Predsednik Skupštine

Balint Juhas

Biografija

Balint Juhas (Juhász Bálint) je rođen 7. novembra 1982. godine u Subotici.  

Master studije ekonomije je završio na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu u Subotici, na smeru Agrobiznis, posebno polje naučnog interesovanja:  investiciona analiza agrarnih investicija. Na istom fakultetu je i diplomirao na smeru Poslovni investicioni sistemi, u oblasti strukturne analize i projektovanja. Trenutno je student poslediplomskih studija na Univerzitetu agrarnih i životnih nauka Mađarske.

Član je Saveza vojvođanskih Mađara od 2006. godine, a u periodu 2007-2011. godine  bio je  potpredsednik SVM-a; od 2007. godine u kontinuitetu je biran za  člana  Saveta SVM-a; od 2019. godine tri puta je biran na mesto predsednika Izvršnog odbora SVM-a. 

Od 2016. godine je obavljao dužnost upravitelja Fondacije „Prosperitati“ koja sprovodi Program ekonomskog razvoja Vojvodine, koji se temelji na Strategiji teritorijalnog i ekonomskog razvoja vojvođanske mađarske zajednice, koji je izrađen na inicijativu predsednika Saveza vojvođanskih Mađara Ištvana Pastora. Od 2022-2024. godine je bio predsednik Skupštine opštine Mali Iđoš.  

Od 2004. godine je bio odbornik u Skupštini opštine Mali Iđoš, a kao savetnik predsednika opštine Mali Iđoš (2008-2012.) bio je zadužen za realizaciju IPA projekata prekogranične saradnje, saradnju sa organima lokalne samouprave i sa mesnim zajednicama, kao i za izradu i realizaciju strateških dokumenata. U periodu 2007-2008. obavljao je dužnost v. d. direktora JP za Građevinsko zemljište i puteve opštine Mali Iđoš. U periodu 2010-2012. bio je član Upravnog odbora Fonda za podršku investicija u Vojvodini –Vojvodina investment promotion - VIP. Kao zamenik pokrajinskog sekretara u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova (2012-2016) bavio se programima razvoja MSP, unapređenja aktivnih mera zapošljavanja i realizacijom projekata IPA međuregionalne  prekogranične saradnje. 

Kao deo programa studentske razmene, pohađao je jedan semestar na Fakultetu državnih i pravnih nauka Centar za evropske studije Univerziteta u Segedinu, a stručno izučavanje  funkcionisanja institucija i organa EU, procese evropskih integracija i projektnog menadžmenta, nastavio je i 2008. godine kao stažista u kancelariji poslanice Kinge Gal, u Evropskom parlamentu.  Bio je učesnik, trener, predavač na brojnim treninzima organizovanim od strane National Democratic Institut (NDI), „Robert Schumann“ Instituta, HUN-IDA UNDP,  Beogradskog fonda za političku izuzetnost, Széchenyi István koledža kao i Agencije za lokalnu demokratiju. 

Oženjen  je, otac troje dece. 

 

Kontakt

imejl: kabinetpredsednika@skupstinavojvodine.gov.rs

Tel: +381 21 487-4102; 487-4107

Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine

Vladike Platona 1

21101 Novi Sad

Republika Srbija