Saziv 2012-2016
Číslo zasadnutia: 51
Dátum konania: 04. 03. 2016.

Na osnovu člana 79. stav 1. Poslovnika o radu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni list APV“, br.: 37/2014 i 54/2014),

 

S A Z I V A M

51. SEDNICU
SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Sednica će se održati 04. marta 2016. godine (petak),
u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine, sa početkom u 10,00 časova

Za ovu sednicu predlažem sledeći

 

DNEVNI RED:

 1. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA PERIOD 2016-2025.GODINE;
 2. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE „SUBOTIČKE PUSTARE I JEZERA“;
 3. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE „TITELSKI BREG“;
 4. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE „FRUŠKA GORA“;
 5. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE PREDELA IZUZETNIH ODLIKA „KARAŠ – NERA“;
 6. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA TRANSPORTNOG GASOVODA SREMSKA MITROVICA – ŠID SA ELEMENTIMA DETALjNE REGULACIJE;
 7. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA TRANSPORTNOG GASOVODA SABIRNA GASNA STANICA TILVA – BELA CRKVA SA ELEMENTIMA DETALjNE REGULACIJE;
 8. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE KULTURNOG PREDELA SREMSKI KARLOVCI;
 9. SPORAZUM O SARADNjI O MEĐUREGIONALNOM ZDRUŽIVANjU TERITORIJALNIH SAMOUPRAVA NA PODRUČJU SLIVA TISE SA PREDLOGOM ZAKLjUČAKA;
 10. IZVEŠTAJ O STANjU PRIRODE U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA PERIOD 2010. - 2014. GODINE SA PREDLOGOM ZAKLjUČKA;
 11. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANA SAVETA AKADEMIJE UMETNOSTI U NOVOM SADU;
 12. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ČLANOVA I SEKRETARA POKRAJINSKE IZBORNE KOMISIJE I NjIHOVIH ZAMENIKA.

 

U prilogu Vam dostavljamo Zapisnik sa 50. sednice Skupštine AP Vojvodine, koja je održana 29. decembra 2015. godine, radi usvajanja.

Molimo Vas da sednici obavezno prisustvujete.
   
Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete sednici Skupštine AP Vojvodine, molimo Vas da obavestite Službu Skupštine na telefon broj 021/456-241 ili 021/487-4134.


SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

 

Novi Sad, 23. februar 2016. godine


PREDSEDNIK
SKUPŠTINE AP VOJVODINE,

Ištvan Pastor
(Pásztor István)