Сазив 2012-2016
Число схадзки: 24
Датум отримованя: 27. 11. 2013.

На основу члана 80. став 5. Пословника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број: 11/10 и 43/13)

 

С А З И В А М

24. СЕДНИЦУ
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Седница ће се одржати 27. новембра 2013. године (среда),
у Великој сали Скупштине АП Војводине,
са почетком у 11,00 часова

За ову седницу предлажем следећи

 

ДНЕВНИ РЕД:

  1. АМАНДМАНИ I-III НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2014. ГОДИНУ

 

У прилогу Вам достављамо Записник са 22. седнице Скупштине АП Војводине, која је одржана 08. новембра 2013. године и Записник са 23. (Тематске) седнице Скупштине, која је одржана 21. новембра 2013. године, ради усвајања.

Молимо Вас да седници обавезно присуствујете.
   
Уколико нисте у могућности да присуствујете седници Скупштине АП Војводине, молимо Вас да обавестите Службу Скупштине на телефон број 021/456-241 или 021/487-4134.


СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

 

Нови Сад, 25.новембар 2013.године


ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,

Иштван Пастор
(Pásztor István)