Сазив 2012-2016
Число схадзки: 1
Датум отримованя: 22. 06. 2012.
Записнїк

са Прве седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржане 22. јуна 2012. године у Великој сали Скупштине АП Војводине, са почетком у 11,30 часова.

Седници Скупштине, у складу са чланом 4. став 3. Пословника Скупштине АП Војводине, до избора председника Скупштине, председавао је најстарији посланик, др Живорад Смиљанић.

Од укупног броја посланика, седници Скупштине присуствовало је 116 посланика.

Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици: Душан Бајатовић, Ненад Боровић, Зоран Младеновић и Даниел Ковачић.

Седници Скупштине присуствовали су: Дарко Рудић, председник Покрајинске изборне комисије, Миодраг Парлаћ, заменик председника Покрајинске изборне комисије, као и представници средстава јавног информисања.

У складу са чланом 14. Покрајинске скупштинске одлуке о Скупштини АП Војводине и чланом 5. Пословника Скупштине, на првој седници Скупштине потврђују се мандати изабраних посланика, образују посланичке групе, бира се председник Скупштине, бирају се потпредседници Скупштине, председник и чланови одбора Скупштине и именује секретар Скупштине.

Сагласно Пословнику, Скупштина за потврђивање мандата посланика образује Комисију, која има седам чланова, у чијем саставу се обезбеђује сразмерна заступљеност посланика изабраних на предлог политичких странака и група грађана.

У складу са чланом 7. Пословника Скупштине АП Војводине, председавајући је предложио да у Комисију за потврђивање мандата буду изабрани следећи посланици:

 1. Милош Гагић, за председника, "Избор за бољу Војводину-Бојан Пајтић";
 2. Вељко Крстоношић, члан, "Избор за бољу Војводину-Бојан Пајтић";
 3. Живко Марковић, члан, "Избор за бољу Војводину-Бојан Пајтић";
 4. Милош Шибул, члан, Лига социјалдемократа Војводине-Ненад Чанак;
 5. Мирослав Шпановић, члан, Социјалистичка партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера (ПУПС), Јединствена Србија (ЈС) и Социјалдемократска партија Србије (СДП Србије)
 6. Пелт Илона, члан, Савез војвођанских Мађара- Vajdasági Magyar Szövetség
 7. Саша Тодоровић, члан, Покренимо Војводину-Томислав Николић:Српска напредна странка, Нова Србија, Покрет социјалиста, Покрет снага Србије-БК

Председавајући је ставио Предлог на гласање. Након гласања председавајући је контатовао да је, са 103 гласа "за", два гласа "против" и два "уздржана" гласа изабрана Комисија за потврђивање мандата посланика.

Председавајући је одредио паузу од 30 минута ради одржавања седнице Комисије за потврђивање мандата посланика, на којој је Комисија утврдила Извештај о потврђивању мандата посланика и поднела га Скупштини на разматрање и усвајање.

Након паузе, седница Скупштине наставила је са радом у 12,15 часова.

Председник Комисије за потврђивање мандата посланика, Милош Гагић, поднео је Извештај Комисије на основу Извештаја Покрајинске изборне комисије о спроведеним изборима за посланике у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, расписаним за 6. мај 2012. године. Комисија је утврдила да су уверења о избору посланика издата од органа за спровођење избора, као и да су подаци из уверења о избору свих 120 посланика истоветни са подацима из Извештаја Покрајинске изборне комисије.Комисија за потврђивање мандата посланика предложила је Скупштини да усвоји Извештај и потврди мандате посланика.

Председавајући је отворио претрес о поднетом Извештају Комисије у целини.

У претресу је учествовао посланик Игор Мировић.

Пошто је Комисија предложила потврђивање мандата свих изабраних посланика, председавајући је ставио на гласање Извештај Комисије у целини. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 105 гласова "за" усвојен Извештај Комисије за потврђивање мандата посланика у Скупштини АП Војводине и да је на тај начин Скупштина потврдила мандате свих 120 посланика изабраних у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, на изборима расписаним за 6. мај 2012. године.

Председавајући је констатовао, сходно члану 7. Пословника, да потврђивањем мандата посланика, Комисија престаје са радом, а да Скупштина може да ради и пуноважно одлучује.

У складу са чланом 14. Покрајинске скупштинске одлуке о Скупштини Аутономне Покрајине Војводине и члану 5. Пословника Скупштине АП Војводине, председавајући је предложио дневни ред за Прву седницу Скупштине:

ДНЕВНИ РЕД:

 1. ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,
 2. ИЗБОР ПОТПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,
 3. ИМЕНОВАЊЕ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,
 4. ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 85 гласова "за" утврдила дневни ред Прве седнице Скупштине.

Председавајући је обавестио посланике да је за рад по првој тачки дневног реда, потребно да посланици предложе кандидата за председника Скупштине, сходно члану 14. Пословника, према којем кандидата за председника Скупштине може предложити најмање 20 посланика. Председавајући је такође упозорио посланике да могу учествовати у предлагању само једног кандидата, а да се предлог подноси председавајућем.

Председавајући је предложио паузу од 15 минута за предлагање кандидата за председника и потпредседнике Скупштине АП Војводине и образовање посланичких група, у складу са чланом 37. и 38. став 1. Пословника Скупштине.

Након паузе, председавајући је обавестио посланике да су образоване посланичке групе и то:

  1. "Избор за бољу Војводину", председник Борислав Новаковић, заменик председника Тамаш Тот.
  2. Лига социјалдемократа Војводине, председник мр Маја Седларевић, заменик председника Роберт Колар.
  3. "СПС – ПУПС – ЈС - СДП Србије", председник Павле Будаков, заменик председника Мирослав Шпановић.
  4. Покренимо Војводину – Томислав Николић, председник Игор Мировић, заменик председника др Предраг Матејин.
  5. "Савез војвођанских Мађара", председник Шандор Егереши, заменик председника Илона Пелт.
  6. Српска радикална странка, председник Саша Сантовац, заменик председника Деђански Стевица.

1. тачка дневног реда: ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,

На основу члана 14. Пословника, председавајући је обавестио посланике да је достављен један предлог кандидата за избор председника Скупштине.

Предлог je образложио представник предлагача, посланик Борислав Новаковић.

Председавајући је отворио претрес о Предлогу кандидата за избор председника Скупштине.

У претресу су учествовали посланици: Игор Мировић, мр Маја Седларевић, др Предраг Матејин, Борислав Новаковић, Саша Сантовац, Павле Будаков, Боре Кутић, Миленко Јованов, Саша Тодоровић и Ладислав Томић.

На основу члана 17. Пословника, председник Скупштине бира се јавним гласањем. Гласање се врши по одредбама Пословника Скупштине АП Војводине о одлучивању јавним гласањем (члан 110. Пословника). За избор председника Скупштине гласало се употребом електронског система за гласање. Сходно члану 19. став 1. Пословника, за председника Скупштине изабран је посланик који је добио већину гласова од укупног броја посланика.

Председавајућем су, у гласању за избор председника Скупштине, помагали секретар Скупштине и два најмлађа посланика, а то су: Никола Јарамазовић и Предраг Гинцуљ.

На основу резултата гласања, председавајући је обавестио посланике да је укупно гласало 115 посланика, "за" су гласала 83 посланика, "против" су гласала 22 посланика, "уздржаних" је било пет посланика. Председавајући је констатовао да је већином гласова од укупног броја посланика, за председника Скупштине АП Војводине, изабран Пастор Иштван.

На основу члана 20. Пословника, Председник Скупштине АП Војводине је пре ступања на дужност, положио пред Скупштином заклетву.

Председавајући је председнику Скупштине упутио срдачне честитке, пожелео успешан рад и позвао га да преузме председавање на седници.

У даљем раду, седницом је председавао Пастор Иштван председник Скупштине АП Војводине.

Преузимајући председавање седницом, председник Скупштине Пастор Иштван се пригодним речима захвалио посланицима на избору и указаном поверењу.


2. тачка дневног реда: ИЗБОР ПОТПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,

Чланом 22. Пословника Скупштине АП Војводине предвиђено је да, приликом сваког конституисања, Скупштина утврђује број потпредседника, на предлог председника Скупштине.

Након обављених консултација, председавајући је предложио да Скупштина има шест потпредседника. Председавајући је ставио Предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 113 гласова "за" одлучила да има шест потпредседника.

На основу члана 26. став 1. Пословника Скупштине, за потпредседника Скупштине, изабран је кандидат који је добио већину гласова од укупног броја посланика.

Председник је обавестио посланике да је достављено шест предлога кандидата за избор потпредседника Скупштине.

Председник је отворио претрес.

У претресу је учествовао посланик:Игор Мировић.

Председавајући је, на основу члана 24. став 5. Пословника, утврдио листу кандидата за потпредседнике Скупштине по азбучном реду почетног слова презимена кандидата, која је гласила:

 1. Белић проф. др сци. мед. Бранислава
 2. Вребалов Миливој
 3. Јаковљев Душан
 4. Милићевић Ђорђе
 5. Томанова-Маканова Ана
 6. Ћук Милан

На основу члана 25., а у вези са чланом 17. Пословника, потпредседници Скупштине бирају се јавним гласањем. Гласање се врши по одредбама Пословника о одлучивању јавним гласањем (члан 110. Пословника). За избор потпредседника Скупштине гласало се употребом електронског система за гласање.

Председавајућем су, у гласању за избор потпредседника Скупштине, помагали секретар Скупштине и два најмлађа посланика, а то су: Никола Јарамазовић и Предраг Гинцуљ.

Председник је ставио на гласање предлог да се за потпредседника изабере Белић проф. др сци. мед. Бранислава. Након гласања, председник је констатовао да је Скупштина са 113 гласова "за" изабрала Белић проф. др сци. мед. Браниславу, за потпредседницу Скупштине.

Председник је ставио на гласање предлог да се за потпредседника изабере Вребалов Миливој. Након гласања, председник је констатовао да је Скупштина са 109 гласова "за" изабрала Вребалов Миливоја, за потпредседника Скупштине.

Председник је ставио на гласање предлог да се за потпредседника изабере Јаковљев Душан. Након гласања, председник је констатовао да је Скупштина са 109 гласова "за" изабрала Јаковљев Душана, за потпредседника Скупштине.

Председник је ставио на гласање предлог да се за потпредседника изабере Милићевић Ђорђе. Након гласања, председник је констатовао да је Скупштина са 112 гласова "за" изабрала Милићевић Ђорђа, за потпредседника Скупштине.

Председник је ставио на гласање предлог да се за потпредседника изабере Томанова-Маканова Ана. Након гласања, председник је констатовао да је Скупштина са 113 гласова "за" изабрала Томанову-Маканову Ану, за потпредседницу Скупштине.

Председник је ставио на гласање предлог да се за потпредседника изабере Ћук Милан. Након гласања, председник је констатовао да је Скупштина са 113 гласова "за" изабрала Ћук Милана, за потпредседника Скупштине.

На основу члана 27. Пословника Скупштине АП Војводине, потпредседници Скупштине положили су заклетву.

Председник Скупштине је потпредседницима Скупштине честитао на избору и пожелео им успешан рад и добру сарадњу и позвао их да заузму своја места.


3. тачка дневног реда: ИМЕНОВАЊЕ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,

На основу члана 28. Пословника кандидата за секретара Скупштине предлаже председник Скупштине. За кандидата за секретара је предложен Милорад Гашић, дипломирани правник из Футога.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог кандидата за секретара Скупштине, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 82 гласова "за" и пет гласова "против" за секретара Скупштине изабрала Милорада Гашића.


4. тачка дневног реда: ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.

По члану 41. Пословника председник Скупштине је, у договору са председницима посланичких група, предложио кандидате за председнике и чланове одбора Скупштине АП Војводине, сразмерно броју посланика које те политичке странке имају у Скупштини.

Председавајући је отворио претрес.

По члану 42. Пословника о Предлогу одлуке о избору председника и чланова одбора одлучује се у целини, јавним гласањем.

Одлука је донета ако је за њу гласала већина присутних посланика.

Председавајући је ставио Предлог одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине АП Војводине, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 110 гласова "за" донела Одлуку о избору председника и чланова одбора Скупштине АП Војводине.

Председник је закључио седницу у 14,35 часова.

На седници су вођене стенографске белешке.