Сазив 2016-2020
Број седнице: 3
Датум одржавања: 20. 06. 2016.
Записник

са Треће седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржане 20. јуна 2016. године у Великој сали Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 13,06 часова.

Седници Скупштине председавали су Пастор Иштван, председник Скупштине АП Војводине и Дамир Зобеница, потпредседник Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 117 посланика.

Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици: Ђорђе Стојшић, Ана Томанова Маканова и Бојан Костреш.

Председавајући је констатовао да је Одбор за административна и мандатна питања, на основу Извештаја Покрајинске изборне комисије, доставио Скупштини Извештај са предлогом за потврђивање мандата посланицима у Скупштини АП Војводине.
Извештај Покрајинске изборне комисије и извештај Одбора су достављени посланицима.
Председавајући је ставио на гласање Извештај о потврђивању мандата посланицима Сретену Јовановићу са Изборне листе „ИВИЦА ДАЧИЋ - Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија - Драган Марковић Палма (ЈС), Патриотски покрет Србије (ППС)“ и Здравку Симићу са Изборне листе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ“.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 107 гласова „за“ усвојила Извештај о потврђивању мандата посланицима и на тај начин потврдила мандате Сретену Јовановићу са Изборне листе „ИВИЦА ДАЧИЋ - Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија - Драган Марковић Палма(ЈС), Патриотски покрет Србије (ППС)“ и Здравку Симићу са Изборне листе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ -СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ“.

Затим се прешло на утврђивање дневног реда.
Предлог дневног реда посланицима је достављен уз сазив за Трећу седницу Скупштине.
Председавајући је ставио на гласање предложени дневни ред за Трећу седницу Скупштине.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 99 гласова „за“ и 7 гласова „против“ утврдила следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

  1. ИЗБОР ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ.

Председавајући је подсетио посланике на члан 90. став 1. и 2. Пословника о раду Скупштине АП Војводине по коме је време излагања на српском језику сваког посланика ограничено на пет минута, излагање на језицима националних мањина-националних заједница који су у службеној употреби на време од осам минута, а време излагања председника, односно представника посланичке групе на десет минута.

Такође, председавајући је подсетио на члан 91. став 1,2 и 3. Пословника о раду Скупштине АП Војводине по коме у претресу по свакој тачки дневног реда седнице Скупштине право да говоре, по следећем редоследу, имају:
-предлагач акта, односно овлашћени представник групе предлагача акта,
-председник, односно представник посланичке групе,
-посланици, по редоследу пријава за учешће у претресу.

Пријаве за реч, са редоследом посланика, подносе посланичке групе и посланици који нису чланови посланичких група у писаном облику до отварања претреса.
Председавајући је подсетио посланике да, а основу члана 95. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, посланици имају могућност да говоре за говорницом или са места. Ако посланик говори са места дужан је да устане.
Затим се прешло на рад по утврђеном дневном реду.


ПРВА тачка дневног реда: ИЗБОР ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ;

На основу члана 48. став 1. Статута Аутономне покрајине Војводине и члана 186. став 1. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, кандидата за председника Покрајинске владе предлаже председник Скупштине, пошто саслуша мишљење представника посланичких група.
Председник Скупштине Пастор Иштван предложио је Игора Мировића за кандидата за председника Покрајинске владе и тај предлог је додатно образложио.
На основу члана 187. Пословника о раду кандидат за председника Покрајинске владе предлаже кандидате за једног или више потпредседника и за чланове Покрајинске владе.
Кандидат за председника Покрајинске владе, Игор Мировић, је предложио кандидате за потпредседнике и за чланове Покрајинске владе.
На основу члана 188. став 1. Пословника о раду, о предлогу кандидата за председника, потпредседнике и чланове Покрајинске владе отвара се претрес.
У претресу су учествовали: Ленка Ердељ, Бранислав Богарошки, Ђурађ Јакшић, Борислав Новаковић, проф.др Павле Будаков, Миленко Јованов, Срђан Кружевић, др Тамаш Корхец, др Бојан Баги, Александар Зеленски, мр Маја Седларевић, Смиљана Гламочанин Варга, Ненад Боровић, Радослав Стриковић, Дамир Зобеница, Снежана Седлар, Злата Ђерић, Мирослав Родић, Ђурађ Јакшић, Арон Чонка, Немања Шарчевић, Горан Пауновић, проф. др Бранислава Белић, мр Мирослав Шпановић, Павел Сурови, Ненад Трбовић, Лалић Драгомир, Милан Ћук, Мирослав Васин, др Предраг Матејин, Милан Влаисављевић, Јован Лазаров, Небојша Новаковић, Урош Кандић.
Посланик Александар Зеленски је истакао да је сазивањем Треће седнице Скупштине АП Војводине у року краћем од 72 часа повређен члан 79. Пословника о раду Скупштине.
Председавајући је позвао посланике да се изјасне да ли је дошло до повреде Пословника о раду.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 8 гласова „за“ и 68 гласова „против“ утврдила да у конкретном случају није дошло до повреде члана 79. Пословника о раду.
На основу члана 188. став 2. и 3. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, по завршетку претреса, о предлогу за председника, потпредседника и чланове Покрајинске владе одлучује се истовремено јавним гласањем. Покрајинска влада је изабрана, ако је за њен избор гласала већина од укупног броја посланика.
Председавајући је ставио предлог за избор Покрајинске владе на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 81 гласом „за”, 29 гласова „против” и 2 „уздржана” гласа, односно већином од укупног броја посланика, изабрала Покрајинску владу и то:

за председника ИГОРА МИРОВИЋА,
за потпредседникa Покрајинске владе ЂОРЂА МИЛИЋЕВИЋА,
за потпредседника Покрајинске владе и покрајинског секретара за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице МИХАЉА ЊИЛАША,
за потпредседникa Покрајинске владе и покрајинског секретара за привреду и туризам ИВАНА ЂОКОВИЋА,
за покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство мр ВУКА РАДОЈЕВИЋА,
за покрајинског секретара за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама проф. МИРОСЛАВА ШТАТКИЋА,
за покрајинског секретара за здравство доц. др ЗОРАНА ГОЈКОВИЋА,
за покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова ПРЕДРАГА ВУЛЕТИЋА,
за покрајинског секретара за финансије СМИЉКУ ЈОВАНОВИЋ,
за покрајинског секретара за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу ОГЊЕНА БЈЕЛИЋА,
за покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине ВЛАДИМИРА ГАЛИЋА,
за покрајинског секретара за високо образовање и научноистраживачку делатност проф. др ЗОРАНА МИЛОШЕВИЋА,
за покрајинског секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај НЕНАДА ГРБИЋА и
за покрајинског секретара за спорт и омладину ВЛАДИМИРА БАТЕЗА.

Председавајући је констатовао да је, на основу члана 47. став 2 Статута АП Војводине, посланику који је изабран за председника, потпредседника и члана Покрајинске владе престаје посланички мандат.
На основу члана 13. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади и члана 189. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, председник, потпредседници и чланови Покрајинске владе положили су пред Скупштином заклетву.
Председавајући је председнику и члановима Покрајинске владе честитао на избору и пожелео успешан рад.

Председавајући је закључио Трећу седницу Скупштине Аутономне покрајине Војводине у 17,50 часова.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.