Saziv 2012-2016
Broj sednice: 21
Datum održavanja: 01. 10. 2013.
Zapisnik

sa 21. (otvorene) sednice Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine održane 01. oktobra 2013. godine u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine, sa temom „Dunavska strategija - nova uloga regiona“.

Otvorena sednica je počela u 11,17 časova.

Otvorenoj sednici Skupštine predsedavao je Ištvan Pastor, predsednik Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika Otvorenoj sednici Skupštine prisustvovalo je 85 poslanika.

Otvorenoj sednici Skupštine prisustvovali su: dr Kurt Puhinger,direktor Zavoda za urbanističko planiranje grada Beča i koordinator za Prioritet 10, Razvoj kapaciteta institucija i saradnje; dr Hans Peter Herdlička, savetnik Vlade Bade Virtemberg i koordinator za Prioritet 8, Podrška konkuretnosti i preduzetništva; Gunter Ciša, prvi gradonačelnik Ulma; Peter Langer, koordinator Saveta dunavskih gradova i regiona; Sanja Knežević-Mitrović, Kancelarija za Evropske integracije-sektor za EU fondove; Miodrag Poledica, koordinator za Prioritet 1, Mobilnost i železnički,putni i vazdušni saobraćaj; prof.dr Miroslav Vesković, rektor Univerziteta u Novom Sadu i koordinator za Prioritet 7, Razvoj samosvesnog društva, istraživanje, obrazovanje i ICT; dr Bojan Pajtić, predsednik Pokrajinske vlade, članovi Pokrajinske vlade; predstavnici opština, skupština opština AP Vojvodine ; direktori pokrajinskih institucija i predstavnici sredstava javnog informisanja.

Prisutnima su se, prigodnim govorima, obratili Ištvan Pastor, predsednik Skupštine AP Vojvodine, dr Bojan Pajtić, predsednik Pokrajinske vlade, Branislav Bugarski, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za regionalnu i međuopštinsku saradnju, Sanja Knežević - Mitrović, Peter Langer, Ginter Ciš, Pavle Budakov, Robert Kolar, Egereši Šandor i mr Maja Sedlarević.

Predsedavajući je odredio pauzu od 13,02 do 14,05 časova.

Nakon pauze u nastavku prisutnima su se obratili: Miodrag Poledica, prof.dr Miroslav Vesković, dr Hans Peter Herdlička i dr Kurt Puhinger.

Predsednik je zaključio Otvorenu sednicu u 15,23 časova.

Na sednici su vođene stenografske beleške.