Podpredsedníčka Aleksandra Maletić

Aleksandra Maletić bola zvolená za podpredsedníčku Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na prvom zasadnutí zhromaždenia, ktoré sa konalo 31. júla 2020.

Je členkou Srbskej pokrokovej strany a členkou poslaneckej skupiny ALEKSANDAR VUČIĆ - PRE NAŠE DETI v Zhromaždení Autonómnej pokrajiny Vojvodiny

 

Povinnosti v zhromaždení

•podpredsedníčka Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny.

 

Biografia

Narodila sa 2. januára 1982  v Novom Sade.

Ukončila základnú školu a Gymnázium Svetozara Markovića v Novom Sade. Vyštudovala Filozofickú fakultu, katedra psychológie. Po štúdiu psychológie sa zúčastnila tréningu psychoterapeuta v pridruženom školiacom stredisku REBT inštitútu Albert Ellis Institute v New Yorku.

Je zamestnaná v Správe majetku a majetkovoprávnych záležitostí. Po absolvovaní stáže v Zdravotnom stredisku Nový Sad a štátnej skúšky na ministerstve zdravotníctva v roku 2010 pracovala ako poradkyňa vo viacerých organizáciách prostredníctvom psychoterapeutickej práce.

V roku 2009 sa stala členkou Srbskej pokrokovej strany. V roku 2014 sa stala členkou hlavného výboru.  Je členkou Hlavného výboru Srbskej pokrokovej strany.

V roku 2012 bola zvolená za výborníčku Zhromaždenia mesta Nový Sad z listiny Srbskej pokrokovej strany. Bola národnou poslankyňou Srbskej pokrokovej strany počas dvoch funkčných období; po prvýkrát bola zvolená za poslankyňu Národného zhromaždenia v roku 2014 a potom v nasledujúcom období v rokoch 2016 - 2020. V parlamente sa zúčastňovala na práci Výboru pre prácu, sociálne veci, sociálne začlenenie a znižovanie chudoby, Výboru pre diaspóru a Srbov v regióne a Výboru pre kultúru a informácie. Počas mandátu národnej poslankyne bola tiež súčasťou delegácie Národného zhromaždenia pri Parlamentnom zhromaždení Stredozemia, kde predsedala Stálym výborom pre dialóg medzi civilizáciami a ľudské práva a pôsobila ako podpredsedníčka Parlamentného zhromaždenia Stredozemia. V marci 2021 bola zvolená za podpredsedníčku Rady regiónov Kongresu miestnych a regionálnych orgánov Rady Európy. Týmito voľbami sa tiež stala členkou Predsedníctva Kongresu miestnych a regionálnych samospráv Rady Európy spred politickej skupiny EPP (European people’s party).

Hovorí po anglicky.

 

Kontakt

E-mail amaletic@skupstinavojvodine.gov.rs

Tel: +381 21 487-4134 487 -4124

Fax +381 21 456 -107 

Zhromaždenie Autonómnej pokrajiny Vojvodiny

Vladike Platona 1

21101 Nový Sad

Srbská republika