Potpredsjednici Skupštine

Potpredsjednik Skupštine pomaže predsjedniku Skupštine u obavljanju poslova iz njegovog djelokruga i obavlja poslove koje mu predsjednik poveri.

Predsjednika Skupštine, u slučaju njegovog odsustva ili spriječenosti da obavlja svoju dužnost, zamjenjuje potpredsjednik koga predsjednik Skupštine odredi, a ukoliko ga predsjednik Skupštine ne odredi, zamjenjuje ga najstariji potpredsjednik, ako Skupština ne odluči da ga zamjenjuje neki drugi potpredsjednik.