Saziv 2012-2016
Session number: 32
Date of event: 19. 06. 2014.
Minutes

sa 32. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, održane 19. juna 2014. godine u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 11,10 časova.

Sednici Skupštine predsedavali su Ištvan Pastor, predsednik Skupštine AP Vojvodine i Ana Tomanova Makanova i Milivoj Vrebalov, potpredsednici Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 115 poslanika.

Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici: Dragan Vulin, Saša Homanov, Uroš Kandić, Nataša Lalić i Ivana Milić.
Sednici su prisustvovali članovi Pokrajinske vlade i predstavnici sredstava javnog informisanja.

Zapisnik sa 31. sednice Skupštine, koja je održana 06. juna 2014. godine, dostavljen je poslanicima uz saziv za 32. sednicu Skupštine.
Predsedavajući je stavio na glasanje Zapisnik sa 31. sednice Skupštine.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 62 glasova „za“ usvojila Zapisnik sa 31. sednice Skupštine.

Odbor za administrativna i mandatna pitanja, na osnovu Izveštaja Pokrajinske izborne komisije, dostavio je Skupštini Izveštaj sa predlogom za potvrđivanje mandata poslaniku u Skupštinu AP Vojvodine.
Predsedavajući je Izveštaj stavio na glasanje.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 72 glasa „za“, usvojila Izveštaj o potvrđivanju mandata poslaniku i na taj način potvrdila mandat poslaniku Paći Lajošu sa Izborne liste VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG - Pásztor István – SAVEZ VOJVOĐANSKIH MAĐARA – Ištvan Pastor.

Predsednik Poslaničke grupe „Pokrenimo Vojvodinu – Tomislav Nikolić“, u skladu sa članom 38. stav 2 Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, obavestio je predsednika Skupštine da je došlo do promene sastava Poslaničke grupe tako što je poslanik Neđeljko Konjokrad, pristupio Poslaničkoj grupi „Pokrenimo Vojvodinu - Tomislav Nikolić“.

Zatim se prešlo na utvrđivanje dnevnog reda.
Predlog dnevnog reda dostavljen je poslanicima uz saziv za 32. sednicu Skuštine AP Vojvodine.
Pokrajinska vlada dostavila je Skupštini AP Vojvodine, na osnovu člana 164. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, na razmatranje po hitnom postupku:

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2014. GODINU.

Na osnovu člana 165. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine o predlogu da se odluka donese po hitnom postupku Skupština odlučuje kao o prethodnom pitanju, prilikom utvrđivanja dnevnog reda.
Predsedavajući je stavio predlog na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 70 glasova „za“, i 20 glasova „protiv“ predlog usvojila.

Predsednik Pokrajinske vlade predložilo je, na osnovu člana 87. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda:

- IZBOR ZAMENIKA POKRAJINSKOG SEKRETARA ZA OBRAZOVANjE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE.

Predsedavajući je stavio predlog na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 65 glasova „za“, predlog usvojila.

Predsednik Skupštine AP Vojvodine predložio je, na osnovu člana 87. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda:

- PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE.

Predsedavajući je stavio predlog na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 71 glasom „za“, predlog usvojila.

Pokrajinska vlada predložila je, na osnovu člana 87. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red sednice Skupštine proširi novim tačkama dnevnog reda:

- PREDLOG ZAJEDNIČKE IZJAVE O NAMERAMA O SARADNjI IZMEĐU DISTRIKTA ŠTUTGART (BADEN VIRTEMBERG, SAVEZNA REPUBLIKA NEMAČKA) I AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (REPUBLIKA SRBIJA);
- PREDLOG MEMORANDUMA O SARADNjI IZMEĐU REGIJE UMBRIJA (REPUBLIKA ITALIJA) I AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (REPUBLIKA SRBIJA).

Predsedavajući je stavio predlog da se predloženi dnevni red sednice proširi sa tačkom PREDLOG ZAJEDNIČKE IZJAVE O NAMERAMA O SARADNjI IZMEĐU DISTRIKTA ŠTUTGART (BADEN VIRTEMBERG, SAVEZNA REPUBLIKA NEMAČKA) I AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (REPUBLIKA SRBIJA) na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 66 glasova „za“, predlog usvojila.

Predsedavajući je stavio predlog da se predloženi dnevni red sednice proširi sa tačkom PREDLOG MEMORANDUMA O SARADNjI IZMEĐU REGIJE UMBRIJA (REPUBLIKA ITALIJA) I AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (REPUBLIKA SRBIJA) na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 65 glasova „za“, predlog usvojila.

Odbor za ravnopravnost polova predložio je, na osnovu člana 87. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red sednice Skupštine proširi novim tačkama dnevnog reda:

- PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA;
- PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA;
- PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA;
- PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA.

Predsedavajući je stavio predlog na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 71 glasom „za“, predlog usvojila.

Odbor za administrativna i mandatna pitanja predložio je, na osnovu člana 87. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red današnje sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda:

- PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ČLANOVA I SEKRETARA POKRAJINSKE IZBORNE KOMISIJE I NjIHOVIH ZAMENIKA.

Predsedavajući je stavio predlog na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 66 glasova „za“, predlog usvojila.
Predsedavajući je stavio na glasanje predloženi dnevni red za 32. sednicu Skupštine AP Vojvodine.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 67 glasova „za“ utvrdila sledeći:

DNEVNI RED:

  1. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2014. GODINU;
  2. IZBOR ZAMENIKA POKRAJINSKOG SEKRETARA ZA OBRAZOVANjE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE;
  3. IZVEŠTAJ POKRAJINSKOG OMBUDSMANA ZA 2013. GODINU;
  4. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA PERIOD 01. JANUAR – 31. DECEMBAR 2013. GODINE;
  5. GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU SA ZAVRŠNIM RAČUNOM I FINANSIJSKIM REZULTATOM JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE „ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE“ NOVI SAD ZA 2013. GODINU;
  6. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU TURISTIČKE ORGANIZACIJE VOJVODINE ZA 2013. GODINU;
  7. IZVEŠTAJ O RADU PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE ZA 2013. GODINU;
  8. IZVEŠTAJ O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANjU FONDA ZA PRUŽANjE POMOĆI IZBEGLIM, PROGNANIM I RASELjENIM LICIMA ZA 2013. GODINU;
  9. ZAVRŠNI RAČUN FONDA ZA PRUŽANjE POMOĆI IZBEGLIM, PROGNANIM I RASELjENIM LICIMA ZA 2013. GODINU (DAVANjE SAGLASNOSTI);
  10. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU ZA 2013. GODINU FONDA ZA PODRŠKU INVESTICIJA U VOJVODINI – „VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION – VIP“;
  11. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA SPORT I MEDICINU SPORTA ZA 2013. GODINU;
  12. IZVEŠTAJ O RADU FONDA „EVROPSKI POSLOVI“ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2013. GODINU;
  13. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA PROGRAMSKOG ODBORA RADIODIFUZNE USTANOVE VOJVODINE;
  14. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA;
  15. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA;
  16. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA;
  17. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA;
  18. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ČLANOVA I SEKRETARA POKRAJINSKE IZBORNE KOMISIJE I NjIHOVIH ZAMENIKA;
  19. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;
  20. PREDLOG ZAJEDNIČKE IZJAVE O NAMERAMA O SARADNjI IZMEĐU DISTRIKTA ŠTUTGART (BADEN VIRTEMBERG, SAVEZNA REPUBLIKA NEMAČKA) I AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (REPUBLIKA SRBIJA);
  21. PREDLOG MEMORANDUMA O SARADNjI IZMEĐU REGIJE UMBRIJA (REPUBLIKA ITALIJA) I AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (REPUBLIKA SRBIJA).

U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, predsedavajući je predložio spajanje pretresa po tačkama 8.i 9. utvrđenog Dnevnog reda.

Predsedavajući je stavio predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 67 glasova „za“ predlog usvojila.

U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, predsedavajući je predložio spajanje pretresa po tačkama 13. do 19. utvrđenog Dnevnog reda.

Predsedavajući je stavio predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 67 glasova „za“ predlog usvojila.

U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, predsedavajući je predložio spajanje pretresa po tačkama 20. i 21. utvrđenog Dnevnog reda.

Predsedavajući je stavio predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 66 glasova „za“ predlog usvojila.

Predsedavajući je podsetio poslanike na član 90. stav 1. i 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine po kome je vreme izlaganja na srpskom jeziku i vreme za postavljanje poslaničkih pitanja svakog poslanika ograničeno na pet minuta, izlaganje na jezicima nacionalnih zajednica koji su u službenoj upotrebi na vreme od osam minuta, a vreme izlaganja predsednika, odnosno predstavnika poslaničke grupe na deset minuta.

Takođe, predsedavajući je podsetio na član 91. stav 1, 2 i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine po kome u pretresu po svakoj tački dnevnog reda sednice Skupštine pravo da govore, po sledećem redosledu, imaju:

-predlagač akta, odnosno ovlašćeni predstavnik grupe predlagača akta,
-izvestilac nadležnog odbora,
-poslanik koji je na sednici odbora izdvojio mišljenje,
-predsednik, odnosno predstavnik poslaničke grupe,
-poslanici, po redosledu prijava za učešće u pretresu.

Predsednik ili ovlašćen potpredsednik, predstavnik Pokrajinske vlade određen po tački dnevnog reda i drugi predlagač dobijaju reč kada je zatraže i na njih se ne odnosi ograničenje u pogledu trajanja izlaganja.
Ukoliko se u toku pretresa o određenoj tački ukaže potreba za bližim objašnjenjem, predsednik daje reč članu Pokrajinske vlade u čijem je delokrugu određeno pitanje i na njega se ne odnosi ograničenje u pogledu trajanja izlaganja.

Na osnovu člana 95. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, poslanici imaju mogućnost da govore za govornicom ili sa mesta. Ako poslanik govori sa mesta dužan je da ustane.

Zatim se prešlo na rad po utvrđenom dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2014. GODINU;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2014. godinu i dostavila ga Skupštini, na razmatranje i donošenje po hitnom postupku.
Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije.
Na osnovu člana 154. stav 1, a u vezi člana 156. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, u delu koji se odnosi na rashode kojima se finansiraju delatnosti iz delokruga odbora, Predlog Pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio Odbor za poljoprivredu.
Odbor za budžet i finansije predložio je Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku u predloženom tekstu.
Član Odbora za budžet i finansije Jovan Lazarov, u skladu sa članom 69. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, izdvojio je svoje mišljenje, koje ima pravo da obrazloži na sednici.
Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke podneo je Zoran Radoman, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije.
Povodom predloga pokrajinske skupštinske odluke, Skupštini se obratio i Goran Ješić, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.
Predsedavajući je otvorio pretres.
U pretresu su učestvovali: Martin Zloh, predsednik Odbora za budžet i finansije, Jovan Lazarov, Vladimir Galić, Miloš Gagić, Ivana Zečević, Akoš Ujhelji, Robert Kolar, prof. dr Pavle Budakov, Predrag Matejin, Nenad Borović, Milenko Jovanov, Milan Ćuk, Lazar Čavić, Zoran Radoman, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije, i Goran Ješić, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.
Predsedavajući je zaključio pretres.
Na osnovu člana 38. stav 3. Statuta AP Vojvodine, a u vezi sa članom 156. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, o donošenju Pokrajinske skupštinske odluke o rebalansu budžeta AP Vojvodine Skupština odlučuje većinom glasova od ukupnog broja poslanika.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke, na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 71 glasom „za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2014. godinu.


2. tačka dnevnog reda: IZBOR ZAMENIKA POKRAJINSKOG SEKRETARA ZA OBRAZOVANjE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE;

Predsednik Pokrajinske vlade dostavio je Skupštini Predlog za izbor zamenika pokrajinskog sekretara za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice na razmatranje.
Predsedavajući je otvorio pretres.
U pretresu je učestvovao poslanik Milenko Jovanov.
Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog za izbor Aleksandra Jovanovića, za zamenika pokrajinskog sekretara za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 64 glasa „za“ izabrala Aleksandra Jovanovića za zamenika pokrajinskog sekretara za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice.


3. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ POKRAJINSKOG OMBUDSMANA ZA 2013. GODINU;

Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman dostavio je Skupštini AP Vojvodine Izveštaj za 2013. godinu i na osnovu člana 37. stav 5. Pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskom ombudsmanu zatražio raspravu o Izveštaju.
Izveštaj Ombudsmana prethodno su razmatrali Odbor za informisanje, Odbor za ravnopravnost polova, Odbor za demografsku politiku i društvenu brigu o deci, Odbor za predstavke i predloge, Odbor za međunacionalne odnose, Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu, Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport, Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku i rad i Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine.
Dodatno obrazloženje Izveštaja za 2013. godinu podnela je Aniko Muškinja Hajnrih, Ombudsmanka.
Predsedavajući je otvorio pretres.
U pretresu su učestvovali: Pelt Ilona, Maja Sedlarević, Milenko Jovanov, Mata Matarić, Milan Ćuk, Robert Santo, Đenđi Seleši, Aleksandar Marton, Stojanka Lekić i Aniko Žiroš Jankelić.
Predsedavajući je konstatovao da se Skupština, razmatrajući Izveštaj Pokrajinskog ombudsmana za 2013. godinu, upoznala sa radom Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana.
Predsedavajući je odredio pauzu od 14,50 do 16,15 časova.


4. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O POSLOVANjU GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA PERIOD 01. JANUAR – 31. DECEMBAR 2013. GODINE;

Garancijski fond Autonomne pokrajine Vojvodine dostavio je Skupštini Izveštaj o poslovanju Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine za period 01. januar – 31. decembar 2013. godine, na razmatranje.
Izveštaj o poslovanju Fonda za 2013. godinu dostavljen je Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi.
Izveštaj o poslovanju Fonda za 2013. godinu prethodno su razmotrili Odbor za privredu i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i prihvati Izveštaj o poslovanju Fonda za 2013.godinu.
Član Odbora za privredu Jovan Lazarov, u skladu sa članom 69. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, izdvojio je svoje mišljenje, koje ima pravo da obrazloži na sednici.
Predsedavajući je otvorio pretres.
U pretresu su učestvovali: Miroslav Vasin, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Jovan Lazarov, Ivana Zečević, Akoš Ujhelji, Gavra Avramov, Vladimir Galić i Nikola Lalić.
Predsedavajući je stavio Izveštaj o poslovanju Fonda, na glasanje.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 60 glasova „za“ i 18 glasova „protiv“ prihvatila Izveštaj o poslovanju Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine za period 01. januar – 31. decembar 2013. godine.


5. tačka dnevnog reda: GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU SA ZAVRŠNIM RAČUNOM I FINANSIJSKIM REZULTATOM JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE „ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE“ NOVI SAD ZA 2013. GODINU;

Javno preduzeće za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje „Zavod za urbanizam Vojvodine“ Novi Sad dostavio je Skupštini Godišnji izveštaj o poslovanju sa Završnim računom i finansijskim rezultatom za 2013. godinu, na razmatranje.
Godišnji izveštaj dostavljen je Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi.
Godišnji izveštaj prethodno su razmotrili Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i prihvati Izveštaj o poslovanju.
Predsedavajući je otvorio pretres.
U pretresu je učestvovao Slobodan Puzović, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine.
Predsedavajući je stavio Godišnji izveštaj na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 59 glasova „za“ i 20 glasova „protiv“prihvatila Godišnji izveštaj o poslovanju sa završnim računom i finansijskim rezultatom Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje „Zavod za urbanizam Vojvodine“ Novi Sad za 2013. godinu.


6. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O POSLOVANjU TURISTIČKE ORGANIZACIJE VOJVODINE ZA 2013. GODINU;

Turistička organizacija Vojvodine dostavila je Skupštini Izveštaj o poslovanju za 2013. godinu, na razmatranje.
Izveštaj o poslovanju dostavljen je Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi.
Izveštaj o poslovanju za 2013. godinu prethodno je razmotrio Odbor za privredu i predložio Skupštini da razmotri i prihvati Izveštaj.
Član Odbora za privredu Pavle Počuč u skladu sa članom 69. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, izdvojio je svoje mišljenja, koja ima pravo da obrazloži na sednici.
Predsedavajući je otvorio pretres.
U pretresu su učestvovali: Miroslav Vasin, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Pavle Počuč, Zoltan Takač, Kristina Meneši, Milan Ćuk, Stojanka Lekić, Lazar Čavić i Jovan Lazarov.
Predsedavajući je stavio Izveštaj o poslovanju na glasanje.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 61 glasom „za“ i 15 glasova „protiv“, prihvatila Izveštaj o poslovanju Turističke organizacije Vojvodine za 2013. godinu.


7. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O RADU PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE ZA 2013. GODINU;

Pedagoški zavod Vojvodine dostavio je Skupštini AP Vojvodine Izveštaj o radu Pedagoškog zavoda Vojvodine za 2013. godinu na razmatranje.
Izveštaj o radu za 2013. godinu dostavljen je Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi.
Izveštaj o radu za 2013. godinu prethodno je razmotrio Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport i predložio Skupštini da razmotri i prihvati Izveštaj Pedagoškog zavoda Vojvodine.
Predsedavajući je otvorio pretres.
U pretresu su učestvovali: Kavai Sabolč i Adam Paljov.
Predsedavajući je stavio Izveštaj o radu Pedagoškog zavoda Vojvodine za 2013. godinu, na glasanje.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 60 glasova „za“ i 11 glasova „protiv“ prihvatila Izveštaj o radu Pedagoškog zavoda Vojvodine za 2013. godinu.
Prešlo se na rad po tačkama 8 i 9 Dnevnog reda.


8. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANjU FONDA ZA PRUŽANjE POMOĆI IZBEGLIM, PROGNANIM I RASELjENIM LICIMA ZA 2013. GODINU;

9. tačka dnevnog reda: ZAVRŠNI RAČUN FONDA ZA PRUŽANjE POMOĆI IZBEGLIM, PROGNANIM I RASELjENIM LICIMA ZA 2013. GODINU (DAVANjE SAGLASNOSTI);

Fond za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima dostavio je Skupštini Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju na razmatranje i Završni račun Fonda za 2013. godinu, radi davanja saglasnosti.
Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Fonda za 2013. godinu i Završni račun Fonda za 2013. godinu dostavljeni su Pokrajinskoj vladi na mišljenje.
Pokrajinska vlada nije imala primedbi na Izveštaj.
Pokrajinska vlada razmotrila je i Završni račun Fonda za 2013.godinu, nije imala primedbi i utvrdila je Predlog odluke o davanju saglasnosti.
Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Fonda za 2013. godinu i Završni račun Fonda za 2013. godinu i Predlog odluke o davanju saglasnosti prethodno su razmotrili Odbor za budžet i finansije i Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku i rad.
Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku i rad predložio je Skupštini da razmotri i ne prihvati Izveštaj i da ne donese Odluku o davanju saglasnosti na Završni račun Fonda.
Odbor za budžet i finansije predložio je Skupštini da razmotri i prihvati Izveštaj Fonda i da donese Odluku o davanju saglasnosti na Završni račun Fonda.
Predsedavajući je podsetio poslanike da su izglasali predlog o spajanju pretresa povodom tačaka 8 i 9, a u skladu sa tim otvorio je pretres po navedenim tačkama dnevnog reda.
U pretresu su učestvovali: Vesna Kopitović, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za zdravstvo i socijalnu politiku, Goran Latković i Dragan Rastović.
Predsedavajući je stavio Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Fonda za 2013. godinu na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 59 glasova „za“ i devet glasova „protiv“ prihvatila Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima za 2013. godinu.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke o davanju saglasnosti na Završni račun Fonda za 2013. godinu na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 60 glasova „za“ i devet glasova „protiv“ donela Odluku o davanju saglasnosti na Završni račun Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima za 2013. godinu.
Predsedavajući je, na osnovu člana 82. stav 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine predložio, da Skupština nastavi sa radom do završetka rada po utvrđenom dnevnom redu.
Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 65 glasova „za“predlog usvojila.


10. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O POSLOVANjU ZA 2013. GODINU FONDA ZA PODRŠKU INVESTICIJA U VOJVODINI – „VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION – VIP“;

Fond za podršku investicija u Vojvodini – „Vojvodina Investment Promotion – VIP“dostavio je Skupštini Izveštaj o poslovanju za 2013. godinu Fonda za podršku investicija u Vojvodini – „Vojvodina Investment Promotion – VIP“, na razmatranje.
Izveštaj o poslovanju Fonda dostavljen je Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi.
Izveštaj o poslovanju za 2013. godinu prethodno su razmotrili Odbor za privredu i Odbor za budžet i finansije.
Članovi Odbora za privredu Pavle Počuč i Vladimir Galić, u skladu sa članom 69. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, izdvojili su svoje mišljenje, koje imaju pravo da obrazlože na sednici.
Predsedavajući je otvorio pretres.
U pretresu su učestvovali poslanici:Pavle Počuč, Goran Latković i Branislav Bugarski, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.
Predsedavajući je stavio Izveštaj o poslovanju Fonda za 2013. godinu, na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 60 glasova „za“, i 14 glasova „protiv“ prihvatila Izveštaj o poslovanju za 2013. godinu Fonda za podršku investicija u Vojvodini – „Vojvodina Investment Promotion – VIP“.


11. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O POSLOVANjU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA SPORT I MEDICINU SPORTA ZA 2013. GODINU;

Pokrajinski zavod za sport i medicinu sporta dostavio je Skupštini AP Vojvodine Izveštaj o poslovanju Pokrajinskog zavoda za sport i medicinu sporta za 2013. godinu, na razmatranje.
Izveštaj o poslovanju za 2013. godinu dostavljen je Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi.
Izveštaj o poslovanju za 2013. godinu prethodno je razmotrio Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport i predložio Skupštini da razmotri i prihvati Izveštaj o poslovanju za 2013. godinu.
Predsedavajući je otvorio pretres.
U pretresu je učestvovao Pavle Počuč.
Predsedavajući je stavio Izveštaj o poslovanju Pokrajinskog zavoda za sport i medicinu sporta za 2013. godinu, na glasanje.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 61 glasom „za“ i 13 glasova „protiv“ prihvatila Izveštaj o poslovanju Pokrajinskog zavoda za sport i medicinu sporta za 2013. godinu.


12. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O RADU FONDA „EVROPSKI POSLOVI“ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2013. GODINU;

Fond „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine dostavio je Skupštini Izveštaj o radu za 2013. godinu, na razmatranje.
Izveštaj o radu za 2013. godinu dostavljen je Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi.
Izveštaj o radu za 2013. godinu prethodno su razmotrili Odbor za evropske integracije i međuregionalnu saradnju, Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i prihvati Izveštaj Fonda.
Član Odbora za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu Pavle Počuč, u skladu sa članom 69. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, izdvojio je svoje mišljenje, koje ima pravo da obrazloži na sednici.
Predsedavajući je otvorio pretres.
U pretresu su učestvovali: Maja Sedlarević, predsednica Odbora za evropske integracije i međuregionalnu saradnju, Branislava Belić, Mata Matarić i Branislav Bugarski, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.
Predsedavajući je stavio Izveštaj o radu za 2013. godinu Fonda na glasanje.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 65 glasova „za“, 12 glasova „protiv“prihvatila Izveštaj o radu Fonda „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine za 2013. godinu.
Prešlo se na rad po tačkama 13 do 19 Dnevnog reda.


13. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA PROGRAMSKOG ODBORA RADIODIFUZNE USTANOVE VOJVODINE;

14. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA;

15. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA;

16. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA;

17. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG  ODBORA POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA;

18. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ČLANOVA I SEKRETARA POKRAJINSKE IZBORNE KOMISIJE I NjIHOVIH ZAMENIKA;

19. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

Odbor za informisanje je utvrdio Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju članova Programskog odbora Radiodifuzne ustanove Vojvodine i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.
Odbor za ravnopravnost polova je utvrdio Predlog odluke o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova; Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova; Predlog odluke o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova i Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova i dostavio ih Skupštini na razmatranje i donošenje.
Odbor za administrativna i mandatna pitanja je utvrdio Predlog odluke o izmenama Odluke o imenovanju predsednika, članova i sekretara Pokrajinske izborne komisije i njihovih zamenika i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.
Predsednik Skupštine AP Vojvodine dostavio je Skupštini Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, na razmatranje i donošenje.
Predsedavajući je podsetio poslanike da je izglasan predlog o spajanju pretresa povodom tačaka 13 do 19 i u skladu sa tim otvario je pretres po navedenim tačkama dnevnog reda.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju članova Programskog odbora Radiodifuzne ustanove Vojvodine na glasanje.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 77 glasa „za“, donela Odluku o imenovanju članova Programskog odbora Radiodifuzne ustanove Vojvodine.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova na glasanje.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 79 glasova „za“, donela Odluku o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova na glasanje.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 79 glasova „za“, donela Odluku o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova na glasanje.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 80 glasova „za“, donela Odluku o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova na glasanje.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 77 glasova „za“, donela Odluku o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke o izmenama Odluke o imenovanju predsednika, članova i sekretara Pokrajinske izborne komisije i njihovih zamenika na glasanje.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 73 glasa „za“, donela Odluku o izmenama Odluke o imenovanju predsednika, članova i sekretara Pokrajinske izborne komisije i njihovih zamenika.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, na glasanje.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 80 glasova „za“, donela Odluku o izmenama i dopunama Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.
Prešlo se na rad po tačkama 20 do 21 Dnevnog reda.


20. tačka dnevnog reda: PREDLOG ZAJEDNIČKE IZJAVE O NAMERAMA O SARADNjI IZMEĐU DISTRIKTA ŠTUTGART (BADEN VIRTEMBERG, SAVEZNA REPUBLIKA NEMAČKA) I AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (REPUBLIKA SRBIJA);

21. tačka dnevnog reda: PREDLOG MEMORANDUMA O SARADNjI IZMEĐU REGIJE UMBRIJA (REPUBLIKA ITALIJA) I AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (REPUBLIKA SRBIJA);

Pokrajinska vlada je utvrdila Predlog zajedničke izjave o namerama o saradnji između distrikta Štutgart (Baden Virtemberg, Savezna Republika Nemačka) i Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija) sa Predlogom zaključaka i Predlog memoranduma o saradnji između regije Umbrija (Republika Italija) i Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija) sa Predlogom zaključaka i dostavila ih Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine, na razmatranje.
Predlog zajedničke izjave sa Predlogom zaključaka i Predlog memoranduma sa Predlogom zaključaka predhodno je razmotrio Odbor za evropske integracije i međuregionalnu saradnju. Odbor je utvrdio pravno - tehničku ispravku  sa kojom se saglasio predstavnik predlagača i koja je na taj način postala sastavni deo predloga. Odbor je predložio Skupštini da razmotri Predlog teksta zajedničke izjave i Predlog teksta memoranduma i donese Zaključke.
Uvodno izlaganje podneo je Branislav Bugarski, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.
Predsedavajući je podsetio poslanike da je izglasan predlog o spajanju pretresa povodom tačaka 20 i 21 i u skladu sa tim otvario je pretres po navedenim tačkama dnevnog reda.
U pretresu su učestvovali:
Predsedavajući je stavio Predlog zaključaka na Predlog teksta zajedničke izjave, na glasanje.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 70 glasova „za“, donela Zaključke na Predlog teksta zajedničke izjave o namerama o saradnji između distrikta Štutgart (Baden Virtemberg, Savezna Republika Nemačka) i Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija).
Predsedavajući je stavio Predlog zaključaka na Predlog teksta memoranduma, na glasanje.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 68 glasova „za“, donela Zaključke na Predlog teksta memoranduma o saradnji između regije Umbrija (Republika Italija) i Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija).

Zatim se prešlo na POSLANIČKA PITANjA.

Poslanička pitanja u usmenom obliku postavili su poslanici: Jovan Lazarov, Stojanka Lekić, Predrag Matejin, Nenad Borović, Egereši Šandor i Pavle Počuč.

Predsedavajući je zaključio 32. sednicu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine u 20,05 časova.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.