Сазив 2012-2016
Число схадзки: 17
Датум отримованя: 20. 05. 2013.

На основу члана 79. Пословника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине,

 


С А З И В А М

17. СЕДНИЦУ
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Седница ће се одржати 20. маја 2013. године (понедељак),
у Великој сали Скупштине АП Војводине,
са почетком у 11,00 часова

За ову седницу предлажем следећи

 

ДНЕВНИ РЕД:

  1. ПРЕДЛОГ ДЕКЛАРАЦИЈЕ О ЗАШТИТИ УСТАВНИХ И ЗАКОНСКИХ ПРАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
  2. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2012. ГОДИНУ ФОНДА ЗА ПОДРШКУ ИНВЕСТИЦИЈА У ВОЈВОДИНИ - "VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION - VIP",
  3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ ЗА 2012. ГОДИНУ,
  4. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2012. ГОДИНУ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА.

 

У прилогу Вам достављамо Записник са 16. седнице Скупштине АП Војводине, која је одржана 25. априла 2013. године, ради усвајања.

Молимо Вас да седници обавезно присуствујете.

Уколико нисте у могућности да присуствујете седници Скупштине АП Војводине, молимо Вас да обавестите Службу Скупштине на телефон број 021/456-241 или 021/487-4134.

 

 СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

 

Нови Сад, 09. мај 2013. године

 

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,

Иштван Пастор
(Pásztor István)