Сазив 2012-2016
Число схадзки: 9
Датум отримованя: 22. 11. 2012.
Записнїк

девете седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржане 22. новембра 2012.године у Великој сали Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 20,09 часова.

Седници Скупштине председавала Ана Томанова-Маканова, потпредседник Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 84 посланика.

Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици:Пастор Иштван, проф. др Бранислава Белић, Милан Ћук, Гавра Аврамов, Петар Андрејић, Предраг Амижић, др Биро Иштван, Весна Бјелић-Француски, Иван Бошњак, Србољуб Бубњевић, др Живко Врцељ, Владимир Галић, Предраг Гинцуљ, Стевица Деђански, Тања Докмановић, Урош Кандић, Даниел Ковачић, Роберт Колар, Боре Кутић, Богдан Лабан, др Горан Латковић, Љубиша Милосављевић, Павле Почуч, Лаура Рајновић Еветовић, др Лазар Рачић, Бранислав Ристивојевић, Игор Салак, Владимир Соро, Савка Стратијев, Золтан Такач, Стојан Тинтор, Саша Тодоровић, Ладислав Томић, Маријана Четојевић и Милош Шибул.

Председавајући је обавестио посланике да седници Скупштине присуствују чланови Владе Аутономне Покрајине Војводине и представници средстава јавног информисања.

Седница Скупштине сазвана је, у складу са чланом 80. став 5. Пословника Скупштине АП Војводине на предлог Покрајинске владе, ради разматрања и давања мишљења поводом Амандмана на Предлог закона о допуни Закона о буџетском систему, који су поднели народни посланици Слободан Самарџић, Мирослав Петковић, Радојко Обрадовић и Милош Алигрудић.

Затим се прешло на утврђивање дневног реда.

Предлог дневног реда достављен је посланицима уз сазив за Девету седницу. Председавајући је ставио на гласање предложени дневни ред за Девету седницу Скупштине. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 82 гласа "за" утврдила дневни ред са следећом тачком:

  1. РАЗМАТРАЊЕ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ДОПУНИ ЗАКОНА О БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ.

Затим се прешло на рад по утврђеном дневном реду.


1. тачка дневног реда: РАЗМАТРАЊЕ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ДОПУНИ ЗАКОНА О БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ.

Скупштини АП Војводине, као предлагачу Закона о допуни Закона о буџетском систему, достављен је Амандман на Предлог закона који су поднели народни посланици Слободан Самарџић, Мирослав Петковић, Радојко Обрадовић и Милош Алигрудић, ради давања мишљења.

Амандман народних посланика достављен је Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби.

Уводно образложење поднетог Амандмана дао је посланик Миленко Јованов.

Додатно образложење Мишљења Покрајинске владе поднео је Зоран Радоман, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије.

Председавајућа је отворила претрес.

Председавајућа је ставила на гласање Амандман народних посланика на Предлог закона. Након гласања, председавајућа је констатовала да је Скупштина са 77 гласова "за" прихватила Амандман на Предлог закона о допуни Закона о буџетском систему, који су поднели народни посланици Слободан Самарџић, Мирослав Петковић, Радојко Обрадовић и Милош Алигрудић.

Председавајућа је ставила на гласање предлог да Скупштину АП Војводине у Народној скупштини Републике Србије, поводом Амандмана, представља Зоран Радоман, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије. Након гласања, председавајућа је констатовала да је Скупштина са 74 гласа "за" предлог прихватила.

Посланичких питања није било.

Председавајући је закључио Девету седницу Скупштине Аутономне Покрајине Војводине у 20,21 часова.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.