Сазив 2012-2016
Број седнице: 37
Датум одржавања: 23. 12. 2014.
Записник

са 37. седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржане 23. децембра 2014. године у Великој сали Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 10 часова и 25 минута.

Седници Скупштине председавали су: Иштван Пастор, председник Скупштине АП Војводине и Ана Томанова Маканова, потпредседница Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 112 посланикa.

Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици: Предраг Амижић, др Жељко Видовић, Драган Вулин, Урош Кандић, проф. др Светлана Лукић-Петровић, Љубиша Милосављевић, Борислав Новаковић и Ладислав Томић.
Седници су присуствовали председник и чланови Покрајинске владе и представници средстава јавног информисања.

Председавајући је ставио на гласање Записник са 36. седнице Скупштине са примедбом посланице Драгане Милошевић.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 79 гласова „за“ усвојила Записник са 36. седнице Скупштине.

Одбор за административна и мандатнa питања, на основу Извештаја Покрајинске изборне комисије, доставио је Скупштини Извештај са предлогом за потврђивање мандата посланицима у Скупштини АП Војводине.
Председавајући је Извештај ставио на гласање.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 85 гласова „за“ усвојила Извештај о потврђивању мандата посланикa и на тај начин потврдила мандат посланици Ковач Тинде, дипломираном текстилном машинском инжењеру из Суботице, са Изборне листе VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG - Pásztor István – SAVEZ VOJVOĐANSKIH MAĐARA – Ištvan Pastor и посланику Керестеш Дејану, пољопривредном техничару из Бачке Тополе, са Коалиционе изборне листе ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ – Ненад Чанак.

Заменик председника Посланичке групе „Избор за бољу Војводину“, у складу са чланом 38. ст. 2 и 4 Пословника о раду, обавестио је председника Скупштине да је дошло до промене састава Посланичке групе тако што су посланици Жељко Видовић, Лазар Рачић и Срђан Завишин иступили из Посланичке групе „Избор за бољу Војводину“.
Посланичка група „Лиге социјалдемократа Војводине“, у складу са чланом 38. Пословника о раду, обавестила је председника Скупштине да је за председника Посланичке групе одређен посланик Душан Јаковљев.
На основу члана 86. Пословника о раду, прешло се на део седнице у коме посланици могу Покрајинској влади, у складу са чланом 198. Пословника о раду, постављати питања и тражити информације о свим областима из надлежности Покрајинске владе.
Председавајући је обавестио Скупштину да су према редоследу пристизања, питања поставили посланици Павле Почуч, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за финансије, Зорану Радоману и посланик Боре Кутић, др Бојану Пајтићу, председнику Покрајинске владе и др Слободану Пузовићу, покрајинском секретару за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине.
Павле Почуч образложио је постављено питање. На питање Павла Почуча одговорио је члан Покрајинске владе Зоран Радоман.
Посланик Боре Кутић образложио је постављено питање. На питање Боре Кутића одговорио је члан Покрајинске владе др Слободан Пузовић.

Затим се прешло на утврђивање дневног реда.
На предлог председавајућег утврђено је да је у сали присутно 80 посланика и да у Супштини постоји кворум за рад.

Предлог дневног реда достављен је посланицима уз сазив за 37. седницу Скуштине АП Војводине.
Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби утврдио је истоветност предлога акта чије се разматрање предлаже на седници Скупштине на језицима, чија је службена употреба утврђена Статутом, са српским језиком.

Председник је обавестио посланике да је Покрајинска влада, на основу члана 87. став 5 Пословника о раду повукла из процедуре

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ СРЕМА.

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт је предложио, на основу члана 87. ст. 2. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред седнице Скупштине допуни новим тачкама дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ;
- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ;
- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ;
- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ;

Председавајући је ставио на гласање предлог да се дневни ред седнице Скупштине допуни са тачкама дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ;
- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ;

Председавајући је ставио предлог на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 58 гласова „за“ предлог усвојила.

Председавајући је ставио на гласање предлог да се дневни ред седнице Скупштине допуни са тачком дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ;

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 58 гласова „за“ предлог усвојила.

Председавајући је ставио на гласање предлог да се дневни ред седнице Скупштине допуни са тачком дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 60 гласова „за“ предлог усвојила.

Председник Скупштине је предложио, на основу члана 87. ст. 2. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.

Председавајући је ставио предлог на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 59 гласова „за“ предлог усвојила.

Покрајинска влада предложила је, на основу члана 87. ст. 2. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред седнице Скупштине допуни новим тачкама дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДУГОРОЧНОМ ПРОГРАМУ МЕРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДГАЈИВАЧКОГ ПРОГРАМА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА ПЕРИОД 2015 – 2019. ГОДИНЕ;
- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ УНАПРЕЂЕЊА СТОЧАРСТВА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2015. ГОДИНУ;
- ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧАКА О СТАВУ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У ВЕЗИ СА НАЦРТОМ ЗАКОНА О ПРАВИМА БОРАЦА, ВОЈНИХ ИНВАЛИДА, ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА И ЧЛАНОВИМА ЊИХОВИХ ПОРОДИЦА.

Председавајући је ставио на гласање предлог да се дневни ред седнице Скупштине допуни са тачком дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДУГОРОЧНОМ ПРОГРАМУ МЕРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДГАЈИВАЧКОГ ПРОГРАМА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА ПЕРИОД 2015 – 2019. ГОДИНЕ.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 61 гласом „за“ предлог усвојила.

Председавајући је ставио на гласање предлог да се дневни ред седнице Скупштине допуни са тачком дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ УНАПРЕЂЕЊА СТОЧАРСТВА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2015. ГОДИНУ.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 64 гласа „за“ предлог усвојила.

Председавајући је ставио на гласање предлог да се дневни ред седнице Скупштине допуни са тачком дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧАКА О СТАВУ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У ВЕЗИ СА НАЦРТОМ ЗАКОНА О ПРАВИМА БОРАЦА, ВОЈНИХ ИНВАЛИДА, ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА И ЧЛАНОВИМА ЊИХОВИХ ПОРОДИЦА.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 64 гласа „за“ предлог усвојила.

Председавајући је предложио да се посланици изјасне о предложеном дневном реду са следећим редоследом тачака:

ДНЕВНИ РЕД:

    1. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2015. ГОДИНУ;
    2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА О РАДУ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;
    3. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПОКРАЈИНСКОМ ЗАШТИТНИКУ ГРАЂАНА – ОМБУДСМАНУ;
    4. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ РАДА ФОНДА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;
    5. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ УПРАВЕ ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;
    6. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧАКА О СТАВУ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У ВЕЗИ СА НАЦРТОМ ЗАКОНА О ПРАВИМА БОРАЦА, ВОЈНИХ ИНВАЛИДА, ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА И ЧЛАНОВИМА ЊИХОВИХ ПОРОДИЦА;
    7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ;
    8. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДИРЕКЦИЈИ ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ;
    9. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НОВИНА КОЈЕ ОБЈАВЉУЈУ ИНФОРМАЦИЈЕ НА ЈЕЗИЦИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА - НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА;
    10. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА;
    11. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ И КРИТЕРИЈУМИМА ДОДЕЛЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА НАЦИОНАЛНЕ САВЕТЕ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА;
    12. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ОБЈАВЉИВАЊУ ПРОПИСА И ДРУГИХ АКАТА;
    13. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ПОКРАЈИНСКИХ СКУПШТИНСКИХ ОДЛУКА;
    14. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂИВАЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2014. ГОДИНУ;
    15. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2015. ГОДИНИ;
    16. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНAМА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ВОДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2014. ГОДИНУ;
    17. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ВОДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2015. ГОДИНУ;
    18. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2015. ГОДИНУ;
    19. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ШУМЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2015. ГОДИНУ;
    20. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ УНАПРЕЂЕЊА САВЕТОДАВНИХ ПОСЛОВА У ПОЉОПРИВРЕДИ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2015. ГОДИНУ;
    21. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ ЗА РАЗВОЈ СЕЛА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2015. ГОДИНУ;
    22. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДУГОРОЧНОМ ПРОГРАМУ МЕРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДГАЈИВАЧКОГ ПРОГРАМА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА ПЕРИОД 2015 – 2019. ГОДИНЕ;
    23. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ УНАПРЕЂЕЊА СТОЧАРСТВА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2015. ГОДИНУ;
    24. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПОСЕБНОМ ПРОГРАМУ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА ЗА ТЕРИТОРИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2015. ГОДИНУ;
    25. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ОЧУВАЊА ПЛОДНОСТИ КОД ОБОЛЕЛИХ ОД МАЛИГНИХ БОЛЕСТИ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2015. ГОДИНУ;
    26. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ УНАПРЕЂЕЊА ПРЕВЕНЦИЈЕ ИНФЕКЦИЈА ХУМАНИМ ПАПИЛОМА ВИРУСОМ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2015. ГОДИНУ;
    27. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ УНАПРЕЂЕЊА ОНКОЛОШКЕ ЗАШТИТЕ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2015. ГОДИНУ;
    28. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРOГРАМУ ЗА ЗАШТИТУ ЖЕНА ОД НАСИЉА У ПОРОДИЦИ И У ПАРТНЕРСКИМ ОДНОСИМА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА ПЕРИОД ОД 2015. ДО 2020. ГОДИНЕ;
    29. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРАВИЛИМА О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ ПРОГРАМСКОГ САВЕТА ЈАВНЕ МЕДИЈСКЕ УСТАНОВЕ “РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈЕ ВОЈВОДИНЕ“;
    30. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2014. ГОДИНУ.
    31. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ;
    32. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ;
    33. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ;
    34. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ;
    35. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 67 гласова „за“, утврдила дневни ред 37. седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине.

У складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, председавајући је предложио спајање претреса по тачкама 4 и 5 утврђеног Дневног реда.
Председавајући је ставио предлог на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 68 гласова „за“ предлог усвојила.
Председавајући је преложио спајање претреса по тачкама 10 до 13 утврђеног Дневног реда.
Председавајући је предлог ставио на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 65 гласова „за“ предлог усвојила.
Председавајући је предложио спајање претреса по тачкама 14 до 23 утврђеног Дневног реда.
Председавајући је предлог ставио на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 64 гласа „за“ предлог усвојила.
Председавајући је предложио спајање претреса по тачкама 24 до 27 утврђеног Дневног реда.
Председавајући је предлог ставио на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 67 гласова „за“ предлог усвојила.
Председавајући је предложио спајање претреса по тачкама 31 до 34 утврђеног Дневног реда.
Председавајући је предлог ставио на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 66 гласова „за“ предлог усвојила.

Прешло се на рад по утврђеном дневном реду.


1. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2015. ГОДИНУ;

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину и доставила га Скупштини, на разматрање и доношење.
Покрајинска влада утврдила је амандмане I-VII на Предлог покрајинске скупштинске одлуке, који су, у складу са чланом 151. Пословника о раду, постали саставни део Предлога и о њима се одвојено не гласа.
На Предлог покрајинске скупштинске одлуке амандмане су поднели посланици: Јован Лазаров (I-XII), Миленко Бабић (I), Павле Почуч (I-III) и Стојанка Лекић (I).
Амандмани су достављени Покрајинској влади на мишљење.
Покрајинска влада ниje прихватила амандмане посланика Јована Лазарова (I-XII), Миленка Бабића (I), Павле Почуча (I-III) и Стојанке Лекић (I).
На основу члана 157. став 1 Пословника о раду, у делу који се односи на расходе којима се финансирају делатности из делокруга одбора, Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је разматрао и Одбор за равноправност полова.
Предлог покрајинске скупштинске одлуке, амандмане посланика и извештај Одбора претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије.
Одбор за буџет и финансије предложио је Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку, а да не прихвати амандмане посланика Јована Лазарова (I-XII), Миленка Бабића (I), Павла Почуча (I-III) и Стојанке Лекић (I).
Члан Одбора за буџет и финансије Јован Лазаров, у складу са чланом 52. став 2. Пословника о раду, издвојио је мишљење, које има право да образложи на седници.
Одбор за прописе размотрио је амандмане посланика Јована Лазарова (I-XII), Миленка Бабића (I), Павла Почуча (I-III) и Стојанке Лекић (I), и констатовао, у складу са чланом 59. Пословника о раду, да су амандмани правно могући.
Члан Одбора за прописе, Владимир Галић, у складу са чланом 52. став 2. Пословника о раду, издвојио је мишљење, које има право да образложи на седници.
Поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке посланицима се обратио др Бојан Пајтић, председник Покрајинске владе.
Уводно излагање поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке поднео је Зоран Радоман, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије.
На основу члана 158. став 1 Пословника о раду, о предлогу буџета на седници Скупштине претрес се води у начелу и у појединостима.
Председавајући је отворио претрес у начелу.
У претресу су учествовали: Мартин Злох, Владимир Галић, Зоран Радоман, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије, Јован Лазаров, Мирослав Васин, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за рад, запошљавање и равноправност полова, Бранислав Богарошки, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Михаљ Њилаш, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, Владимир Павлов, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за науку и технолошки развој, Ненад Станковић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за енергетику и минералне сировине, Акош Ујхељи, Душан Јаковљев, Весна Бјелић Француски, Предраг Матеј, мр Мирослав Шпановић, Боре Кутић, Ненад Боровић, Миленко Јованов, Тамаш Тот, Мата Матарић, Александар Мартон, Ђорђе Милићевић, Бранислав Бугарски, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Стојанка Лекић, Роберт Санто, Милош Шибу, Милан Влаисављевић, Роберт Колар, Предраг Гинцуљ, мр Маја Седларевић, Дамир Зобеница и Анико Жирош- Јанкелић.
Председавајући је закључио претрес у начелу и отворио претрес у појединостима.
У претресу у појединостима су учествовали: Јован Лазаров, Миленко Бабић, проф. др Весна Копитовић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за здравство, социјалну политику и демографију, Павле Почуч, Мариника Тепић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за спорт и омладину и Стојанка Лекић.
Председавајући је ставио на гласање Амандман I посланика Миленка Бабића.
Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина, са 19 гласова „за“, 64 гласа „против“ и два „уздржана“ гласа није прихватила Амандман I посланика Миленка Бабића.
Председавајући је ставио на гласање Амандман II посланика Јована Лазарова.
Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина, са 20 гласова „за“, 68 гласова „против“ и једним „уздржаним“ гласом није прихватила Амандман II посланика Јована Лазарова.
Председавајући је ставио на гласање Амандман III посланика Јована Лазарова.
Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина, са 21 гласом „за“ и 66 гласова „против“ није прихватила Амандман III посланика Јована Лазарова.
Председавајући је ставио на гласање Амандман I посланика Јована Лазарова.
Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина, са 21 гласом „за“ и 65 гласова „против“ није прихватила Амандман I посланика Јована Лазарова.
Председавајући је ставио на гласање Амандман IV посланика Јована Лазарова.
Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина, са 21 гласом „за“, 68 гласова „против“ и једним „уздржаним“ гласом није прихватила Амандман IV посланика Јована Лазарова.
Председавајући је ставио на гласање Амандман V посланика Јована Лазарова.
Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина, са 21 гласом „за“, 67 гласова „против“ и једним „уздржаним“ гласом није прихватила Амандман V посланика Јована Лазарова.
Председавајући је ставио на гласање Амандман III посланика Павла Почуча.
Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина, са 20 гласова „за“, 67 гласова „против“ и једним „уздржаним“ гласом није прихватила Амандман III посланика Павла Почуча.
Председавајући је ставио на гласање Амандман VI посланика Јована Лазарова.
Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина, са 21 гласом „за“, 67 гласова „против“ и једним „уздржаним“ гласом није прихватила Амандман VI посланика Јована Лазарова.
Председавајући је ставио на гласање Амандман VII посланика Јована Лазарова.
Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина, са 21 гласом „за“ и 68 гласова „против“ није прихватила Амандман VII посланика Јована Лазарова.
Председавајући је ставио на гласање Амандман VIII посланика Јована Лазарова.
Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина, са 21 гласом „за“ и 68 гласова „против“ није прихватила Амандман VIII посланика Јована Лазарова.
Председавајући је ставио на гласање Амандман II посланика Павла Почуча.
Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина, са 21 гласом „за“ и 67 гласова „против“ није прихватила Амандман II посланика Павла Почуча.
Председавајући је ставио на гласање Амандман I посланика Павла Почуча.
Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина, са 21 гласом „за“ и 67 гласова „против“ није прихватила Амандман I посланика Павла Почуча.
Председавајући је ставио на гласање Амандман IX посланика Јована Лазарова.
Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина, са 21 гласом „за“ и 67 гласова „против“ није прихватила Амандман IX посланика Јована Лазарова.
Председавајући је ставио на гласање Амандман X посланика Јована Лазарова.
Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина, са 21 гласом „за“ и 68 гласова „против“ није прихватила Амандман X посланика Јована Лазарова.
Председавајући је ставио на гласање Амандман XI посланика Јована Лазарова.
Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина, са 21 гласом „за“ и 68 гласова „против“ није прихватила Амандман XI посланика Јована Лазарова.
Председавајући је ставио на гласање Амандман XII посланика Јована Лазарова.
Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина, са 22 гласа „за“ и 67 гласова „против“ није прихватила Амандман XII посланика Јована Лазарова.
Председавајући је ставио на гласање Амандман I посланице Стојанке Лекић.
Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина, са 22 гласа „за“ и 66 гласова „против“ није прихватила Амандман I посланице Стојанке Лекић.
На основу члана 38. став 3. Статута АП Војводине, о доношењу буџета АП Војводине Скупштина одлучује већином гласова од укупног броја посланика.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 68 гласова „за“ и једним „уздржаним“ гласом, донела Покрајинску скупштинску одлуку о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину.
Председавајући је одредио паузу од 16,45 до 18,13 часова.
После паузе, на предлог председавајућег утврђено је да је у сали присутан 61 посланика и да у Супштини постоји кворум за рад.


2. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА О РАДУ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

Одбор за прописе утврдио је Предлог одлуке о изменама и допунама Пословника о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.
На Предлог одлуке амандмане I-II је поднео посланик Јован Лазаров.
Одбор за прописе претходно је размотрио амандмане посланика Јована Лазарова и констатовао да су амандмани правно могући и, у складу са чланом 150. Пословника о раду, као предлагач, предлажио Скупштини да не прихвати амандмане посланика Јована Лазарова.
Председавајући је отворио претрес.
У претресу су учествовали: Стевица Назарчић, Владимир Галић, Миленко Јованов, Ђорђе Милићевић и Јован Лазаров.
Председавајући је закључио претрес.
Председавајући је ставио, Амандман I Јована Лазарова, на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина, са 21 гласом „за“ и 65 гласова „против“ није прихватила Амандман I Јована Лазарова
Председавајући је ставио Амандман II посланика Јована Лазарова на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина, са 21 гласом „за“ и 66 гласова „против“ није прихватила Амандман II посланика Јована Лазарова.
На основу члана 38. став 3. алинеја 6. Статута АП Војводине, Скупштина, о доношењу Пословника о раду, одлучује већином гласова од укупног броја посланика.
Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 64 гласа „за“ и 20 гласова „против“ донела Одлуку о изменама и допунама Пословника о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине.


3. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПОКРАЈИНСКОМ ЗАШТИТНИКУ ГРАЂАНА – ОМБУДСМАНУ;

Одбор за организацију управе и локалну самоуправу утврдио је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о измени Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском заштитнику грађана – омбудсману и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.
Предлог покрајинске скупштинске одлуке достављен је Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада у свом Мишљењу указала је да Предлог покрајинске скупштинске одлуке садржи неколико правно-техничких недостатака.
Предлог покрајинске скупштинске одлуке и Мишљење Покрајинске владе претходно је разматрао Одбор за прописе и утврдио правно-техничке исправке Предлога. Одбор сматра да је Предлог покрајинске скупштинске одлуке у складу са Статутом и правним системом.
Предлог покрајинске скупштинске одлуке и Мишљење Покрајинске владе претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије. Одбор предлаже Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку са утврђеним правно – техничким исправкама.
Предлог је додатно образложио Славко Параћ, предсеник Одбора за организацију управе и локалну самоуправу.
Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 61 гласом „за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о измени Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском заштитнику грађана – омбудсману.

Пошто је спојен претрес по тачкама 4 и 5, прешло се на рад по тим тачкама.


Покрајинска влада утврдила је ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ РАДА ФОНДА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ и ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ УПРАВЕ ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ и доставила их Скупштини на разматрање и доношење.

На Предлог покрајинске скупштинске одлуке о образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине Амандман I је поднео посланик Павле Почуч.
Амандман је достављен Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није прихватила Амандман посланика Павла Почуча.
Предлог покрајинске скупштинске одлуке о престанку рада Фонда за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине претходно је размотрио Одбор за привреду. Одбор је предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку у предложеном тексту.
Члан Одбора за привреду, Владимир Галић, у складу са чланом 52. став 2. Пословника о раду, издвојио је мишљење, које је имао право да образложи на седници.
Предлог покрајинске скупштинске одлуке о образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине и Амандман претходно је размотрио Одбор за организацију управе и локалну самоуправу. Одбор је предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку у предложеном тексту, а да не прихвати Амандман I посланика Павла Почуча.
Предлоге покрајинских скупштинских одлука и Амандман на Предлог покрајинске скупштинске одлуке о образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине претходно је размотрио и Одбор за прописе и сматра да је Амандман правно могућ и да су предлози покрајинских скупштинских одлука у складу са Статутом и правним системом.
Уводно излагање поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке о престанку рада Фонда за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине поднео је Зоран Радоман, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије.
Уводно излагање поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке о образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине поднео је Михаљ Њилаш, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за образовање, управу, прописе и националне мањине – националне заједнице.
Председавајући је отварио претрес.
У претресу су учествовали: Владимир Галић, Предраг Матејин, Зоран Радоман, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије, Владимир Павлов, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за науку и технолошки развој, Миленко Јованов, Владимир Соро, Мирослав Васин, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова и Павле Почуч.
Председавајући је закључио претрес.
Предсдевајући је ставио Амандман I на Предлог покрајинске скупштинске одлуке о образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине посланика Павла Почуча, на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 21 гласом „за“, 62 гласа „против“и једним „уздржаним“ није прихватила Амандман I на Предлог покрајинске скупштинске одлуке о образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине посланика Павла Почуча.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о престанку рада Фонда за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 64 гласова „за“ и 19 гласова „против“донела Покрајинску скупштинску одлуку о престанку рада Фонда за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 63 гласа „за“ и 21 гласом „против“донела Покрајинску скупштинску одлуку о образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине.


6. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧАКА О СТАВУ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У ВЕЗИ СА НАЦРТОМ ЗАКОНА О ПРАВИМА БОРАЦА, ВОЈНИХ ИНВАЛИДА, ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА И ЧЛАНОВИМА ЊИХОВИХ ПОРОДИЦА;

Покрајинска влада утврдила је Предлог закључака о ставу Скупштине Аутономне покрајине Војводине у вези са Нацртом закона о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и члановима њихових породица и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.
Уводно излагање поводом Предлога закључака поднела је проф. др Весна Копитовић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за здравство, социјалну политику и демографију.
Председавајући је отварио претрес.
У претресу су учествовали: проф др Весна Копитовић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за здравство, социјалну политику и демографију, проф др Павле Будаков, Владимир Галић, Бранислав Бугарски, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за међурегиоанлну сарадњу и локалну самоуправу, Мирослав Васин, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова, мр Мирослав Шпановић и Миленко Јованов.
Председавајући је закључио претрес.
Председавајући је ставио Предлог закључака на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 55 гласова „за“ и 13 гласова „против“, донела Закључке о ставу Скупштине Аутономне покрајине Војводине у вези са Нацртом закона о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и члановима њихових породица.


7. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ;

Одбор за безбедност утврдио је Предлог одлуке о образовању Покрајинског савета за безбедност и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.
Предлог одлуке достављен је Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби.
Предлог одлуке претходно је размотрио Одбор за прописе и сматра да је Предлог одлуке у складу са Статутом и правним системом.
Предлог је додатно образложио мр Мирослав Шпановић.
Пошто није било пријављених говорника у претресу, председавајући је закључио претрес.
Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 60 гласова „за“ и 12 гласова „против“донела Одлукеу о образовању Покрајинског савета за безбедност.


8. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДИРЕКЦИЈИ ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ;

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Дирекцији за робне резерве АП Војводине и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.
На Предлог покрајинске скупштинске одлуке Амандман I је поднео посланик Павле Почуч.
Амандман је достављен Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није прихватила Амандман посланика Павла Почуча.
Предлог покрајинске скупштинске одлуке и Амандман, претходно су размотрили Одбор за организацију управе и локалну самоуправу и Одбор за привреду. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку у предложеном тексту, а да не прихвати Амандман I посланика Павла Почуча.
Предлог покрајинске скупштинске одлуке и Амандман претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор за прописе сматра да је Амандман правно могућ и да је Предлог покрајинске скупштинске одлуке у складу са Статутом и правним системом.
Уводно излагање поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке поднео је Тома Јошанов, директор Дирекције за робне резерве АП Војводине.
Председавајући је отворио претрес.
Посланик Павле Почуч је образложио поднет Амандман.
Председавајући је закључио претрес.
Председавајући је ставио Амандман I посланика Павла Почуча, на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 11 гласова „за“ и 48 гласова „против“ није прихватила Амандман I посланика Павла Почуча.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 50 гласова „за“ и десет гласова „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Дирекцији за робне резерве АП Војводине.


9. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НОВИНА КОЈЕ ОБЈАВЉУЈУ ИНФОРМАЦИЈЕ НА ЈЕЗИЦИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА - НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА;

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о обезбеђивању средстава за суфинансирање новина које објављују информације на језицима националних мањина - националних заједница и доставила га Скупштини, на разматрање и доношење.
Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно су размотрили Одбор за буџет и финансије, Одбор за међунационалне односе и Одбор за информисање. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку у предложеном тексту.
Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио и Одбор за прописе и сматра да је Покрајинска скупштинска одлука у складу са Статутом и правним системом.
Уводно излагање поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке поднео је Милорад Ђурић, заменик покрајинског секретара за културу и јавно информисање.
Председавајући је отворио претрес. Пошто није било пријављених говорника у претресу, председавајући је закључио претрес.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 49 гласова „за“ и 11 гласова „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о обезбеђивању средстава за суфинансирање новина које објављују информације на језицима националних мањина - националних заједница.

Пошто је спојен претрес по тачкама 10 - 13, прешло се на рад по тим тачкама.


Покрајинска влада утврдила је ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА, ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ И КРИТЕРИЈУМИМА ДОДЕЛЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА НАЦИОНАЛНЕ САВЕТЕ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА, ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ОБЈАВЉИВАЊУ ПРОПИСА И ДРУГИХ АКАТА И ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ПОКРАЈИНСКИХ СКУПШТИНСКИХ ОДЛУКА, и доставила их скупштини на разматрање и доношење.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о додели буџетских средстава црквама и верским заједницама претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије и Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку у предложеном тексту.
Предлог покрајинске скупштинске одлуке о начину и критеријумима доделе буџетских средстава за националне савете националних мањина претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије и Одбор за међунaционалне односе. Одбори предлажу Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку у предложеном тексту.
Предлоге покрајинских скупштинских одлука претходно је размотрио и Одбор за прописе и сматра да су предлози покрајинских скупштинских одлука у складу са Статутом и правним системом.
Председавајући је отворио претрес.
Пошто није било пријављених говорника у претресу, председавајући је закључио претрес.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о додели буџетских средстава црквама и верским заједницама на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 54 гласа „за“ и десет гласова „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о додели буџетских средстава црквама и верским заједницама.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о начину и критеријумима доделе буџетских средстава за националне савете националних мањина на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 59 гласова „за“ и девет гласова „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о начину и критеријумима доделе буџетских средстава за националне савете националних мањина.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о објављивању прописа и других аката на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 56 гласова „за“ и десет гласова „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о објављивању прописа и других аката.
Председавајући је ставио Ппредлог покрајинске скупштинске одлуке о престанку важења покрајинских скупштинских одлука на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 55 гласова „за“ и девет гласова „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о престанку важења покрајинских скупштинских одлука.

Пошто су спојени претреси по тачкама 14 - 23, прешло се на рад по тим тачкама.


Покрајинска влада утврдила је ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂИВАЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2014. ГОДИНУ, ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2015. ГОДИНИ, ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНAМА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ВОДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2014. ГОДИНУ, ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ВОДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2015. ГОДИНУ, ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2015. ГОДИНУ, ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ШУМЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2015. ГОДИНУ, ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ УНАПРЕЂЕЊА САВЕТОДАВНИХ ПОСЛОВА У ПОЉОПРИВРЕДИ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2015. ГОДИНУ, ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ ЗА РАЗВОЈ СЕЛА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2015. ГОДИНУ, ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДУГОРОЧНОМ ПРОГРАМУ МЕРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДГАЈИВАЧКОГ ПРОГРАМА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА ПЕРИОД 2015 – 2019. ГОДИНЕ и ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ УНАПРЕЂЕЊА СТОЧАРСТВА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2015. ГОДИНУ, и доставила их Скупштини на разматрање и доношење.

Покрајинска влада утврдила је Амандман I на Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2015. години, који је, у складу са чланом 151. Пословника о раду, постао саставни део Предлога и о њему се одвојено не гласа.
Предлоге покрајинских скупштинских одлука претходно је разматрао Одбор за пољопривреду и предложио је Скупштини да размотри предлоге и донесе покрајинске скупштинске одлуке у предложеном тексту.
Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменaма Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2014. годину и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Програма заштите, уређивања и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине за 2014. годину претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије и предложио је Скупштини да размотри предлоге и донесе покрајинске скупштинске одлуке у предложеном тексту.
Предлоге покрајинских скупштинских одлука претходно је размотрио и Одбор за прописе и сматра да су предлози покрајинских скупштинских одлука у складу са Статутом и правним системом.
На предлог посланика др Предрага Матејина, утврђен је кворум. Председавајући је констатовао да је у сали било присутно 63 посланика, што је довољно да се настави са радом.
Уводно излагање поводом предлога покрајинских скупштинских одлука поднео је Бранислав Богарошки, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
Председавајући је отворио претрес. Пошто није било пријављених говорника у претресу, председавајући је закључио претрес.
На предлог председавајућег је утврђен кворум. У сали је било присутно 61 посланик.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Програма заштите, уређивања и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине за 2014. годину на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 62 гласа „за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о изменама и допунама Програма заштите, уређивања и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине за 2014. годину.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2015. години, на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 59 гласова „за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2015. Години.
Председавајући је ставио на гласање Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменaма Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2014. годину.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 59 гласова „за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о изменама Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2014. годину.
Председавајући је ставио на гласање Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2015.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 59 гласова „за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину.
Председавајући је ставио на гласање Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 64 гласа „за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину.
Председавајући је ставио на гласање Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 62 гласа „за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину.
Председавајући је ставио на гласање Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму унапређења саветодавних послова у пољопривреди у Аутономној покрајини Војводини за 2015.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 62 гласа „за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Годишњем програму унапређења саветодавних послова у пољопривреди у Аутономној покрајини Војводини за 2015. годину.
Председавајући је ставио на гласање Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 62 гласа „за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину.
Председавајући је ставио на гласање Предлог покрајинске скупштинске одлуке о дугорочном програму мера за спровођење одгајивачког програма у Аутономној покрајини Војводини за период 2015 – 2019. године.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 62 гласа „за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о дугорочном програму мера за спровођење одгајивачког програма у Аутономној покрајини Војводини за период 2015 – 2019. године.
Председавајући је ставио на гласање Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму унапређења сточарства у Аутономној покрајини Војводини за 2015. годину.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 62 гласа „за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Програму унапређења сточарства у Аутономној покрајини Војводини за 2015. годину.

Пошто је претрес спојен, прешло се на рад по тачкама 24-27.


Покрајинска влада утврдила је: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПОСЕБНОМ ПРОГРАМУ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА ЗА ТЕРИТОРИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2015. ГОДИНУ, ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ОЧУВАЊА ПЛОДНОСТИ КОД ОБОЛЕЛИХ ОД МАЛИГНИХ БОЛЕСТИ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2015. ГОДИНУ, ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ УНАПРЕЂЕЊА ПРЕВЕНЦИЈЕ ИНФЕКЦИЈА ХУМАНИМ ПАПИЛОМА ВИРУСОМ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2015. ГОДИНУ и ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ УНАПРЕЂЕЊА ОНКОЛОШКЕ ЗАШТИТЕ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2015. ГОДИНУ и доставила их скупштини на разматрање и доношење.

Предлоге покрајинских скупштинских одлука претходно је разматрао Одбор за здравство, социјалну политику и рад и предложио Скупштини да размотри предлоге и донесе покрајинске скупштинске одлуке у предложеном тексту.
Предлоге покрајинских скупштинских одлука претходно је размотрио и Одбор за прописе и сматра да су предлози покрајинских скупштинских одлука у складу са Статутом и правним системом.
Председавајући је отворио претрес. Пошто није било пријављених говорника у претресу, председавајући је закључио претрес.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Посебном програму из области јавног здравља за територију Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 61 гласом „за“ и 1 гласом „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Посебном програму из области јавног здравља за територију Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму очувања плодности код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини за 2015. годину на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 60 гласова „за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Програму очувања плодности код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини за 2015. годину.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму унапређења превенције инфекција хуманим папилома вирусом у Аутономној покрајини Војводини за 2015. годину на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 61 гласом „за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Програму унапређења превенције инфекција хуманим папилома вирусом у Аутономној покрајини Војводини за 2015. годину.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму унапређења онколошке заштите у Аутономној покрајини Војводини за 2015. годину на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 62 гласа „за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Програму унапређења онколошке заштите у Аутономној покрајини Војводини за 2015. годину.


28. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ЗА ЗАШТИТУ ЖЕНА ОД НАСИЉА У ПОРОДИЦИ И У ПАРТНЕРСКИМ ОДНОСИМА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА ПЕРИОД ОД 2015. ДО 2020. ГОДИНЕ;

Покрајинска влада утврдила је Предлог одлуке о Програму за заштиту жена од насиља у породици и у партнерским односима у Аутономној покрајини Војводини за период од 2015. до 2020. године и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.
На Предлог покрајинске скупштинске одлуке Амандман је поднео посланик Горан Гонђа.
Амандман је достављен Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада прихватила је Амандман посланика Горана Гонђе, који је постао саставни део Предлога и о њему се одвојено не гласа.
Предлог одлуке и Амандман претходно су размотрили: Одбор за здравство, социјалну политику и рад, Одбор за равноправност полова и Одбор за демографску политику и друштвену бригу о деци. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и донесе Одлуку.
Предлог одлуке и Амандман претходно је разматрао и Одбор за прописе. Одбор за прописе сматра да је Амандман правно могућ и да је Предлог одлуке у складу са Статутом и правним системом.
Председавајући је отварио претрес. Пошто није било пријављених говорника у претресу, председавајући је закључио претрес.
Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 63 гласа „за“ донела Одлуку о Програму за заштиту жена од насиља у породици и у партнерским односима и других облика родно заснованог насиља у АП Војводини за период од 2015. до 2020. године.


29. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРАВИЛИМА О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ ПРОГРАМСКОГ САВЕТА ЈАВНЕ МЕДИЈСКЕ УСТАНОВЕ „РАДИО - ТЕЛЕВИЗИЈЕ ВОЈВОДИНЕ“;

Одбор за информисање Скупштине Аутономне покрајине Војводине утврдио је Предлог одлуке о Правилима о спровођењу јавног конкурса за избор кандидата за чланове Програмског савета Јавне медијске установе „Радио - телевизије Војводине“ и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.
Предлог одлуке достављен је Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада у свом Мишљењу, указала је да Предлог одлуке садржи неколико правно-техничких недостатака.
Предлог одлуке и Мишљење Покрајинске владе претходно је размотрио Одбор за прописе и утврдио је правно-техничке исправке Предлога. Одбор сматра да је Предлог покрајинске скупштинске одлуке у складу Статутом и правним системом.
Председавајући је отворио претрес. Пошто није било пријављених говорника у претресу, председавајући је закључио претрес.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке, на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 62 гласа „за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о Правилима о спровођењу јавног конкурса за избор кандидата за чланове Програмског савета Јавне медијске установе „Радио - телевизије Војводине“.


30. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ЗА 2014. ГОДИНУ;

Одбор за административна и мандатна питања Скупштине Аутономне покрајине Војводине утврдио је Предлог одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета за 2014. годину и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.
Председавајући је отворио претрес. Пошто није било пријављених говорника у претресу, председавајући је закључио претрес.
Председавајући је ставио Предлог одлуке, на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 62 гласа „за“ донела Одлуку о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета за 2014. годину.

Пошто је спојен претрес, прешло се на рад по тачкама 31-34.


Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт Скупштине Аутономне покрајине Војводине утврдио је ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ, ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ, ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ и ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.
Пошто није било пријављених говорника у претресу, председавајући је закључио претрес.
Председавајући је ставио Предлог одлуке о разрешењу члана Надзорног одбора Педагошког завода Војводине на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 62 гласа „за“ донела Одлуку о разрешењу члана Надзорног одбора Педагошког завода Војводине.
Председавајући је ставио Предлог одлуке о именовању члана Надзорног одбора Педагошког завода Војводине на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 62 гласа „за“ донела Одлуку о именовању члана Надзорног одбора Педагошког завода Војводине.
Председавајући је ставио Предлог одлуке о измени одлуке о именовању члана Савета Универзитета у Новом Саду на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 62 гласа „за“ донела Одлуку о именовању члана Савета Универзитета у Новом Саду.
Председавајући је ставио Предлог одлуке о измени одлуке о именовању члана Савета Филозофског факултета у Новом Саду на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 58 гласова „за“ донела Одлуку о измени одлуке о именовању члана Савета Филозофског факултета у Новом Саду.


35. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

Председник Скупштине АП Војводине, на предлог посланичких група „Лига социјалдемикрата Војводине“ и „Избор за бољу Војводину“, доставио је Скупштини Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на разматрање и доношење.
Председавајући је отворио претрес.
Пошто није било пријављених говорника у претресу, председавајући је закључио претрес.
Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 59 гласова „за“ донела Одлуку о изменама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине.

Пошто је окончан рад по утврђеном дневном реду прешло се на ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА.

Посланичка питања су поставили Павле Почуч и Јован Лазаров.

Пошто више није било посланичких питања, председавајући је закључио 37. седницу Скупштине Аутономне покрајине Војводине у 22,02 часова.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.