Сазив 2012-2016
Број седнице: 39
Датум одржавања: 20. 03. 2015.
Записник

са 39. седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржане 20. марта 2015. године у Великој сали Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 10 часова и 14 минута.

Седници Скупштине председавао је Иштван Пастор, председник Скупштине АП Војводине, Ана Томанова Маканова и Миливој Вребалов, потпредседници Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 116 посланикa.

Седници Скупштине нису присуствовали следећи посланици: др Жељко Видовић, Урош Кандић, Богдан Лабан, Горан Пауновић.

Председник је обавестио Скупштину да је седницу сазвао, у петак како би испоштовао рок из члана 78. став 5 Пословника о раду Скупштине, по коме се, када је седница Скупштине сазвана на предлог више од 1/5 посланика она мора одржати у року од десет дана од дана подношења предлога.
Седници су присуствовали Бранислав Богарошки и Мирослав Васин, потпредседници Покрајинске владе, са правом представљања Покрајинске владе и чланови Покрајинске владе и представници средстава јавног информисања.

Седници су, такође, на позив председника, присуствовали и проф. др Милош А. Лучић, директор Института за онкологију Војводине; проф. др Бранислав Перин, директор Института за плућне болести Војводине и Небојша Маленковић, директор Управе за капитална улагања АП Војводине.
Записник са 38. седнице Скупштине, која је одржана 17. марта 2015. године, достављен је посланицима уз сазив за седницу.
Председавајући је ставио Записник са 38. седнице на гласање.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 58 гласова „за“, два гласа „против“ усвојила Записник са 38. седнице Скупштине.

Прешло се на утврђивање Дневног реда.

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт је предложио, на основу члана 87. ст. 2. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред седнице Скупштине допуни новим тачкама дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ;
- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ;

Председавајући је ставио на гласање предлог да се дневни ред допуни са тачком дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ;

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 61 гласом „за“, предлог усвојила.

Председавајући је ставио на гласање предлог да се дневни ред допуни са тачком дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ;

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 63 гласа „за“, предлог усвојила.

Председавајући је предложио да се посланици изјасне о предложеном дневном реду са следећом тачком:

  1. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧАКА ПО УТВРЂИВАЊУ ОДГОВОРНОСТИ ЗА ПРОПУСТЕ У СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИНСТИТУТА ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ И ИНСТИТУТА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ, ОДНОСНО УПРАВЕ ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АП ВОЈВОДИНЕ;
  2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ;
  3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 96 гласова „за“ утврдила дневни ред 39. седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине.
У складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду Скупштине, председавајући је предложио спајање претреса по тачкама 2 и 3 утврђеног Дневног реда.
Председавајући је предлог ставио на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 61 гласом „за“ предлог усвојила.

Прешло се на рад по утврђеном Дневном реду.


1. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧАКА ПО УТВРЂИВАЊУ ОДГОВОРНОСТИ ЗА ПРОПУСТЕ У СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИНСТИТУТА ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ И ИНСТИТУТА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ, ОДНОСНО УПРАВЕ ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АП ВОЈВОДИНЕ;

Посланичка група „Покренимо Војводину - Томислав Николић“ упутила је Скупштини Предлог закључака по утврђивању одговорности за пропусте у спровођењу јавне набавке опреме за потребе Института за онкологију Војводине и Института за плућне болести Војводине, односно Управе за капитална улагања АП Војводине, на разматрање и доношење.
Предлог закључака достављен је Покрајинској влади на мишљење.
Предлог закључака претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије и предложио Скупштини да размотри Предлог и не донесе Закључке.
Предлог закључака претходно је размотрио Одбор за здравство, социјалну политику и рад и предложио Скупштини да размотри Предлог и да донесе Закључке.
Члан Одбора за здравство, социјалну политику и рад, Адам Паљов, складу са чланом 52. став 2. Пословника о раду, издвојио је мишљење, које има право да образложи на седници.
Уводно образложење поводом Предлога закључака поднео др Предраг Матејин.
Председавајући је отворио претрес. У претресу су учествовали: проф. др Милош А. Лучић, директор Института за онкологију Војводине и Небојша Маленковић, директор Управе за капитална улагања АП Војводине.
Посланик Владимир Галић указао је на повреду члана 91. Пословника о раду. На предлог посланика, Скупштина се изјаснила о повреди члана 91. Пословника о раду. Након гласања, председавајући је констатовао да са 31 гласом „за“ и 58 гласова „против“ није учињена повреда Пословника о раду.
У претресу, су даље учествовали: проф. др Весна Копитовић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за здравство, социјалну политику и рад, Ђорђе Милићевић, потпредседник Скупштине АП Војводине.
Посланик Јован Лазаров указао је на повреду члана 96. Пословника о раду На предлог посланика Скупштина се изјаснила о повреду члана 96. Пословника о раду. Након гласања, председавајући је констатовао да са 32 гласом „за“ и 59 гласова“против“ није учињена повреда Пословника о раду.
У наставку претреса учествовали су др Горан Латковић, Адам Паљов, Ивана Зечевић, Акош Ујхељи, мр Маја Седларевић, професор др Павле Будаков, др Предраг Матејин и Борислав Новаковић.

Председник Посланичке групе „Избор за бољу Војводину“, Борислав Новаковић, предложио је да Скупштина донесе следеће:

ЗАКЉУЧКЕ

1. Скупштина Аутономне покрајине Војводине сматра да су: Интитут за онкологију Војводине, Институт за плућне болести Војводине и Управа за капитална улагања АП Војводине, поступак набавке опреме,спровели у складу са Законом о јавним набавкама.
2. Скупштина Аутономне покрајине Војводине позива надлежне институције, да на законом заснован начин, омогуће довршетак поступка набавке уређаја намењених за лечење грађана оболелих од злоћудног рака.
3. Скупштина Аутономне покрајине Војводине апелује на надлежне државне органе да, по хитном поступку, уреде област јавних набавки у делу који се односи на набавке опреме која служи за спасавање живота и здравља људи.

Председавајући је одредио паузу у трајању 13,00 до 14,29 часова.

После паузе, на предлог председавајућег утврђено је да је у сали присутно 106 посланика и да у Скупштини постоји кворум за рад.

У наставку седнице у  претресу су учествовали: Роберт Колар, проф. др Бранислава Белић,Дамир Зобеница, др Софија Болиновска, др Миленко Бабић, Милан Влаисављевић, Ненад Боровић, Павле Почуч, Дарко Бађок, др Вељко Крстоношић, мр Ђенђи Селеши, Александар Грмуша,Жељко Црногорац, Владимир Соро, проф. др Бранислав Перин, директор Института за плућне болести Војводине,Мирослав Васин, потпредседник Покрајинске Владе, Слободан Злоколица, др Савка Стратијев, Јован Лазаров, Нада Бодрожић, др Живко Настић, Предраг Гинцуљ, и др Иштван Биро.

Председник Посланичке групе „Избор за бољу Војводину“, Борислав Новаковић повукао је предложене Закључке.
Председавајући је закључио претрес.
Председавајући је ставио Предлог закључака на гласање.
Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 28 гласова „за“, 62 гласа „против“ и једним „уздржаним“ гласом није донела Закључке о утврђивању одговорности за пропусте у спровођењу јавне набавке опреме за потребе Института за онкологију Војводине и Института за плућне болести Војводине, односно Управе за капитална улагања АП Војводине.

Пошто је спојен претрес, прешло се на рад по тачкама 2 и 3.


2. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ;
3. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ.

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт Скупштине Аутономне покрајине Војводине утврдио је Предлог одлуке о разрешењу члана Савета Универзитета у Новом Саду и Предлог одлуке о именовању члана Савета Универзитета у Новом Саду и доставио их Скупштини на разматрање и доношење.
Председавајући је отворио претрес.
У претресу је учествовао др Предраг Матејин.
Председавајући је закључио претрес.
Председавајући је ставио Предлог одлуке о разрешењу члана Савета Универзитета у Новом Саду на гласање.
Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 58 гласова „за“, 12 гласова „против“ и два „уздржана“ гласа донела Одлуку о разрешењу члана Савета Универзитета у Новом Саду.
Председавајући је ставио Предлог одлуке о именовању члана Савета Универзитета у Новом Саду на гласање.
Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 59 гласова „за“, 13 гласова „против“ донела Одлуку о именовању члана Савета Универзитета у Новом Саду.

Председавајући је закључио 39. седницу Скупштине Аутономне покрајине Војводине у 18 часова и 15 минута.