Potpredsjednica Aleksandra Maletić

Aleksandra Maletić izabrana je za potpredsjednicu Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine na prvoj sjednici Skupštine, održanoj 31. srpnja 2020. godine.

Članica je Srpske napredne stranke i članica Kluba zastupnika „ALEKSANDAR VUČIĆ - ZA NAŠU DJECU.” u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine.

 

Dužnosti u Skupštini

•potpredsjednica Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine.

 

Životopis

Rođena je 2. siječnja 1982. godine, u Novom Sadu.

Osnovnu školu i Gimnaziju „Svetozar Marković“  završila je u Novom Sadu. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu, odsjek Psihologija. Nakon studija psihologije pohađa edukacije za psihoterapeuta na REBT pridruženom trening centru Instituta Albert Ellis iz New Yorka.

Zaposlena je u Upravi za imovinu i imovinsko-pravne poslove. Nakon stažiranja u Domu zdravlja Novi Sad i položenog državnog ispita u Ministarstvu zdravlja 2010. godine, radila je u nekoliko organizacija kao savjetnica kroz psihoterapijski rad.

Srpskoj naprednoj stranci pristupa 2009. godine, a članica Glavnog odbora postaje 2014. godine. Članica je Izvršnog odbora Srpske napredne stranke.

Za odbornicu Skupštine grada Novog Sada birana je 2012. godine na listi Srpske napredne stranke. Bila je narodna zastupnica Srpske napredne stranke u dva mandata; prvi put je izabrana za zastupnicu u Narodnoj skupštini 2014. godine, a potom i u sljedećem mandatu 2016.-2020.godine. U Parlamentu je sudjelovala u radu Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva, Odbora za dijasporu i Srbe u regiji, Odbora za kulturu i informiranje. Također, tijekom mandata narodne zastupnice, dio je Izaslanstva Narodne skupštine u Parlamentarnoj skupštini Mediterana, gdje je predsjedavala Stalnim odborom za dijalog između civilizacija i ljudska prava i obnašala dužnost potpredsjednice Parlamentarne skupštine Mediterana. U ožujku 2021. godine izabrana je za potpredsjednicu Doma regija Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe. Ovim izborom postala je i član Biroa Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe ispred političke skupine EPP (European People’s Party – Europska pučka stranka).

Govori engleski jezik.

 

Kontakt

e-mail: amaletic@skupstinavojvodine.gov.rs

Tel: +381 21 487 4134; 487 4124

Faks: +381 21 456 107 

Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine

Vladike Platona 1

21101 Novi Sad

Republika Srbija