Сазив 2012-2016
Број седнице: 22
Датум одржавања: 08. 11. 2013.

На основу члана 79. Пословника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине,

 

С А З И В А М

22. СЕДНИЦУ
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Седница ће се одржати 08. новембра 2013. године (петак),
у Великој сали Скупштине АП Војводине,
са почетком у 11,00 часова

За ову седницу предлажем следећи

 

ДНЕВНИ РЕД:

  1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
  2. ПРЕДЛОГ ПЛАТФОРМЕ О ПОЛАЗНИМ ОСНОВАМА ЗА ИЗРАДУ ЗАКОНА О ФИНАНСИРАЊУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.

 

У прилогу Вам достављамо Записник са 20. седнице Скупштине АП Војводине, која је одржана 26. септембра 2013. године и Записник са 21. (Отворене) седнице Скупштине, која је одржана 01. октобра 2013. године, ради усвајања.

Молимо Вас да седници обавезно присуствујете.
   
Уколико нисте у могућности да присуствујете седници Скупштине АП Војводине, молимо Вас да обавестите Службу Скупштине на телефон број 021/456-241 или 021/487-4134.


СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

 

Нови Сад, 29.октобар 2013. године   


ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,

Иштван Пастор
(Pásztor István)