Сазив 2012-2016
Број седнице: 21
Датум одржавања: 01. 10. 2013.
Записник

са 21. (oтворене) седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине одржане 01. октобра 2013. године у Великој сали Скупштине АП Војводине, са темом „Дунавска стратегија - нова улога региона“.

Отворена седница је почела у 11,17 часова.

Отвореној седници Скупштине председавао је Иштван Пастор, председник Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика Отвореној седници Скупштине присуствовало је 85 посланика.

Отвореној седници Скупштине присуствовали су: др Курт Пухингер,директор Завода за урбанистичко планирање града Беча и координатор за Приоритет 10, Развој капацитета институција и сарадње; др Ханс Петер Хердличка, саветник Владе Баде Виртемберг и координатор за Приоритет 8, Подршка конкуретности и предузетништва; Гунтер Циша, први градоначелник Улма; Петер Лангер, координатор Савета дунавских градова и региона; Сања Кнежевић-Митровић, Канцеларија за Европске интеграције-сектор за ЕУ фондове; Миодраг Поледица, координатор за Приоритет 1, Мобилност и железнички,путни и ваздушни саобраћај; проф.др Мирослав Весковић, ректор Универзитета у Новом Саду и координатор за Приоритет 7, Развој самосвесног друштва, истраживање, образовање и ИЦТ; др Бојан Пајтић, председник Покрајинске владе, чланови Покрајинске владе; представници општина, скупштина општина АП Војводине ; директори покрајинских институција и представници средстава јавног информисања.

Присутнима су се, пригодним говорима, обратили Иштван Пастор, председник Скупштине АП Војводине, др Бојан Пајтић, председник Покрајинске владе, Бранислав Бугарски, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за регионалну и међуопштинску сарадњу, Сања Кнежевић - Митровић, Петер Лангер, Гинтер Циш, Павле Будаков, Роберт Колар, Егереши Шандор и мр Маја Седларевић.

Председавајући је одредио паузу од 13,02 до 14,05 часова.

Након паузе у наставку присутнима су се обратили: Миодраг Поледица, проф.др Мирослав Весковић, др Ханс Петер Хердличка и др Курт Пухингер.

Председник је закључио Отворену седницу у 15,23 часова.

На седници су вођене стенографске белешке.