dopuni novim tačkama dnevnog reda:

- PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU DIREKTORA PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE;

- PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU DIREKTORA PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 87 glasova „za“ predlog usvojila.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je Skupština AP Vojvodine dostavila je Pokrajinskoj vladi na mišljenje:

- IZVEŠTAJ POKRAJINSKOG ZAŠTITNIKA GRAĐANA – OMBUDSMANA ZA 2015. GODINU;

- IZVEŠTAJ O POSLOVANjU FONDA ZA KAPITALNA ULAGANjA AP VOJVODINE, ZA PERIOD 01.01. DO 31.12.2013. GODINU;

- IZVEŠTAJ O POSLOVANjU FONDA ZA KAPITALNA ULAGANjA AP VOJVODINE, ZA- PERIOD 01.01. DO 31.12.2014. GODINU;

- IZVEŠTAJ O POSLOVANjU GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA PERIOD 01. JANUAR - 31. DECEMBAR 2015. GODINE;

- IZVEŠTAJ O POSLOVANjU FONDA „EVROPSKI POSLOVI“ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2015. GODINU;

- IZVEŠTAJ O POSLOVANjU FONDA ZA PODRŠKU INVESTICIJA U VOJVODINI „VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION – VIP“, ZA 2015. GODINU;

- GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JP „VOJVODINAŠUME“, PETROVARADIN ZA 2015. GODINU;

- GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE „ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE“, NOVI SAD ZA 2015. GODINU;

- IZVEŠTAJ O RADU PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE ZA PERIOD JANUAR – DECEMBAR 2015. GODINE;

- IZVEŠTAJ O POSLOVANjU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA SPORT I MEDICINU SPORTA ZA 2015. GODINU;

- IZVEŠTAJ O POSLOVANjU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA ZA 2015. GODINU;

- IZVEŠTAJ O POSLOVANjU TURISTIČKE ORGANIZACIJE VOJVODINE ZA 2015. GODINU.

Pošto Pokrajinska vlada nije dostavila mišljenja povodom izveštaja, predsedavajući je, u skladu sa članom 144. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine, stavio na glasanje predlog da se navedeni izveštaji razmotre bez mišljenja Pokrajinske vlade. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 85 glasova „za“ predlog usvojila.

Zatim se prešlo na utvrđivanje dnevnog reda.

Predlog dnevnog reda poslanicima je dostavljen uz saziv za Četvrtu sednicu Skupštine.

Predsedavajući je stavio na glasanje predloženi dnevni red za Četvrtu sednicu Skupštine.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 90 glasova „za“ utvrdila sledeći:

DNEVNI RED:

 1. IZBOR ZAMENIKA POKRAJINSKIH SEKRETARA;
 2. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2015. GODINU, sa IZVEŠTAJEM O IZVRŠENjU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2015. GODINU;
 3. IZVEŠTAJ POKRAJINSKOG ZAŠTITNIKA GRAĐANA – OMBUDSMANA ZA 2015. GODINU;
 4. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU FONDA ZA KAPITALNA ULAGANjA AP VOJVODINE, ZA PERIOD 01.01. DO 31.12.2013. GODINU;
 5. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU FONDA ZA KAPITALNA ULAGANjA AP VOJVODINE, ZA PERIOD 01.01. DO 31.12.2014. GODINU;
 6. IZVEŠTAJ O UPRAVLjANjU I RASPOLAGANjU JAVNOM SVOJINOM AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2015. GODINU;
 7. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA PERIOD 01. JANUAR - 31. DECEMBAR 2015. GODINE;
 8. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU FONDA „EVROPSKI POSLOVI“ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2015. GODINU;
 9. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU FONDA ZA PODRŠKU INVESTICIJA U VOJVODINI „VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION – VIP“, ZA 2015. GODINU;
 10. GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JP „VOJVODINAŠUME“, PETROVARADIN ZA 2015. GODINU;
 11. GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE „ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE“, NOVI SAD ZA 2015. GODINU;
 12. IZVEŠTAJ O RADU PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE ZA PERIOD JANUAR – DECEMBAR 2015. GODINE;
 13. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA SPORT I MEDICINU SPORTA ZA 2015. GODINU;
 14. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA ZA 2015. GODINU;
 15. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU TURISTIČKE ORGANIZACIJE VOJVODINE ZA 2015. GODINU;
 16. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA, ČLANOVA I SEKRETARA POKRAJINSKE IZBORNE KOMISIJE I NjIHOVIH ZAMENIKA;
 17. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ČLANOVA I SEKRETARA POKRAJINSKE IZBORNE KOMISIJE I NjIHOVIH ZAMENIKA;
 18. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OBRAZOVANjU POKRAJINSKOG SAVETA ZA BEZBEDNOST;
 19. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA POKRAJINSKOG SAVETA ZA BEZBEDNOST;
 20. IZBOR PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;
 21. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU DIREKTORA PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE;
 22. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU DIREKTORA PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE.

U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine, predsedavajući je predložio spajanje pretresa po tačkama 4 i 5 utvrđenog Dnevnog reda. Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Predsedvajući je konstatovao da je Skupština sa 94 glasova „za“ predlog usvojila.

Predsedavajući je predložio spajanje pretresa po tačkama 16 i 17 utvrđenog Dnevnog reda. Predsedavajući je predlog je stavio na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 96 glasova „za“ usvojila predlog .

Predsedavajući je predložio spajanje pretresa po tačkama 18 i 19 utvrđenog Dnevnog reda. Predsedavajući je predlog je stavio na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 98 glasova „za“ usvojila predlog

Predsedavajući je predložio spajanje pretresa po tačkama 21 i 22 utvrđenog Dnevnog reda. Predsedavajući je predlog je stavio na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 97 glasova „za“ usvojila predlog .

Predsedavajući je podsetio poslanike na član 90. stav 1. i 2. Poslovnika o radu Skupštine po kome je vreme izlaganja na srpskom jeziku svakog poslanika ograničeno na pet minuta, izlaganje na jezicima nacionalnih manjina-nacionalnih zajednica koji su u službenoj upotrebi na vreme od osam minuta, a vreme izlaganja predsednika, odnosno predstavnika poslaničke grupe na deset minuta.

Takođe, predsedavajući je podsetio poslanike na član 91. stav 1,2,3 i 4. Poslovnika o radu Skupštine po kome u pretresu po svakoj tački dnevnog reda sednice Skupštine pravo da govore, po sledećem redosledu, imaju:

- predlagač akta, odnosno ovlašćeni predstavnik grupe predlagača akta,

- izvestilac nadležnog odbora,

- poslanik koji je na sednici odbora izdvojio mišljenje

- predsednik, odnosno predstavnik poslaničke grupe,

- poslanici, po redosledu prijava za učešće u pretresu.

Predsednik ili ovlašćeni potpredsednik, predstavnik Pokrajinske vlade određen po tački dnevnog reda i drugi predlagač dobijaju reč kada je zatraže i na njih se ne odnose ograničenja u pogledu trajanja izlaganja.

Ukoliko se u toku pretresa o određenoj tački ukaže potreba za bližim objašnjenjem, predsednik daje reč članu Pokrajinske vlade u čijem je delokrugu određeno pitanje i na njega se ne odnose ograničenja u pogledu trajanja izlaganja.

Prijave za reč, sa redosledom poslanika, podnose poslaničke grupe i poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa u pisanom obliku do otvaranja pretresa.

Predsedavajući je podsetio poslanike da, a osnovu člana 95. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, poslanici imaju mogućnost da govore za govornicom ili sa mesta. Ako poslanik govori sa mesta dužan je da ustane.

Zatim se prešlo na rad po utvrđenom dnevnom redu.


PRVA tačka dnevnog reda: IZBOR ZAMENIKA POKRAJINSKIH SEKRETARA;

Predsednik Pokrajinske vlade dostavio Skupštini Predlog za izbor zamenika pokrajinskih sekretara na razmatranje.

Predsednik Pokrajinske vlade, dana 15. jula 2016. godine, dostavio je Skupštini novi tekst Predloga za izbor zamenika pokrajinskih sekretara kojim se zamenjuje Predlog koji je dostavljen poslanicima dana 08. jula 2016. godine, na razmatranje.

Igor Mirović, predsednika Pokrajinske vlade je obrazložio Predlog.

Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu su učestvovali poslanici: Branislav Bogaroški, Đurađ Jakšić, Milenko Jovanov, prof.dr. Tamaš Korhec i Borislav Novaković.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio na glasanje Predlog za izbor Otot Roberta, za zamenika pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 77 glasova „za“'' glasova i 18 glasova „protiv“ izabrala Otot Roberta, za zamenika pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog za izbor Milana Kovačevića, za zamenika pokrajinskog sekretara za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 75 glasova „za“'' 16 glasova „protiv“ i dva „ uzdržana“ glasa izabrala Milana Kovačevića, za zamenika pokrajinskog sekretara za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog za izbor dr Nebojše Kuzmanovića, za zamenika pokrajinskog sekretara za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama. Predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 76 glasova „za“'' 16 glasova „protiv“ i dva „uzdržana“ glasa izabrala dr Nebojšu Kuzmanovića, za zamenika pokrajinskog sekretara za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog za izbor mr sc. med. dr Ivanke Savić, za zamenika pokrajinskog sekretara za zdravstvo. Predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 77 glasova „za“'' 16 glasova „protiv“ i dva „uzdržana“ glasa izabrala mr sc. med. dr Ivanku Savić, za zamenika pokrajinskog sekretara za zdravstvo.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog za izbor dr Milke Budakov, za zamenika pokrajinskog sekretara za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova. Predsedavajući je konstatovao da je Skupština je sa 75 glasova „za“, 11 glasova „protiv“ i dva „uzdržana“ glasa izabrala dr Milku Budakov, za zamenika pokrajinskog sekretara za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog za izbor mr Gorana Ivančevića, za zamenika pokrajinskog sekretara za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu. Predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 83 glasova „za“ 14 glasova „protiv“ i dva glasa „uzdržana“ izabrala mr Gorana Ivančevića, za zamenika pokrajinskog sekretara za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog za izbor Aleksandra Andrića, za zamenika pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine. Predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 76 glasova „za“ 15 glasova „protiv“ i dva glasa „uzdržana“ izabrala Aleksandra Andrića, za zamenika pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog za izbor prof.dr Dušice Rakić, za zamenika pokrajinskog sekretara za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost. Predsedavajući je konstatovao da je Skupština je sa 79 glasova „za“ 15 glasova „protiv“ i dva glasa „uzdržana“ izabrala prof.dr Dušicu Rakić, za zamenika pokrajinskog sekretara za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog za izbor Radeta Baste, za zamenika pokrajinskog sekretara za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj. Predsedavajući je konstatovao da je Skupština je sa 79 glasova „za“'' 14 glasova „protiv“ i dva glasa „uzdržana“ izabrala Radeta Bastu, za zamenika pokrajinskog sekretara za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog za izbor Ljubomira Stanisavljeva, za zamenika pokrajinskog sekretara za sport i omladinu. Predsedavajući je konstatovao da je Skupština je sa 78 glasova „za“ 14 glasova „protiv“ i dva glasa „uzdržana“ izabrala Ljubomira Stanisavljeva, za zamenika pokrajinskog sekretara za sport i omladinu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog za izbor mr Pavla Počuča, za zamenika pokrajinskog sekretara za privredu i turizam. Predsedavajući je konstatovao da je Skupština je sa 77 glasova „za“ 14 glasova „protiv“ i dva glasa „uzdržana“ izabrala mr Pavla Počuča, za zamenika pokrajinskog sekretara za privredu i turizam.


DRUGA tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2015. GODINU SA IZVEŠTAJEM O IZVRŠENjU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2015. GODINU;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Završnom računu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu sa Izveštajem o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije i predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Uvodno izlaganje podnela je Smiljka Jovanović, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije.

Prnjdsedavajući je otvorio pretres.U pretresu su učestvovali: Jovan Lazarov, Ilona Pelt,Nenad Borović, Đurađ Jakšić, Aleksandra Đanković, Milenko Jovanov, Borislav Novaković, Dejan Maksimović, Miroslav Vasin, potprdsednik Skupštine, Milan Ćuk, prof. dr Pavle Budakov, Ilija Maravić, Gordana Kozlovački, Ivana Zečević, Jovanka Čolak Kiralu, Nemanja Šarčević, Dušan Stipanović, Aleksandar Đedovac.

Predsedavajući je podsetio poslanike da na osnovu člana 38. stav 3. Statuta AP Vojvodine, Skupština, o usvajanju završnog računa budžeta, odlučuje većinom glasova od ukupnog broja poslanika.

Predsedavajući je Predlog pokrajinske skupštinske odluke stavio na glasanje. Predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 85 glasova „za“ i osam glasova“protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Završnom računu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu.


TREĆA tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ POKRAJINSKOG ZAŠTITNIKA GRAĐANA – OMBUDSMANA ZA 2015. GODINU;

Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman dostavio je Skupštini AP Vojvodine Izveštaj Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana za 2015. godinu.

Izveštaj Ombudsmana prethodno su razmotrili: Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku, rad, demografsku politiku i društvenu brigu o deci, Odbor za kulturu i javno informisanje, Odbor za obrazovanje i nauku, Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu, Odbor za predstavke i predloge, Odbor za nacionalnu ravnopravnost, Odbor za bezbednost, Odbor za budžet i finansije i Odbor za ravnopravnost polova.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je član Odbora za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu, Darko Bađok, u skladu sa članom 52. stav 2. Poslovnika o radu Skupštine, izdvojio je mišljenje, koje ima pravo da obrazloži na sednici.

Aniko Širkova ,zamenica pokrajinskog zaštitnika građana je dodatno obrazložila Izveštaj.

Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu su učestvovali: Darko Bađok, Ana Tomanova Makonova.

Predsedavajući je odredio pauzu u trajanju od 13,53 do 15,07 časova.

Nakon pauze presedavajući je konstatovao da je u sali prisutno 84 poslanika, što je dovoljan broj da Skupština punovažno odlučuje.(Ima kvorum).

Pre nogo se prešlo na izlaganja predstavnika poslaničkih grupa u pretresu, predsedavajući je obavestio poslanike da je Odbor za administrativna i mandatna pitanja, na osnovu Izveštaja Pokrajinske izborne komisije, dostavio Skupštini Izveštaj sa predlogom za potvrđivanje mandata poslanicima u Skupštinu AP Vojvodine. Predsedavajući je stavio na glasanje Izveštaj o potvrđivanju mandata poslanicima Jovani Medenici i Slavenku Unkoviću sa Izborne liste IVICA DAČIĆ – Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija – Dragan Marković Palma (JS), Patriotski pokret Srbije (PPS). Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 90 glasova „za“ usvojila Izveštaj o potvrđivanju mandata poslanicima Jovani Medenici i Slavenku Unkoviću sa Izborne liste IVICA DAČIĆ – Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija – Dragan Marković Palma (JS), Patriotski pokret Srbije (PPS).

U pretresu u nastavku su učestvovali: Lenka Erdelj, Svetlana Kozić, Maja Sedlarević, Borislav Novaković, Đurađ Jakšić, Zoran Vranešević, Milenko Jovanov, Aron Čonka, Aleksandar Jovanović, Gordana Kozlovački, Smiljana Glamočanin Varga, Dragomir Lalić, Stojanka Lekić, Milan Ćuk, dr Predrag Matejin, Aleksandar Đedovac, Jelena Jovanović, i Nemanja Šarčević.

Predsedavajući je zaključio pretres i konstatovao da se Skupština, razmatrajući Izveštaj Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana za 2015. godinu, upoznala sa radom Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana za 2015. godinu.

Na predlog poslanika Borislava Novakovića, predsedavajući je stavio na glasanje povredu člana 97. Poslovnika o radu Skupštine. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da sa 13 glasova „za“ i 67 glasova“protiv“ nije povređen navedeni član Podlovnika o radu Skupštine..

Predsedavajući je podsetio poslanike da su izglasali spojeni pretres po tačkama 4 i 5 Dnevnog reda Četvrte sednice Skupštine.


ČETVRTA tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O POSLOVANjU FONDA ZA KAPITALNA ULAGANjA AP VOJVODINE, ZA PERIOD 01.01. DO 31.12.2013. GODINU;


PETA tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O POSLOVANjU FONDA ZA KAPITALNA ULAGANjA AP VOJVODINE, ZA PERIOD 01.01. DO 31.12.2014. GODINU;

Uprava za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine dostavila je Skupštini AP Vojvodine Izveštaj o poslovanju Fonda za kapitalna ulaganja AP Vojvodine, za period 01.01. do 31.12.2013. godinu i Izveštaj o poslovanju Fonda za kapitalna ulaganja AP Vojvodine, za period 01.01. do 31.12.2014. godinu, na razmatranje i usvajanje.

Izveštaje o poslovanju prethodno su razmotrili Odbor za privredu i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i ne usvoji izveštaje o poslovanju.

Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu su učestvovali: Igor Mirović, predsednik Pokrajinske vlade,Jovan Lazarov, Svetlana Kozić, Borislav Novaković, Đurađ Jakšić, prof. dr Pavle Budakov, Milenko Jovanov, Nenad Borović, Ivana Zečević, Radoslav Striković, Goran Savić, Matija Kovač, Miroslav Vasin,potpredsedni Skupštinr, Milan Ćuk, Milan Vlaisavljević, Ilija Maravić, Zoran Subotić , Gordana Kozlovački, dr Zoran Gojković, Vojislav Kulačanin, Predrag Ginculj, Milica Kirćanski, dr Zoran Slavujević, Milorad Lemić, Darko Bađok, Dragan Stjepanović - predsedavajući je nakon opomene i upozorenja poslaniku zbog ometanja rada Skupštine- , oduzeo reč; i dr Predrag Matejin. Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Izveštaj o poslovanju Fonda za 2013. godinu na glasanje.

Presedavajući je konstatovao da Skupština sa 12 glasova „za“, 70 glasova „protiv“ i dva glasa „uzdržana“ nije usvojila Izveštaj o poslovanju Fonda za kapitalna ulaganja AP Vojvodine, za period 01.01. do 31.12.2013. godinu.

Presedavajući je stavio Izveštaj o poslovanju Fonda za 2014. godinu na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa osam glasova „za“, 68 glasova“protiv“ i dva glasa „uzdržana“ nije usvojila Izveštaj o poslovanju Fonda za kapitalna ulaganja AP Vojvodine, za period 01.01. do 31.12.2014. godinu.


ŠESTA tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O UPRAVLjANjU I RASPOLAGANjU JAVNOM SVOJINOM AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2015. GODINU;

Pokrajinska vlada dostavila je Skupštini Izveštaj o upravljanju i raspolaganju javnom svojinom Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu, na razmatranje i usvajanje.

Izveštaj o upravljanju i raspolaganju javnom svojinom Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu prethodno je razmotrio Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu. Odbor je predlažio Skupštini da razmotri i usvoji Izveštaj.

Uvodno izlaganje povodom Izveštaja podnela je Smiljka Jovanović, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije.

Predsedavajući je otvorio pretzres. U pretresu su učestvovali : Svetlana Kozić i prof. dr Tamaš Korhec.Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Izveštaj na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 80 glasova „za“ i pet glasova „protiv“ usvojila Izveštaj o upravljanju i raspolaganju javnom svojinom Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu.


SEDMA tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O POSLOVANjU GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA PERIOD 01. JANUAR – 31. DECEMBAR 2015. GODINE;

Garancijski fond Autonomne pokrajine Vojvodine dostavio je Skupštini Izveštaj o poslovanju Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine za period 01. januar – 31. decembar 2015. godine, na razmatranje i usvajanje.

Izveštaj o poslovanju Fonda za 2015. godinu prethodno su razmotrili Odbor za privredu i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i usvoji Izveštaj.

Predsedavajući je pre otvaranja pretresa reč dao Ivanu Đokoviću, pokrajinskom sekretaru za privredu i turizam. U pretresu su učestvovali: Svetlana Kozić, Miroslav Vasin, potpredsednik Skupštine, Ivana Zečević i Radoslav Striković. Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Izveštaj o poslovanju Fonda na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 85 glasova „za“ i osam glasova „protiv“ usvojila Izveštaj o poslovanju Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine za period 01. januar – 31. decembar 2015. godine.


OSMA tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O POSLOVANjU FONDA „EVROPSKI POSLOVI“ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2015. GODINU;

Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine dostavio je Skupštini Izveštaj o poslovanju 2015. godinu , na razmatranje i usvajanje.

Izveštaj o poslovanju za 2015. godinu prethodno su razmotrili Odbor za evropske integracije i međuregionalnu saradnju i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i usvoji Izveštaj Fonda.

Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu učestvovali: Dmitar Stanišić, dr Bojan Bagi, Borislav Novaković, Đurađ Jakšić, Nemanja Šarčević, Aleksandra Đanković, potpredsednica Skupštine, Miroslav Rodić i Smiljana Glamočanin Varga, potpredsednica Skupštine.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Izveštaj o poslovanju za 2015. godinu na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 77 glasova „za“ i pet glasova „protiv“ usvojila Izveštaj o poslovanju Fonda „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu.


DEVETA tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O POSLOVANjU FONDA ZA PODRŠKU INVESTICIJA U VOJVODINI – „VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION – VIP“ ZA 2015. GODINU;

Fond za podršku investicija u Vojvodini - „Vojvodina Investment Promotion - VIP“ dostavio je Skupštini AP Vojvodine Izveštaj o poslovanju za 2015. godinu na razmatranje i usvajanje.

Izveštaj o poslovanju za 2015. godinu prethodno je razmotrio Odbor za privredu i predlaže Skupštini da razmotri i usvoji Izveštaj Fonda.

Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu su učestvovali sledeći poslanici: Radoslav Striković, i Katica Bengin.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Izveštaj o poslovanju za 2015. godinu, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 77 glasova „za“ i osam glasova „protiv“ usvojila Izveštaj o poslovanju za 2015. godinu Fonda za podršku investicija u Vojvodini – „Vojvodina Investment Promotion – VIP“.


DESETA tačka dnevnog reda: GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JP „VOJVODINAŠUME“, PETROVARADIN ZA 2015. GODINU;

Javno preduzeće „Vojvodinašume“ Petrovaradin dostavilo je Skupštini Godišnji izveštaj o poslovanju JP „Vojvodinašume“ Petrovaradin za 2015. godinu, na razmatranje i usvajanje.

Godišnji izveštaj prethodno su razmotrili Odbor za poljoprivredu i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i usvoji Godišnji izveštaj o poslovanju.

Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu su učestvovali poslanici: Nenad Borović, Paći Lajoš, Delić Jelena, Aleksandra Đanković, potpredsednica Skupštine, i prof.dr Tamaš Korhec.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio je Godišnji izveštaj na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 78 glasova „za“ i šest glasova“protiv“ usvojila Godišnji izveštaj o poslovanju JP „Vojvodinašume“, Petrovaradin za 2015. godinu.


JEDANAESTA tačka dnevnog reda: GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE „ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE“, NOVI SAD ZA 2015. GODINU;

Javno preduzeće za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje „Zavod za urbanizam Vojvodine“, Novi Sad dostavilo je Skupštini Godišnji izveštaj o poslovanju sa finansijskim izveštajem za 2015 godinu, na razmatranje i usvajanje.

Godišnji izveštaj prethodno su razmotrili Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i usvoji Godišnji izveštaj o poslovanju.

Predsedavajući je otvorio pretres. Pošto se niko nije javio za reč, predsedavajući je stavio Godišnji izveštaj na glasanje.

Predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 75 glasova „za“ i četiri glasa „protiv“ usvojila Godišnji izveštaj o poslovanju sa finansijskim izveštajem Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje „Zavod za urbanizam Vojvodine“, Novi Sad za 2015. godinu;


DVANAESTA tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O RADU PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE ZA PERIOD JANUAR - DECEMBAR 2015. GODINE;

Pedagoški zavod Vojvodine dostavio je Skupštini AP Vojvodine Izveštaj o radu Pedagoškog zavoda Vojvodine za period januar - decembar 2015. godine na razmatranje i usvajanje.

Izveštaj o radu za 2015. godinu prethodno su razmotrili Odbor za obrazovanje i nauku i Odbor za budžet i finansije i predlažili su Skupštini da razmotri i usvoji Izveštaj.

Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu su učestvovali sledeći poslanici: Svetlana Kozić i Svetlana Babić.

Predsedavajući je stavio Izveštaj o radu, na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 77 glasova „za“ i pet glasova „protiv“ usvojila Izveštaj o radu Pedagoškog zavoda Vojvodine za period januar - decembar 2015. godinu.


TRINAESTA tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O POSLOVANjU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA SPORT I MEDICINU SPORTA ZA 2015. GODINU;

Pokrajinski zavod za sport i medicinu sporta dostavio je Skupštini AP Vojvodine Izveštaj o poslovanju za 2015. godinu na razmatranje i usvajanje

Izveštaj o poslovanju za 2015. godinu prethodno su razmotrili Odbor za omladinu i sport i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i usvoji Izveštaj o poslovanju.

Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu su učestvovali sledeći poslanici: Nemanja Šarčević, prof. dr Branislava Belić, Stojanka Lekić i Svetlana Babić.

Predsedavajući je stavio Izveštaj o poslovanju na glasanje.

Konstatovano je da je Skupština sa 78 glasova „za“ i sedam glasova „protiv“ usvojila Izveštaj o poslovanju Pokrajinskog zavoda za sport i medicinu sporta za 2015. godinu.


ČETRNAESTA tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O POSLOVANjU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA ZA 2015. GODINU;

Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova dostavio je Skupštini AP Vojvodine Izveštaj o poslovanju za 2015. godinu na razmatranje i usvajanje.

Izveštaj o poslovanju za 2015. godinu prethodno su razmatrali Odbor za ravnopravnost polova i Odbor za budžet i finansije i predložili su Skupštini da razmotri i usvoji Izveštaj.

Izveštaj o poslovanju i izveštaji odbora su dostavljeni poslanicima.

U pretresu su učestvovali Ana Tomanova Makanova, kao izvestilac nadležnog odbora, Ivan Đoković Pokrajinski sekretar za privredu i turizam, Vesna Šijački direktorka Zavoda za ravnopravnost polova i poslanici: Milan Ćuk, prof. dr Branislava Belić, Stojanka Lekić, Goran Gonđa.

Predsedavajući je stavio Izveštaj o poslovanju na glasanje.

Konstatovano je da je Skupština sa 78 glasova „za“ i 6 glasova“protiv“ usvojila Izveštaj o poslovanju Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova za 2015. godinu.


PETNAESTA tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O POSLOVANjU TURISTIČKE ORGANIZACIJE VOJVODINE ZA 2015. GODINU;

Turistička organizacija Vojvodine dostavila je Skupštini Izveštaj o poslovanju za 2015. godinu, na razmatranje i usvajanje.

Izveštaj o poslovanju prethodno su razmatrali Odbor za privredu i Odbor za budžet i finansije i predložili su Skupštini da razmotri i usvoji Izveštaj.

Izveštaj o poslovanju i izveštaji odbora su dostavljeni poslanicima.

U pretresu su učestvovali Ivan Đoković, Pokrajinski sekretar za privredu i turizam i poslanik Miroslav Vasin.

Predsedavajući je stavio Izveštaj o poslovanju na glasanje.

Konstatovano je da je Skupština sa 77 glasova „za“ i 4 glasa „protiv“ usvojila Izveštaj o poslovanju Turističke organizacije Vojvodine za 2015. godinu.

Predsedavajući je podsetio poslanike da pošto su spojili pretres po tačkama 16. i 17. prelazimo na rad po tim tačkama.


ŠESNAESTA tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA, ČLANOVA I SEKRETARA POKRAJINSKE IZBORNE KOMISIJE I NjIHOVIH ZAMENIKA;


SEDAMNAESTA tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ČLANOVA I SEKRETARA POKRAJINSKE IZBORNE KOMISIJE I NjIHOVIH ZAMENIKA;

Odbor za administrativna i mandatna pitanja utvrdio je Predlog odluke o razrešenju predsednika, članova i sekretara Pokrajinske izborne komisije i njihovih zamenika i Predlog odluke o imenovanju predsednika, članova i sekretara Pokrajinske izborne komisije i njihovih zamenika i dostavio ih Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlozi odluka su dostavljeni poslanicima.

Pošto niko od poslanika nije učestvovao u pretresu stavljen je Predlog odluke o razrešenju predsednika, članova i sekretara Pokrajinske izborne komisije i njihovih zamenika, na glasanje.

Predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 83 glasa „za“ donela Odluku o razrešenju predsednika, članova i sekretara Pokrajinske izborne komisije i njihovih zamenika.

Zatim je stavljen na glasanje Predlog odluke o imenovanju predsednika, članova i sekretara Pokrajinske izborne komisije i njihovih zamenika.

Konstatovano je da je Skupština sa 84 glasa „za“ donela Odluku o imenovanju predsednika, članova i sekretara Pokrajinske izborne komisije i njihovih zamenika.

Pošto je spojen pretres po tačkama 18. i 19. prešlo se na rad po tim tačkama.


OSAMNAESTA tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OBRAZOVANjU POKRAJINSKOG SAVETA ZA BEZBEDNOST;


DEVETNAESTA tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA POKRAJINSKOG SAVETA ZA BEZBEDNOST;

Odbor za bezbednost utvrdio je Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o obrazovanju Pokrajinskog saveta za bezbednost i Predlog odluke o imenovanju članova Pokrajinskog saveta za bezbednost i dostavio ih Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o obrazovanju Pokrajinskog saveta za bezbednost prethodno je razmotrio Odbor za propise i smatra da je Predlog odluke u skladu sa Statutom i pravnim sistemom

Pošto niko od poslanika nije učestvovao u pretresu, predsedavajući je stavio Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o obrazovanju Pokrajinskog saveta za bezbednost na glasanje.

Konstatovano je da je Skupština sa 84 glasa „za“ donela Odluku o izmenama i dopunama Odluke o obrazovanju Pokrajinskog saveta za bezbednost.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o imenovanju članova Pokrajinskog saveta za bezbednost.

Konstatovano je da je Skupština sa 83 glasa „za“ donela Odluku o imenovanju članova Pokrajinskog saveta za bezbednost.


DVADESETA tačka dnevnog reda: IZBOR PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE.

Predsednik Skupštine podneo je Skupštini nov tekst Predloga odluke o izmenama i dopunama Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine i Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju predsednika i članova Odbora za administrativna i mandatna pitanja Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, na razmatranje i donošenje.

Na predlog Poslaničke grupe „Aleksandar Vučić- Srbija pobeđuje“, a nakon potvrđivanja mandata poslanicima na današnjoj sednici, predsedavajući je predlažio dopunu Predloga odluke koja je dostavljena poslanicima i to: da se u Odbor za propise izabere Predrag Petrović, umesto Vladimira Galića, u Odbor za omladinu i sport Tihomir Stojaković, umesto Mie Strajin, u Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku, rad, demografsku politiku i društvenu brigu o deci Dragana Đurić Bulatović, umesto Milenka Jovanova i u Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu Predrag Petrović, umesto Dmitra Stanišića.

Pošto niko od poslanika nije učestvovao u pretresu stavljen je Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine na glasanje.

Konstatovano je da je Skupština sa 84 glasa „za“ donela Odluku o izmenama i dopunama Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju predsednika i članova Odbora za administrativna i mandatna pitanja Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.

Konstatovano je da je Skupština sa 76 glasova „za“ donela Odluku o izmeni Odluke o imenovanju predsednika i članova Odbora za administrativna i mandatna pitanja Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.

Predsedavajući je podsetio poslanike da pošto je spojen pretres po tačkama 21. i 22. da se prelazi na rad po tim tačkama.


DVADESET PRVA tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU DIREKTORA PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE;


DVADESET DRUGA tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU DIREKTORA PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE;

Odbor za obrazovanje i nauku utvrdio je Predlog odluke o razrešenju direktora Pedagoškog zavoda Vojvodine i Predlog odluke o imenovanju direktora Pedagoškog zavoda Vojvodine i dostavio ih Skupštini na razmatranje i donošenje.

Pošto niko od poslanika nije učestvovao u pretresu predsedavajući je stavio Predlog odluke o razrešenju direktora Pedagoškog zavoda Vojvodine na glasanje.

Konstatovano je da je Skupština sa 70 glasova „za“ donela Odluku o razrešenju direktora Pedagoškog zavoda Vojvodine.

Stavljen je Predlog odluke o imenovanju direktora Pedagoškog zavoda Vojvodine na glasanje.

Predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 69 glasova „za“ i četiri glasa „protiv“ donela Odluku o imenovanju direktora Pedagoškog zavoda Vojvodine.

Pošto je okončan rad po utvrđenom dnevnom redu prešlo se na POSLANIČKA PITANjA.

Predsedavajući je potsetio poslanike da je vreme za postavljanje poslaničkih pitanja svakog poslanika ograničeno na vreme od tri minuta.

Pošto se nije bilo poslaničkih pitanja predsedavajući je zaključio Četvrtu sednicu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine u 01,35 časova.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.