Сазив 2012-2016
Число схадзки: 19
Датум отримованя: 03. 07. 2013.
Записнїк

са 19. седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржане 03. јула 2013. године у Великој сали Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 11,15 часова.

Седници Скупштине председавао је Иштван Пастор, председник Скупштине АП Војводине, Ана Томанова Маканова, потпредседница Скупштине АП Војводине и Миливој Вребалов, потпредседник Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 107 посланикa.
Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици:Предраг Амижић, др Живко Врцељ, Горан Гонђа, Стевица Деђански, Саша Хоманов, Урош Кандић, Богдан Лабан, др Живота Лазаревић, Љубиша Милосављевић, Славко Параћ, Бранислав Ристивојевић и Зоран Танасковић.
Седници су присуствовали председник и чланови Покрајинске владе и представници средстава јавног информисања.

Председавајући је обавестио Скупштину да је посланик Даниел Петровић, у складу са чланом 81. став 1. тачка 1. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, поднео оставку на посланичку функцију у Скупштини АП Војводине.
Председавајући је констатовао, сагласно члану 81. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке, да је посланику Даниелу Петровићу престао мандат у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине, због поднете оставке.
Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби утврдио је истоветност Предлога покрајинске скупштинске одлуке о покретању и начину спровођења поступка задуживања емитовањем дугорочних хартија од вредности, чије је разматрање предложено на 19. седници Скупштине на језицима чија је службена употреба утврђена Статутом са српским језиком.
Записник са 18. седнице Скупштине, која је одржана 13. јуна 2013. године, достављен је посланицима уз сазив за 19. седницу Скупштине. Председавајући је ставио на гласање Записник са 18. седнице Скупштине.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 70 гласoва „за“, усвојила Записник са 18. седнице Скупштине.

Затим се прешло на утврђивање дневног реда.

Предлог дневног реда достављен је посланицима уз сазив за 19. седницу Скуштине АП Војводине.
Председавајући је подсетио посланике на члан 87. став 1. Пословника Скупштине АП Војводине, по коме Скупштина о сваком предлогу за измену и допуну предложеног дневног реда одлучује посебно, без претреса.
Влада АП Војводине предложила је, на основу члана 86. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, да се дневни ред 19. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда:

 • Предлог покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2013. годину.

Председавајући је ставио предлог на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 67 гласова „за“, 17 гласова „против“ и једним „уздржаним“ гласом, предлог усвојила.

Влада АП Војводине предложила је, на основу члана 86. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, да се дневни ред 19. седнице Скупштине прошири новим тачкама дневног реда:

 • Предлог одлуке о разрешењу председника и чланова Савета Дирекције за робне резерве Аутономне Покрајине Војводине;
 • Предлог одлуке о именовању председника и чланова Савета Дирекције за робне резерве Аутономне Покрајине Војводине.

Председавајући је ставио предлог на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 70 гласова „за“, 17 гласова „против“ и једним „уздржаним“ гласом, предлог усвојила.

Влада АП Војводине предложила је, на основу члана 86. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, да се дневни ред 19. седнице Скупштине прошири новим тачкама дневног реда:

 • Предлог одлуке о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Гаранцијског фонда АП Војводине;
 • Предлог одлуке о именовању председника и чланова Надзорног одбора Гаранцијског фонда АП Војводине.
  Председавајући је ставио предлог на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 77 гласова „за“ предлог усвојила.

Влада АП Војводине предложила је, на основу члана 86. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, да се дневни ред 19. седнице Скупштине прошири новим тачкама дневног реда:

 • Предлог одлуке о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Туристичке организације Војводине;
 • Предлог одлуке о именовању председника и чланова Надзорног одбора Туристичке организације Војводине.

Председавајући је ставио предлог на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 81 гласом „за“, предлог усвојила.

Влада АП Војводине предложила је, на основу члана 86. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, да се дневни ред 19. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда:

 • Предлог покрајинске скупштинске одлуке о покретању и начину спровођења поступка задуживања емитовањем дугорочних хартија од вредности.

Председавајући је ставио предлог на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 69 гласова „за“ и 17 гласова „против“, предлог усвојила.

Одбор за привреду предложио је, на основу члана 86. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, да се дневни ред 19. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда:

 • Извештај о пословању Фонда за капитална улагања АП Војводине за период 01. 01. до 31. 12. 2012. године.

Председавајући је ставио предлог на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 80 гласова „за“, предлог усвојила.

Одбор за привреду предложио је, на основу члана 86. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, да се дневни ред 19. седнице Скупштине прошири новим тачкама дневног реда:

 • Предлог одлуке о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Фонда за капитална улагања АП Војводине;
 • Предлог одлуке о именовању председника и чланова Надзорног одбора Фонда за капитална улагања АП Војводине.

Председавајући је ставио предлог на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 86 гласова „за“, предлог усвојила.

Одбор за информисање предложио је, на основу члана 86. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, да се дневни ред 19. седнице Скупштине прошири новим тачкама дневног реда:

 • Предлог одлуке о разрешењу председника Скупштине „Дневник“ Холдинг, АД за новинско – издавачку делатност у реструктуирању, Нови Сад;
 • Предлог одлуке о именовању председника Скупштине „Дневник“ Холдинг, АД за новинско – издавачку делатност у реструктуирању, Нови Сад.

Председавајући је ставио предлог на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 70 гласова „за“ и 17 гласова „против“, предлог усвојила.

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт предложио је, на основу члана 86. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, да се дневни ред 19. седнице Скупштине прошири новим тачкама дневног реда:

 • Предлог одлуке о разрешењу председника и чланова Управног одбора Педагошког завода Војводине;
 • Предлог одлуке о именовању председника и чланова Управног одбора Педагошког завода Војводине;
 • Предлог одлуке о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Педагошког завода Војводине;
 • Предлог одлуке о именовању председника и чланова Надзорног одбора Педагошког завода Војводине.

Председавајући је ставио предлог на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 95 гласова „за“, предлог усвојила.

Председник Скупштине АП Војводине предложио је, на основу члана 86. став 3 Пословника Скупштине АП Војводине, да се споји претрес по тачкама:

 • Предлог одлуке о разрешењу заменице члана Покрајинске изборне комисије;
 • Предлог одлуке о именовању заменице члана Покрајинске изборне комисије.

Председавајући је предлог ставио на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 80 гласова „за“ и 19 гласова „против“, предлог усвојила.

Председник Скупштине АП Војводине предложио је, на основу члана 86. став 3 Пословника Скупштине АП Војводине, да се споји претрес по тачкама:

 • Предлог одлуке о разрешењу председника Скупштине „Дневник“ Холдинг, АД за новинско – издавачку делатност у реструктуирању, Нови Сад;
 • Предлог одлуке о именовању председника Скупштине „Дневник“ Холдинг, АД за новинско – издавачку делатност у реструктуирању, Нови Сад.

Председавајући је предлог ставио на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 80 гласова „за“ и 17 гласова „против“, предлог усвојила.

Председник Скупштине АП Војводине предложио је, на основу члана 86. став 3 Пословника Скупштине АП Војводине, да се споји претрес по тачкама:

 • Предлог одлуке о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Фонда за капитална улагања АП Војводине;
 • Предлог одлуке о именовању председника и чланова Надзорног одбора Фонда за капитална улагања АП Војводине.

Председавајући је предлог ставио на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 70 гласова „за“ и 22 гласа „против“, предлог усвојила.

Председник Скупштине АП Војводине предложио је, на основу члана 86. став 3 Пословника Скупштине АП Војводине, да се споји претрес по тачкама:

 • Предлог одлуке о разрешењу председника и чланова Управног одбора Педагошког завода Војводине;
 • Предлог одлуке о именовању председника и чланова Управног одбора Педагошког завода Војводине;
 • Предлог одлуке о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Педагошког завода Војводине;
 • Предлог одлуке о именовању председника и чланова Надзорног одбора Педагошког завода Војводине.

Председавајући је предлог ставио на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 79 гласова „за“ и 17 гласова „против“, предлог усвојила.

Председник Скупштине АП Војводине предложио је, на основу члана 86. став 3 Пословника Скупштине АП Војводине, да се споји претрес по тачкама:

 • Предлог одлуке о разрешењу председника и чланова Савета Дирекције за робне резерве Аутономне Покрајине Војводине;
 • Предлог одлуке о именовању председника и чланова Савета Дирекције за робне резерве Аутономне Покрајине Војводине.

Председавајући је предлог ставио на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 78 гласова „за“ и 15 гласова „против“, предлог усвојила.

Председник Скупштине АП Војводине предложио је, на основу члана 86. став 3 Пословника Скупштине АП Војводине, да се споји претрес по тачкама:

 • Предлог одлуке о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Гаранцијског фонда АП Војводине;
 • Предлог одлуке о именовању председника и чланова Надзорног одбора Гаранцијског фонда АП Војводине.

Председавајући је предлог ставио на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 79 гласова „за“ и 19 гласова „против“, предлог усвојила.

Председник Скупштине АП Војводине предложио је, на основу члана 86. став 3 Пословника Скупштине АП Војводине, да се споји претрес по тачкама:

 • Предлог одлуке о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Туристичке организације Војводине;
 • Предлог одлуке о именовању председника и чланова Надзорног одбора Туристичке организације Војводине.

Председавајући је предлог ставио на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 73 гласа „за“ и 20 гласова „против“, предлог усвојила.

Председавајући је ставио на гласање предложени дневни ред за 19. седницу Скупштине АП Војводине.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 69 гласова „за“ и 34 гласова „против“, утврдила следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

 1. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ И НАЧИНУ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА ЗАДУЖИВАЊА ЕМИТОВАЊЕМ ДУГОРОЧНИХ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ;
 2. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2013. ГОДИНУ;
 3. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ФОНДА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 01. 01. ДО 31. 12. 2012. ГОДИНЕ;
 4. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2012. ГОДИНЕ;
 5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ФОНДА „ЕВРОПСКИ ПОСЛОВИ“ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2012. ГОДИНУ;
 6. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОЈВОДИНАШУМЕ“ ПЕТРОВАРАДИН ЗА 2012. ГОДИНУ;
 7. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2012. ГОДИНУ;
 8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИЦЕ ЧЛАНА ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ;
 9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИЦЕ ЧЛАНА ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ;
 10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ „ДНЕВНИК“ ХОЛДИНГ, АД ЗА НОВИНСКО – ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ У РЕСТРУКТУИРАЊУ, НОВИ САД;
 11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ „ДНЕВНИК“ ХОЛДИНГ, АД ЗА НОВИНСКО – ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ У РЕСТРУКТУИРАЊУ, НОВИ САД;
 12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АП ВОЈВОДИНЕ;
 13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АП ВОЈВОДИНЕ;
 14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ;
 15. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ;
 16. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ;
 17. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ;
 18. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;
 19. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;
 20. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АП ВОЈВОДИНЕ;
 21. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АП ВОЈВОДИНЕ;
 22. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ;
 23. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ.

Председавајући је подсетио посланике на члан 89. став 1. и 2. Пословника Скупштине АП Војводине по коме је време излагања на српском језику и време за постављање посланичких питања сваког посланика ограничено на пет минута, излагање на језицима националних заједница који су у службеној употреби на време од осам минута, а време излагања председника, односно представника посланичке групе на десет минута.

Такође, председавајући је подсетио на члан 90. став 1, 2 и 3. Пословника Скупштине АП Војводине по коме у претресу по свакој тачки дневног реда седнице Скупштине право да говоре, по следећем редоследу, имају:

-предлагач акта, односно овлашћени представник групе предлагача акта,
-известилац надлежног одбора и известилац Савета,
-посланик који је на седници одбора издвојио мишљење,
-председник, односно представник посланичке групе,
-посланици, по редоследу пријава за учешће у претресу.

Председник, чланови Покрајинске владе и други предлагач добијају реч када је затраже и на њих се не односи ограничење у погледу трајања излагања.

Пријаве за реч, са редоследом посланика, подносе посланичке групе и посланици који нису чланови посланичких група у писаном облику до отварања претреса.

Председавајући је подсетио посланике да, на основу члана 94. Пословника Скупштине АП Војводине, посланици имају могућност да говоре за говорницом или са места. Ако посланик говори са места дужан је да устане.
Затим се прешло на рад по утврђеном дневном реду.


1. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ И НАЧИНУ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА ЗАДУЖИВАЊА ЕМИТОВАЊЕМ ДУГОРОЧНИХ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ;

Влада Аутономне Покрајине Војводине утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о покретању и начину спровођења поступка задуживања емитовањем дугорочних хартија од вредности и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.
Предлог покрајинске скупштинске одлуке предходно су размотрили Одбор за прописе и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку у предложеном тексту.
Члан Одбора за буџет и финансије Јован Лазаров, у складу са чланом 69. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, издвојио је своје мишљење, које има право да образложи на седници.
Уводно излагање поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке поднео је Зоран Радоман, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије.
Председавајући је отворио претрес.
У претресу су учествовали посланици: Игор Мировић, Јован Лазаров, Атила Јухас, Павле Будаков, Нанад Боровић, Миленко Јованов, Иштван Пастор, Милан Влаисављевић,       др Живко Настић, Предраг Матејин, Савка Стратијев, Саша Тодоровић и др Весна Копитовић, покарајински секретар за здравство и социјалну политику.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 69 гласова „за“, 14 гласова „против“ и 2 „уздржана“ гласа, донела Покрајинску скупштинску одлуку о покретању и начину спровођења поступка задуживања емитовањем дугорочних хартија од вредности.


2. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2013. ГОДИНУ;

Влада АП Војводине утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2013. годину и доставила га Скупштини, на разматрање и доношење.
Амандмане I-V на Предлог покрајинске скупштинске одлуке поднели су посланици: Маријана Четојевић (два амандмана) Милан Ћук (један амандман) и Саша Сантовац (два амандмана).
Амандмани су достављени Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није прихватила поднете амандмане.
Предлог покрајинске скупштинске одлуке и амандмане посланика претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије и предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку у предложеном тексту, а да не прихвати амандмане посланика.
Члан Одбора за буџет и финансије Јован Лазаров, у складу са чланом 69. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, издвојио је своје мишљење, које има право да образложи на седници.
Поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке посланицима се обратио др Бојан Пајтић, председник Покрајинске Владе.
Уводно излагање поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке поднео је Зоран Радоман, члан Владе АП Војводине и покрајински секретар за финансије.
На основу члана 152., a у вези члана 151. став 1 Пословника Скупштине АП Војводине о Предлогу ребаланса буџета на седници Скупштине претрес се води у начелу и у појединостима.
Председавајући је отворио претрес у начелу.
У претресу су учествовали посланици: Мартин Злох, председник Одбора за буџет и финансије, Јован Лазаров, Миленко Јованов, Павле Почуч, Саша Сантовац, Предраг Мијић, Ладислав Томић, Дамир Зобеница, Лазар Рачић, Ђорђе Милићевић, Маријана Четојевић, Акош Ујхељи, Бранислав Богорошки, Весна Бјелић-Француски, Игор Мировић, Ненад Боровић и  Горан Јешић, потпредседник Владе АП Војводине и покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Председавајући је отворио претрес у појединостима.
На Предлог покрајинске скупштинске одлуке поднето је пет амандмана.
Посланица Маријана Четојевић додатно је образложила поднете амандмане.
Председавајући је ставио на гласање Амандман I посланице Маријане Четојевић.
Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са два гласа „за“, 66 гласова „против“ и једним „уздржаним“ гласом, није прихватила Амандман I посланице Маријане Четојевић.
Председавајући је ставио на гласање Амандман V посланика Милана Ћука.
Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са два гласа „за“ и 69 гласова „против“, није прихватила Амандман V посланика Милана Ћука.
Председавајући је ставио на гласање Амандман IV посланика Саше Сантовца.
Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са једним гласом „за“ и 68 гласова „против“, није прихватила Амандман IV посланика Саше Сантовца.
Председавајући је ставио на гласање Амандман II посланице Маријане Четојевић.
Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са три гласа „за“, 68 гласова „против“ и једним „уздржаним“ гласом, није прихватила Амандман II посланице Маријане Четојевић.
Председавајући је ставио на гласање Амандман III посланика Саше Сантовца.
Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са три гласа „за“, 67 гласова „против“ и једним „уздржаним“ гласом, није прихватила Амандман III посланика Саше Сантовца.
На основу члана 41.став 3. Статута АП Војводине, а у вези са чланом 152. Пословника Скупштине АП Војводине, о доношењу ребаланса буџета АП Војводине Скупштина одлучује већином гласова од укупног броја посланика.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 70 гласова „за“ и 22 гласа „против“, донела Покрајинску скупштинску одлуку о ребалансу буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2013. годину.
Председавајући је одредио паузу од 15,35 до 16,40 часова.
На предлог председавајућег утврђен је кворум.
Председавајући је констатовао да је у сали присутно 62 посланика.


3. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ФОНДА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 01.01 ДО 31.12.2012. ГОДИНЕ;

Фонд за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине доставио је Скупштини АП Војводине Извештај о пословању за период 01.01. до 31.12.2012.године, на разматрање.
Извештај о пословању је достављен Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби.
Извештај о пословању претходно су размотрили Одбор за привреду и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри и прихвати Извештај о пословању.
Члан Одбора за привреду Маријана Четојевић и члан Одбора за буџет и финансије Јован Лазаров, у складу са чланом 69. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, издвојили су своје мишљење, које имају право да образложе на седници.
Додатно образложење Извештаја, у складу са чланом 84. Пословника Скупштине АП Војводине, поднео је Небојша Маленковић, вд директор Фонда за капитална улагања АП Војводине.
Председавајући је отворио претрес.
У претресу су учествовали посланици: Маријана Четојевић, Јован Лазаров,Саша Сантовац, Илона Пелт, Маја Седларевић, Игор Мировић, Миленко Јованов, Владимир Соро, Стојанка Лекић, Владимир Галић, Милан Ћук, Предраг Матејин, Дарко Бађок, Предраг Гинцуљ, Нада Бодрожоћ, Ладислав Томић, Анико Жирош Јанкелић, Дамир Зобеница, Мирослав Васин, покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова, Бранислав Бугарски, покрајински секретар за локалну самоуправу и међурегионалну сарадњу и Небојша Маленковић,  вд. директор Фонда за капитална улагања.
На предлог посланика Дамира Зобенице утврђен је кворум за даљи рад седнице Скупштине.
Председавајући је констатовао да је у сали присутно 56 посланика, те је одређена пауза од пет минута.
После паузе утврђено је да постоји кворум за рад на седници Скупштине, па је настављен рад.
Председавајући је, на основу члана 80. став 3. Пословника Скупштине АП Војводине предложио, да Скупштина настави са радом до завршетка рада по утврђеном дневном реду.
Председавајући је предлог ставио на гласање.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 55 гласова „за“ и 11 гласова „против“ предлог усвојила.
Председавајући је ставио Извештај о пословању Фонда на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 60 гласова „за“ и 23 гласова „против“ прихватила Извештај о пословању Фонда за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине за период 01.01. до 31.12.2012.године.


4. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12. 2012. ГОДИНЕ;

Фонд за развој Аутономне Покрајине Војводине доставио је Скупштини АП Војводине Извештај о пословању и финансијске извештаје за период 01.01.-31.12.2012. године, на разматрање.
Извештај о пословању и финансијски извештаји Фонда су достављени Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби.
Извештај о пословању претходно су размотрили Одбор за привреду и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри и прихвати Извештај о пословању.
Председавајући је отворио претрес.
У претресу су учествовали посланици: Маријана Четојевић, Акош Ујхељи, Владимир Галић, Вера Угрчић Илић и Сава Свирчевић.
На предлог посланика Владимира Галића утврђен је кворум за даљи рад на седници. Председавајући је констатовао да седници присуствује 64 посланика.
Председавајући је ставио Извештај о пословању и финансијске извештаје Фонда на гласање.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 59 гласова „за“ и 11 гласова „против“, прихватила Извештај о пословању и финансијске извештаје Фонда за развој АП Војводине за период 01.01. - 31.12.2012.године.


5. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ФОНДА „ЕВРОПСКИ ПОСЛОВИ“ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2012. ГОДИНУ;

Фонд „Европски послови“ Аутономне Покрајине Војводине доставио је Скупштини АП Војводине Извештај о раду за 2012. годину, на разматрање.
Извештај о раду Фонда достављен је Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби.
Извештај о раду претходно су размотрили Одбор за европске интеграције и међурегионалну сарадњу, Одбор за организацију управе и локалну самоуправу и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри и прихвати Извештај Фонда.
Члан Одбора за буџет и финансије Јован Лазаров, у складу са чланом 69. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, издвојио је своје мишљење, које има право да образложи на седници.
Председавајући је отворио претрес.
У претресу су учествовали посланици: Лазаров Јован, Маријана Четојевић, Шандор Егереши, Павле Будаков, Александар Мартон и Бранислав Бугарски, покрајински секретар за локалну самоуправу и међурегионалну сарадњу.
Председавајући је ставио Извештај о раду Фонда на гласање.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 62 гласа „за“, 12 гласова „против“ и са три „уздржана“ гласа прихватила Извештај о раду Фонда „Европски послови“ Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину.


6. тачка дневног реда: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОЈВОДИНАШУМЕ“ ПЕТРОВАРАДИН ЗА 2012. ГОДИНУ;

Јавно предузеће „Војводинашуме“ Петроварадин доставило је Скупштини АП Војводине Годишњи извештај о пословању за 2012. годину на разматрање.
Годишњи Извештај о пословању Јавног предузећа „Војводинашуме“ Петроварадин достављен је Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби.
Годишњи извештај о пословању за 2012. годину претходно је размотрио Одбор за пољопривреду и предложио Скупштини да размотри и прихвати Извештај о пословању.
Председавајући је отворио претрес.
У претресу су учествовали посланици: Милан Ћук, Атила Јухас, Драган Вулин и Горан Јешић, потпредседник Владе АП Војводине и покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
Председавајући је ставио Годишњи извештај о пословању на гласање.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 59 гласова „за“ и 19 гласова „против“, прихватила Годишњи извештај о пословању јавног предузећа „Војводинашуме“ Петроварадин за 2012. годину.


7. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2012. ГОДИНУ;

Туристичка организација Војводине доставила је Скупштини Извештај о пословању за 2012. годину, на разматрање.
Покрајинска влада на седници одржаној 05. јуна 2013. године разматрала је Извештај о пословању Туристичке организације Војводине за 2012. годину и прихватила га у предложеном тексту.
Извештај о пословању за 2012. годину претходно је размотрио Одбор за привреду и предложио Скупштини да размотри и прихвати Извештај.
Чланови Одбора за привреду Павле Почуч и Владимир Галић у складу са чланом 69. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, издвојили су своја мишљења, која имају право да образложе на седници.
Председавајући је отворио претрес.
У претресу су учествовали посланици: Владимир Галић, Стојанка Лекић, Наташа Лалић и Милан Ћук.
Председавајући је ставио Извештај о пословању на гласање.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 57 гласова „за“ и 14 гласова „против“, прихватила Извештај о пословању Туристичке организације Војводине за 2012. годину.
Затим се прешло на рад по тачкама 8 и 9 дневног реда.


8. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИЦЕ ЧЛАНА ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ;

9. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИЦЕ ЧЛАНА ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ;

Одбор за административна и мандатна питања утврдио је Предлог одлуке о разрешењу заменице члана Покрајинске изборне комисије и Предлог одлуке о именовању заменице члана Покрајинске изборне комисије и доставио их Скупштини на разматрање и доношење.
Председавајући је подсетио посланике да је изгласан предлог о спајању претреса поводом тачака 8 и 9, те је у складу са тим отворио претрес по наведеним тачкама дневног реда.
Председавајући је ставио Предлог одлуке о разрешењу заменице члана Покрајинске изборне комисије на гласање.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 59 гласова „за“, донела Одлуку о разрешењу заменице члана Покрајинске изборне комисије.
Председавајући је ставио Предлог одлуке о именовању заменице члана Покрајинске изборне комисије на гласање.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 59 гласова „за“, донела Одлуку о именовању заменице члана Покрајинске изборне комисије.
Прешло се на рад по тачкама 10 и 11 Дневног реда.


10. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ „ДНЕВНИК“ ХОЛДИНГ, АД ЗА НОВИНСКО – ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ У РЕСТРУКТУИРАЊУ, НОВИ САД;

11. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ „ДНЕВНИК“ ХОЛДИНГ, АД ЗА НОВИНСКО – ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ У РЕСТРУКТУИРАЊУ, НОВИ САД;

Одбор за информисање утврдио је Предлог одлуке о разрешењу председника Скупштине „Дневник“ Холдинг АД за новинско-издавачку делатност у реструктуирању Нови Сад и Предлог одлуке о именовању председника Скупштине „Дневник“ Холдинг АД за новинско-издавачку делатност у реструктуирању Нови Сад и доставио их Скупштини на разматрање и доношење.
Душан Јаковљев, председник Одбора за информисање као представник предлагача предложио је да се изврши техничка исправка Предлога Одлуке о именовању председника Скупштине „Дневник“ Холдинг, АД за новинско-издавачку делатност у реструктуирању, Нови Сад.
Председавајући је подсетио посланике да је изгласан предлог о спајању претреса поводом тачака 10 и 11, а у складу са тим отворио је претрес по наведеним тачкама дневног реда.
Председавајући је ставио Предлог одлуке о разрешењу председника Скупштине „Дневник“ Холдинг АД за новинско-издавачку делатност у реструктуирању Нови Сад на гласање.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 59 гласова „за“, донела Одлуку о разрешењу председника Скупштине „Дневник“ Холдинг АД за новинско-издавачку делатност у реструктуирању Нови Сад.
Председавајући је ставио Предлог одлуке о именовању председника Скупштине „Дневник“ Холдинг АД за новинско-издавачку делатност у реструктуирању Нови Сад са предложеном техничком исправком на гласање.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 60  гласова „за“, донела Одлуку о именовању председника Скупштине „Дневник“ Холдинг АД за новинско-издавачку делатност у реструктуирању Нови Сад са предложеном техничком исправком.
Прешло се на рад по тачкама 12 и 13 Дневног реда.


12. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АП ВОЈВОДИНЕ;

13. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АП ВОЈВОДИНЕ;

Одбор за привреду утврдио је Предлог одлуке о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Фонда за капитална улагања АП Војводине и Предлог одлуке о именовању председника и чланова Надзорног одбора Фонда за капитална улагања АП Војводине и доставио их Скупштини на разматрање и доношење.
Председавајући је подсетио посланике да је изгласан предлог о спајању претреса поводом тачака 12 и 13, а у складу са тим отварио је претрес по наведеним тачкама дневног реда.
Председавајући је ставио Предлог одлуке о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Фонда за капитална улагања АП Војводине на гласање.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 67 гласова „за“, донела Одлуку о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Фонда за капитална улагања АП Војводине.
Председавајући је ставио Предлог одлуке о именовању председника и чланова Надзорног одбора Фонда за капитална улагања АП Војводине на гласање.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 70 гласова „за“, донела Одлуку о именовању председника и чланова Надзорног одбора Фонда за капитална улагања АП Војводине.
Прешло се на рад по тачкама 14, 15, 16 и 17 Дневног реда.


14. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ;

15. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ;

16. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ;

17. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ;

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт утврдио је Предлог одлуке о разрешењу председника и чланова Управног одбора Педагошког завода Војводине, Предлог одлуке о именовању председника и чланова Управног одбора Педагошког завода Војводине, Предлог одлуке о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Педагошког завода Војводине и Предлог одлуке о именовању председника и чланова Надзорног одбора Педагошког завода Војводине и доставио их Скупштини на разматрање и доношење.
Председавајући је подсетио посланике да је изгласан предлог о спајању претреса поводом тачака 14, 15, 16 и 17, а у складу са тим отварио је претрес по наведеним тачкама дневног реда.
Председавајући је ставио Предлог одлуке о разрешењу председника и чланова Управног одбора Педагошког завода Војводине на гласање.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 69 гласова „за“, донела Одлуку о разрешењу председника и чланова Управног одбора Педагошког завода Војводине.
Председавајући је ставио Предлог одлуке о именовању председника и чланова Управног одбора Педагошког завода Војводине на гласање.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 72 гласа „за“, донела Одлуку о именовању председника и чланова Управног одбора Педагошког завода Војводине.
Председавајући је ставио Предлог одлуке о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Педагошког завода Војводине на гласање.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 72 гласова „за“, донела Одлуку о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Педагошког завода Војводине.
Председавајући је ставио Предлог одлуке о именовању председника и чланова Надзорног одбора Педагошког завода Војводине на гласање.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 70 гласова „за“, донела Одлуку о именовању председника и чланова Надзорног одбора Педагошког завода Војводине.
Прешло се на рад по тачкама 18 и 19 Дневног реда.


18. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

19. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

Влада АП Војводине утврдила је Предлог одлуке о разрешењу председника и чланова Савета Дирекције за робне резерве Аутономне Покрајине Војводине и Предлог одлуке о именовању председника и чланова Савета Дирекције за робне резерве Аутономне Покрајине Војводине и доставила их Скупштини на разматрање и доношење.
Председавајући је подсетио посланике да је изгласан предлог о спајању претреса поводом тачака 18 и 19, а у складу са тим отварио је претрес по наведеним тачкама дневног реда.
Председавајући је ставио Предлог одлуке о разрешењу председника и чланова Савета Дирекције за робне резерве Аутономне Покрајине Војводине на гласање.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 70 гласова „за“, донела Одлуку о разрешењу председника и чланова Савета Дирекције за робне резерве Аутономне Покрајине Војводине.
Председавајући је ставио Предлог одлуке о именовању председника и чланова Савета Дирекције за робне резерве Аутономне Покрајине Војводине на гласање.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 70 гласова „за“, донела Одлуку о именовању председника и чланова Савета Дирекције за робне резерве Аутономне Покрајине Војводине.
Прешло се на рад по тачкама 20 и 21 Дневног реда.


20. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АП ВОЈВОДИНЕ;

21. тачка дневног реда ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АП ВОЈВОДИНЕ;

Влада АП Војводине утврдила је Предлог одлуке о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине и Предлог одлуке о именовању председника и чланова Надзорног одбора Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине и доставила их Скупштини на разматрање и доношење.
Председавајући је подсетио посланике да је изгласан предлог о спајању претреса поводом тачака 20 и 21, а у складу са тим отварио је претрес по наведеним тачкама дневног реда.
Председавајући је ставио Предлог одлуке о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине на гласање.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 73 гласа „за“, донела Одлуку о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине.
Председавајући је ставио Предлог одлуке о именовању председника и чланова Надзорног одбора Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине на гласање.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 73 гласа „за“, донела Одлуку о именовању председника и чланова Надзорног одбора Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине  Војводине.
Прешло се на рад по тачкама 22 и 23 Дневног реда.


22. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ;

23. тачка дневног реда ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ.

Влада АП Војводине је утврдила Предлог одлуке о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Туристичке организације Војводине и Предлог одлуке о именовању председника и чланова Надзорног одбора Туристичке организације Војводине и доставила их Скупштини на разматрање и доношење.
Председавајући је подсетио посланике да је изгласан предлог о спајању претреса поводом тачака 22 и 23, а у складу са тим отварио је претрес по наведеним тачкама дневног реда.
Председавајући је ставио Предлог одлуке о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Туристичке организације Војводине на гласање.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 72 гласова „за“, донела Одлуку о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Туристичке организације Војводине.
Председавајући је ставио Предлог одлуке о именовању председника и чланова Надзорног одбора Туристичке организације Војводине на гласање.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 71 гласом „за“, донела Одлуку о именовању председника и чланова Надзорног одбора Туристичке организације Војводине.

Пошто је окончан рад по утврђеном дневном реду прешло се на ПОСЛАНИЧКАПИТАЊА.

Посланичких питања није било.

Председавајући је закључио 19. седницу Скупштине Аутономне Покрајине Војводине у 21,42 часова.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.