Pokrajinski savet za bezbednost

Pokrajinski savet za bezbednost je savetodavno-stručno telo u okviru sistema bezbednosti Republike Srbije koje ima predsednika, zamenika predsednika i petnaest članova.

Funkciju predsednika Saveta obavlja predsednik Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine. Funkciju zamenika predsednika Saveta, obavlja potpredsednik Pokrajinske vlade. Članovi Saveta su: Pokrajinski ombudsman, članovi Pokrajinske vlade - pokrajinski sekretari za: obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice; međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu; zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju; urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine; šest poslanika Skupštine AP Vojvodine s tim da su četiri člana iz Odbora za bezbednost Skupštine AP Vojvodine i tri člana Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije.

Savet se obrazuje u cilju unapređenja prevencije na suzbijanju kriminaliteta, podizanja bezbednosne kulture građana, poboljšanja ukupne bezbednosti građana, kao i stalne procene bezbednosnog stanja u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.

U ostvarivanju ciljeva zadaci Saveta su da: vrši odgovarajuće procene bezbednosnog ambijenta na nivou pokrajine i ukazuje na njegove potrebe, donosi smernice za akciono delovanje na prevenciji suzbijanja kriminala i drugih štetnih pojava i događaja na nivou pokrajine, vrši procenu potrebnih resursa za realizaciju svojih aktivnosti i predlaže način njihovog obezbeđivanja, pruža pomoć organima lokalne samouprave na unapređenju bezbednosti, aktivno učestvuje u praćenju, proceni, usmeravanju i evaluaciji razvoja Projekta "Bezbedna zajednica" na području pokrajine i najmanje jednom godišnje podnosi izveštaj Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine o svom radu i proceni bezbednosnog ambijenta na nivou pokrajine.