Saziv 2012-2016
Numărul şedinţelor: 47
Data desfăşurării: 07. 10. 2015.
Procesul-verbal

sa 47. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, održane 07. oktobra 2015. godine u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 10 časova i 17 minuta.

Sednici Skupštine predsedavao je Ištvan Pastor, predsednik Skupštine AP Vojvodine i Ana Tomanova Makanova, Milivoj Vrebalov i Đorđe Milićević, potpredsednici Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 105 poslanika.

Sednici Skupštine nisu prisustvovali sledeći poslanici: Milan Ćuk, Gavra Avramov, dr Željko Vidović, Srđan Zavišin, Uroš Kandić, Neđeljko Konjokrad, Bogdan Laban, dr Života Lazarević, Dragana Milošević, dr Lazar Račić, Igor Salak, dr Savka Stratijev, Stojan Tintor i Ladislav Tomić.
Sednici su prisustvovali predsednik i članovi Pokrajinske vlade i predstavnici sredstava javnog informisanja.

Predsedavajući je stavio Zapisnik sa 45. sednice na glasanje.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 66 glasova „za“ usvojila Zapisnik sa 45. sednice Skupštine.
Predsedavajući je stavio Zapisnik sa 46. sednice na glasanje.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 65 glasova „za“ usvojila Zapisnik sa 46. sednice Skupštine.

Predsednik Poslaničke grupe „Pokrenimo Vojvodinu – Tomislav Nikolić“, u skladu sa članom 38. stav 2. Poslovnika o radu, obavestio je predsednika Skupštine da je došlo do promene sastava Poslaničke grupe tako što je poslanik Milenko Jovanov pristupio Poslaničkoj grupi „Pokrenimo Vojvodinu - Tomislav Nikolić“.
Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi utvrdio je istovetnost predloga akata čije se razmatranje predlaže na sednici Skupštine na jezicima, čija je službena upotreba utvrđena Statutom, sa srpskim jezikom.

Predlozi pokrajinskih skupštinskih odluka su dostavljeni Odboru za propise i Odboru za privredu na mišljenje.

U skladu sa članom 144. stav 4. Poslovnika o radu, predsedavajući je stavio na glasanje da se Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o godišnjem Programu unapređenja savetodavnih poslova u poljoprivredi u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2015. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o godišnjem Programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o Programu mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2015. godini, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2015. godini, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Programu unapređenja stočarstva u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2015. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o godišnjem Programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Programu očuvanja plodnosti kod obolelih od malignih bolesti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2015. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o donošenju Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini za period od 2015. do 2020. godine i Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmeni pokrajinske skupštinske odluke o osnivanju Instituta Biosens – istraživačko-razvojnog instituta za informacione tehnologije biosistema razmotre bez izveštaja Odbora za propise i Odbora za privredu.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 63 glasa „za“ predlog usvojila.

Predsedavajući je predložio da se poslanici izjasne o predloženom dnevnom redu sa sledećim redosledom tačaka:

DNEVNI RED:

 1. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2015. GODINU;
 2. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU UNAPREĐENjA SAVETODAVNIH POSLOVA U POLjOPRIVREDI U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2015. GODINU;
 3. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA VODE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2015. GODINU;
 4. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU MERA PODRŠKE ZA SPROVOĐENjE POLjOPRIVREDNE POLITIKE ZA RAZVOJ SELA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2015. GODINI;
 5. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU ZAŠTITE, UREĐENjA I KORIŠĆENjA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2015. GODINI;
 6. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU UNAPREĐENjA STOČARSTVA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2015. GODINU;
 7. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA ŠUME AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2015. GODINU;
 8. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU OČUVANjA PLODNOSTI KOD OBOLELIH OD MALIGNIH BOLESTI U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2015. GODINU;
 9. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU AKCIONOG PLANA POLITIKE ZA MLADE U AP VOJVODINI ZA PERIOD OD 2015. DO 2020. GODINE;
 10. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENI POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O OSNIVANjU INSTITUTA BIOSENS – ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNOG INSTITUTA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE BIOSISTEMA;
 11. GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JP „VOJVODINAŠUME“, PETROVARADIN ZA 2014. GODINU;
 12. IZVEŠTAJ O RADU POKRAJINSKOG FONDA ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE ZA PERIOD OD 1. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2014. GODINE;
 13. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ČLANOVA I SEKRETARA POKRAJINSKE IZBORNE KOMISIJE I NjIHOVIH ZAMENIKA.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 63 glasova „za“ utvrdila dnevni red 47. sednice Skupštine AP  Vojvodine.
U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine, predsedavajući je predložio spajanje pretresa po tačkama 1 do 7 utvrđenog Dnevnog reda.
Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 65 glasa „za“, 11 glasova „protiv“ predlog usvojila.

Prešlo se na rad po utvrđenom Dnevnom redu.

Pošto je spojen pretres po tačkama 1-7, prešlo se na rad po tim tačkama.


Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu unapređenja savetodavnih poslova u poljoprivredi u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2015. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o Programu mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2015. godini, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2015. godini, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama pokrajinske skupštinske odluke o programu unapređenja stočarstva u autonomnoj pokrajini vojvodini za 2015. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu i dostavila ih Skupštini AP Vojvodine, na razmatranje i donošenje.

Na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta, Pokrajinska vlada, kao predlagač, utvrdila je amandmane I- II koji su, u skladu sa članom 151. Poslovnika o radu, postali sastavni deo Predloga pokrajinske skupštinske odluke i o njima se odvojeno ne glasa.
Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka i amandmane I-II na Predlog Pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije i predložio Skupštini da razmotri predloge i donese pokrajinske skupštinske odluke.
Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o godišnjem Programu unapređenja savetodavnih poslova u poljoprivredi u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2015. godinu; Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o godišnjem Programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu; Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o Programu mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2015. godini; Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2015. godini; Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Programu unapređenja stočarstva u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2015. godinu i Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o godišnjem Programu korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu, prethodno je razmotrio Odbor za poljoprivredu i predložio Skupštini da razmotri predloge i donese pokrajinske skupštinske odluke.
Povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta Skupštini se obratio i predsednik Pokrajinske vlade dr Bojan Pajtić.
Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta podneo je Zoran Radoman, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije.
Uvodno izlaganje povodom predloga pokrajinskih skupštinskih odluka iz oblasti poljoprivrede podneo je Branislav Bogaroški, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.
Na osnovu člana 158. stav 2 Poslovnika o radu, ukoliko na Predlog Rebalansa budžeta nisu podneti amandmani vodi se jedinstveni pretres.

Predsedavajući je otvorio pretres po tačkama 1-7 Dnevnog reda.

U raspravi su učestvovali: Martin Zloh, Ivana Zečević, Zoran Radoman, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije, Akoš Ujhelji, Dušan Jakovljev,, Vesna Bjelić Francuski,  dr Predrag Matejin, Nenad Borović, Lazar Čavić, Đorđe Milićević, Stojanka Lekić, Milenko Jovanov, Milana Vlaisavljević, Miroslav Vasin, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Darko Bađok, Branislav Bogaroški, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivred i šumarstvo, Predrag Mijić, Jovan Lazarov, Vladimir Galić, prof. dr Vesna Kopitović, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, Damir Zobenica, Borislav Novaković, Aleksandar Grmuša, Pavle Počuč i Stevica Nazarčić.

Predsedavajući je zaključio pretres.

Na osnovu člana 38. stav 3. Statuta AP Vojvodine, a u vezi sa članom 159. Poslovnika o radu, o donošenju rebalansa budžeta AP Vojvodine Skupština odlučuje većinom glasova od ukupnog broja poslanika.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o rebalansu budžeta na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 66 glasova „za“ i 18 glasova „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Rebalansu budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o godišnjem Programu unapređenja savetodavnih poslova u poljoprivredi u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2015. godinu, na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 67 glasova „za“ i 15 glasova „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o godišnjem Programu unapređenja savetodavnih poslova u poljoprivredi u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2015. godinu.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o godišnjem Programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu, na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 67 glasova „za“ i 14 glasova „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o godišnjem Programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o Programu mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2015. godinina glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 67 glasova „za“ i 16 glasova „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmenama i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o Programu mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2015. godinina.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2015. godini, na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 67 glasova „za“ i 18 glasova „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2015. godini.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Programu unapređenja stočarstva u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2015. godinu, na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 67 glasova „za“ i 15 glasova „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Programu unapređenja stočarstva u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2015. godinu.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o godišnjem Programu korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu, na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 67 glasova „za“ i 17 glasova „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o godišnjem Programu korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu.


8. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU OČUVANjA PLODNOSTI KOD OBOLELIH OD MALIGNIH BOLESTI U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2015. GODINU;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Programu očuvanja plodnosti kod obolelih od malignih bolesti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2015. godinu i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.
Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku i rad. Odbor je predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.
Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke podnela je prof. dr Vesna Kopitović, članica Pokrajinske vlade i pokrajinska sekretarka za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju.
Predsedavajući je otvorio pretres.
U pretresu su učestvovali: Ivana Zečević, dr Predrag Matejin, mr Đenđi Seleši, Živko Nastić, dr Živko Vrcelj, dr Milenko Babić prof dr Vesna Kopitović, članica Pokrajinske vlade i pokrajinska sekretarka za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju.
Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 77 glasova „za“  donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Programu očuvanja plodnosti kod obolelih od malignih bolesti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2015. godinu.


9. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU AKCIONOG PLANA POLITIKE ZA MLADE U AP VOJVODINI ZA PERIOD OD 2015. DO 2020. GODINE;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o donošenju Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini za period od 2015. do 2020. godine i dostavila ga Skupštini, na razmatranje i donošenje.
Predlog pokrajinske skupštinske odluke, prethodno su razmotrili Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.
Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke podnela je Marinika Tepić, članica Pokrajinske vlade i pokrajinska sekretarka za sport i omladinu.
Predsedavajući je otvorio pretres
U pretresu su učestvovali: Aleksandar Marton, Milan Vlaisavljević, Darko Bađok, Predrag Ginculj i Marinika Tepić, članica Pokrajinske vlade i pokrajinska sekretarka za sport i omladinu.
Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 63 glasa „za“ i dva „uzdržana“ glasa donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o donošenju Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini za period od 2015. do 2020. godine.


10. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENI POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O OSNIVANjU INSTITUTA – BIOSENS - ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNOG INSTITUTA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE BIOSISTEMA;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmeni Pokrajinske skupštinske odluke o osnivanju Instituta-BioSens-istraživačko-razvojnog instituta za informacione tehnologije biosistema i dostavila ga Skupštini, na razmatranje i donošenje.
Predlog pokrajinske skupštinske odluke, prethodno je razmotrio Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport. Odbor je predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.
Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke podneo je Vladimir Pavlov, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za nauku i tehnološki razvoj.
Predsedavajući je otvorio pretres.
U pretresu su učestvovali: dr Predrag Matejin, prof. dr Pavle Budakov i Vladimir Pavlov, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za nauku i tehnološki razvoj
Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 58 glasova „za“ i šest „uzdržanih“ glasova donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmeni Pokrajinske skupštinske odluke o osnivanju Instituta-BioSens-istraživačko-razvojnog instituta za informacione tehnologije biosistema i dostavila ga Skupštini.


11. tačka dnevnog reda: GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JP „VOJVODINAŠUME“, PETROVARADIN ZA 2014. GODINU;

Javno preduzeće „Vojvodinašume“ Petrovaradin dostavilo je Skupštini Godišnji izveštaj o poslovanju JP „Vojvodinašume“ Petrovaradin za 2014. godinu, na razmatranje.
Godišnji izveštaj dostavljen je Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi.
Godišnji izveštaj prethodno su razmotrili Odbor za poljoprivredu i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i prihvati Izveštaj o poslovanju.
Predsedavajući je otvorio pretres
U pretresu su učestvovali: Lajoš Paći, Nenad Borović, dr  Milenko Babić i Predrag Ginculj.
Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Izveštaj na glasanje.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 54 glasa „za“ i devet glasova „protiv“ prihvatila Godišnji izveštaj o poslovanju JP „Vojvodinašume“ Petrovaradin za 2014. godinu.


12. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O RADU POKRAJINSKOG FONDA ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE ZA PERIOD OD 1. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2014. GODINE;

Pokrajinska vlada dostavila je Skupštini Izveštaj o radu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede za period 01. januar do 31. decembra 2014. godine na razmatranje i usvajanje.
Izveštaj o radu Pokrajinskog fonda prethodno je razmotrio Odbor za poljoprivredu i predlaže Skupštini da razmotri i usvoji Izveštaj o radu Pokrajinskog fonda.
Predsedavajući je otvorio pretres
U pretresu su učestvovali: Mata Matarić, Paći Lajoš, Jovan Lazarov i Jožef Tobiaš
Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Izveštaj na glasanje.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 59 glasova „za“ i osam glasova „protiv“ usvojila Izveštaj o radu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede za period 01. januar do 31. decembra 2014. godine.


13. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ČLANOVA I SEKRETARA POKRAJINSKE IZBORNE KOMISIJE I NjIHOVIH ZAMENIKA;

Odbor za administrativna i mandatna pitanja utvrdio je Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju predsednika, članova i sekretara Pokrajinske izborne komisije i njihovih zamenika i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.
Predsedavajući je otvorio pretres
Pošto nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog odluke na glasanje.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 58 glasova „za“ donela Odluku o izmeni Odluke o imenovanju predsednika, članova i sekretara Pokrajinske izborne komisije i njihovih zamenika.

Nakon okončanja rada po Dnevnom redu prešlo se na poslanička pitanja.

Poslanik Jovan Lazarov postavio je jedno poslaničko pitanje Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede.

Predsedavajući je zaključio 47. sednicu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine u 17,10 časova.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.