Сазив 2016-2020
Число схадзки: 1
Датум отримованя: 02. 06. 2016.
Записнїк

са Прве седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржане 02. јуна 2016. године у Великој сали Скупштине Аутономне покрајине Војводине, са почетком у 10,00 часова.

Седници Скупштине, у складу са чланом 4. став 3. Пословника о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине, до избора председника Скупштине, председавао је најстарији посланик, Вучета Тошковић.

Од укупног броја посланика, седници Скупштине присуствовало је 119 посланика.

Према евиденцији, седници Скупштине није присуствовао посланик Чонка Арон. 

Седници Скупштине присуствовали су: Дарко Рудић, председник Покрајинске изборне комисије, Миодраг Парлаћ, заменик председника Покрајинске изборне комисије, као и представници средстава јавног информисања.

У складу са чланом 9. став 2. и 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Скупштини Аутономне покрајине Војводине и чланом 5. Пословника о раду Скупштине, на првој седници Скупштине потврђују се мандати изабраних посланика, образују посланичке групе, врши се избор председника Скупштине, врши се избор потпредседника Скупштине, именује се генерални секретар Скупштине и могу се образовати радна тела Скупштине. 

Сагласно члану 6. ст. 3. и 4. Пословника о раду, Скупштина за потврђивање мандата посланика образује Комисију, која има седам чланова, у чијем саставу се обезбеђује сразмерна заступљеност посланика изабраних на предлог политичких странака, коалиције политичких странака или коалиције политичке странке и групе грађана или групе грађана. 

У складу са чланом 7. Пословника о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине, председавајући је предложио да у Комисију за потврђивање мандата буду изабрани следећи посланици: 

1. Миленко Јованов, за председника, Коалиција „Александар Вучић - Србија побеђује“;

2. Боре Кутић, члан, Коалиција „Александар Вучић - Србија побеђује“;

3. Дарко Бађок, члан, Коалиција „Александар Вучић - Србија побеђује“;

4. Драгана Милошевић, члан, Коалиција „Александар Вучић - Србија побеђује“;

5. Александра Ђанковић, члан, Коалиција „Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС), Група грађана Патриотски покрет Србија (ГГППС)“;

6. Смиљана Гламочанин Варга, члан, Српска радикална странка; 

7. Весна Прћић, члан, Коалиција „За Војводину рада и знања - Демократска странка, ДСХВ, НОВА, ЗЕП-ЗЕЛЕНИ - Др Бојан Пајтић“.

Председавајући је ставио Предлог на гласање. 

Након гласања председавајући је контатовао да је са 108 гласова „за“ и два гласа „против“ изабрана Комисија за потврђивање мандата посланика. 

Председавајући је одредио паузу од 30 минута ради одржавања седнице Комисије за потврђивање мандата посланика, на којој је Комисија утврдила Извештај о потврђивању мандата посланика и поднела га Скупштини на разматрање и усвајање.

Након паузе, утврђен је кворум за рад Скупштине и констатовано да седници присуствује 118 изабраних посланика.

Седница Скупштине је наставила са радом у 10,55 часова.

Председник Комисије за потврђивање мандата посланика, Миленко Јованов, поднео је Скупштини Извештај Комисије на основу Извештаја Покрајинске изборне комисије о спроведеним изборима за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, расписаним за 24. април 2016. године. Комисија је утврдила да су уверења о избору посланика издата од органа за спровођење избора, као и да су подаци из уверења о избору свих 120 посланика истоветни са подацима из Извештаја Покрајинске изборне комисије. Комисија за потврђивање мандата посланика предложила је Скупштини да усвоји Извештај и потврди мандате посланика. 

Председавајући је отворио претрес о поднетом Извештају Комисије у целини.

У претресу су учествовали посланици: Смиљана Гламочанин Варга, Светлана Козић и Ђурађ Јакшић. 

Пошто је Комисија предложила потврђивање мандата свих изабраних посланика, председавајући је ставио на гласање Извештај Комисије у целини. 

Након гласања, председавајући је констатовао да је са 118 гласова „за“ усвојен Извештај Комисије за потврђивање мандата посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине и да је на тај начин Скупштина потврдила мандате свих 120 посланика изабраних у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, на изборима одржаним  24. априла 2016. године. 

Председавајући је констатовао да је Скупштина конституисана, као и да даном конституисања Скупштине, престаје мандат посланицима предходног сазива. 

У складу са чланом 9. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Скупштини Аутономне покрајине Војводине и чланом 5. Пословника о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине, председавајући је предложио

ДНЕВНИ РЕД:

  1. ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
  2. ИЗБОР ПОТПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
  3. ИМЕНОВАЊЕ ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
  4. ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 115 гласова „за“, једним гласом „против“ и једним „уздржаним“ гласом утврдила дневни ред Прве седнице Скупштине.

Председавајући је обавестио посланике да је за рад по првој тачки дневног реда, потребно да посланици предложе кандидата за председника Скупштине, сходно члану 14. Пословника о раду, према којем кандидата за председника Скупштине може предложити најмање 20 посланика. Председавајући је такође подсетио посланике да могу учествовати у предлагању само једног кандидата, а да се предлог подноси председавајућем, у писаном облику. 


1. тачка дневног реда: ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

На основу члана 14. Пословника о раду, председавајући је обавестио посланике да је достављен један предлог кандидата за избор председника Скупштине.

Предлог je образложио представник предлагача, посланик Игор Мировић.

Председавајући је отворио претрес о Предлогу кандидата за избор председника Скупштине.

У претресу су учествовали посланици: Борислав Новаковић, Ђурађ Јакшић и др Тамаш Корхец.

На основу члана 17. Пословника о раду, председник Скупштине бира се јавним гласањем. Гласање се врши по одредбама Пословника о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине о одлучивању јавним гласањем (члан 111. Пословника). За избор председника Скупштине гласало се употребом електронског система за гласање. Сходно члану 19. став 1. Пословника о раду, за председника Скупштине изабран је посланик који је добио већину гласова од укупног броја посланика.

Председавајућем су, у гласању за избор председника Скупштине, помагали секретар Скупштине и два најмлађа посланика, а то су: Радић Данијел и Бислими Амир. 

Председавајући је ставио предлог на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је са 91 гласом „за“ 14 гласова „против“ и 13  „уздржаних“ гласова за председника Скупштине Аутономне покрајине Војводине, изабран Пастор Иштван.

На основу члана 20. Пословника о раду, председник Скупштине Аутономне покрајине Војводине је, пре ступања на дужност, положио пред Скупштином заклетву. 

Председавајући је председнику Скупштине упутио срдачне честитке, пожелео успешан рад и позвао га да преузме председавање на седници.

У даљем раду, седницом је председавао Пастор Иштван, председник Скупштине Аутономне покрајине Војводине.

Преузимајући председавање седницом, председник Скупштине Пастор Иштван се пригодним речима захвалио посланицима на избору и указаном поверењу. 

Председник Скупштине је обавестио посланике да су у Скупштини АП Војводине образоване посланичке групе и то: 

1. „Александар Вучић – Србија побеђује“, председник Миленко Јованов, заменик председника Горан Савић;

2. „Савез војвођанских Мађара – Иштван Пастор - Vajdasági Magyar Szövetség - Pásztor István“, председник Ленке Ердељ, заменик председника Илона Пелт;

3. „ДС – ДСХВ“, председник Борислав Новаковић, заменик председника Ненад Боровић;

4. „Социјалистичка партија Србије“, председник проф. др Павле Будаков, заменик председника Светлана Бабић;

5. „Др Војислав Шешељ – Српска радикална странка“, председник Ђурађ Јакшић, заменик председника Милан Ћук;

6. „Лига социјалдемократа Војводине – Зелена странка“, председник Бранислав Богарошки, заменик председника Бранислава Јефтић 

7. „Доста је било – Саша Радуловић“, председник Светлана Козић, заменик председника Александар Зеленски.


2. тачка дневног реда: ИЗБОР ПОТПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

Чланом 13. Покрајинске скупштинске одлуке о Скупштини Аутономне покрајине Војводине и чланом 22. Пословника о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине предвиђено је да, приликом сваког конституисања, Скупштина, на предлог председника Скупштине, посебном одлуком утврђује број потпредседника. 

Након обављених консултација, преседавајући је предложио да Скупштина има седам потпредседника. Председавајући је ставио Предлог на гласање. 

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 119 гласова „за“ одлучила да има седам потпредседника. 

Пошто је донета одлука о броју потпредседника Скупштине, приступило се предлагању кандидата за избор потпредседника. На основу члана 23 Пословника о раду, једног или више кандидата за потпредседника Скупштине, али највише до броја који се бира, може предложити најмање 20 посланика. Предлог кандидата се подноси председнику Скупштине, у писаном облику.

Предложена је пауза од 30 минута за предлагање кандидата за потпредседнике Скупштине.

Након паузе, утврђен је кворум за рад Скупштине и констатовано да седници присуствује 118 изабраних посланика.

Седница Скупштине је наставила са радом у 12,35 часова.

Након паузе и утврђивања кворума председник је обавестио посланике да је достављено седам предлога кандидата за избор потпредседника Скупштине.

Образложење предлога дао је Иштван Пастор, председник Скупштине АП Војводине.

Председник је отворио претрес.

У претресу је учествовао посланик Ђурађ Јакшић.

Председавајући је, на основу члана 24. став 5. Пословника о раду по закључењу претреса, утврдио листу кандидата за потпредседнике Скупштине по азбучном реду почетног слова презимена кандидата тако да је листа кандидата гласила:

1. Васин Мирослав (ДС); 

2. Гламочанин Варга Смиљана (СРС);

3. Ђанковић Александра (СПС); 

4. Зобеница Дамир (СНС);

5. Јаковљев Душан (ЛСВ);

6. Седлар Снежана (СНС);

7. Стијеповић Иван (ДЈБ);

На основу члана 25., а у вези са чланом 17. Пословника о раду, потпредседници Скупштине бирају се јавним гласањем. Гласање се врши по одредбама Пословника о одлучивању јавним гласањем (члан 111. Пословника). За избор потпредседника Скупштине гласало се употребом електронског система за гласање. 

На основу члана 26. став 1. Пословника о раду Скупштине, за потпредседника Скупштине изабран је кандидат који је добио већину гласова од укупног броја посланика.

Председник је ставио на гласање предлог да се за потпредседника изабере Васин Мирослав. 

Након гласања, председник је констатовао да је Скупштина са 118 гласова „за“ изабрала Васин Мирослава за потпредседника Скупштине. 

Председник је ставио на гласање предлог да се за потпредседницу изабере Гламочанин Варга Смиљана. 

Након гласања, председник је констатовао да је Скупштина са 116 гласова „за“ изабрала Гламочанин Варга Смиљану, за потпредседницу Скупштине.

Председник је ставио на гласање предлог да се за потпредседницу изабере Ђанковић Александра. 

Након гласања, председник је констатовао да је Скупштина са 118 гласова „за“ изабрала Ђанковић Александру, за потпредседницу Скупштине.

Председник је ставио на гласање предлог да се за потпредседника изабере Зобеница Дамир. 

Након гласања, председник је констатовао да је Скупштина са 116 гласова „за“ изабрала Зобеницу Дамира за потпредседника Скупштине.

Председник је ставио на гласање предлог да се за потпредседника изабере Јаковљев Душан. 

Након гласања, председник је констатовао да је Скупштина са 118 гласова „за“ изабрала Јаковљев Душана за потпредседника Скупштине.

Председник је ставио на гласање предлог да се за потпредседницу изабере Седлар Снежана. 

Након гласања, председник је констатовао да је Скупштина са 116 гласова „за“ и једним „уздржаним“ гласом изабрала Седлар Снежану за потпредседницу Скупштине.

Председник је ставио на гласање предлог да се за потпредседника изабере Стијеповић Иван. 

Након гласања, председник је констатовао да је Скупштина са 106 гласова „за“ и једним „уздржаним“ гласом изабрала Стијеповић Ивана, за потпредседника Скупштине

На основу члана 27. Пословника о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине, потпредседници Скупштине положили су заклетву. 

Председник Скупштине је потпредседницима Скупштине честитао на избору и пожелео им успешан рад и добру сарадњу и позвао их да заузму своја места.


3. тачка дневног реда: ИМЕНОВАЊЕ ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

На основу члана 28. Пословника о раду кандидата за генералног секретара Скупштине предлаже председник Скупштине. За кандидата за генералног секретара је предложен Никола Бањац, дипломирани правник из Новог Сада.

Образложење предлога дао је Иштван Пастор, председник Скупштине АП Војводине.

Председавајући је отворио претрес. 

Председавајући је ставио Предлог кандидата за генералног секретара Скупштине, на гласање. 

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 82 гласа „за“ , 11 гласова „против“ и 12 „уздржаних“ гласова за генералног секретара Скупштине изабрала Николу Бањца.


4. тачка дневног реда: ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

По члану 44. Пословника о раду председник Скупштине је, у договору са председницима посланичких група, предложио кандидате за председника и чланове Одбора за административна и мандатна питања Скупштине Аутономне покрајине Војводине, сразмерно броју посланика које те политичке странке имају у Скупштини. 

Председавајући је отворио претрес.

По члану 45. Пословника о раду о Предлогу одлуке о избору председника и чланова одбора одлучује се у целини, јавним гласањем.

Одлука је донета ако је за њу гласала већина присутних посланика. 

Председавајући је ставио Предлог одлуке о избору председника и чланова Одбора за административна и мандатна питања Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на гласање. 

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 111 гласова „за“, четири гласа „против“ и два „уздржана“ гласа донела Одлуку о избору председника и чланова Одбора за административна и мандатна питања Скупштине Аутономне покрајине Војводине. 

Председник је закључио седницу у 12,55 часова.

На седници су вођене стенографске белешке.