Сазив 2012-2016
Число схадзки: 35
Датум отримованя: 28. 10. 2014.

На основу члана 79. став 1. Пословника о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине,

 

С А З И В А М

35. СЕДНИЦУ
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Седница ће се одржати 28. октобра 2014. године (уторак),
у Великој сали Скупштине АП Војводине,
са почетком у 10,00 часова

За ову седницу предлажем следећи

 

ДНЕВНИ РЕД:

  1. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2014. ГОДИНУ;
  2. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРАВУ НА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ЗА БИОМЕДИЦИНСКИ ПОТПОМОГНУТО ОПЛОЂЕЊЕ ЗА ДРУГО, ТРЕЋЕ И СВАКО НАРЕДНО ДЕТЕ;
  3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОКРАЈИНСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ЗА ПЕРИОД 01. ЈАНУАР - 31. ДЕЦЕМБАР 2013. ГОДИНЕ.

 

У прилогу Вам достављамо Записник са 34. седнице Скупштине АП Војводине, која је одржана 23. септембра 2014. године, ради усвајања.

Молимо Вас да седници обавезно присуствујете.
   
Уколико нисте у могућности да присуствујете седници Скупштине АП Војводине, молимо Вас да обавестите Службу Скупштине на телефон број 021/456-241 или 021/487-4134.


СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

 

Нови Сад, 17. октобар 2014. године


ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,

Иштван Пастор
(Pásztor István)