Saziv 2012-2016
Číslo zasadnutia: 9
Dátum konania: 22. 11. 2012.

Na osnovu člana 80. stav 5. Poslovnika Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine,


S A Z I V A M

DEVETU SEDNICU
SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Sednica će se održati 22. novembra 2012. godine (četvrtak),
u Velikoj sali zgrade Skupštine AP Vojvodine,
po završetku osme sednice Skupštine

Za ovu sednicu predlažem sledeći

 

DNEVNI RED:

  1. RAZMATRANjE AMANDMANA NA PREDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O BUDžETSKOM SISTEMU

 

Molimo Vas da sednici obavezno prisustvujete.

Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete sednici Skupštine AP Vojvodine, molimo Vas da obavestite Službu Skupštine na telefon broj 021/456 - 241 ili 021/ 487 - 4134.

 

 SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

 

Novi Sad, 22. novembar 2012. godine

 

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE AP VOJVODINE,

Ištvan Pastor
(Pásztor Istv&