Сазив 2012-2016
Број седнице: 32
Датум одржавања: 19. 06. 2014.
Записник

са 32. седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржане 19. јуна 2014. године у Великој сали Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 11,10 часова.

Седници Скупштине председавали су Иштван Пастор, председник Скупштине АП Војводине и Ана Томанова Маканова и Миливој Вребалов, потпредседници Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 115 посланикa.

Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици: Драган Вулин, Саша Хоманов, Урош Кандић, Наташа Лалић и Ивана Милић.
Седници су присуствовали чланови Покрајинске владе и представници средстава јавног информисања.

Записник са 31. седнице Скупштине, која је одржана 06. јуна 2014. године, достављен је посланицима уз сазив за 32. седницу Скупштине.
Председавајући је ставио на гласање Записник са 31. седнице Скупштине.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 62 гласова „за“ усвојила Записник са 31. седнице Скупштине.

Одбор за административна и мандатнa питања, на основу Извештаја Покрајинске изборне комисије, доставио је Скупштини Извештај са предлогом за потврђивање мандата посланику у Скупштину АП Војводине.
Председавајући је Извештај ставио на гласање.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 72 гласа „за“, усвојила Извештај о потврђивању мандата посланику и на тај начин потврдила мандат посланику Паћи Лајошу са Изборне листе VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG - Pásztor István – SAVEZ VOJVOĐANSKIH MAĐARA – Ištvan Pastor.

Председник Посланичке групе „Покренимо Војводину – Томислав Николић“, у складу са чланом 38. став 2 Пословника Скупштине АП Војводине, обавестио је председника Скупштине да је дошло до промене састава Посланичке групе тако што је посланик Неђељко Коњокрад, приступио Посланичкој групи „Покренимо Војводину - Томислав Николић“.

Затим се прешло на утврђивање дневног реда.
Предлог дневног реда достављен је посланицима уз сазив за 32. седницу Скуштине АП Војводине.
Покрајинска влада доставила је Скупштини АП Војводине, на основу члана 164. Пословника Скупштине АП Војводине, на разматрање по хитном поступку:

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2014. ГОДИНУ.

На основу члана 165. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине о предлогу да се одлука донесе по хитном поступку Скупштина одлучује као о претходном питању, приликом утврђивања дневног реда.
Председавајући је ставио предлог на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 70 гласова „за“, и 20 гласова „против“ предлог усвојила.

Председник Покрајинске владе предложило је, на основу члана 87. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда:

- ИЗБОР ЗАМЕНИКА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ.

Председавајући је ставио предлог на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 65 гласова „за“, предлог усвојила.

Председник Скупштине АП Војводине предложио је, на основу члана 87. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.

Председавајући је ставио предлог на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 71 гласом „за“, предлог усвојила.

Покрајинска влада предложила је, на основу члана 87. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред седнице Скупштине прошири новим тачкама дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ЗАЈЕДНИЧКЕ ИЗЈАВЕ О НАМЕРАМА О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ ДИСТРИКТА ШТУТГАРТ (БАДЕН ВИРТЕМБЕРГ, САВЕЗНА РЕПУБЛИКА НЕМАЧКА) И АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (РЕПУБЛИКА СРБИЈА);
- ПРЕДЛОГ МЕМОРАНДУМА О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ РЕГИЈЕ УМБРИЈА (РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА) И АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (РЕПУБЛИКА СРБИЈА).

Председавајући је ставио предлог да се предложени дневни ред седнице прошири са тачком ПРЕДЛОГ ЗАЈЕДНИЧКЕ ИЗЈАВЕ О НАМЕРАМА О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ ДИСТРИКТА ШТУТГАРТ (БАДЕН ВИРТЕМБЕРГ, САВЕЗНА РЕПУБЛИКА НЕМАЧКА) И АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (РЕПУБЛИКА СРБИЈА) на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 66 гласова „за“, предлог усвојила.

Председавајући је ставио предлог да се предложени дневни ред седнице прошири са тачком ПРЕДЛОГ МЕМОРАНДУМА О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ РЕГИЈЕ УМБРИЈА (РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА) И АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (РЕПУБЛИКА СРБИЈА) на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 65 гласова „за“, предлог усвојила.

Одбор за равноправност полова предложио је, на основу члана 87. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред седнице Скупштине прошири новим тачкама дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА;
- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА;
- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА;
- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА.

Председавајући је ставио предлог на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 71 гласом „за“, предлог усвојила.

Одбор за административна и мандатна питања предложио је, на основу члана 87. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред данашње седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА.

Председавајући је ставио предлог на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 66 гласова „за“, предлог усвојила.
Председавајући је ставио на гласање предложени дневни ред за 32. седницу Скупштине АП Војводине.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 67 гласова „за“ утврдила следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

  1. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2014. ГОДИНУ;
  2. ИЗБОР ЗАМЕНИКА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ;
  3. ИЗВЕШТАЈ ПОКРАЈИНСКОГ ОМБУДСМАНА ЗА 2013. ГОДИНУ;
  4. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 01. ЈАНУАР – 31. ДЕЦЕМБАР 2013. ГОДИНЕ;
  5. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ СА ЗАВРШНИМ РАЧУНОМ И ФИНАНСИЈСКИМ РЕЗУЛТАТОМ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД ЗА 2013. ГОДИНУ;
  6. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2013. ГОДИНУ;
  7. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ ЗА 2013. ГОДИНУ;
  8. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ФОНДА ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ ИЗБЕГЛИМ, ПРОГНАНИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА ЗА 2013. ГОДИНУ;
  9. ЗАВРШНИ РАЧУН ФОНДА ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ ИЗБЕГЛИМ, ПРОГНАНИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА ЗА 2013. ГОДИНУ (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ);
  10. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2013. ГОДИНУ ФОНДА ЗА ПОДРШКУ ИНВЕСТИЦИЈА У ВОЈВОДИНИ – „VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION – VIP“;
  11. ИЗВЕШТАJ О ПОСЛОВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА ЗА 2013. ГОДИНУ;
  12. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ФОНДА „ЕВРОПСКИ ПОСЛОВИ“ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2013. ГОДИНУ;
  13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ПРОГРАМСКОГ ОДБОРА РАДИОДИФУЗНЕ УСТАНОВЕ ВОЈВОДИНЕ;
  14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА;
  15. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА;
  16. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА;
  17. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА;
  18. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА;
  19. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;
  20. ПРЕДЛОГ ЗАЈЕДНИЧКЕ ИЗЈАВЕ О НАМЕРАМА О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ ДИСТРИКТА ШТУТГАРТ (БАДЕН ВИРТЕМБЕРГ, САВЕЗНА РЕПУБЛИКА НЕМАЧКА) И АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (РЕПУБЛИКА СРБИЈА);
  21. ПРЕДЛОГ МЕМОРАНДУМА О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ РЕГИЈЕ УМБРИЈА (РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА) И АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (РЕПУБЛИКА СРБИЈА).

У складу са чланом 88. став 4. Пословника Скупштине АП Војводине, председавајући је предложио спајање претреса по тачкама 8.и 9. утврђеног Дневног реда.

Председавајући је ставио предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 67 гласова „за“ предлог усвојила.

У складу са чланом 88. став 4. Пословника Скупштине АП Војводине, председавајући је предложио спајање претреса по тачкама 13. до 19. утврђеног Дневног реда.

Председавајући је ставио предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 67 гласова „за“ предлог усвојила.

У складу са чланом 88. став 4. Пословника Скупштине АП Војводине, председавајући је предложио спајање претреса по тачкама 20. и 21. утврђеног Дневног реда.

Председавајући је ставио предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 66 гласова „за“ предлог усвојила.

Председавајући је подсетио посланике на члан 90. став 1. и 2. Пословника Скупштине АП Војводине по коме је време излагања на српском језику и време за постављање посланичких питања сваког посланика ограничено на пет минута, излагање на језицима националних заједница који су у службеној употреби на време од осам минута, а време излагања председника, односно представника посланичке групе на десет минута.

Такође, председавајући је подсетио на члан 91. став 1, 2 и 3. Пословника Скупштине АП Војводине по коме у претресу по свакој тачки дневног реда седнице Скупштине право да говоре, по следећем редоследу, имају:

-предлагач акта, односно овлашћени представник групе предлагача акта,
-известилац надлежног одбора,
-посланик који је на седници одбора издвојио мишљење,
-председник, односно представник посланичке групе,
-посланици, по редоследу пријава за учешће у претресу.

Председник или овлашћен потпредседник, представник Покрајинске владе одређен по тачки дневног реда и други предлагач добијају реч када је затраже и на њих се не односи ограничење у погледу трајања излагања.
Уколико се у току претреса о одређеној тачки укаже потреба за ближим објашњењем, председник даје реч члану Покрајинске владе у чијем је делокругу одређено питање и на њега се не односи ограничење у погледу трајања излагања.

На основу члана 95. Пословника Скупштине АП Војводине, посланици имају могућност да говоре за говорницом или са места. Ако посланик говори са места дужан је да устане.

Затим се прешло на рад по утврђеном дневном реду.


1. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2014. ГОДИНУ;

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2014. годину и доставила га Скупштини, на разматрање и доношење по хитном поступку.
Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије.
На основу члана 154. став 1, а у вези члана 156. Пословника Скупштине АП Војводине, у делу који се односи на расходе којима се финансирају делатности из делокруга одбора, Предлог Покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио Одбор за пољопривреду.
Одбор за буџет и финансије предложио је Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку у предложеном тексту.
Члан Одбора за буџет и финансије Јован Лазаров, у складу са чланом 69. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, издвојио је своје мишљење, које има право да образложи на седници.
Уводно излагање поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке поднео је Зоран Радоман, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије.
Поводом предлога покрајинске скупштинске одлуке, Скупштини се обратио и Горан Јешић, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
Председавајући је отворио претрес.
У претресу су учествовали: Мартин Злох, председник Одбора за буџет и финансије, Јован Лазаров, Владимир Галић, Милош Гагић, Ивана Зечевић, Акош Ујхељи, Роберт Колар, проф. др Павле Будаков, Предраг Матејин, Ненад Боровић, Миленко Јованов, Милан Ћук, Лазар Чавић, Зоран Радоман, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије, и Горан Јешић, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
Председавајући је закључио претрес.
На основу члана 38. став 3. Статута АП Војводине, а у вези са чланом 156. Пословника Скупштине АП Војводине, о доношењу Покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета АП Војводине Скупштина одлучује већином гласова од укупног броја посланика.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке, на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 71 гласом „за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2014. годину.


2. тачка дневног реда: ИЗБОР ЗАМЕНИКА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ;

Председник Покрајинске владе доставио је Скупштини Предлог за избор заменика покрајинског секретара за образовање, управу и националне заједнице на разматрање.
Председавајући је отворио претрес.
У претресу је учествовао посланик Миленко Јованов.
Председавајући је ставио на гласање Предлог за избор Александра Јовановића, за заменика покрајинског секретара за образовање, управу и националне заједнице.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 64 гласа „за“ изабрала Александра Јовановића за заменика покрајинског секретара за образовање, управу и националне заједнице.


3. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ ПОКРАЈИНСКОГ ОМБУДСМАНА ЗА 2013. ГОДИНУ;

Покрајински заштитник грађана - омбудсман доставио је Скупштини АП Војводине Извештај за 2013. годину и на основу члана 37. став 5. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском омбудсману затражио расправу о Извештају.
Извештај Омбудсмана претходно су разматрали Одбор за информисање, Одбор за равноправност полова, Одбор за демографску политику и друштвену бригу о деци, Одбор за представке и предлоге, Одбор за међунационалне односе, Одбор за организацију управе и локалну самоуправу, Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт, Одбор за здравство, социјалну политику и рад и Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине.
Додатно образложење Извештаја за 2013. годину поднела је Анико Мушкиња Хајнрих, Омбудсманка.
Председавајући је отворио претрес.
У претресу су учествовали: Пелт Илона, Маја Седларевић, Миленко Јованов, Мата Матарић, Милан Ћук, Роберт Санто, Ђенђи Селеши, Александар Мартон, Стојанка Лекић и Анико Жирош Јанкелић.
Председавајући је констатовао да се Скупштина, разматрајући Извештај Покрајинског омбудсмана за 2013. годину, упознала са радом Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана.
Председавајући је одредио паузу од 14,50 до 16,15 часова.


4. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 01. ЈАНУАР – 31. ДЕЦЕМБАР 2013. ГОДИНЕ;

Гаранцијски фонд Аутономне покрајине Војводине доставио је Скупштини Извештај о пословању Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине за период 01. јануар – 31. децембар 2013. године, на разматрање.
Извештај о пословању Фонда за 2013. годину достављен је Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби.
Извештај о пословању Фонда за 2013. годину претходно су размотрили Одбор за привреду и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри и прихвати Извештај о пословању Фонда за 2013.годину.
Члан Одбора за привреду Јован Лазаров, у складу са чланом 69. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, издвојио је своје мишљење, које има право да образложи на седници.
Председавајући је отворио претрес.
У претресу су учествовали: Мирослав Васин, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова, Јован Лазаров, Ивана Зечевић, Акош Ујхељи, Гавра Аврамов, Владимир Галић и Никола Лалић.
Председавајући је ставио Извештај о пословању Фонда, на гласање.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 60 гласова „за“ и 18 гласова „против“ прихватила Извештај о пословању Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине за период 01. јануар – 31. децембар 2013. године.


5. тачка дневног реда: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ СА ЗАВРШНИМ РАЧУНОМ И ФИНАНСИЈСКИМ РЕЗУЛТАТОМ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД ЗА 2013. ГОДИНУ;

Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад доставио је Скупштини Годишњи извештај о пословању са Завршним рачуном и финансијским резултатом за 2013. годину, на разматрање.
Годишњи извештај достављен је Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби.
Годишњи извештај претходно су размотрили Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри и прихвати Извештај о пословању.
Председавајући је отворио претрес.
У претресу је учествовао Слободан Пузовић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине.
Председавајући је ставио Годишњи извештај на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 59 гласова „за“ и 20 гласова „против“прихватила Годишњи извештај о пословању са завршним рачуном и финансијским резултатом Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за 2013. годину.


6. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2013. ГОДИНУ;

Туристичка организација Војводине доставила је Скупштини Извештај о пословању за 2013. годину, на разматрање.
Извештај о пословању достављен је Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби.
Извештај о пословању за 2013. годину претходно је размотрио Одбор за привреду и предложио Скупштини да размотри и прихвати Извештај.
Члан Одбора за привреду Павле Почуч у складу са чланом 69. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, издвојио је своје мишљења, која има право да образложи на седници.
Председавајући је отворио претрес.
У претресу су учествовали: Мирослав Васин, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова, Павле Почуч, Золтан Такач, Кристина Менеши, Милан Ћук, Стојанка Лекић, Лазар Чавић и Јован Лазаров.
Председавајући је ставио Извештај о пословању на гласање.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 61 гласом „за“ и 15 гласова „против“, прихватила Извештај о пословању Туристичке организације Војводине за 2013. годину.


7. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ ЗА 2013. ГОДИНУ;

Педагошки завод Војводине доставио је Скупштини АП Војводине Извештај о раду Педагошког завода Војводине за 2013. годину на разматрање.
Извештај о раду за 2013. годину достављен је Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби.
Извештај о раду за 2013. годину претходно је размотрио Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт и предложио Скупштини да размотри и прихвати Извештај Педагошког завода Војводине.
Председавајући је отворио претрес.
У претресу су учествовали: Каваи Саболч и Адам Паљов.
Председавајући је ставио Извештај о раду Педагошког завода Војводине за 2013. годину, на гласање.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 60 гласова „за“ и 11 гласова „против“ прихватила Извештај о раду Педагошког завода Војводине за 2013. годину.
Прешло се на рад по тачкама 8 и 9 Дневног реда.


8. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ФОНДА ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ ИЗБЕГЛИМ, ПРОГНАНИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА ЗА 2013. ГОДИНУ;

9. тачка дневног реда: ЗАВРШНИ РАЧУН ФОНДА ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ ИЗБЕГЛИМ, ПРОГНАНИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА ЗА 2013. ГОДИНУ (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ);

Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима доставио је Скупштини Извештај о раду и финансијском пословању на разматрање и Завршни рачун Фонда за 2013. годину, ради давања сагласности.
Извештај о раду и финансијском пословању Фонда за 2013. годину и Завршни рачун Фонда за 2013. годину достављени су Покрајинској влади на мишљење.
Покрајинска влада није имала примедби на Извештај.
Покрајинска влада размотрила је и Завршни рачун Фонда за 2013.годину, није имала примедби и утврдила је Предлог одлуке о давању сагласности.
Извештај о раду и финансијском пословању Фонда за 2013. годину и Завршни рачун Фонда за 2013. годину и Предлог одлуке о давању сагласности претходно су размотрили Одбор за буџет и финансије и Одбор за здравство, социјалну политику и рад.
Одбор за здравство, социјалну политику и рад предложио је Скупштини да размотри и не прихвати Извештај и да не донесе Одлуку о давању сагласности на Завршни рачун Фонда.
Одбор за буџет и финансије предложио је Скупштини да размотри и прихвати Извештај Фонда и да донесе Одлуку о давању сагласности на Завршни рачун Фонда.
Председавајући је подсетио посланике да су изгласали предлог о спајању претреса поводом тачака 8 и 9, а у складу са тим отвoрио је претрес по наведеним тачкама дневног реда.
У претресу су учествовали: Весна Копитовић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за здравство и социјалну политику, Горан Латковић и Драган Растовић.
Председавајући је ставио Извештај о раду и финансијском пословању Фонда за 2013. годину на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 59 гласова „за“ и девет гласова „против“ прихватила Извештај о раду и финансијском пословању Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2013. годину.
Председавајући је ставио Предлог одлуке о давању сагласности на Завршни рачун Фонда за 2013. годину на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 60 гласова „за“ и девет гласова „против“ донела Одлуку о давању сагласности на Завршни рачун Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2013. годину.
Председавајући је, на основу члана 82. став 3. Пословника Скупштине АП Војводине предложио, да Скупштина настави са радом до завршетка рада по утврђеном дневном реду.
Председавајући је предлог ставио на гласање.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 65 гласова „за“предлог усвојила.


10. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2013. ГОДИНУ ФОНДА ЗА ПОДРШКУ ИНВЕСТИЦИЈА У ВОЈВОДИНИ – „VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION – VIP“;

Фонд за подршку инвестиција у Војводини – „Vojvodina Investment Promotion – VIP“доставио је Скупштини Извештај о пословању за 2013. годину Фондa за подршку инвестиција у Војводини – „Vojvodina Investment Promotion – VIP“, на разматрање.
Извештај о пословању Фонда достављен је Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби.
Извештај о пословању за 2013. годину претходно су размотрили Одбор за привреду и Одбор за буџет и финансије.
Чланови Одбора за привреду Павле Почуч и Владимир Галић, у складу са чланом 69. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, издвојили су своје мишљење, које имају право да образложе на седници.
Председавајући је отворио претрес.
У претресу су учествовали посланици:Павле Почуч, Горан Латковић и Бранислав Бугарски, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.
Председавајући је ставио Извештај о пословању Фонда за 2013. годину, на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 60 гласова „за“, и 14 гласова „против“ прихватила Извештај о пословању за 2013. годину Фонда за подршку инвестиција у Војводини – „Vojvodina Investment Promotion – VIP“.


11. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАJ О ПОСЛОВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА ЗА 2013. ГОДИНУ;

Покрајински завод за спорт и медицину спорта доставио је Скупштини АП Војводине Извештај о пословању Покрајинског завода за спорт и медицину спорта за 2013. годину, на разматрање.
Извештај о пословању за 2013. годину достављен је Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби.
Извештај о пословању за 2013. годину претходно је размотрио Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт и предложио Скупштини да размотри и прихвати Извештај о пословању за 2013. годину.
Председавајући је отворио претрес.
У претресу је учествовао Павле Почуч.
Председавајући је ставио Извештај о пословању Покрајинског завода за спорт и медицину спорта за 2013. годину, на гласање.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 61 гласом „за“ и 13 гласова „против“ прихватила Извештај о пословању Покрајинског завода за спорт и медицину спорта за 2013. годину.


12. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ФОНДА „ЕВРОПСКИ ПОСЛОВИ“ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2013. ГОДИНУ;

Фонд „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине доставио је Скупштини Извештај о раду за 2013. годину, на разматрање.
Извештај о раду за 2013. годину достављен је Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби.
Извештај о раду за 2013. годину претходно су размотрили Одбор за европске интеграције и међурегионалну сарадњу, Одбор за организацију управе и локалну самоуправу и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри и прихвати Извештај Фонда.
Члан Одбора за организацију управе и локалну самоуправу Павле Почуч, у складу са чланом 69. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, издвојио је своје мишљење, које има право да образложи на седници.
Председавајући је отворио претрес.
У претресу су учествовали: Маја Седларевић, председница Одбора за европске интеграције и међурегионалну сарадњу, Бранислава Белић, Мата Матарић и Бранислав Бугарски, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.
Председавајући је ставио Извештај о раду за 2013. годину Фонда на гласање.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 65 гласова „за“, 12 гласова „против“прихватила Извештај о раду Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 2013. годину.
Прешло се на рад по тачкама 13 до 19 Дневног реда.


13. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ПРОГРАМСКОГ ОДБОРА РАДИОДИФУЗНЕ УСТАНОВЕ ВОЈВОДИНЕ;

14. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА;

15. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА;

16. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА;

17. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ  ОДБОРА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА;

18. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА;

19. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

Одбор за информисање је утврдио Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању чланова Програмског одбора Радиодифузне установе Војводине и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.
Одбор за равноправност полова је утврдио Предлог одлуке о разрешењу председника и чланова Управног одбора Покрајинског завода за равноправност полова; Предлог одлуке о именовању председника и чланова Управног одбора Покрајинског завода за равноправност полова; Предлог одлуке о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Покрајинског завода за равноправност полова и Предлог одлуке о именовању председника и чланова Надзорног одбора Покрајинског завода за равноправност полова и доставио их Скупштини на разматрање и доношење.
Одбор за административна и мандатна питања је утврдио Предлог одлуке о изменама Одлуке о именовању председника, чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и њихових заменика и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.
Председник Скупштине АП Војводине доставио је Скупштини Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на разматрање и доношење.
Председавајући је подсетио посланике да је изгласан предлог о спајању претреса поводом тачака 13 до 19 и у складу са тим отварио је претрес по наведеним тачкама дневног реда.
Председавајући је ставио Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању чланова Програмског одбора Радиодифузне установе Војводине на гласање.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 77 гласа „за“, донела Одлуку о именовању чланова Програмског одбора Радиодифузне установе Војводине.
Председавајући је ставио Предлог одлуке о разрешењу председника и чланова Управног одбора Покрајинског завода за равноправност полова на гласање.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 79 гласова „за“, донела Одлуку о разрешењу председника и чланова Управног одбора Покрајинског завода за равноправност полова.
Председавајући је ставио Предлог одлуке о именовању председника и чланова Управног одбора Покрајинског завода за равноправност полова на гласање.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 79 гласова „за“, донела Одлуку о именовању председника и чланова Управног одбора Покрајинског завода за равноправност полова.
Председавајући је ставио Предлог одлуке о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Покрајинског завода за равноправност полова на гласање.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 80 гласова „за“, донела Одлуку о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Покрајинског завода за равноправност полова.
Председавајући је ставио Предлог одлуке о именовању председника и чланова Надзорног одбора Покрајинског завода за равноправност полова на гласање.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 77 гласова „за“, донела Одлуку о именовању председника и чланова Надзорног одбора Покрајинског завода за равноправност полова.
Председавајући је ставио Предлог одлуке о изменама Одлуке о именовању председника, чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и њихових заменика на гласање.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 73 гласа „за“, донела Одлуку о изменама Одлуке о именовању председника, чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и њихових заменика.
Председавајући је ставио Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на гласање.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 80 гласова „за“, донела Одлуку о изменама и допунама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине.
Прешло се на рад по тачкама 20 до 21 Дневног реда.


20. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ЗАЈЕДНИЧКЕ ИЗЈАВЕ О НАМЕРАМА О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ ДИСТРИКТА ШТУТГАРТ (БАДЕН ВИРТЕМБЕРГ, САВЕЗНА РЕПУБЛИКА НЕМАЧКА) И АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (РЕПУБЛИКА СРБИЈА);

21. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ МЕМОРАНДУМА О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ РЕГИЈЕ УМБРИЈА (РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА) И АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (РЕПУБЛИКА СРБИЈА);

Покрајинска влада је утврдила Предлог заједничке изјаве о намерама о сарадњи између дистрикта Штутгарт (Баден Виртемберг, Савезна Република Немачка) и Аутономне покрајине Војводине (Република Србија) са Предлогом закључака и Предлог меморандума о сарадњи између регије Умбрија (Република Италија) и Аутономне покрајине Војводине (Република Србија) са Предлогом закључака и доставила их Скупштини Аутономне покрајине Војводине, на разматрање.
Предлог заједничке изјаве са Предлогом закључака и Предлог меморандума са Предлогом закључака предходно је размотрио Одбор за европске интеграције и међурегионалну сарадњу. Одбор je утврдио правно - техничку исправку  са којом се сагласио представник предлагача и која је на тај начин постала саставни део предлога. Одбор је предложио Скупштини да размотри Предлог текста заједничке изјаве и Предлог текста меморандума и донесе Закључке.
Уводно излагање поднео је Бранислав Бугарски, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.
Председавајући је подсетио посланике да је изгласан предлог о спајању претреса поводом тачака 20 и 21 и у складу са тим отварио је претрес по наведеним тачкама дневног реда.
У претресу су учествовали:
Председавајући је ставио Предлог закључака на Предлог текста заједничке изјаве, на гласање.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 70 гласова „за“, донела Закључке на Предлог текста заједничке изјаве о намерама о сарадњи између дистрикта Штутгарт (Баден Виртемберг, Савезна Република Немачка) и Аутономне покрајине Војводине (Република Србија).
Председавајући је ставио Предлог закључака на Предлог текста меморандума, на гласање.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 68 гласова „за“, донела Закључке на Предлог текста меморандума о сарадњи између регије Умбрија (Република Италија) и Аутономне покрајине Војводине (Република Србија).

Затим се прешло на ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА.

Посланичка питања у усменом облику поставили су посланици: Јован Лазаров, Стојанка Лекић, Предраг Матејин, Ненад Боровић, Егереши Шандор и Павле Почуч.

Председавајући је закључио 32. седницу Скупштине Аутономне покрајине Војводине у 20,05 часова.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.