Damir Zobenica alelnök

Damir Zobenica a Képviselőház 2024. április 25-én megtartott első ülésén választották meg Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza alelnökének.

A Szerb Haladó Párt tagja és Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházában az ALEKSANDAR VUČIĆ – VAJDASÁG NEM ÁLLHAT MEG képviselőcsoport tagja.

Képviselőházi tisztségei

  • Vajdaság AT Képviselőházának alelnöke.


Életrajz

1981. április 15-én született Pulán.

Újvidéken a Svetozar Marković Gimnáziumban érettségizett, majd az újvidéki Bölcsészettudományi Karon szociológia szakon szerzett oklevelet. Egyetemi tanulmányai idején fél évig a Work and travel program keretében az Egyesült Államokban tartózkodott. 

Politikai pályafutása 2008-ban indul, amikor Újvidéken a Szerb Haladó Párt egyik alapítója. 

2012-ben kerül be a Szerb Haladó Párt (SZHP) Főbizottságába, majd 2014-től az SZHP Végrehajtó Bizottságának alelnöki tisztségét tölti be. Az SZHP Elnökségének 2016-ban lesz tagja. 

2009-ben kerül először politikai tisztségre, amikor a Kamenicai Helyi Közösség elnöke lett. Ezt követően Újvidék Város Képviselő-testületének tanácsnoka, majd 2012-ben Vajdaság AT Képviselőháza képviselőjének választják - a többségi választási rendszer szerint. 

A 2012-2016. évi időszakban Újvidék város polgármesterének tanácsadói tisztségét töltötte be. 

A 2016-2020. közötti megbízatási időszakban Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházának képviselője és alelnöke az Aleksandar Vučić – Szerbia győzedelmeskedik listáról, a 2020-2024. közötti megbízatási időszakban újraválasztották Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza alelnökének az Aleksandar Vučić – Gyermekeinkért listáról.

2016 óta tagja a Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapja igazgatóbizottságának. Korábban tagja volt az újvidéki Poslovni prostor Közvállalat igazgatóbizottságának, valamint az újvidéki Vámszabad Övezet felügyelő bizottságának. 

2016-2017-ben az Európai Régiók Közgyűlése (Assembly of European Regions, az európai régiók legnagyobb hálózata) 1. Bizottságának alelnöki tisztségét töltötte be, mely az európai régiók gazdasági és regionális gazdasági együttműködésével foglalkozik. A 2017-2019. közötti időszakban az Európai Régiók – AER Közgyűlésének diplomáciával és fekete-tengeri együttműködéssel megbízott alelnökének választották, míg 2019-től újraválasztották az Európai Régiók – AER Közgyűlésének regionális és gazdasági fejlődéssel megbízott alelnökének. Az Európai Régiók Közgyűlése (Assembly of European Regions, az európai régiók legnagyobb hálózata) 1. Bizottságának alelnöki tisztségére 2023-ban választották újra.

Anyanyelvén, a szerben kívül folyékonyan beszél angolul, ért olaszul. 

Nős, két gyermek apja. 


Кapcsolattartás

e-mail: dzobenica@skupstinavojvodine.gov.rs

Tel: +381 21 487-4134; 487-4124

Fax: +381 21 456-107

Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza

Platon vladika 1

21101 Újvidék

Szerb Köztársaság