Saziv 2012-2016
Broj sjednice: 40
Datum održavanja: 08. 04. 2015.

Na osnovu člana 79. stav 1. Poslovnika o radu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine,

 

S A Z I V A M

40. SEDNICU
SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Sednica će se održati 08. aprila 2015. godine (sreda),
u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine,
sa početkom u 10,00 časova

Za ovu sednicu predlažem sledeći

 

DNEVNI RED:

 1. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA NAFTOVODA OD SABIRNO OTPREMNE STANICE TURIJA SEVER DO RAFINERIJE NAFTE NOVI SAD, SA ELEMENTIMA DETALjNE REGULACIJE;
 2. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE KULTURNOG PREDELA BAČ;
 3. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE MULTIFUNKCIONALNOG EKOLOŠKOG KORIDORA TISE;
 4. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ZAŠTITI PREDELA IZUZETNIH ODLIKA „KARAŠ-NERA;
 5. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SISTEMA ZA NAVODNjAVANjE SREMA;
 6. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SISTEMA ZA VODOSNADBEVANjE „ISTOČNI SREM“;
 7. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH DOBARA „OKANj BARA“ I „RUSANDA“;
 8. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O OSNIVANjU INSTITUTA BIOSENS – ISTRAŽIVAČKO – RAZVOJNOG INSTITUTA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE BIOSISTEMA;
 9. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU ZA SMART SPECIJALIZACIJU U ISTRAŽIVANjU I INOVACIJAMA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA PERIOD 2015. – 2020. GODINE;
 10. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O POLAGANjU PRIJEMNOG ISPITA ODNOSNO ISPITA ZA PROVERU SKLONOSTI I SPOSOBNOSTI ZA UPIS NA VISOKOŠKOLSKU USTANOVU NA JEZICIMA NACIONALNIH MANjINA – NACIONALNIH ZAJEDNICA;
 11. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DODELI BUDžETSKIH SREDSTAVA ORGANIMA I ORGANIZACIJAMA U ČIJEM RADU SU U SLUŽBENOJ UPOTREBI JEZICI I PISMA NACIONALNIH MANjINA – NACIONALNIH ZAJEDNICA;
 12. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DODELI BUDžETSKIH SREDSTAVA ORGANIZACIJAMA NACIONALNIH MANjINA-NACIONALNIH ZAJEDNICA;
 13. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DODELI BUDžETSKIH SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE I SUFINANSIRANjE PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI I PROJEKATA U OBLASTI OSNOVNOG I SREDNjEG OBRAZOVANjA I VASPITANjA I UČENIČKOG STANDARDA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI;
 14. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU UNAPREĐENjA SOCIJALNE ZAŠTITE U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI;
 15. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA POKRAJINSKOG SAVETA ZA BEZBEDNOST.

 

U prilogu Vam dostavljamo Zapisnik sa 39. sednice Skupštine AP Vojvodine, koja je održana 20. marta 2015. godine, radi usvajanja.

Molimo Vas da sednici obavezno prisustvujete.
   
Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete sednici Skupštine AP Vojvodine, molimo Vas da obavestite Službu Skupštine na telefon broj 021/456-241 ili 021/487-4134.


SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

 

Novi Sad, 27. mart 2015. godine


PREDSEDNIK
SKUPŠTINE AP VOJVODINE,

Ištvan Pastor
(Pásztor István)