Saziv 2016-2020
Broj sjednice: 4
Datum održavanja: 18. 07. 2016.

Na osnovu člana 79. stav 1. Poslovnika o radu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni list APV“, br.: 37/2014 i 54/2014),

 

S A Z I V A M

ČETVRTU SEDNICU
SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Sednica će se održati 18. jula 2016. godine (ponedeljak),
u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine, sa početkom u 10,00 časova

Za ovu sednicu predlažem sledeći

 

DNEVNI RED:

 1. IZBOR ZAMENIKA POKRAJINSKIH SEKRETARA;
 2. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2015. GODINU, sa IZVEŠTAJEM O IZVRŠENjU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2015. GODINU;
 3. IZVEŠTAJ POKRAJINSKOG ZAŠTITNIKA GRAĐANA – OMBUDSMANA ZA 2015. GODINU;
 4. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU FONDA ZA KAPITALNA ULAGANjA AP VOJVODINE, ZA PERIOD 01.01. DO 31.12.2013. GODINU;
 5. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU FONDA ZA KAPITALNA ULAGANjA AP VOJVODINE, ZA PERIOD 01.01. DO 31.12.2014. GODINU;
 6. IZVEŠTAJ O UPRAVLjANjU I RASPOLAGANjU JAVNOM SVOJINOM AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2015. GODINU;
 7. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA PERIOD 01. JANUAR - 31. DECEMBAR 2015. GODINE;
 8. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU FONDA „EVROPSKI POSLOVI“ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2015. GODINU;
 9. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU FONDA ZA PODRŠKU INVESTICIJA U VOJVODINI „VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION – VIP“, ZA 2015. GODINU;
 10. GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JP „VOJVODINAŠUME“, PETROVARADIN ZA 2015. GODINU;
 11. GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE „ZAVOD ZA UZBANIZAM VOJVODINE“, NOVI SAD ZA 2015. GODINU;
 12. IZVEŠTAJ O RADU PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE ZA PERIOD JANUAR – DECEMBAR 2015. GODINE;
 13. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA SPORT I MEDICINU SPORTA ZA 2015. GODINU;
 14. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA ZA 2015. GODINU;
 15. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU TURISTIČKE ORGANIZACIJE VOJVODINE ZA 2015. GODINU;
 16. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA, ČLANOVA I SEKRETARA POKRAJINSKE IZBORNE KOMISIJE I NjIHOVIH ZAMENIKA;
 17. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ČLANOVA I SEKRETARA POKRAJINSKE IZBORNE KOMISIJE I NjIHOVIH ZAMENIKA;
 18. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OBRAZOVANjU POKRAJINSKOG SAVETA ZA BEZBEDNOST;
 19. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA POKRAJINSKOG SAVETA ZA BEZBEDNOST;
 20. IZBOR PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;
 21. IZBOR ZAMENIKA POKRAJINSKOG ZAŠTITNIKA GRAĐANA – OMBUDSMANA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA.

 

U prilogu Vam dostavljamo zapisnike sa Druge i Treće sednice Skupštine AP Vojvodine, koje su održane 20. juna 2016. godine, radi usvajanja.

Molimo Vas da sednici obavezno prisustvujete.
   
Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete sednici Skupštine AP Vojvodine, molimo Vas da obavestite Službu Skupštine na telefon broj 021/456-241 ili 021/487-4134.


SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

 

Novi Sad, 8. jul 2016. godine


PREDSEDNIK
SKUPŠTINE AP VOJVODINE,

Ištvan Pastor
(Pásztor István)