Сазив 2012-2016
Число схадзки: 31
Датум отримованя: 06. 06. 2014.

На основу члана 81. став 4. Пословника Скупштине Аутономне покрајине Војводине,

 

С А З И В А М

31. СЕДНИЦУ
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Седница ће се одржати 06. јуна 2014. године (петак),
у Великој сали Скупштине АП Војводине,
са почетком у 11,00 часова

 За ову седницу предлажем следећи

 

ДНЕВНИ РЕД:

  1. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.

 

У прилогу Вам достављамо Записник са 30. седнице Скупштине АП Војводине, која је одржана 22. маја 2014. године, ради усвајања.

Молимо Вас да седници обавезно присуствујете.
   
Уколико нисте у могућности да присуствујете седници Скупштине АП Војводине, молимо Вас да обавестите Службу Скупштине на телефон број 021/456-241 или 021/487-4134.


СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

 

Нови Сад, 03. јуни 2014. године


ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,

Иштван Пастор
(Pásztor István)