Сазив 2012-2016
Число схадзки: 48
Датум отримованя: 17. 11. 2015.
Записнїк

са 48. седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржане 17. новембра 2015. године у Великој сали Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 10 часова и 20 минута.

Седници Скупштине председавали су Иштван Пастор, председник Скупштине АП Војводине, Ана Томанова Маканова и Миливој Вребалов, потпредседници Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 108 посланика.

Седници Скупштине нису присуствовали следећи посланици: проф. др Павле Будаков, др Жељко Видовић, Живко Врцељ, Горан Гонђа, Урош Кандић, др Вељко Крстоношић, Богдан Лабан, др Живота Лазаревић, Љубиша Милосављевић, проф. др Бранислав Ристивојевић, Ладислав Томић и Предраг Цветановић.
Седници су присуствовали председник и чланови Покрајинске владе и представници средстава јавног информисања.

Председавајући је ставио Записник са 47. седнице на гласање.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 68 гласова „за“ усвојила Записник са 47. седнице Скупштине.

Председавајући је предложио да се посланици изјасне о предложеном дневном реду са следећим редоследом тачака:

ДНЕВНИ РЕД:

  1. ПРЕДЛОГ АМАНДМАНА I – VI НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ;
  2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ;
  3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 65 гласова „за“ утврдила дневни ред 48. седнице Скупштине АП  Војводине.
У складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду Скупштине, председавајући је предложио спајање претреса по тачкама 2 до 3 утврђеног дневног реда.
Председавајући је предлог ставио на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 66 гласова „за“ предлог усвојила.

Прешло се на рад по утврђеном дневном реду.


1. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ АМАНДМАНА I–VI НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ;

Покрајинска влада утврдила је Предлог амандмана I-VI на Предлог закона о изменама и допунама Закона о пољопривредном земљишту и доставила их Скупштини на разматрање и утврђивање.
Предлоге амандмана на Предлог закона претходно су размотрили Одбор за пољопривреду и Одбор за сарадњу са одборима Народне скупштине у остваривању надлежности Покрајине, у складу са чланом 178. став 2. Пословника о раду Скупштине АП Војводине. Одбори су предложили Скупштини да размотри предлоге и утврди амандмане на Предлог закона.
Члан Одбора за пољопривреду, Даниел Ковачић и члан Одбора за сарадњу са одборима Народне скупштине у остваривању надлежности Покрајине, Миленко Јованов, у складу са чланом 52. став 2. Пословника о раду, издвојили су мишљење, које имају право да образложе на седници.
Поводом Предлога амандмана Скупштини се обратио др Бојан Пајтић, председник Покрајинске владе.
Уводно излагање поводом Предлога амандмана поднео је Бранислав Богарошки, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
Председавајући је отворио претрес.
У претресу су учествовали: Миленко Јованов, Даниел Ковачић, Ивана Зечевић, Мата Матарић, Паћи Лајош, Јован Лазаров, Владимир Галић, Бранислав Богарошки, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Милош Шибул, мр Мирослав Шпановић, др Предраг Матејин, Ненад Боровић, др Бојан Пајтић, председник Покрајинске владе, Лазар Чавић, Паљов Адам, др Миленко Бабић, Ђорђе Милићевић, Нада Бодрожић, Павле Почуч, Милан Влаисављевић, Бранислав Бугарски, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за локалну самоуправу и међурегионалну сарадњу, Александар Мартон, Славко Рац, Дарко Бађок, Владимир Соро, Дејан Керестеш, Бранислав Дамјанов, Роберт Колар, Предраг Мијић, Радомир Кузмановић и Живко Настић.
Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог амандмана I на гласање.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 73 гласа „за“ и три гласа „против“ утврдила Амандман I на Предлог закона о изменама и допунама Закона о пољопривредном земљишту.
Председавајући је ставио Предлог амандмана II на гласање.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 66 гласова „за“ и 14 гласoва „против“ утврдила Амандман II на Предлог закона о изменама и допунама Закона о пољопривредном земљишту.
Председавајући је ставио Предлог амандмана III на гласање.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 66 гласова „за“ и 13 гласoва „против“ утврдила Амандман III на Предлог закона о изменама и допунама Закона о пољопривредном земљишту.
Председавајући је ставио Предлог амандмана IV на гласање.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 65 гласова „за“ и 16 гласoва „против“ утврдила Амандман IV на Предлог закона о изменама и допунама Закона о пољопривредном земљишту.
Председавајући је ставио Предлог амандмана V на гласање.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 66 гласова „за“ и 13 гласoва „против“ утврдила Амандман V на Предлог закона о изменама и допунама Закона о пољопривредном земљишту.
Председавајући је ставио Предлог амандмана VI на гласање.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 66 гласова „за“ и 13 гласoва „против“ утврдила Амандман VI на Предлог закона о изменама и допунама Закона о пољопривредном земљишту.
Скупштину АП Војводине, као подносиоца амандмана, у складу са чланом 29. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, представља председник Скупштине АП Војводине.
Председавајући је предложио да се за представника подносиоца амандмана, одреди и Бранислав Богарошки, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
Председавајући је ставио предлог на гласање.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 66 гласова „за“ предлог усвојила.

Прешло се на рад по тачкама по 2 и 3.


2. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ;
3. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ;

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт утврдио је Предлог одлуке о разрешењу члана Управног одбора Педагошког завода Војводине и Предлог одлуке о именовању члана Управног одбора Педагошког завода Војводине и доставио их Скупштини на разматрање и доношење.
Председавајући је отворио претрес по тачкама 2 и 3 дневног реда.
Пошто није било пријављених за претрес, председавајући је закључио претрес и ставио на гласање Предлог одлуке о разрешењу члана Управног одбора Педагошког завода Војводине.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 65 гласова „за“ донела Одлуку о разрешењу члана Управног одбора Педагошког завода Војводине.
Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о именовању члана Управног одбора Педагошког завода Војводине.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 65 гласова „за“ донела Одлуку о разрешењу члана Управног одбора Педагошког завода Војводине.

Након окончања рада по дневном реду прешло се на посланичка питања.

Посланик Александар Грмуша поставио је једно посланичко питање.

Председавајући је закључио 48. седницу Скупштине Аутономне покрајине Војводине у 15,30 часова.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.