Сазив 2012-2016
Число схадзки: 1
Датум отримованя: 22. 06. 2012.

На основу члана 4. став 1. Пословника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине ("Службени лист АПВ", број 11/10),


С А З И В А М

ПРВУ СЕДНИЦУ
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Седница ће се одржати 22. јуна 2012. године (петак),
у Великој сали зграде Скупштине Аутономне Покрајине Војводине,
са почетком у 11,00 часова

 

Сагласно члану 14. Покрајинске скупштинске одлуке о Скупштини Аутономне Покрајине Војводине и члану 5. Пословника Скупштине АП Војводине на првој седници Скупштине, потврђују се мандати изабраних посланика, образују посланичке групе, бира се председник Скупштине, потпредседници Скупштине, чланови радних тела Скупштине и именује секретар Скупштине.

Уз сазив за седницу доставља Вам се Извештај о укупним резултатима избора за посланике у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, расписаних за 6. мај 2012. године.

Молим посланике да понесу Уверење о избору за посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, како би се на основу Извештаја Покрајинске изборне комисије и Уверења о избору посланика, извршило потврђивање мандата посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине.

 

 СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

 

Нови Сад, 11. јун 2012. године

 

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,

Егереши Шандор