Сазив 2012-2016
Број седнице: 42
Датум одржавања: 09. 05. 2015.

На основу чл. 128. и 130. Пословника о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине,

 

С А З И В А М

СВЕЧАНУ СЕДНИЦУ
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

ПОВОДОМ ОБЕЛЕЖАВАЊА 70 ГОДИНА ОД ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ И ДАНА ЕВРОПЕ

Седница ће се одржати 09. маја 2015. године (субота),
у Великој сали Скупштине АП Војводине,
са почетком у 10,00 часоваПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,

Иштван Пастор
(Pásztor István)