Saziv 2012-2016
Broj sjednice: 15
Datum održavanja: 07. 03. 2013.
Zapisnik

15. sednice Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, održane 07. marta 2013. godine u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 11,08 časova.

Sednici Skupštine predsedavao je Ištvan Pastor, predsednik Skupštine AP Vojvodine i Ana Tomanova - Makanova, potpredsednica Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 111 poslanika.

Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici: Nada Bodrožić, Srboljub Bubnjević, Uroš Kandić, Daniel Kovačić, Bogdan Laban, Nataša Lalić, Ljubiša Milosavljević, mr Maja Sedlarević, Branislav Filipović.

Sednici su prisustvovali članovi Pokrajinske vlade i predstavnici sredstava javnog informisanja.

Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi utvrdio je istovetnost Predloga odluke, čije se razmatranje predlaže na 15. sednici Skupštine na jezicima čija je službena upotreba utvrđena Statutom sa srpskim jezikom.

Zapisnik sa 14. sednice Skupštine, koja je održana 14. februara 2013. godine, dostavljen je poslanicima uz saziv za 15. sednicu Skupštine. Predsedavajući je stavio na glasanje, Zapisnik sa 14. sednice Skupštine.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 60 glasova "za" usvojila Zapisnik sa 14. sednice Skupštine.

Pokrajinska izborna komisija je, na sednici održanoj 05. marta 2013. godine, utvrdila Izveštaj o rezultatima dopunskih izbora za izbor poslanika u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine u izbornim jedinicama 3 Apatin, 17 Zrenjanin III i 49 Srbobran održanih 17. februara 2013. godine i dostavila ga Skupštini na razmatranje.

Izveštaj Pokrajinske izborne komisije je dostavljen Odboru za administrativna i mandatna pitanja.

Odbor za administrativna i mandatna pitanja, na osnovu Izveštaja Pokrajinske izborne komisije, dostavio je Skupštini Izveštaj sa predlogom za potvrđivanje mandata poslanicima u Skupštinu AP Vojvodine.

Predsedavajići je stavio Izveštaj o potvrđivanju mandata poslanicima na glasanje.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 78 glasova "za" usvojila Izveštaj o potvrđivanju mandata poslanika i na taj način potvrdila mandat poslanicima Rastović dr Draganu, Bađok Darku i Nastić dr Živku. Predsedavajući je poslanicima kojima je potvrđen mandat poželeo dobro zdravlje i uspešan rad.

Zatim se prešlo na utvrđivanje dnevnog reda.

Predlog dnevnog reda dostavljen je poslanicima uz saziv za 15. sednicu Skuštine AP Vojvodine.

Predsedavajući je podsetio poslanike na član 87. stav 1. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, po kome Skupština o svakom predlogu za izmenu i dopunu predloženog dnevnog reda odlučuje posebno, bez pretresa.

Vlada AP Vojvodine dostavila je Skupštini AP Vojvodine, na osnovu člana 160. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, na razmatranje po hitnom postupku:

 • Informaciju o utvrđivanju javnog interesa na katastarskim parcelama u javnoj svojini Autonomne Pokrajine Vojvodine sa Predlogom zaključaka.

Na osnovu člana 161. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine o predlogu da se pokrajinska skupštinska odluka ili drugi akt donese po hitnom postupku Skupština odlučuje kao o prethodnom pitanju, prilikom utvrđivanja dnevnog reda.

Predsedavajući je stavio predlog da se po hitnom postupku razmotri Informacija o utvrđivanju javnog interesa na katastarskim parcelama u javnoj svojini Autonomne Pokrajine Vojvodine sa Predlogom zaključaka na glasanje.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 91 glasom "za" predlog usvojila.

Vlada AP Vojvodine predložila je, na osnovu člana 86. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red današnje sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda:

 • Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Turističke organizacije Vojvodine.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 65 glasa "za" i 21 glasom "protiv" predlog usvojila.

Odbor za administrativna i mandatna pitanja predložio je, na osnovu člana 86. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 15. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda:

 • Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o platama lica koja bira Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 63 glasa "za" i 19 glasova "protiv" predlog usvojila.

Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu predložio je, na osnovu člana 86. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 15. sednice Skupštine proširi novim tačkama dnevnog reda:

 • Predlog odluke o razrešenju Pokrajinskog javnog pravobranioca Vojvodine;
 • Predlog odluke o izboru Pokrajinskog javnog pravobranioca Vojvodine.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 65 glasova "za" i 19 glasova "protiv" predlog usvojila.

U skladu sa članom 86. stav 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, predsedavajući je predložio spajanje pretresa po tačkama:

 • Predlog odluke o razrešenju Pokrajinskog javnog pravobranioca Vojvodine;
 • Predlog odluke o izboru Pokrajinskog javnog pravobranioca Vojvodine.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 68 glasova "za" i 16 glasova "protiv" predlog usvojila.

Predsedavajući je stavio na glasanje predloženi Dnevni red za 15. sednicu Skupštine AP Vojvodine.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 70 glasova "za" i 23 glasa "protiv" utvrdila sledeći:

DNEVNI RED:

 1. IZBOR ZAMENIKA POKRAJINSKOG SEKRETARA ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU I DEMOGRAFIJU;
 2. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU POKRAJINSKOG JAVNOG PRAVOBRANIOCA VOJVODINE;
 3. PREDLOG ODLUKE O IZBORU POKRAJINSKOG JAVNOG PRAVOBRANIOCA VOJVODINE;
 4. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PLATAMA LICA KOJA BIRA SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;
 5. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE VOJVODINE;
 6. INFORMACIJA O UTVRĐIVANjU JAVNOG INTERESA NA KATASTARSKIM PARCELAMA U JAVNOJ SVOJINI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE SA PREDLOGOM ZAKLjUČAKA.

Predsedavajući je podsetio poslanike na član 89. stav 1. i 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine po kome je vreme izlaganja na srpskom jeziku i vreme za postavljanje poslaničkih pitanja svakog poslanika ograničeno na pet minuta, izlaganje na jezicima nacionalnih zajednica koji su u službenoj upotrebi na vreme od osam minuta, a vreme izlaganja predsednika, odnosno predstavnika poslaničke grupe na deset minuta.

Takođe, predsedavajući je podsetio na član 90. stav 1, 2 i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine po kome u pretresu po svakoj tački dnevnog reda sednice Skupštine pravo da govore, po sledećem redosledu, imaju:

 • predlagač akta, odnosno ovlašćeni predstavnik grupe predlagača akta,
 • izvestilac nadležnog odbora i izvestilac Saveta,
 • poslanik koji je na sednici odbora izdvojio mišljenje,
 • predsednik, odnosno predstavnik poslaničke grupe,
 • poslanici, po redosledu prijava za učešće u pretresu.

Predsednik, članovi Pokrajinske vlade i drugi predlagač dobijaju reč kada je zatraže i na njih se ne odnosi ograničenje u pogledu trajanja izlaganja.

Prijave za reč, sa redosledom poslanika, podnose poslaničke grupe i poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa u pisanom obliku do otvaranja pretresa.

Predsedavajući je podsetio poslanike da, na osnovu člana 94. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, poslanici imaju mogućnost da govore za govornicom ili sa mesta. Ako poslanik govori sa mesta dužan je da ustane.

Zatim se prešlo na rad po utvrđenom dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: IZBOR ZAMENIKA POKRAJINSKOG SEKRETARA ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU I DEMOGRAFIJU;

Predsednik Vlade AP Vojvodine dostavio je Skupštini Predlog za izbor zamenika pokrajinskog sekretara za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju na razmatranje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog za izbor prim. dr Radovana Latinovića, za zamenika pokrajinskog sekretara za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 68 glasova "za" i 22 glasa "protiv" izabrala prim. dr Radovana Latinovića, za zamenika pokrajinskog sekretara za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju.

Zatim se prešlo na rad po tačkama 2 do 4 dnevnog reda 15. Sednice Skupštine AP Vojvodine.


2. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU POKRAJINSKOG JAVNOG PRAVOBRANIOCA VOJVODINE;

3. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZBORU POKRAJINSKOG JAVNOG PRAVOBRANIOCA VOJVODINE;

Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu utvrdio je Predlog odluke o razrešenju Pokrajinskog javnog pravobranioca Vojvodine i Predlog odluke o izboru Pokrajinskog javnog pravobranioca Vojvodine i dostavio ih Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je podsetio poslanike na spajanje pretresa povodom tačaka 2 i 3 dnevnog reda pa je otvorio pretres po tim tačkama.

U pretresu je učestvovao poslanik Igor Mirović.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke o razrešenju Pokrajinskog javnog pravobranioca Vojvodine, na glasanje.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 69 glasova "za" i 19 glasova "protiv" donela Odluku o razrešenju Pokrajinskog javnog pravobranioca Vojvodine.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke o izboru Pokrajinskog javnog pravobranioca Vojvodine, na glasanje.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 65 glasova "za" i 24 glasa "protiv" donela Odluku o izboru Pokrajinskog javnog pravobranioca Vojvodine.


4. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PLATAMA LICA KOJA BIRA SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

Odbor za administrativna i mandatna pitanja utvrdio je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o platama lica koja bira Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavio ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke dostavljen je Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno su razmotrili Odbor za propise i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku, u predloženom tekstu.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 69 glasova "za" i 27 glasova "protiv" donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmenama i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o platama lica koja bira Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine.


5. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE VOJVODINE;

Vlada AP Vojvodine je utvrdila Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Turističke organizacije Vojvodine i dostavila je Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Turističke organizacije Vojvodine.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 68 glasova "za" i 25 glasova "protiv" donela Odluku o izmeni Odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Turističke organizacije Vojvodine.


6. tačka dnevnog reda: INFORMACIJA O UTVRĐIVANjU JAVNOG INTERESA NA KATASTARSKIM PARCELAMA U JAVNOJ SVOJINI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE SA PREDLOGOM ZAKLjUČAKA.

Vlada AP Vojvodine dostavila je Skupštini Informaciju o utvrđivanju javnog interesa na katastarskim parcelama u javnoj svojini Autonomne Pokrajine Vojvodine sa Predlogom zaključaka na razmatranje i usvajanje, po hitnom postupku.

Informaciju sa Predlogom zaključaka prethodno je razmotrio Odbor za propise i predložio Skupštini da razmotri i usvoji Informaciju i donese Zaključke.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Informaciju sa Predlogom zaključaka na glasanje.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 101 glasom "za" usvojila Informaciju o utvrđivanju javnog interesa na katastarskim parcelama u javnoj svojini Autonomne Pokrajine Vojvodine i donela

ZAKLjUČKE

 1. Prihvata se Informacija o utvrđivanju javnog interesa na katastarskim parcelama u javnoj svojini Autonomne Pokrajine Vojvodine.
 2. Utvrđuje se potreba angažovanja nadležnih organa Autonomne Pokrajine Vojvodine na bržoj realizaciji projekta izgradnje fabrike vode na Petrovaradinskoj adi u Novom Sadu i u tom smislu ne osporava se javni interes za administrativni prenos nepokretnosti – građevinskog zemljišta u javnoj svojini Autonomne Pokrajine Vojvodine, utvrđen Rešenjem Vlade Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", broj 16/13).
 3. Zadužuje se Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine da, u skladu sa zakonom, preduzme neophodne mere u pravcu rešavanja imovinsko - pravnih odnosa sa Gradom Novim Sadom, na način da se stvore odgovarajući uslovi za realizaciju projekta izgradnje fabrike vode na Petrovaradinskoj adi u Novom Sadu, ulaganjem prava svojine na neizgrađenom građevinskom zemljištu u kapital Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad, s obzirom da je to neophodno za obavljanje delatnosti radi koje je to javno preduzeće osnovano.

Poslanička pitanja usmeno su postavili poslanici: Jovan Lazarov, Bore Kutić, Ladislav Tomić, Vladimir Galić, dr Pavle Budakov (tri pitanja), Vladimir Soro (dva pitanja), Atila Juhas, dr Milenko Babić, Igor Mirović, Miroslav Španović, Milan Vlaisavljević, Saša Todorović, Dragan Vulin, dr Stevica Deđanski, Pavle Počuč, Stojanka Lekić (tri pitanja), dr Savka Stratijev (četiri pitanja), Damir Zobenica, Vera Ugrčić - Ilić i potpredsednik Skupštine AP Vojvodine Đorđe Milićević.

Na osnovu člana 189. stav 1 Poslovnika Skupštine AP Vojvodine na usmeno postavljena poslanička pitanja poslanika prof. dr Pavla Budakova (tri) i poslanika dr Milenka Babića odgovor je dao prof. dr Dragoslav Petrović, potpredsednik Vlade AP Vojvodine i pokrajinski sekretar za nauku i tehnološki razvoj; na usmeno postavljena poslanička pitanja poslanika Atile Juhasa i poslanika Miroslava Španovića i poslanice dr Savke Stratijev (dva) odgovor je dala prof. dr Vesna Kopitović, pokrajinski sekretar za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju; na usmeno postavljeno poslaničko pitanja poslanika Saše Todorovića odgovor je dala Nataša Pavićević Bajić, pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine.

Pošto nije dobio odgovor na svoje poslaničko pitanje koje je postavio na jednoj od prošlih sednica poslanik dr Stevica Deđanski se obratio predsedavajućoj koja mu je dala obrazloženje u skladu sa članom 189. stav 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, na osnovu kojeg, izuzetno, u koliko za pripremu odgovora na poslaničko pitanje potrebno utvrditi određene činjenice, rok za odgovor može se produžiti, ali ne duže od 60 dana.

Predsedavajući je zaključio 15. sednicu Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine u 12,39 časova.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.