Saziv 2008-2012
Broj sednice: 4
Datum održavanja: 23. 09. 2008.
Zapisnik

sa Četvrte sednice Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, održane 23. septembra 2008. godine u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 11,25 časova.

Sednicom Skupštine predsedavali su Egereši Šandor, predsednik Skupštine AP Vojvodine i Siniša Lazić, potpredsednik Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 116 poslanika.

Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici: Aroksalaši Tibor, Dušan Elezović, Goran Ješić i Branimir Mitrović, potpredsednik Skupštine AP Vojvodine.

Predsedavajući je obavestio poslanike da sednici Skupštine prisustvuju predsednik i članovi Izvršnog veća Autonomne Pokrajine Vojvodine i predstavnici sredstava javnog informisanja.

Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi utvrdio je istovetnost predloga odluka, čije se razmatranje predlaže na Četvrtoj sednici Skupštine na jezicima čija je službena upotreba utvrđena Statutom sa srpskim jezikom.

Zapisnici sa Prve, Druge i Treće sednice Skupštine, održanih 16. jula 2008. godine, dostavljeni su poslanicima uz saziv za Četvrtu sednicu Skupštine.

Predsedavajući je stavio na glasanje zapisnik sa Prve sednice Skupštine. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 92 glasa "za" usvojila zapisnik sa Prve sednice Skupštine.

Predsedavajući je stavio na glasanje zapisnik sa Druge sednice Skupštine. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 99 glasova "za" usvojila zapisnik sa Druge sednice Skupštine.

Predsedavajući je stavio na glasanje zapisnik sa Treće sednice Skupštine. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 99 glasova "za" usvojila zapisnik sa Treće sednice Skupštine.

Predsedavajući je obavestio poslanike da su, u skladu sa članom 209. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, ostavku podneli dr Sabo Jan na funkciju potpredsednika Izvršnog veća i pokrajinskog sekretara za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju i Jadranka Beljan-Balaban na funkciju pokrajinskog sekretara za regionalnu i međunarodnu saradnju.

Predsedavajući je konstatovao, na osnovu člana 211. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da je, zbog podnetih ostavki, sa 23. septembrom 2008. godine, prestala funkcija potpredsednika Izvršnog veća AP Vojvodine i pokrajinskog sekretara za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju dr Sabo Janu i pokrajinskom sekretaru za regionalnu i međunarodnu saradnju Jadranki Beljan-Balaban.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je u Skupštini AP Vojvodine, u skladu sa članom 41. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, obrazovana poslanička grupa "Napred Srbijo". Predsednik Poslaničke grupe je Bore Kutić, a zamenik Blagoje Krajinović.

Predsedavajući je, takođe, obavestio Skupštinu da je u Poslaničkoj grupi Liga socijaldemokrata Vojvodine -"Zajedno za Vojvodinu" došlo do promene, tako što je za predsednika Poslaničke grupe određen Branislav Bogaroški, a za zamenicu predsednika Maja Sedlarević.

Poslanici Milorad Mirčić, prof. dr Milijan Popović, Lazar Marjanski, Goran Tajdić, Lazar Čavić, Marijana Četojević, Saša Santovac i Tanja Jovanović javili su se za reč zbog povrede člana 21. i člana 226. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine.

Predsedavajući je dao objašnjenje o povredi Poslovnika. Pošto poslanici nisu bili zadovoljni objašnjenjem, predsedavajući je postojanje povrede Poslovnika stavio na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 89 glasova "protiv" odlučila da ne postoji povreda Poslovnika.

Poslanici Srpske radikalne stranke napustili su sednicu Skupštine AP Vojvodine.

Zatim se prešlo na utvrđivanje dnevnog reda.

Predlog dnevnog reda poslanicima je dostavljen uz saziv za Četvrtu sednicu Skupštine AP Vojvodine.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je osma tačka predloženog dnevnog reda –Odluka o raspodeli neto dobiti javnog vodoprivrednog preduzeća "Vode Vojvodine" Novi Sad povučena iz procedure, jer nakon prethodnog razmatranja od strane nadležnog odbora i Izvršnog veća nije predložena Odluka o davanju saglasnosti.

Izvršno veće AP Vojvodine dostavilo je Skupštini AP Vojvodine, na osnovu člana 151. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, na razmatranje po hitnom postupku:

 • Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Na osnovu člana 152. stav 1. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine o predlogu da se odluka donese po hitnom postupku Skupština odlučuje kao o prethodnom pitanju, prilikom utvrđivanja dnevnog reda.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 85 glasova "za" predlog usvojila.

Predsednik Izvršnog veća AP Vojvodine dostavio je Skupštini Predlog za izbor članova Izvršnog veća Autonomne Pokrajine Vojvodine.Predsedavajući je stavio predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 82 glasa «za» predlog usvojila.

Predsednik Izvršnog veća AP Vojvodine i Poslanička grupa "Za evropsku Vojvodinu" predložili su, na osnovu člana 84. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine da se predloženi dnevni red Četvrte sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda:- Predlog predsednika Izvršnog veća za izbor zamenika starešina pokrajinskih organa uprave. Predsedavajući je stavio predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 86 glasova "za" predlog usvojila.

Odbor za administrativna i mandatno-imunitetska pitanja predložio je, na osnovu člana 84. stav 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine da se predloženi dnevni red Četvrte sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda:Predlog odluke o poslanicima na stalnom radu u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine. Predsedavajući je stavio predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 86 glasova "za" predlog usvojila.

Odbor za informisanje predložio je, na osnovu člana 84. stav 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine da se predloženi dnevni red Četvrte sednice Skupštine proširi novim tačkama dnevnog reda:- Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju predsednika i članova Skupštine "Dnevnik" Holding akcionarskog društva za novinsko-izdavačku delatnost i Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju Programskog odbora Radiodifuzne ustanove Vojvodine. Predsedavajući je stavio predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 83 glasa "za" predlog usvojila.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je Poslanička grupa Liga socijaldemokrata Vojvodine–"Zajedno za Vojvodinu" predložila, na osnovu člana 84. stav 3 Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red Četvrte sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda- Informacija povodom Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske federacije o saradnji u oblasti naftne i gasne privrede sa Predlogom zaključaka. Međutim, za stavljanje na dnevni red ove Informacije nisu bili ispunjeni formalno-pravni uslovi, jer Izvršno veće AP Vojvodine nije dostavilo mišljenje povodom Informacije.

Predsedavajući je stavio na glasanje predloženi dnevni red za Četvrtu sednicu Skupštine sa sledećim redosledom tačaka:

 1. IZBOR ČLANOVA IZVRŠNOG VEĆA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 2. PREDLOG ZA IZBOR ZAMENIKA STAREŠINA POKRAJINSKIH ORGANA UPRAVE,
 3. PREDLOG ODLUKE O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2007. GODINU,
 4. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROMENU NAZIVA OSNOVNE MUZIČKE ŠKOLE "JOSIF MARINKOVIĆ" U VRŠCU,
 5. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROMENU NAZIVA POLjOPRIVREDNO MAŠINSKE ŠKOLE U CRVENKI,
 6. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROMENU NAZIVA SREDNjE POLjOPRIVREDNE ŠKOLE "KOVIN" U KOVINU,
 7. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BROJU, STRUKTURI I PROSTORNOM RASPOREDU SREDNjIH ŠKOLA ČIJI JE OSNIVAČ AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA,
 8. PREDLOG ODLUKE O STRATEGIJI ZA ZAŠTITU OD NASILjA U PORODICI I DRUGIH OBLIKA RODNO ZASNOVANOG NASILjA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA PERIOD OD 2008. DO 2012. GODINE,
 9. PREDLOG ODLUKE O POSLANICIMA NA STALNOM RADU U SKUPŠTINI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 10. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU POSLANIKA U SKUPŠTINU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 11. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "VODE VOJVODINE" NOVI SAD ZA 2007. GODINU,
 12. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JAVNOG PREDUZEĆA "VOJVODINAŠUME" PETROVARADIN ZA 2007. GODINU,
 13. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU FONDA ZA PODRŠKU INVESTICIJA U VOJVODINI –"VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION – VIP" ZA 2007. GODINU,
 14. GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU SA GODIŠNjIM OBRAČUNOM JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE "ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE" NOVI SAD ZA 2007. GODINU,
 15. IZVEŠTAJ O DODELjENIM SREDSTVIMA FONDA ZA RAZVOJ NEPROFITNOG SEKTORA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2007. GODINU,
 16. ZAVRŠNI RAČUN FONDA ZA RAZVOJ NEPROFITNOG SEKTORA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2007. GODINU (DAVANjE SAGLASNOSTI),
 17. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA ZA 2007. GODINU,
 18. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU ZAVODA ZA KULTURU VOJVODINE U 2007.GODINI,
 19. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA SPORT ZA 2007. GODINU,
 20. IZVEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANjU JAVNOG PREDUZEĆA "FORUM-IZDAVAČKA DELATNOST" ZA IZDAVANjE KNjIGA I ČASOPISA ZA 2007. GODINU (DAVANjE SAGLASNOSTI),
 21. IZVEŠTAJ O RADU PEDAGOŠKO΀“ ZAVODA VOJVODINE ZA 2007.GODINU,
 22. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SKUPŠTINE "DNEVNIK" HOLDING AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA NOVINSKO-IZDAVAČKU DELATNOST,
 23. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU PROGRAMSKOG ODBORA RADIODIFUZNE USTANOVE VOJVODINE,
 24. IZVEŠTAJ POKRAJINSKOG OMBUDSMANA ZA 2007.GODINU.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 89 glasova "za" utvrdila dnevni red Četvrte sednice Skupštine.

Predsedavajući je predložio da se ograniči vreme izlaganja i to izl΀°ganje na srpskom jeziku kao i vreme za postavljanje poslaničkih pitanja svakog poslanika u trajanju od pet minuta, a izlaganje na jezicima nacionalnih zajednica koji su u službenoj upotrebi, na vreme od osam minuta.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 87 glasova "za" predlog usvojila.

Zatim se prešlo na rad po utvrđenom dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: IZBOR ČLANOVA IZVRŠNOG VEĆA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Predsednik Izvršnog veća Autonomne Pokrajine Vojvodine, na osnovu člana 198.Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, dostavio je Skupštini Predlog za izbor potpredsednika Izvršnog veća Autonomne Pokrajine Vojvodine i pokrajinskog sekretara za regionalnu i međunarodnu saradnju i Predlog za izbor pokrajinskog sekretara za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju.

Dr Bojan Pajtić, predsednik Izvršnog veća AP Vojvodine dao je dodatno obrazloženje Predloga.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu je učestvovao poslanik Milan Đukić.

Na osnovu člana 199. stav 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine član Izvršnog veća AP Vojvodine je izabran ako je za njegov izbor glasala većina od ukupnog broja poslanika.

O izboru Izvršnog veća AP Vojvodine odlučuje se javnim glasanjem (član 199. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine).

Predsedavajući je stavio Predlog o izboru potpredsednika Izvršnog veća AP Vojvodine i pokrajinskog sekretara za regionalnu i međunarodnu saπ€adnju na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 83 glasa "za" i četiri glasa "protiv" izabrala Ivanu Dulić-Marković za potpredsednika Izvršnog veća Autonomne Pokrajine Vojvodine i pokrajinskog sekretara za regionalnu i međunarodnu saradnju.

Predsedavajući je stavio Predlog o izboru pokrajinskog sekretara za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 84 glasa "za" i osam glasova "protiv" izabrala Jadranku Beljan-Balaban za pokrajinskog sekretara za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju.

Na osnovu člana 4. Odluke o organizaciji i načinu rada Izvršnog veća AP Vojvodine, izabrani članovi Izvršnog veća, Ivana Dulić-Marković i Jadranka Beljan –Balaban položile su pred Skupštinom zakletvu.

Predsedavajući je Ivani Dulić-Marković i Jadranki Beljan-Balaban čestitao na izboru za članove Izvršnog veća AP Vojvodine i poželeo im uspešan rad i dobru saradnju.


2. tačka dnevnog reda: PREDLOG ZA IZBOR ZAMENIKA STAREŠINA POKRAJINSKIH ORGANA UPRAVE

Predsednik Izvršnog veća AP Vojvodine, na osnovu člana 21. stav 1. tačka 10. Statuta Autonomne Pokrajine Vojvodine, je dostavio Skupštini Predlog za izbor zamenika starešina pokrajinskih organa uprave na razmatranje.

Dr Bojan Pajtić, predsednik Izvršnog veća AP Vojvodine dao je dodatno obrazloženje Predloga.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog za izbor Slobodana Vojinovića za zamenika pokrajinskog sekretara za privredu na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 84 glasa "za" i četiri glasa "protiv" za zamenika pokrajinskog sekretara za privredu izabrala Slobodana Vojinovića.

Predsedavajući je stavio Predlog za izbor Dobaji Janoša za zamenika pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 80 glasova "za" i četiri glasa "protiv" za zamenika pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo izabrala Dobaji Janoša.

Predsedavajući je stavio Predlog za izbor Svetlane Vujović za zamenika pokrajinskog sekretara za obrazovanje na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 81 glasom "za" i četiri glasa "protiv" za zamenika pokrajinskog sekretara za obrazovanje izabrala Svetlanu Vujović.

Predsedavajući je stavio Predlog za izbor Smilje Maksimović za zamenika pokrajinskog sekretara za informacije na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 80 glasova "za" i pet glasova "protiv" za zamenika pokrajinskog sekretara za informacije izabrala Smilju Maksimović.

Predsedavajući je stavio Predlog za izbor Ekres Rozalije za zamenika pokrajinskog sekretara za finansije na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 80 glasova "za" i pet glasova "protiv" za zamenika pokrajinskog sekretara za finansije izabrala Ekres Rozaliju.

Predsedavajući je stavio Predlog za izbor Sanje Čiplić za zamenika pokrajinskog sekretara za arhitekturu, urbanizam i graditeljstvo na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 80 glasova "za" i pet glasova "protiv" za zamenika pokrajinskog sekretara za arhitekturu, urbanizam i graditeljstvo izabrala Sanju Čiplić.

Predsedavajući je stavio Predlog za izbor Toth–Glemba mr Klare za zamenika pokrajinskog sekretara za socijalnu politiku i demografiju na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 81 glasova "za" i pet glasova "protiv" za zamenika pokrajinskog sekretara za socijalnu politiku i demografiju izabrala Toth–Glemba mr Klaru.

Predsedavajući je stavio Predlog za izbor dr Radeta Ćirića za zamenika pokrajinskog sekretara za nauku i tehnološki razvoj na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 81 glasom "za" i pet glasova "protiv" za zamenika pokrajinskog sekretara za nauku i tehnološki razvoj izabrala dr Radeta Ćirića.

Predsedavajući je stavio Predlog za izbor Tomislava Papića za zamenika pokrajinskog sekretara za energetiku i mineralne sirovine na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 81 glasom "za" i pet glasova "protiv" za zamenika pokrajinskog sekretara za energetiku i mineralne sirovine izabrala Tomislava Papića.

Predsedavajući je stavio Predlog za izbor Aleksandre Babić za zamenika pokrajinskog sekretara za sport i omladinu na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 80 glasova "za" i jednim glasom "protiv" za zamenika pokrajinskog sekretara za sport i omladinu izabrala Aleksandru Babić.

Predsedavajući je stavio Predlog za izbor Miodraga Jovovića za zamenika pokrajinskog sekretara za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 81 glasom "za" i pet glasova "protiv" za zamenika pokrajinskog sekretara za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju izabrala Miodraga Jovovića.

Predsedavajući je stavio Predlog za izbor Milana Popovića za zamenika pokrajinskog sekretara za zaštitu životne sredine i održivi razvoj na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 81 glasom "za" i pet glasova "protiv" za zamenika pokrajinskog sekretara za zaštitu životne sredine i održivi razvoj izabrala Milana Popovića.

Predsedavajući je stavio Predlog za izbor Vladimira Pandurova za zamenika pokrajinskog sekretara za regionalnu i međunarodnu saradnju na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 81 glasom "za" i pet glasova "protiv" za zamenika pokrajinskog sekretara za regionalnu i međunarodnu saradnju izabrala Vladimira Pandurova.

Predsednik Skupštine je izabranim zamenicima pokrajinskih čestitao na izboru i poželeo im uspešan rad i dobru saradnju.


3. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2007. GODINU

Izvršno veće AP Vojvodine dostavilo je Skupštini Predlog odluke o Završnom računu budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2007. godinu sa Izveštajem o izvršenju budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2007. godinu na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije. Odbor je predložio Skupštini da razmotri Predlog i Odluku donese u predloženom tekstu.

Uvodno izlaganje podneo je član Izvršnog veća AP Vojvodine i pokrajinski sekretar za finansije mr Jovica Đukić.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: Miroslav Krišan, Živko Marković, prof dr Nenad Vunjak, Đurčjanski Jan i Martin Zloh, predsednik Odbora za budžet i finansije.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 71 glasom "za", pet glasova "protiv" i tri uzdržana glasa donela Odluku o Završnom računu budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2007. godinu.


4. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROMENU NAZIVA OSNOVNE MUZIČKE ŠKOLE "JOSIF MARINKOVIĆ" U VRŠCU

Izvršno veće Autonomne Pokrajine Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o davanju saglasnosti na promenu naziva Osnovne muzičke škole "Josif Marinković" u Vršcu i dostavilo ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke prethodno su razmotrili Odbor za propise i Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i Odluku donese u predloženom tekstu.

Uvodno izlaganje podneo je član Izvršnog veća i pokrajinski sekretar za obrazovanje prof. dr Jegeš Zoltan.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skuština sa 80 glasova "za" donela Odluku o davanju saglasnosti na promenu naziva Osnovne muzičke škole "Josif Marinković" u Vršcu.


5. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROMENU NAZIVA POLjOPRIVREDNO MAŠINSKE ŠKOLE U CRVENKI

Izvršno veće Autonomne Pokrajine Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o davanju saglasnosti na promenu naziva Poljoprivredno mašinske škole u Crvenki i dostavilo ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke prethodno su razmotrili Odbor za propise i Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i Odluku donese u predloženom tekstu.

Uvodno izlaganje za 5, 6 i 7. tačku dnevnog reda podneo je član Izvršnog veća i pokrajinski sekretar za obrazovanje prof. dr Jegeš Zoltan.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 82 glasa "za" donela Odluku o davanju saglasnosti na promenu naziva Poljoprivredno mašinske škole u Crvenki.


6. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROMENU NAZIVA SREDNjE POLjOPRIVREDNE ŠKOLE "KOVIN" U KOVINU

Izvršno veće Autonomne Pokrajine Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o davanju saglasnosti na promenu naziva Srednje poljoprivredne škole "Kovin" u Kovinu i dostavilo ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke prethodno su razmotrili Odbor za propise i Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i Odluku donese u predloženom tekstu.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 80 glasova "za" donela Odluku o davanju saglasnosti na promenu naziva Srednje poljoprivredne škole "Kovin" u Kovinu.


7. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BROJU, STRUKTURI I PROSTORNOM RASPOREDU SREDNjIH ŠKOLA ČIJI JE OSNIVAČ AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA,

Izvršno veće Autonomne Pokrajine Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o broju, strukturi i prostornom rasporedu srednjih škola čiji je osnivač Autonomna Pokrajina Vojvodina i dostavilo ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke prethodno su razmotrili Odbor za propise i Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i Odluku donese u predloženom tekstu.

Dodatno obrazloženje Predloga odluke dala je prof. dr Svetlana Lukić-Petrović, predsednica Odbora za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport.Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 78 glasova "za" donela Odluku o izmenama i dopunama Odluke o broju, strukturi i prostornom rasporedu srednjih škola čiji je osnivač Autonomna Pokrajina Vojvodina.


8. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O STRATEGIJI ZA ZAŠTITU OD NASILjA U PORODICI I DRUGIH OBLIKA RODNO ZASNOVANOG NASILjA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA PERIOD OD 2008. DO 2012. GODINE

Izvršno veće Autonomne Pokrajine Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o Strategiji za zaštitu od nasilja u porodici i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za period od 2008. do 2012. godine i dostavilo ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke prethodno su razmotrili Odbor za propise, Odbor za ravnopravnost polova, Odbor za demografsku politiku i društvenu brigu o deci, Odbor za budžet i finansije i Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku i rad. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i Odluku donese u predloženom tekstu.

Uvodno izlaganje podneo je član Izvršnog veća i pokrajinski sekretar za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova Miroslav Vasin.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici:Milan Đukić, Bore Kutić, Ana Novković, Seleši Đenđi i Branko Gajin.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 76 glasova "za" donela Odluku o Strategiji za zaštitu od nasilja u porodici i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za period od 2008. do 2012. godine.


9. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O POSLANICIMA NA STALNOM RADU U SKUPŠTINI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Odbor za administrativna i mandatno-imunitetska pitanja, na sednici održanoj 17.septembra 2008. godine, utvrdio je Predlog odluke o poslanicima na stalnom radu u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 71 glasom "za" donela Odluku o poslanicima na stalnom radu u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine.


10. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU POSLANIKA U SKUPŠTINU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje, po hitnom postupku.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je Predlog odluke stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 69 glasova "za" donela Odluku o izmenama Odluke o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine.


11. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "VODE VOJVODINE" NOVI SAD ZA 2007. GODINU

Upravni odbor Javnog vodoprivrednog preduzeća "Vode Vojvodine" Novi Sad usvojio je Izveštaj o poslovanju za 2007. godinu i dostavio ga Skupštini na razmatranje.

Izveštaj o poslovanju dostavljen je Izvršnom veću AP Vojvodine na mišljenje.Izvršno veće nije imalo primedbi.

Izveštaj o poslovanju prethodno je razmotrio Odbor za poljoprivredu. Odbor je predložio Skupštini da razmotri i prihvati Izveštaj o poslovanju za 2007. godinu.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: Feher mr Laslo, Svetozar Bukvić, dr Živorad Smuljanić, Branko Jocić, Ištvan Pastor, mr Tomislav Bogunović, Branislav Radanović, direktor JVP "Vode Vojvodine" Novi Sad, Daniel Petrović, pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i dr Slobodan Puzović, pokrajinski sekretar za zaštitu životne sredine i održivi razvoj.

Predsedavajući je stavio Izveštaj na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 78 glasova "za" prihvatila Izveštaj o poslovanju Javnog vodoprivπ€ed΀½og preduzeća "Vode Vojvodine" Novi Sad za 2007. godinu.

Predsedavajući je odredio pauzu do 16 časova.


12. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JAVNOG PREDUZEĆA "VOJVODINAŠUME" PETROVARADIN ZA 2007. GODINU

Upravni odbor Javnog preduzeća "Vojvodinašume" Petrovaradin je usvojio Izveštaj o poslovanju za 2007. godinu i dostavio Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine na razmatranje.

Izveštaj o poslovanju dostavljen je Izvršnom veću AP Vojvodine na mišljenje.Izvršno veće nije imalo primedbi.

Izveštaj o poslovanju prethodno je razmotrio Odbor za poljoprivredu. Odbor je predložio Skupštini da razmotri i prihvati Izveštaj o poslovanju za 2007. godinu.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: Nenad Borović, Biro dr Ištvan, dr Živorad Smiljanić, Svetozar Bukvić, Takač Marta, direktor JP „Vojvodinašume“ Petrovaradin i dr Slobodan Puzović, pokrajinski sekretar za zaštitu životne sredine i održivi razvoj.

Na predlog predsedavajućeg je utvrđen kvorum za dalji rad sednice i utvrđeno je da sednici prisustvuje 76. poslanika

Predsedavajući je stavio Izveštaj na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 83 glasa "za" prihvatila Izveštaj o poslovanju Javnog preduzeća "Vojvodinašume" Petrovaradin za 2007. godinu.


13. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O POSLOVANjU FONDA ZA PODRŠKU INVESTICIJA U VOJVODINI – "VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION – VIP" ZA 2007. GODINU

Izveštaj o poslovanju je dostavljen je Izvršnom veću AP Vojvodine na mišljenje. Izvršno veće nije imalo primedbi.

Izveštaj o poslovanju prethodno su razmotrili Odbor za budžet i finansije i Odbor za privredu. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i prihvati Izveštaj Fonda.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: Ištvan Pastor, mr Tomislav Bogunović, Milan Đukić i prof. dr Nenad Vunjak.

Predsedavajući je stavio Izveštaj o poslovanju na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 83 glasa "za" prihvatila Izveštaj o poslovanju Fonda za podršku investicija u Vojvodini – "Vojvodina Investment Promotion – Vip" za 2007. godinu.


14. tačka dnevnog reda: GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU SA GODIŠNjIM OBRAČUNOM JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE "ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE" NOVI SAD ZA 2007. GODINE.

Upravni odbor Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad usvojio je Godišnji izveštaj o poslovanju sa godišnjim obračunom Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad za 2007. godinu i dostavio ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje.

Godišnji izveštaj o poslovanju sa godišnjim obračunom dostavljen je Izvršnom veću AP Vojvodine na mišljenje. Izvršno veće nije imalo primedbi.

Godišnji izveštaj o poslovanju sa godišnjim obračunom prethodno je razmotrio Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine. Odbor je predložio Skupštini da razmotri i prihvati Godišnji izveštaj o poslovanju sa godišnjim obračunom.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu je učestvovala Dušanka Sremački, pokrajinski sekretar za arhitekturu, urbanizam i graditeljstvo.

Predsedavajući je stavio Izveštaj na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 84 glasa "za" prihvatila Godišnji izveštaj o poslovanju sa godišnjim obračunom Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad za 2007. godinu.


15. tačka dnevnog reda:IZVEŠTAJ O DODELjENIM SREDSTVIMA FONDA ZA RAZVOJ NEPROFITNOG SEKTORA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2007. GODINU

Upravni odbor Fonda za razvoj neprofitnog sektora AP Vojvodine dostavio je Skupštini Izveštaj o dodeljenim sredstvima Fonda za razvoj neprofitnog sektora Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2007. godinu na razmatranje.

Izveštaj o dodeljenim sredstvima Fonda je prethodno razmotrio Odbor za budžet i finansije. Odbor je predložio Skupštini da razmotri i prihvati Izveštaj Fonda.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Izveštaj o dodeljenim sredstvima Fonda na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 79 glasova "za" prihvatila Izveštaj o dodeljenim sredstvima Fonda za razvoj neprofitnog sektora Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2007. godinu.


16. tačka dnevnog reda:ZAVRŠNI RAČUN FONDA ZA RAZVOJ NEPROFITNOG SEKTORA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2007. GODINU (DAVANjE SAGLASNOSTI)

Upravni odbor Fonda za razvoj neprofitnog sektora AP Vojvodine dostavio je Skupštini Završni račun za 2007.godinu radi davanje saglasnosti.

Završni račun Fonda dostavljen je Izvršnom veću AP Vojvodine na mišljenje. Izvršno veće nije imalo primedbi i utvrdilo je Predlog odluke o davanju saglasnosti.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 76 glasova "za" donela Odluku o davanju saglasnosti na Završni račun Fonda za razvoj neprofitnog sektora Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2007. godinu.


17. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O POSLOVANjU ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA ZA 2007. GODINU

Upravni odbor Zavoda za ravnopravnost polova usvojio je Izveštaj o poslovanju za 2007. godinu i dostavio ga Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine na razmatranje.

Izveštaj o poslovanju dostavljen je Izvršnom veću AP Vojvodine na mišljenje. Izvršno veće nije imalo primedbi.

Izveštaj o poslovanju prethodno je razmotrio Odbor za ravnopravnost polova. Odbor je predložio Skupštini da razmotri i prihvati Izveštaj o poslovanju Zavoda za ravnopravnost polova.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: doc dr Branislava Belić, Maja Sedlarević i Miroslav Vasin, pokrajinski sekretar za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova.

Predsedavajući je stavio Izveštaj na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 81 glasom "za" prihvatila Izveštaj o poslovanju Zavoda za ravnopravnost polova za 2007. godinu .


18. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O POSLOVANjU ZAVODA ZA KULTURU VOJVODINE U 2007. GODINI

Upravni odbor Zavoda za kulturu Vojvodine usvojio je Izveštaj o poslovanju u 2007. godinu i dostavio ga Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine na razmatranje.

Izveštaj o poslovanju dostavljen je Izvršnom veću AP Vojvodine na mišljenje. Izvršno veće nije imalo primedbi.

Izveštaj o poslovanju prethodno je razmotrio Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport. Odbor je predložio Skupštini da razmotri i prihvati Izveštaj o poslovanju Zavoda za kulturu Vojvodine u 2007. godini.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Izveštaj na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 81 glasom "za" prihvatila Izveštaj o poslovanju Zavoda za kulturu Vojvodine u 2007. godinu.


19. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O POSLOVANjU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA SPORT ZA 2007. GODINU

Upravni odbor Pokrajinskog zavoda za sport je usvojio Izveštaj o poslovanju za 2007. godinu sa tehničkim ispravkama i dostavio Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine na razmatranje.

Izveštaj o poslovanju za 2007. godinu dostavljen je Izvršnom veću AP Vojvodine na mišljenje. Izvršno veće nije imalo primedbi.

Izveštaj o poslovanju za 2007. godinu prethodno je razmotrio Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport. Odbor je predložio Skupštini da razmotri i prihvati Izveštaj o poslovanju za 2007. godinu.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: Grmuša Aleksandar i Modest Dulić, pokrajinski sekretar za sport i omladinu.

Predsedavajući je stavio Izveštaj na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 83 glasa "za" i četiri glasa "protiv" prihvatila Izveštaj o poslovanju Pokrajinskog zavoda za sport za 2007. godinu.


20. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANjU JAVNOG PREDUZEĆA "FORUM-IZDAVAČKA DELATNOST" ZA IZDAVANjE KNjIGA I ČASOPISA ZA 2007. GODINU (DAVANjE SAGLASNOSTI)

Upravni odbor Javnog preduzeća "Forum-Izdavačka delatnost" za izdavanje knjiga i časopisa usvojio je Izveštaj o finansijskom poslovanju Javnog preduzeća "Forum-Izdavačka delatnost" za izdavanje knjiga i časopisa za 2007. godinu i dostavio ga Skupštini AP Vojvodine, radi davanja saglasnosti.

Izveštaj o finansijskom poslovanju dostavljen je Izvršnom veću AP Vojvodine na mišljenje. Izvršno veće nije imalo primedbi i utvrdilo je Predlog odluke o davanju saglasnosti.

Izveštaj o finansijskom poslovanju i Predlog odluke o davanju saglasnosti prethodno je razmotrio Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport.Odbor je predložio Skupštini da da saglasnost na Izveštaj o finansijskom poslovanju za 2007. godinu.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 81 glasom "za" donela Odluku o davanju saglasnosti na Izveštaj o finansijskom poslovanju Javnog preduzeća "Forum-Izdavačka delatnost" za izdavanje knjiga i časopisa za 2007. godinu.


21. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O RADU PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE ZA 2007. GODINU

Pedagoški zavod Vojvodine dostavio je Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine Izveštaj o radu Pedagoškog zavoda Vojvodine za 2007. godinu na razmatranje i usvajanje.

Izveštaj o radu za 2007. godinu dostavljen je Izvršnom veću AP Vojvodine na mišljenje.Izvršno veće nije imalo primedbi.

Izveštaj o radu za 2007. godinu prethodno je razmotrio Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport. Odbor je predložio Skupštini da razmotri i usvoji Izveštaj o radu Pedagoškog zavoda Vojvodine za 2007. godinu.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Izveštaj na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 79 glasova "za" usvojila Izveštaj o radu Pedagoškog zavoda Vojvodine za 2007. godinu


22. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SKUPŠTINE "DNEVNIK" HOLDING AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA NOVINSKO-IZDAVAČKU DELATNOST

Odbor za informisanje, na sednici održanoj 22. septembra 2008. godine, utvrdio je Predlog odluke o izmenama Odluke o imenovanju predsednika i članova Skupštine "Dnevnik" Holding akcionarskog društva za novinsko-izdavačku delatnost i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je Predlog odluke stavio na glasanje.Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 79 glasova "za" i pet glasova "protiv" donela Odluku o imenovanju predsednika i članova Skupštine "Dnevnik" Holding akcionarskog društva za novinsko-izdavačku delatnost.


23. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU PROGRAMSKOG ODBORA RADIODIFUZNE USTANOVE VOJVODINE

Odbor za informisanje, na sednici 22.septembra 2008, utvrdio je Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju Programskog odbora Radiodifuzne ustanove Vojvodine i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu je učestvovao poslanik Borko Ilić.

Predsedavajući je Predlog odluke stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 82 glasa "za" i osam glasova "protiv" donela Odluku o izmeni Odluke o imenovanju Programskog odbora Radiodifuzne ustanove Vojvodine.


24. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ POKRAJINSKOG OMBUDSMANA ZA 2007. GODINU

Pokrajinski ombudsman dostavio je Skupštini AP Vojvodine Izveštaj za 2007. godinu i na osnovu člana 37. stav 5. Odluke o Pokrajinskom ombudsmanu zatražio raspravu o Izveštaju.

Izveštaj Pokrajinskog ombudsmana prethodno su razmotrili Odbor za međunacionalne odnose, Odbor za ravnopravnost polova, Odbor za informisanje, Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport, Odbor za predstavke i predloge, Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku i rad, Odbor za demografsku politiku i društvenu brigu o deci, Odbor za budžet i finansije i Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu.

Dodatno obrazloženje Izveštaja dao je Pokrajinski ombudsman dr Petar Teofilović.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je konstatovao da se Skupština, razmatrajući Izveštaj Pokrajinskog ombudsmana za 2007. godinu, upoznala sa radom Pokrajinskog ombudsmana.


Pošto smo okončali rad po utvrđenom dnevnom redu, prešlo se na postavljanje POSLANIČKIH PITANjA. Poslaničkih pitanja nije bilo.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.

Sednica je zaključena u 17,45 časova.