Vicepreşedinţii Adunării

Vicepreşedintele Adunării îl ajută pe preşedintele Adunării în executarea activităţilor din sfera lui de atribuţii şi efectuează activităţile pe care i le încredinţează preşedintele.

Preşedintele Adunării, în caz de absenţă sau imposibilitatea de exercitare a funcţiei, este suplinit de vicepreşedintele pe care îl desemnează preşedintele Adunării, iar în cazul în care preşedintele Adunării nu-l desemnează îl suplineşte cel mai în vârstă vicepreşedinte, dacă Adunarea nu hotărăşte să-l suplinească un alt vicepreşedinte.