Сазив 2012-2016
Број седнице: 28
Датум одржавања: 04. 04. 2014.

На основу члана 81. став 4. Пословника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине,

 

С А З И В А М

28. СЕДНИЦУ
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Седница ће се одржати 04. априла 2014. године (петак),
у Великој сали Скупштине АП Војводине,
са почетком у 11,00 часова

За ову седницу предлажем следећи

 

ДНЕВНИ РЕД:

  1. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ 2014-2020. ГОДИНУ СА АКЦИОНИМ ПЛАНОМ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРИОРИТЕТА ПРОГРАМА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ 2014-2020. ГОДИНЕ;
  2. ОДЛУКA О ИЗМЕНАМА СТАТУТА ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ
    (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ);
  3. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА ЗА 2013. ГОДИНУ;
  4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА САВЕТА АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ У НОВОМ САДУ;
  5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ У НОВОМ САДУ;
  6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ПРОГРАМСКОГ ОДБОРА РАДИОДИФУЗНЕ УСТАНОВЕ ВОЈВОДИНЕ.

 

У прилогу Вам достављамо Записник са 27. седнице Скупштине АП Војводине, која је одржана 27. децембра 2013. године, ради усвајања.

Молимо Вас да седници обавезно присуствујете.
   
Уколико нисте у могућности да присуствујете седници Скупштине АП Војводине, молимо Вас да обавестите Службу Скупштине на телефон број 021/456-241 или 021/487-4134.


СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

 

Нови Сад, 26. март 2014. године


ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,

Иштван Пастор
(Pásztor István)