Saziv 2012-2016
Broj sjednice: 46
Datum održavanja: 09. 07. 2015.

Na osnovu člana 79. stav 1. Poslovnika o radu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni list APV“, br.: 37/2014 i 54/2014),

 

S A Z I V A M

46. SEDNICU
SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Sednica će se održati 09. jula 2015. godine (četvrtak),
u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine, sa početkom u 10,00 časova

Za ovu sednicu predlažem sledeći

 

DNEVNI RED:

  1. GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU SA ZAVRŠNIM RAČUNOM I FINANSIJSKIM REZULTATOM JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE „ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE“ NOVI SAD ZA 2014. GODINU;
  2. GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JP „VOJVODINAŠUME“, PETROVARADIN ZA 2014. GODINU;
  3. GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JVP „VODE VOJVODINE“NOVI SAD ZA 2014. GODINU;
  4. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU TURISTIČKE ORGANIZACIJE VOJVODINE ZA 2014. GODINU;
  5. IZVEŠTAJ O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANjU FONDA ZA PRUŽANjE POMOĆI IZBEGLIM, PROGNANIM I RASELjENIM LICIMA ZA 2014. GODINU;
  6. ZAVRŠNI RAČUN FONDA ZA PRUŽANjE POMOĆI IZBEGLIM, PROGNANIM I RASELjENIM LICIMA ZA 2014. GODINU (DAVANjE SAGLASNOSTI);
  7. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU FONDA „EVROPSKI POSLOVI“ AP VOJVODINE ZA 2014. GODINU;
  8. GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA SPORT I MEDICINU SPORTA ZA 2014. GODINU;
  9. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU FOND ZA PODRŠKU INVESTICIJA U VOJVODINI – „VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION – VIP“ ZA 2014. GODINU.

 

Molimo Vas da sednici obavezno prisustvujete.
   
Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete sednici Skupštine AP Vojvodine, molimo Vas da obavestite Službu Skupštine na telefon broj 021/456-241 ili 021/487-4134.


SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

 

Novi Sad, 26. jun 2015. godine


PREDSEDNIK
SKUPŠTINE AP VOJVODINE,

Ištvan Pastor
(Pásztor István)