Сазив 2012-2016
Број седнице: 36
Датум одржавања: 03. 11. 2014.
Записник

са 36. седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржане 03. новембра 2014. године у Великој сали Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 11,20 часова.

Седници Скупштине председавали су Иштван Пастор, председник Скупштине АП Војводине и Ана Томанова Маканова потпредседница Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 106 посланикa.

Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици: проф. др Бранислава Белић, Милан Ћук, Предраг Амижић, др Жељко Видовић, Живко Врцељ, Горан Гонђа, Тања Докмановић, Урош Кандић, Богдан Лабан, проф. др Светлана Лукић – Петровић, Љубиша Милосављевић, Светлана Селаковић, Савка Стратијев и Золтан Такач.
Седници су присуствовали председник и чланови Покрајинске владе и представници средстава јавног информисања.
Председавајући је обавестио Скупштину да је седницу Скупштине сазвао на предлог Покрајинске владе у складу са чланом 78. став 5 Пословника о раду.

Записник са 35. седнице Скупштине, која је одржана 28. октобра 2014. године, достављен је посланицима уз сазив за 36. седницу Скупштине.
Председавајући је ставио на гласање Записник са 35. седнице Скупштине.
Због техничких проблема у систему за гласање, председавајући је одредио паузу у трајању од 15 минута.
После паузе утврђен је кворум. Председавајући и констатовао да у сали присуствује 62 посланика.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 64 гласа „за“ усвојила Записник са 35. седнице Скупштине.

Председавајући је обавестио Скупштину да је посланик Такач Золтан, у складу са чланом 53. став 1 тачка 1 Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, поднео оставку на функцију посланика у Скупштини АП Војводине, дана 28. октобра 2014. године.
Одбор за административна и мандатна питања разматрао је поднету оставку и предложио Скупштини да констатује престанак мандата посланику Такач Золтану.
Председавајући је констатовао, сагласно члану 53. став 4 Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, да је посланику Такач Золтану престао мандат у Скупштини Аутономне покрајине Војводине, због поднете оставке.
Одлука Скупштине доставиће се Покрајинској изборној комисији, ради доделе мандата новом посланику.
Председавајући је обавестио Скупштину да је председник Покрајинске владе, у складу са чланом 52. став 2 Статута АП Војводине, доставио Скупштини поднету оставку Наташе Павићевић Бајић, на функцију члана Покрајинске владе и покрајинског секретара за енергетику и минералне сировине и оставку Славише Грујића на место потпредседника Покрајинске владе.
Председавајући је констатовао, на основу члана 52. став 2. Статута АП Војводине, да је Наташи Павићевић Бајић, престао мандат члана Покрајинске владе и покрајинског секретара за енергетику и минералне сировине са 03. новембрим 2014. године, због поднете оставке.
Такође, председавајући је констатовао, на основу члана 52. став 2. Статута АП Војводине, да је Славиши Грујићу, престала функција потпредседника Покрајинске владе, због поднете оставке и да Секретаријат за културу и јавно информисање наставља да води као члан Покрајинске владе.

Председник Посланичке групе „Избор за бољу Војводину“, у складу са чланом 38. став 2 и 4 Пословника о раду Скупштине АП Војводине, обавестио је председника Скупштине да је дошло до промене састава Посланичке групе тако што је посланица Вера Угрчић Илић, приступила Посланичкој групи „Избор за бољу Војводину“.
Председник Посланичке групе „Покренимо Војводину – Томислав Николић“, у складу са чланом 38. став 2 и 4 Пословника о раду, обавестио је председника Скупштине да је дошло до промене састава Посланичке групе тако што су посланици Зоран Танасковић и Светлана Селаковић, приступили Посланичкој групи „Покренимо Војводину - Томислав Николић“.

Затим се прешло на утврђивање дневног реда.
Предлог дневног реда достављен је посланицима уз сазив за 36. седницу Скуштине АП Војводине.

Председавајући је ставио на гласање предложени дневни ред 36. седнице Скупштине АП Војводине.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 67 гласова „за“ утврдила следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

        1. РАЗРЕШЕЊЕ И ИЗБОР ПОТПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ.

Председавајући је подсетио посланике на члан 90. став 1. и 2. Пословника о раду по коме је време излагања на српском језику ограничено на пет минута, излагање на језицима националних мањина - националних заједница који су у службеној употреби на време од осам минута, а време излагања председника, односно представника посланичке групе на десет минута.

Пријаве за реч, са редоследом посланика, подносе посланичке групе и посланици који нису чланови посланичких група у писаном облику до отварања претреса.

На основу члана 95. Пословника о раду, посланици имају могућност да говоре за говорницом или са места. Ако посланик говори са места дужан је да устане.

Затим се прешло на рад по утврђеном дневном реду.


1. тачка дневног реда: РАЗРЕШЕЊЕ И ИЗБОР ПОТПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ.

Председник Покрајинске владе доставио је Скупштини АП Војводине Предлог за разрешење потпредседника и члана Покрајинске владе – покрајинског секретара за науку и технолошки развој и Предлог за избор потпредседника и чланова Покрајинске владе, на разматрање.
Предлог је додатно образложио др Бојан Пајтић, председник Покрајинске владе.
Председавајући је отворио претрес.
У претресу су учествовали: Ивана Зечевић, Пастор Иштван, др Бојан Пајтић, председник Покрајинске владе, мр Маја Седларевић, проф. др Павле Будаков, др Предраг Матејин, Борислав Новаковић, Владимир Галић, Шандор Егереши, Миленко Јованов, Милош Гагић, Мирослав Шпановић, Драгана Милошевић, Ђорђе Милићевић, Гавра Аврамов, Стојанка Лекић, Милан Влаисављевић, Ненад Боровић, Дамир Зобеница, Нада Бодрожић, Боре Кутић, Павле Почуч, Јован Лазаров и Селеши Ђенђи.
Председавајући је закључио претрес.
На основу члана 38. став 3. алинеја 5. Статута АП Војводине, Скупштина, о избору и разрешењу потпредседника и чланова Покрајинске владе, одлучује већином гласова од укупног броја посланика.
Председавајући је ставио Предлог за разрешење потпредседника и члана Покрајинске владе – покрајинског секретара за науку и технолошки развој на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 63 гласа „за“, већином гласова од укупног броја посланика Скупштина разрешила проф. др Драгослава Петровића функције потпредседника и члана Покрајинске владе – покрајинског секретара за науку и технолошки развој.
Председавајући је ставио Предлог за избор потпредседника Покрајинске владе на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 62 гласа „за“ и 35 гласова „против“, већином гласова од укупног броја посланика Скупштина изабрала Мирослава Васина за потпредседника Покрајинске владе.
Председавајући је ставио Предлог за избор члана Покрајинске владе и покрајинског секретара за науку и технолошки развој на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 63 гласа „за“ и 34 гласа „против“, већином гласова од укупног броја посланика Скупштина изабрала Владимира Павлова за члана Покрајинске владе и покрајинског секретара за науку и технолошки развој
Председавајући је ставио Предлог за избор члана Покрајинске владе и покрајинског секретара за енергетику и минералне сировине.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 63 гласа „за“ и 33 гласа „против“, већином гласова од укупног броја посланика Скупштина изабрала Ненада Станковића за члана Покрајинске владе и покрајинског секретара за енергетику и минералне сировине.
Председавајући је ставио Предлог за избор потпредседника Покрајинске владе и покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 63 гласа „за“ и 3 гласом „против“, већином гласова од укупног броја посланика Скупштина изабрала Бранислава Богарошког за потпредседника Покрајинске владе и покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
Председавајући је констатовао, сагласно члану 47. став 2 Статута АП Војводине, да посланику Браниславу Богарошком престаје мандат посланика у Скупштини АП Војводине, због избора на функцију потпредседседника Покрајинске владе и покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
Одлука о престанку мандата доставиће се Покрајинској изборној комисији, ради доделе мандата новом посланику.
Изабрани потпредседници и чланови Покрајинске владе су, На основу члана 189. Пословника o раду и члана 13. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади АП Војводине, полажили пред Скупштином заклетву.
Председавајући је, изабраним потпредседницима и члановима Покрајинске владе, у име Скупштине и у своје лично име најсрдачније честитао на избору и пожелео им успешан рад и добру сарадњу.

Пошто (више) је исцрпљен рад по утврђеном Дневном реду, председавајући је закључио 36. седницу Скупштине Аутономне покрајине Војводине у 15,40 часова.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.