Сазив 2012-2016
Број седнице: 19
Датум одржавања: 03. 07. 2013.

На основу члана 79. Пословника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине,


С А З И В А М

19. СЕДНИЦУ
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Седница ће се одржати 03. јула 2013. године (среда),
у Великој сали Скупштине АП Војводине,
са почетком у 11,00 часова

За ову седницу предлажем следећи

 

ДНЕВНИ РЕД:

  1. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2012. ГОДИНЕ;
  2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ФОНДА „ЕВРОПСКИ ПОСЛОВИ“ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2012. ГОДИНУ;
  3. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОЈВОДИНАШУМЕ“ ПЕТРОВАРАДИН ЗА 2012. ГОДИНУ;
  4. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2012. ГОДИНУ;
  5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИЦЕ ЧЛАНА ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ;
  6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИЦЕ ЧЛАНА ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ.

 

НАПОМЕНА: Очекује се да ће Влада АП Војводине утврдити Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета АП Војводине за 2013. годину и доставити га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење, након чега ће вам бити достављен Предлог.

У прилогу Вам достављамо Записник са 18. седнице Скупштине АП Војводине, која је одржана 13. јуна 2013. године, ради усвајања.

Молимо Вас да седници обавезно присуствујете.
 
Уколико нисте у могућности да присуствујете седници Скупштине АП Војводине, молимо Вас да обавестите Службу Скупштине на телефон број 021/456-241 или 021/487-4134.

 

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

 

Нови Сад, 24. јун 2013. године

 

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,

Иштван Пастор
(Pásztor István)