Сазив 2012-2016
Број седнице: 44
Датум одржавања: 26. 05. 2015.

На основу члана 79. став 2. Пословника о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, бр.: 37/2014 и 54/2014),

 

С А З И В А М

44. СЕДНИЦУ
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Седница ће се одржати 26. маја 2015. године (уторак),
у Великој сали Скупштине АП Војводине,
са почетком у 10,00 часова

За ову седницу предлажем следећи

 

ДНЕВНИ РЕД:

  1. ИНФОРМАЦИЈА  О РЕСТРУКТУИРАЊУ ЈП“ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧАКА;
  2. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 01. ЈАНУАР – 31. ДЕЦЕМБАР 2014. ГОДИНЕ;
  3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ ЗА 2014. ГОДИНУ;
  4. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ И ЗАВРШНИ РАЧУН ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА ЗА 2014. ГОДИНУ.

 

У прилогу Вам достављамо записнике са 41., 42. и 43. седнице Скупштине АП Војводине, које су одржане 28. априла и 09. и 12. маја 2015. године, ради усвајања.

Молимо Вас да седници обавезно присуствујете.
   
Уколико нисте у могућности да присуствујете седници Скупштине АП Војводине, молимо Вас да обавестите Службу Скупштине на телефон број 021/456-241 или 021/487-4134.


СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

 

Нови Сад, 18. мај 2015. године


ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,

Иштван Пастор
(Pásztor István)